Άρθρο 2 – Γενικές Αρχές

1.Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
2.Η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο και διενεργείται με βάση την αρχή της δημοσιότητας.
3.Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
4.Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
5.Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, η μετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έως (3) τρεις μήνες με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 13:35 | Ε Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλό θα ήταν οι αποσπάσεις και γενικότερα οι μετακινήσεις να μην έχουν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση τους, δηλαδή να μην υπάρχει αναμονή μετά από μια απόσπαση ή μετάταξη για να μπορέσει ξανά ο υπάλληλος να κάνει αίτημα μετακίνησης. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα, αν και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν να μπορεί να μετατραπεί η απόσπαση σε μετάταξη.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:15 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεδομένου ότι η μετακίνηση πρέπει να γίνεται σε θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το προσωπικό ΕΕΠ Ανεξαρτήτων Αρχών μετακινείται μόνο σε θέση ΕΕΠ (και όχι ΠΕ). Συνεπώς προτείνουμε να εισαχθεί ρητή αναφορά στην κατηγορία ΕΕΠ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:42 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα του ΕΕΠ μεταξύ των Ανεξαρτήτων Αρχών (Α.Α.) θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μετακίνηση ΕΕΠ σε ΕΕΠ άλλης Α.Α. γίνεται με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του (ν. 4354/2015).

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα θα πρέπει να προβλεφθεί η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του ν. 4354/2015.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:20 | Κώστας Ανδρέου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τί σημαίνει «η μετακίνηση-μετάταξη σε άλλη υπηρεσία»; σε υπηρεσία του ίδιου υπουργείου ή άλλου υπουργείου; ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις μέσα στο ίδιο υπουργείο; είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής».

  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ …ΑΥΤΌ ΗΤΑΝ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΙΓΑ ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ, ΜΕ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 35%….ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:37 | Κώστας Ανδρέου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τί σημαίνει «η μετακίνηση=μετάταξη σε άλλη υπηρεσία»; σε υπηρεσία του ίδιου υπουργείου ή άλλου υπουργείου; ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις μέσα στο ίδιο υπουργείο; είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής». Φοβάμαι ότι ακυρώνονται οι μετακινήσεις/μεταθέσεις εντός του ίδιου φορέα….

 • 12 Ιουλίου 2016, 23:19 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριοι,
  διορίστηκα το 2004 σε Δήμο ως Λογιστής Α τάξεως,
  δεν μου ζητήθηκε ποτέ να κάνω την συγκεκριμένη δουλιά,
  το 2007 με πρωτοβουλία μου πιστοποιήθηκα ως εκπαιδευτής ενηλίκων
  και το 2016 εξειδικεύτηκα ως σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  Η κινητικότητα πρέπει να συνδέετε και με την εξέλιξη των προσόντων του κάθε υπαλλήλου διότι έτσι αυξάνει και η παραγωγικότητα.
  Εφόσον κάποιος υπάλληλος αποκτά νέα προσόντα να αξιοποιούνται,
  τα υπόλοιπα είναι αναποτελεσματική γραφειοκρατία.
  Δυστυχώς ξέρω κρατικούς υπαλλήλους με μεταπτυχιακούς τίτλους που κόβουν
  κλήσεις παράνομης στάθμευσης ή ασχολούνται με σφραγίδες, η διοίκηση πρέπει να αξιοποιεί τις ικανότητές τους και εάν δεν μπορεί ας αφήσει τους ίδιους να τις αξιοποιούν προς όφελος και αυτής.

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:15 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  στην παρ. 4 ίσως οφείλει να διευκρινιστεί ότι καλύπτονται και οι υπάλληλοι των ΝΠΙΔ

 • 12 Ιουλίου 2016, 14:21 | Κατερίνα Α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι ευχάριστο οτι η κινητικότητα έχει εθελοντικό χαρακτήρα, αλλά απαιτεί την κενή οργανική θέση που έχει καταργηθεί με τους ισχύοντες οργανισμούς πχ στους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται στο πνεύμα των διατάξεων της κινητικότητας.
  Σχετικά με τα σχόλια που αναγράφονται για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που είναι α)σε εκκρεμότητα μετάταξης και β)για όσους είναι ήδη αποσπασμένοι οτι οφείλουν να μεταταγούν στις υπηρεσίες που αποσπάσθηκαν με τις όποιες μέχρι σήμερα διαδικασίες αναρωτιέμαι για ποιές κενές οργανικές θέσεις προορίζονται τα άρθρα του νομοσχεδίου περι κινητικότητας. Χρειάζονται μεταβατικές διατάξεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξουν ενδεχόμενα κινητικότητας μέσω μετατάξεων μετά την 1/1/2017 και να μην καλυφθούν όλες οι θέσεις απο τις περιπτώσεις που εκκρεμούν.
  Ισως κριτήρια εντοπιότητας μπορούν να εφαρμοστούν, μονογονεικότητας – οικογενειακής κατάστασης επιπρόσθετα των τυπικών προσόντων.
  Επίσης, δεν υπάρχει καμία αναφορά σχετικά με το μισθό του μετατασσόμενου η αποσπασμένου,αν δηλ. θα διατηρήσει τις αποδοχές που λαμβάνει ήδη και ειδικά την προσωπική διαφορά- υπερβάλλουσα μείωση.Υπήρχαν τέτοιες αναφορές στον ημερήσιο τύπο πριν τη διαβούλευση του νομοσχεδίου, αλλά το νομοσχέδιο δεν παρουσιάζει ανάλογα άρθρα.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:33 | Παναγιωτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 3.

