Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1.Κάθε είδους διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά όσα θέματα ρυθμίζονται σ’ αυτόν.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3109/2003

  • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 15:06 | Κοτσάμπασης Μιχάλης

    Ήθελα να ήξερα τί νόημα εχει η §, αφού υπάρχει η §1, που θεωρώ ότι τα λέει όλα