Άρθρο 22 Ιστοσελίδες Παρόχων

1. Όλες οι εταιρείες του άρθρου 3 υποχρεούνται να τηρούν ιστοσελίδα στην οποία αναρτούν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση έδρας, τηλέφωνα, ΦΑΞ, κλπ), του ισχύοντος τιμοκαταλόγου κ.α.

2. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιρειών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ) ή / και ΜΔΧ γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τηρούνται σε ειδικό χώρο του δικτυακού τόπου του ιδίου Υπουργείου.

 • 3) Άρθρο 22 Ιστοσελίδες Παρόχων
  Στο άρθρο 22, να προστεθεί παράγραφος 3 ως ακολούθως:
  1. Όλες οι εταιρείες του άρθρου 3 υποχρεούνται να τηρούν ιστοσελίδα στην οποία αναρτούν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση έδρας, τηλέφωνα, ΦΑΞ, κλπ), του ισχύοντος τιμοκαταλόγου κ.α.
  2. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιρειών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ) ή / και ΜΔΧ γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τηρούνται σε ειδικό χώρο του δικτυακού τόπου του ιδίου Υπουργείου.
  3.Οι προαναφερόμενες ιστοσελίδες των εταιρειών θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνες με την τελευταία έκδοση των διεθνών προδιαγραφών Web Content Accessibility Guidelines –WGAG για την προσβασιμότητα ιστοσελίδων σε άτομα με αναπηρία σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 19:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ

  ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (W3C XHTML 1.0, W3C CSS, WCAG 2.0 ΚΛΠ) ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΦΩΝ