Άρθρο 5 Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ- Όργανα και Εξαρτήματα -Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO V.

2.- Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαιτείται αυτά να:

α. Διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.

β. Διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης

γ. Έχουν ελάχιστο μήκος μεταξονίου η μήκος αμαξώματος…..

δ. Είναι εφοδιασμένα με συστήματα κλιματισμού, τηλεόρασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ε. Εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο.

στ. Είναι εφοδιασμένα, κατά τις κείμενες διατάξεις, με δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα ελέγχου καυσαερίων σε ισχύ.

3. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω:

α.   Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16, σε εμφανές μέρος του οχήματος.

β. Πινακίδα αναρτημένη, παραπλεύρως του ταξιμέτρου, με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, της παρόχου των υπηρεσιών εταιρείας, του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό ειδικής άδειας αυτού) και τα τιμολόγια που ισχύουν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

γ. Ειδική πινακίδα οροφής  και διακριτικό γνώρισμα (έγχρωμη λωρίδα), των οποίων τα συγκεκριμένα στοιχεία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

δ. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας

ε. Κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

4.- Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των κανονισμών λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων έχουν εφαρμογή για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό.

5. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 15 αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών. Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους.

 • 2) Άρθρο 5 Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ- Όργανα και Εξαρτήματα -Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
  Στο άρθρο 5, να προστεθεί παράγραφος 6 ως ακολούθως:
  1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO V.
  2.- Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαιτείται αυτά να:
  α. Διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.
  β. …..
  6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τεχνικά χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΧΙ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ ή των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2011, 10:02 | Γ.Κοσμαδόπουλος

