Άρθρο 21 Ειδικοί Κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και ΜΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης ( Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) είναι ειδικής κατηγορίας οχήματα που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου ανταλλάγματος.

Η ειδική μίσθωση του οχήματος μαζί με τον οδηγό του συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας νομίμως καταγεγραμμένης από την πάροχο των υπηρεσιών εταιρεία.

2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και ΜΔΧ αυτής της κατηγορίας παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μόνον εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, όπου το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνηθέν κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής,  και αποβίβασης των επιβατών.

3. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ μπορεί να καθορίζεται είτε δια προσχωρήσεως των επιβατών στον αναλυτικό και δεσμευτικό για την εταιρεία πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο ισχύος τουλάχιστον ενός (1) μηνός, τον οποίο έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί η εταιρεία για το σκοπό αυτό είτε ελευθέρως κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον πελάτη.

4. Κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών με αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών με όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές μέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για μίσθωση, καθώς και τις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστημα.

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για τις μεταφορές προσώπου με μοτοσυκλέτες Δ.Χ.

6. Απαγορεύεται η μίσθωση αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ή Μ.Δ.Χ χωρίς προηγούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον πελάτη και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση η σε χώρους στάσης η στάθμευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το πειθαρχικό συμβούλιο τού άρθρου 25

  • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 10:46 | ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ 50% ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 50% ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΔΕΙΑ,ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ.ΕΓΩ ΕΧΩ 25% ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 75%. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:58 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

    α) να υποθέσω ότι το αρχείο που απαιτεί το 21$4 είναι ηλεκτρονικό;
    β) αποδεικτικό μισθώσεως μπορεί να αποτελεί και ένα SMS στο κινητό του οδηγού του οχήματος με τις συντεταγμένες και τα άτομα που θα μεταφέρει ή με link στη βάση δεδομένων της εταιρείας (για τις περιπτώσεις συμφωνίας μέσω διαδικτύου);;