Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας ΥΑ, παύει να ισχύει η αριθ. 85167/820/2000 (ΦΕΚ Β΄ 477) ΥΑ «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής».

2. Για τις ευπρόσβλητες ζώνες τα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης μπορούν να εξειδικεύσουν τα προβλεπόμενα από αυτή την ΥΑ.

3. Ανάλογα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα προβλεπόμενα από τη παρούσα ΥΑ δύνανται να αναθεωρηθούν.

4. Τα Παραρτήματα I – IX αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  • 1 Απριλίου 2015, 10:16 | Χρυσοβαλάντης Χατζηγεωργίου

    στο παράρτημα 1 στην παράγραφο 1 μπορεί να προστεθεί η προσθήκη ζεόλιθου στη στρωμνή ή η πλήρης αντικατάστασή της από ζεόλιθο καθώς ο ζεόλιθος απορροφάει τη νιτρική αμμωνία και το υδρόθειο και εξουδετερώνει αμέσως τις οσμές. Επίσης μειώνει δραστικά τη χώνευση της κοπριάς στο 1/3 του χρόνου. Το μίγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στη γεωργία σαν λίπασμα επιβράδυνσης και να υπολογιστεί στη συνολική ποσότητα εφαρμογής φυσικού ζεόλιθου σε ένα χωράφι.

    Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 καθώς και εκεί ο ζεόλιθος δουλεύει με τον ακριβώς ίδιο τρόπο.

  • Πιστευω οτι με την εφαρμογη την νεας ΥΑ θα εχουμε μεγαλη βελτιωση στον γεωργικο αλλα και εμμεσα σε αλλους τομεις.Η εγκριση κωδικα προστασιας των νερων εχει να δωσει πολλα ωφελη στην Ελλαδα και στο περιβαλλον

  • 8 Μαρτίου 2015, 12:22 | pantelis tzenetidis

    Άρθρο 10, παρ. 1: Προτείνω οταν η ΥΑ ακυρώνει προηγούμενη ΥΑ να αναφέρονται επιγραμματικά οι διαφοροποιήσεις που εισάγει η νέα ΥΑ, ώστε να διευκολύνεται η επισκόπηση από τους ενδιαφερομένους.