Άρθρο 24 Κανονισµός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και μηχανών Δ.Χ.

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών & Δικτύων ρυθµίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και μηχανών Δ.Χ., οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή νομίμων κατόχων αυτών εταιρειών και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εµφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση των οχηµάτων και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση µεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήµατα των εδρών, θέµατα χρήσης των ταξιµέτρων και η τοποθέτηση αυτών επί του οχήµατος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και το σύστηµα ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών και των οργάνων των εταιρειών ΕΔΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Δ.Χ. (ΣΕΣΟ), που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισµό υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα  ή άλλο νόµο.

  • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 13:19 | ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ

    Οι κανόνες «ευπρεπούς εμφάνισης» είναι σχετικοί. Καλόν θα ήταν κάθε επαγγελματίας που εργάζεται σε δημόσιο μέσο μεταφοράς να διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική στολή, είτε είναι οδηγός αμαξοστοιχίας είτε είναι οδηγός λεωφορείου είτε οδηγός ΤΑΧΙ. Ο επαγγελματισμός το επιβάλει. Ο οδηγός ΤΑΧΙ πρέπει να «παιζει» τον ρόλο του επαγγελματία οδηγού ΤΑΧΙ και όχι ενός τυχαίου εργαζόμενου. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει και άλλες υποχρεώσεις λόγω του δημοσίου χαρακτήρα του, όπως ευγένεια, εξυπηρετικότητα, γνώσεις των δρόμων, ξένη γλώσσα (είμαστε άλλωστε τουριστική χώρα), τιμιότητα (όχι επιλεγμένες διαδρομές ή άρνηση μίσθωσης) κτλ.