Άρθρο 30 – Προθεσμία δύο μηνών για απόφαση κατανομής

Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012(Α΄54), ως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης κατανομής.

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:32 | ΕΦΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο Φορέας στον οποίο διορίζομαι με απόφαση κατανομής απο τον 4ο 2016 αρνείται να δρομολογήσει την διαδικασία.
  Ας προβλεφθεί ρύθμιση που να επιβάλλει κυρώσεις, η διορισμό σε άλλο φορέα.

 • 7 Ιουλίου 2016, 16:35 | ΚΩΣΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πολύ σωστή ρύθμιση.

 • 7 Ιουλίου 2016, 11:16 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με το να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις στους αρμόδιους, ή τουλάχιστον αν καθυστερήσει ο διορισμός να μετρά σα να έχει ολοκληρωθεί με την πάροδο του διμήνου.
  Βέβαια, να σημειωθεί ότι και στο ΦΕΚ των προκηρύξεων τίθεται ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού, το οποίο δεν τηρήθηκε σχεδόν σε κανένα φορέα.

 • 6 Ιουλίου 2016, 22:09 | Βασω
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να προβλεφθούν κυρώσεις στα αρμόδια για διορισμό ή πρόσληψη όργανα σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτης.