Άρθρο 30 Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, Μ.Δ.Χ και ΕΙΔΜΙΣΘ

1. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ απαγορεύεται:

α. η επιλογή επιβατών και προορισµών,

β. η διακοπή της µίσθωσης ήδη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,

γ. η είσπραξη κοµίστρου πέραν του νοµίµου,

δ. η άρνηση της µίσθωσης µη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,

ε. η µη συµµόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδροµή και τον προορισµό.

2. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και Μ.Δ.Χ. απαγορεύεται αθέτηση των όρων της συμφωνίας με τον πελάτη.

3. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται µε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 25 διοικητικό πρόστιµο ως εξής:

α. για πρώτη φορά, (400) τετρακόσια ευρώ,

β. για δεύτερη φορά, (700) επτακόσια ευρώ,

γ. για τρίτη φορά, (1200) χίλια διακόσια ευρώ, εφαρμόζονται δε, στην περίπτωση αυτή, επιπροσθέτως και αναλόγως της περιπτώσεως, τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο και επόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 23 των π.δ. 243/1987 και 244/1987, μέχρι την έκδοση την έκδοση του Π.Δ. του άρθρου 24.

 • 5) Να προστεθεί νέο Άρθρο 30α ως ακολούθως:
  Άρθρο 30α Ειδικές ρυθμίσεις για τα υπάρχοντα ΕΔΧ ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα μεταφοράς ΑμεΑ που διαχειρίζονται αναπηρικοί φορείς
  Επιτρέπεται στους αναπηρικούς φορείς που κατέχουν άδεια κυκλοφορίας ΕΔΧ ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων μεταφοράς ΑμεΑ να μισθώσουν αυτά σε οδηγούς που κατέχουν άδειες οδήγησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος για τη μεταφορά επιβατών με ή χωρίς αναπηρία.

 • Θα πρέπει να προστεθούν:
  Υποχρεώσεις Οδηγού για τη μίσθωση
  Κάθε οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, Μ.Δ.Χ και ΕΙΔΜΙΣΘ
  – Να φορτοεκφορτώνει τις αποσκευές από και προς το πεζοδρόμιο.
  – Να δέχεται τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων, εφόσον είναι καθαρά, ήρεμα, έχουν περιλαίμιο, φίμωτρο (αν πρόκειται για σκύλους), ένδειξη κτηνιατρικού ελέγχου, κάθονται στο δάπεδο και συνοδεύονται από άτομο.
  -Να αρνείται τη μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων υλικών, που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.
  -Να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση.
  -Να είσαι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός στον επιβάτη.
  -Να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές, ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου (εκτός του παραθύρου του οδηγού) χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη.
  -Να μην ομιλεί στον επιβάτη για θέματα που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.
  -Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματά για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (π.χ. ανεφοδιασμός με καύσιμα, αλλαγή ελαστικού, μικροεπισκευή).
  -Να ενημερώνει και να παρακινεί τους επιβάτες, να φορούν τις ζώνες ασφαλείας, ανεξαρτήτως προορισμού αυτών.

  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 10:47 | Δημήτρης Μπ.

  Κάποια διάταξη στον κανονισμό λειτουργίας για τις υποχρεώσεις των επιβατών??? Κάποια διάταξη για την προστασία των οδηγών από ναρκομανείς, εμφανώς παραβατικούς τύπους, μεθυσμένους κτλ??? Όπως και στο άλλο άρθρο σχετικά με τα πειθαρχικά όργανα, και εδώ θα προτείνω μέτρα (όπως πχ κάμερα στο αυτοκίνητο) ώστε να προστατευθεί και ο οδηγός από απόπειρες ληστείας, εξαπάτησης και να έχει ένα τρόπο να σταθεί σε περίπτωση διαφωνίας με επιβάτη σαν ίσος προς ίσο απέναντι σε κάθε πειθαρχικό όργανο η δικαστήριο. Με αυτό το νομοσχέδιο σκοπός είναι λοιπόν να γίνει το επάγγελμα καλύτερο. Κάτι τέτοιες «τρύπες» στις διατάξεις δεν ξέρω για ποιό λόγο αφήνονται ανοικτές.