Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με τίτλο:
«Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων»
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Τα σχόλια και οι απόψεις σας,
μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν
υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων».

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση Υπουργική απόφαση που αφορά την αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων.
Καλούμε τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε πολύ σύντομα να προωθήσουμε την τελική ρύθμιση.
Σταύρος Καλαφάτης
Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