Άρθρο 5 – Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ψηφιακό οργανόγραμμα του άρθρου 16, αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, ανακατανέμει το προσωπικό σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και γνωμοδοτεί για ζητήματα που άπτονται της πολιτικής κινητικότητας και της στελέχωσης του Δημοσίου εν γένει. Η Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του,
β) ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) νομικό σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον πρόεδρο του ΝΣΚ με τον αναπληρωτή του,
δ) τον Αναπληρωτή Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης,
ε) τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης,
στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
ζ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο της από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και υποστηρίζεται από γραμματεία, της οποίας η οργάνωση, η στελέχωση και κάθε άλλη αναγκαία για τη λειτουργία της λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α) Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας πρέπει να ανατεθεί ως αρμοδιότητα στο ΑΣΕΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα του συστήματος. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι Πρόεδρος του ΚΕΚ είναι εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ.

  Β) Η γραμματεία που θα υποστηρίζει την ΚΕΚ θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια αν θα είναι από το υπουργείο ή το ΑΣΕΠ.

  Γ) Στη ΚΕΚ θα πρέπει να υπάρχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α) Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας πρέπει να ανατεθεί ως αρμοδιότητα στο ΑΣΕΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα του συστήματος.

  Β) Στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος των υπαλλήλων.

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:03 | mafy
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σας παρακαλούμε να εντάξετε και τους υπαλλήλους ΚΕΠ στην κινητικότητα. Υπάρχουν άτομα με δυο και τρία πτυχία και ξένες γλώσσες και μεταπτυχιακά που έχουν εγκλωβιστεί στα ΚΕΠ για χρόνια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο αντικείμενο των σπουδών τους την ώρα που σε καίριες θέσεις του Δημοσίου αφθονούν υπάλληλοι ΔΕ. Πρόκειται για άνιση μεταχείριση και αντισυνταγματική παρέμβαση και πολλοί υπάλληλοι σκέφτονται να κινηθούν νομικά εντός και εκτός Ελλάδας σε περίπτωση που αποκλειστούν από την εθελοντική κινητικότητα.

 • 10 Ιουλίου 2016, 12:35 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν θέλουμε ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα κινιτικότητας με πλήρη διαφάνεια προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντως και κατ’επέκταση και των Υπαλλήλων(δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ)ένας είναι ο τρόπος και αυτός δεν είναι άλλος απο τον ΑΣΕΠ.
  Οπως σωστά κάνατε πρόσφατα το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ηλεκτρονικά μέσω ΑΣΕΠ, όπως σωστά έχουν οι Εκπαιδευτικοί εδώ και πολλά χρόνια ένα μόνιμο μηχανισμό αποσπάσεων-μετατάξεων ηλεκτρονικά με μόρια μέσω του Υπουργείου τους, κάντε κάτι αντίστοιχο και στο Δημόσιο…. Δεν χρειάζεται καμία επιτροπή καμία είδους παρέμβαση από κανένα. ΑΣΕΠ και μόνο ΑΣΕΠ με δίκαια κοινωνικά κριτήρια και μόρια. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΙΣΟΝΟΜΙΑ απλά,γρήγορα και χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας.
  Ευχαριστώ

 • 9 Ιουλίου 2016, 16:30 | zeng26
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κι άλλα επιτροπάτα, κι άλλα φέουδα! που θα συνεδριαζουν αν και όταν συγκροτηθούν κοκ. ΛΙΓΩΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΆΤΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ!

 • 7 Ιουλίου 2016, 12:39 | Θάνος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να εξετάζει και αντιρρήσεις του φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος που ζητεί μετάταξη. Η λύση αυτή θα επιτρέψει την κατάργηση του ορίου του 65% που δεν λέει από μόνο του τίποτε αφού οι οργανικές θέσεις είναι πάντα πολύ περισσότερες από τις πράγματι αναγκαίες. Με άλλα λόγια, εάν ένας φορέας έχει πληρώσει λιγότερες από το 65% των οργανικών του θέσεων δε σημαίνει ότι κατ’ ανάγκην δεν έχει ανάγκη. Γι αυτό, ο φορέας θα πρέπει να μπορεί να εξηγεί με ουσιαστικά επιχειρήματα γιατί δεν μπορεί να στερηθεί ένα υπάλληλο και ένσταση αυτή να εξετάζεται από την εν Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

 • 7 Ιουλίου 2016, 00:18 | Γιάννης Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα έπρεπε στην επιτροπή αυτή να μετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, πχ. εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