  Καλημέρα,
  όπως έχουν ήδη επισημάνει και αρκετοί προλαλλήσαντες, είναι γελοίο και κατ’εμέ να ασχολούμαστε με πολιτικά επικοινωνιακά τεχνάσματα του στύλ «Θα σας κάνουμε ταξί με ιντερνετ και τηλεόραση» δίχως να έχουμε ξεκαθαρίσει, ή μάλλον καλύτερα σκεφτεί, το πως όλες αυτές οι προδιαγραφές και απαιτήσεις και γενικά όλο αυτό το εγχείρημα της απελευθέρωσης:
  1ον θα πείσουν τον «επιχειρηματία» να επενδύσει εν καιρό κρίσης σε αυτού του τύπου τις μεταφορές όταν με μια ματιά στο νομοσχέδιο φαίνεται ότι η απόσβεση και μόνο (δεν μιλάμε για καν για κέρδη) κατα πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει ποτέ μιας και τα συχετιζόμενα κόστη κτήσης, καθημερινής λειτουργίας και αντικατάστασης και η συνεχόμενη μείωση της πελατείας ελέω μέτρων, κρίσης και προσωπικών και δημοσίων μέσων μεταφοράς καθιστούν κάτι τέτοιο από δύσκολο εώς αδύνατον,
  2ον θα βοηθήσουν τον ήδη κατέχοντα άδεια ταξιτζή που θα απορροφηθεί σε εταιρεία να μπορέσει «νόμιμα» και δίχως να τον ωθουν σε «λοβιτουρες» και φοροδιαφυγή να τα φέρει εις πέρας όντας πλέον «μισθωτός» υπάλληλος της εταιρίας και όχι ανεξάρτητος ιδιοκτήτης σε μια εταιρία που όπως προανέφερα μετα βίας θα μπορεί να κάνει απόσβεση και να παρουσιάσει κέρδη, και
  3ον θα βοηθήσουν τους τελικούς καταναλωτές, που από την φύση τους είναι ως επί τω πλείστον άνθρωποι που δεν έχουν την δυνατότητα κίνησης με προσωπικά μέσα ή με δημόσια μέσα μεταφοράς και με χαμηλά εισοδήματα, στο να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ταξί δίχως αυτό να τους «ματώνει» οικονομικά.
  Άρα λοιπόν ας προσπαθήσουμε να βλέπουμε τα πράγμα σφαιρικά από όλες τις μεριές και κάτω από το πρίσμα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με τα σωστά κριτήρια και μετά να προχωράμε σε τέτοιου είδους εξαγγελίες οι οποίες εάν και εφόσον αναλυθούν γίνονται κατευθείαν αντιληπτές ως αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή επικοινωνιακές «αρλούμπες». Αυτό φυσικά αν είναι αυτοσκοπος μας αντί να αυξήσουμε την επιχειματικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό και την ποιότητα μεταφοράς για τον πολίτη να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο όπως της Αμερικής με τρεις – τέσσερις εταιρίες ταξί κολοσσούς να εξουσιάζουν όλη τη μετάφορά ταξί με μισθούς πείνας στους οδηγούς τους, με τεράστιο ανεξέλεγκτο στόλο που τους επιτρέπει μέσω των οικονομιών κλίμακας και του ολιγοπωλίου να καταδυναστεύουν την αγορά, και οι οποίες το πιθανότερο θα είναι να μην προσφέρουν καθόλου στα έσοδα του κράτους λόγω συνεχόμενων αρνητικών ισολογισμών.
  Ευχαριστώ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2011, 11:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
  Από το σχέδιο νόμου απουσιάζει η διάταξη εκείνη που θα επιτρέπει τη θέση σε κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένου ΕΔΧ αυτοκινήτου σε αντικατάσταση άλλου, εφόσον δεν έχει λήξει το όριο ηλικίας του.
  Αν ένας ιδιοκτήτης (π.χ μονοπρόσωπη ΕΠΕ), θέσει σε κυκλοφορία σήμερα ένα ΤΑΞΙ με τις προδιαγραφές που ζητάτε στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5, με το κόστος που αυτό συνεπάγεται, και μετά από ένα χρόνο το όχημα καταστραφεί σε ατύχημα, δεν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία άλλου αποχαρακτηρισμένου με μικρότερο κόστος;
  Γιατί θα πρέπει να υποβληθεί ξανά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στα έξοδα ταξινόμισης νέου αυτοκινήτου, που μπορεί να μην έχει ξεπληρώσει ακόμη το προηγούμενο;
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 θα έπρεπε να έχει γραφεί ως εξής: 1. Τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε κυκλοφορία………..
  Στη συνέχεια να προστεθεί παράγραφος ως εξής: Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε αντικατάσταση άλλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 21:01 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΑΞΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 23:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5
  1)Τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ θα ταξινομούνται πλέον αναεξαρτήτως κυβισμού;
  2)Τα συστήματα πρόσβασης στο διαδύκτιο και τηλεόρασης ειναι περιττά στα ΤΑΞΙ. Σκεφτήκατε το κόστος κτήσης αυτών των αυτοκινήτων;
  3)Στην παράγραφο 5 αναφέρονται τα όρια απόσυρσης των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ανάλογα με την έδρα τους. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν. 3109/03 αναφερόταν τα όρια απόσυρσης των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ανάλογα με την έδρα τους ή και τον πληθυσμό της έδρας τους. Έτσι σήμερα κυκλοφορούν ΤΑΞΙ που έχουν π.χ όριο απόσυρσης 17 ή 21 έτη ή ακόμη αν η έδρα έχει μέχρι 1000 κατοίκους δεν τίθεται όριο απόσυρσης.
  Επειδή τα νέα όρια απόσυρσης που καθορίζονται με το σχέδιο νόμου είναι μικρότερα τόσο στην Αττική όσο και στις υπόλοιπες περιοχές, θα πρέπει να υπάρξει στο άρθρο αυτό ειδική διάταξη που να ορίζει το χρόνο θέσης σε ισχύ των νέων ορίων απόσυρσης, διαφορετικά θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση του νόμου με αποτέλεσμα οι σημερινοί ιδιοκτήτες να αναγκαστούν να υποβληθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε μεγάλο κόστος αντικατάστασης των κυκλοφορούντων οχημάτων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 18:13 | Σταθης

  ΚΑΛΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΣ
  ΠΟΣΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ?? ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!ΝΑ ΦΑΝΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΕΕΕΕ?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:12 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

  Η παράγραφος 1δ «φωτογραφίζει» – εξ όσων αναφέρονται εκεί, μόνον ο κλιματισμός είναι απαραίτητος για ανθρώπινη μεταφορά. Τα άλλα αποτελούν ψυχαγωγικά αξεσουάρ άσχετα με το αντικείμενο της ρύθμισης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 06:11 | Άννα

  Να βάλετε στα ΤΑΞΙ και NOVA, ConnX, δορυφορική, μπάτλερ, μπαράκι και μια … αιθέρια ύπαρξη με την οποία θα αξιοποιεί … δημιουργικά ο πελάτης το χρόνο του όσο διαρκεί η διαδρομή. Όταν μπαίνουν τόσο «ακραία» τεχνικά/τεχνολογικά χαρακτηριστικά, πάντα κάποιος «φωτογραφίζεται»! Ρε, δεν ντρέπεστε να στοχοποιείτε συνεχώς επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες και να στρέφετε τον έναν απέναντι στον άλλο! Δεν έχω καμιά σχέση με τον κλάδο των ΤΑΞΙ, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Σίγουρα δεν είναι ένας ιδιαίτερα συμπαθής κλάδος, όμως δεν υπάρχει καμιά επαγγλματική ομάδα πλέον την οποία να μην χαρακτηρίζετε ως συντεχνία! Η μοναδική συντεχνία που ασελγεί καθημερινά πάνω στο κουφάρι της ελληνικής κοινωνίας είναι οι βουλευτές! Το … βολευτιλίκι και κλειστό επάγγελμα παραμένει και προστατεύει μόνο τα δικά του συμφέροντα αφού νομοθετεί για τον εαυτό του! Είναι πια προφανές ότι η κυβέρνηση, ούσα σε διατεταγμένη υπηρεσία, προσπαθεί να καταργήσει κάθε μορφή αυτοαπασχόλησης και μας θέλει όλους υπαλλήλους/σκλάβους με μισθούς των 400 ευρώ, χωρίς δικαιώματα, μέλλον και προοπτική για εμάς και τα παιδιά μας! Ο χρόνος σας όμως τελειώνει μαζί με την αντοχή και ανοχή μας και σύντομα θα αποτελείτε παρελθόν. Μια θλιβερή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:45 | Στεφανος

  Τα αυτοκινητα πρεπει να ειναι euro 5 και ανεξαρτητως κυβικων και καυσιμου και μεταξονιο απο 2450 και πανω.εχει προχωρησει η τεχνολογια και πρεπει να υπαρχει και το μεγαλο ταξι αλλα και το μικροτερο ευελικτο για τα στενα και τον λαβυρυνθο της Αθηνας οπως και στα νησια κλπ.
  Πρεπει να δωσετε τη δυνατοτητα σε ολους τους οδηγους ανεξαρτητως ετων ενασχολησης γιατι καταλαβαινετε οτι μπορει να δουλευουν πολλα χρονια αλλα να μην φαινεται στα ενσυμα(φαινεται ομως στην ημερομηνια εκδοσης ειδικης αδειας οδηγου).

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:49 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

  αναφέρετε ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι καινούργια. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και μεταχειρισμένα έως 3 ετών με προδιαγραφές EURO 5, 6 (από ΙΧ εξωτερικού) ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν αξιόλογα αυτοκίνητα, όπως AUDI, OPEL, κλπ, που οι Ελληνικές αντιπροσωπείες δεν τα δίνουν για Ταξί, για λόγους εμπορικούς.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 16:10 | KΩΣΤΑΣ

  ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑΞΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΠΑΝΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΟΡΘΙΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΣ ΡΕ ΞΕΦΤΕΡΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ INTERNET Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ???ΑΡΑΓΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΚΑΤΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ???

