Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα»

Με την απόφαση αυτή θέτουμε το πλαίσιο για να προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη των διαγωνισμών για τις τρεις νέες ΕΠΑ με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ευρύτερων περιοχών της χώρας να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα, οικονομικά και περιβαλλοντικά, του φυσικού αερίου. Το δίκτυο φυσικού αερίου θα επεκταθεί αρχικά σε πρωτεύουσες νομών και μεγάλες πόλεις της περιοχής που καλύπτει κάθε ΕΠΑ. Μέχρι το 2020 προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 375 χλμ δικτύου μέσης πίεσης, 1560 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης καθώς και 58 μετρητικών σταθμών στις περιοχές των 3 νέων ΕΠΑ. Το βασικό επενδυτικό πρόγραμμα των τριών νέων ΕΠΑ την περίοδο 2012-2015 αναμένεται να φθάσει τα 150 εκ. € συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας.

Με τη διείσδυση του φυσικού αερίου στις Περιφέρειες που καλύπτουν οι νέες ΕΠΑ θα αντικατασταθούν περίπου 500.000 τόνοι πετρελαίου σε ετήσια βάση από τη χρήση φυσικού αερίου. Η κατασκευή των δικτύων και η λιανική πώληση του φυσικού αερίου προβλέπεται να δημιουργήσει σταδιακά έως και 5.000 νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια (υπαλληλικό προσωπικό, ανειδίκευτοι εργάτες, τεχνίτες, μηχανικοί, εμπορία εξοπλισμού) ενώ θα εξυπηρετήσει με φθηνό καύσιμο πάνω από 1.800.000 κατοίκους.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, ώστε στις αρχές Οκτωβρίου να προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας.

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