Άρθρο 20 Ψηφιακή εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ»

1. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται αρμόδια αρχή για τη λειτουργία και τη διαχείριση της ψηφιακής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr), με σκοπό τη συγκέντρωση και διαχείριση στοιχείων, σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, αυγών και οποιουδήποτε άλλου αγροτικού προϊόντος προσδιορισθεί με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 24.
2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της ψηφιακής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ».
3. Η εποπτεία της λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.