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 14:21 | Κώστας Ρουμελιώτης

  Οι κύριοι που τα γράφουν αυτά ξέρουν πόσο χρεώνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας το κάθε Mb διακίνησης δεδομένων στο ίντερνετ?
  Αν ο πελάτης κάνει χρήση της σύνδεσής μου, η αξία που θα με χρεώσει η εταρεία κινητής τηλεφωνίας θα είναι πολλαπλάσια απο αυτή που θα γράψει το ταξίμετρο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Τα ξεφτέρια του υπουργείου που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή όλη μέρα και νομίζουν οτι το σερφάρισμα στο ίντερνετ είναι δωρεάν? (πλήρωνε Ελληνικέ λαέ)
  Είναι άλλο ένα απο τα πυροτεχνήματα των «νεων» υπηρεσιών για τους πελάτες που θα σβήσει σύντομα. Ας σταθούμε σε πιο σοβαρα θέματα σε αυτό το έκτρωμα – νομοσχέδιο.
  Όσο για την τηλεόραση επειδή προσφέρω ήδη την δυνατότητα στους πελάτες μου, να σας πληροφορίσω οτι 1 στους 100 θα κάτσουν να παρακολουθήσουν, πολλοί μάλιστα ζητούν να απενεργοποιηθεί και να μπεί σε λειτουργία το ραδιόφωνο…

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 23:27 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιό λόγο ένα ταξί, στο οποίο επιβιβάζεται κάποιος πελάτης για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (στην πλειοψηφία των μισθώσεων), θα πρέπει να παρακολουθεί τηλεόραση και να «σερφάρει» στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες αυτές να είναι υποχρεωτικές για το ταξί;;;
  Εκτός από τη σοβαρή αύξηση του κόστους κτήσης του αυτοκινήτου που θα φέρει τέτοιο εξοπλισμό, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, αφού η οπτική επαφή του οδηγού με την τηλεόραση στον μικρό χώρο ενός ταξί είναι αναπόφευκτη και κατά συνέπεια και η απόσπαση της προσοχής του! Ακόμη και στην περίπτωση ενός ταξιδιού ανάμεσα σε κάποια πόλη μακρινή από την έδρα του ταξί, νομίζω ότι ο πελάτης θα «μπορεί να ζήσει» και χωρις τηλεόραση ή το διαδίκτυο για κάποιες ώρες. Για τυχόν έκτακτες ειδήσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τόσο τον πελάτη όσο και τον οδηγό, νομίζω ότι το ηχητικό σύστημα (ραδιόφωνο) του ταξί, είναι επαρκέστατο!
  Πολύ πιο χρήσιμο θα ήταν, να υπάρχει σε εμφανές εξωτερικά σημείο του ταξί ένα ηλεκτρονικό ρολόι, που να δείχνει τόσο στον υποψήφιο πελάτη όσο και στα αρμόδια όργανα ελέγχου, το πόσες ώρες έχει εργαστεί ο οδηγός του ταξί.
  Ο λόγος ύπαρξης αυτού του ρολογιού, είναι προφανής, καθώς θα επιτρέπει στον πελάτη να επιλέξει για την διαδρομή του, έναν οδηγό «ξεκούραστο», χωρίς πολλές ώρες εργασίας και στα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τυχόν παραβιάσεις του προβλεπόμενου απ’ την εργατική νομοθεσία ωραρίου εργασίας, που θα καθιστούν τον οδηγό επικίνδυνο τόσο για τον πελάτη όσο και για τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά και για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
  Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας τα ταξί πρέπει να αποσύρονται σε 10 χρόνια και σε κάποιες άλλες σε 15 χρόνια.
  Εκτιμά ο νομοθέτης ότι σε κάποιες περιοχές τ’ αυτοκίνητα φθείρονται λιγότερο και σε κάποιες άλλες φθείρονται περισσότερο;;;
  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν «αντέχει» στην κοινή λογική και πιστεύω ότι θα πρέπει να οριστεί ενιαίο όριο, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια για όλη την επικράτεια.