Άρθρο 13 Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και ΜΔΧ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Μ.Δ.Χ (σύστημα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα) και κάθε σχετικό θέμα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:52 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

  Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Επικοινωνιών δεν υπάρχει – ΥΥΜ&Δικτύων (ορθό). Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που δεν διαθέτει βασικά χαρακτηριστικά Ποιοτικής Διοίκησης, θεμελιώδες των οποίων είναι η σταθερότητα των Διοικητικών Δομών και η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 19:24 | Νίκος Παπαδιονυσίου

  1. Τοποθέτηση διαχωριστικού οδηγού- πίσω τμήματος του οχήματο, για τα νέα ταξί υποχρωτική.
  2. Η θέση δίπλα στον οδηγό θα είναι κενή υποχρεωτικά μετά την 22:00.
  Η θέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από επιβάτη μόνο με την θέληση του οδηγού, μόνο πριν την ώρα αυτή.
  3. Για ανάλογου μήκους, ταξί μπορεί να τοποθετείται από κατασκευής και δεύτερη, αντικρυστή, σειρά καθισμάτων, εφοδιασμένη κι’ αυτή με ζώνες ασφαλείας.
  4. Χειρολαβές επιβατών υποχρεωτικές.
  5. Οι αποσκευές μπαίνουν στο porte bagage ή και στον χώρο δίπλα στο οδηγό.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 01:00 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών ταξί, θεωρώ πως είναι κορυφαίο!
  Είναι απαράδεκτο σε μια ευνομούμενη πολιτεία, να πηγαίνεις για εργασία και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις ζωντανός στο σπίτι σου και την οικογένειά σου!
  Είναι κατά συνέπεια απαράδεκτο, να παραπέμπονται στις «καλένδες» της μελλοντικής υπουργικής απόφασης, οι προδιαγραφές ασφάλειας των οδηγών ταξί και των αυτοκινήτων τους!
  Από την στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε να θεσπίσει νέο νόμο για τα ταξί, πιστεύω πως οι προδιαγραφές ασφάλειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.
  Επιπλέον είναι και οικονομικοί οι λόγοι που επιβάλλουν κάτι τέτοιο.
  Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι θα κυκλοφορήσουν άμεσα αυτοκίνητα, χωρίς διαχωριστικά για παράδειγμα και μελλοντικά ο Υπουργός ν’ αποφασίσει την υποχρεωτική τοποθέτησή τους. Το κόστος αντικατάστασης ή μετατροπής των αυτοκινήτων, θα είναι δυσβάσταχτο για οποιονδήποτε επαγγελματία του κλάδου!
  Είναι λοιπόν απαραίτητο να ορισθούν στο νόμο οι προδιαγραφές ασφάλειας των ταξί και κατά την άποψή μου, μέσα σ’ αυτές θα πρέπει να προβλέπονται οπωσδήποτε τα διαχωριστικά, με παράλληλη απαγόρευση της χρήσης από τους επιβάτες της μπροστινής παραπλεύρως του οδηγού θέσης. Είναι προφανές πως με αυτή την ρύθμιση, οι θέσεις των επιβατών στα συμβατικά ταξί, θα περιοριστούν στα τρία (3) πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου. Είναι όμως εξίσου προφανές πως θα περιοριστούν σημαντικά και οι δυνατότητες για εγκληματικές ενέργειες κατά των οδηγών ταξί!