Άρθρο 31 – Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Στην παράγραφο 23 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος γ, ως εξής :
«Κατά τα σχολικά έτη 2015−2016 και 2016−2017 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018»