  Συμφωνα με τον νόμο 4024/2011 στο άρθρο 33 παρ1 περ α, προβλέπεται η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. με την εγκύκλιο με ΑΔΑ 45ΒΝΧ-3Ρ8 διευκρινίζονται και άλλα πολλά.

  Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι πως είναι δυνατόν να γίνει μετάταξη σε κενή οργανική θέση από τη στιγμή που έχει καταργηθεί. φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο σε υπηρεσίες με 50+ άτομα προσωπικό, αλλά θα πρέπει ο νομοθέτης να φροντίζει να γνωρίζει ότι υπάρχουν υπηρεσίες στην επαρχεία με σύνολο οργανικών πριν τον νόμο αυτό 5 θέσεων, οπού μετά έγιναν 3 αφού υπηρετούσαν και υπηρετούν μόνο υπάλληλοι. !!!!

  έτσι πως μπορεί να γίνει μετάταξη απο την μια υπηρεσία στην αλλη ενω δεν υπάρχουν κενες οργανικές αφου καταργήθηκαν με το 4024/2011?
  ειδικά στην επαρχεία που είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μετάταξη!!! αφου ο ενας νομος αναιρεί τον άλλον!!!

  επίσης με άλλον νόμο (τον οποίο δεν θυμάμαι αριθμ κτλ) θεωρείται οτι ο δημόσιος υπάλληλος οτι μεταφέρει την θέση στην άλλη υπηρεσία σε περίπτωση μετάταξης.

  θα πρέπει αυτό να αλλάξει «σε κενη οργανική θέση» με το «μεταφορά θέσης» έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει.

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:10 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις μεταβατικές διατάξεις (αφού αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της κινητικότητας), έτσι ώστε αυτοί που είναι αποσπασμένοι, να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μηνών) από τη ψήφιση του νέου νόμου και εφόσον το επιθυμούν προσωπικά, να πάρουν μετάταξη στην Υπηρεσία που υπηρετούν κατά την ημέρα ψήφισης του νόμου.Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και το 2012 με τη διάταξη της παραγράφου 18 του ένατου άρθρου του Νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α):
  «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
  και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση
  του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και
  εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να
  μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με
  την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της
  θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68
  του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή
  απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική
  προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα
  τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές
  διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.».Ευχαριστώ.

 • 11 Ιουλίου 2016, 19:27 | Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με την εγκύκλιό του α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 της 4/3/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υπογράφεται από τον κ. α.Γ.Γ. και με Θέμα: «Σχετικά με την απασχόληση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» το Υπουργείο αναγνωρίζει κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον Συνήγορο του Πολίτη, ότι δεν ακολουθείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας – διατηρουμένου ενός απαράδεκτου πεπαλαιωμένου καθεστώτος αποκλεισμού – των πτυχιούχων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών από θέσεις εργασίας του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει το θέμα και έχει τονίσει την άμεση ανάγκη παρέμβασης για τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Αναμενομένης όμως μιας γενικότερης ρύθμισης που θα επιλύσει γενικά το ζήτημα, με το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο http://www.opengov.gr, εισάγονται προφανώς εκ παραδρομής νέες απαράδεκτες διακρίσεις.
  Συγκεκριμένα κατά τα:
  Άρθρο 2 παρ. 3
  Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
  Άρθρο 10 παρ. 1
  Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.
  Άρθρο 13
  Το άρθρο 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ Α΄26) , αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 71 Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
  1. Η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από την οργανική θέση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί και η τοποθέτησή του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

  Με τα παραπάνω 3 σημεία του υπό διαβούλευση σχεδίου, ο ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός θα μπορεί να μετατάσσεται σε θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών διότι κατά συντριπτικότατη πλειοψηφία υπάρχουν τέτοιες, αλλά και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ οι της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποκλειστικά και μόνο σε ελαχιστότατες έως μηδενικές στους περισσότερους ΟΕΥ θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών παρ ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει δεν υφίσταται ουδεμία απολύτως διαφοροποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής ) στο συγκεκριμένο κλάδο. Όλοι οι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατέχουν το ΙΔΙΟ τυπικό προσόν του κλάδου/ειδικότητας τους δηλαδή άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία απαιτεί πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ αν είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ‘όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του ΠΔ 23/1992 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 3918/2011. Δεδομένου δε και του με την εγκύκλιό α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 της 4/3/2016 διαπιστωθέντος αποκλεισμού, η θέση των ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καθίσταται ακόμα δυσχερέστερη έναντι των συναδέλφων τους ΤΕ, διότι δεν υπάρχουν γι αυτούς θέσεις σε ΟΕΥ αποκλειστικά Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προς μετάταξη.
  Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε πέραν της επίσπευσης εφαρμογής των από το Συνήγορο του Πολίτη δεικνυομένων, να προβλεφθεί στον παρόντα Νόμο η δυνατότητα μετατάξεων των Κοινωνικών Λειτουργών σε αντίστοιχες θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ανεξαρτήτως κατηγορίας, δεδομένης της κατοχής του ιδίου τυπικού προσόντος του κλάδου/ειδικότητας τους δηλαδή της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού που επαναλαμβάνουμε ότι απαιτεί πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ αν είναι ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η κινητικότητα μεταξύ των ποικίλων δομών άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας και η κάλυψη επιτακτικών αναγκών που λόγω της κοινωνικής κατάστασης είναι ιδιαίτερα μεγάλες.
  Η Πολιτεία δεν πρέπει να βάζει αυτο-φραγμούς στη κινητικότητα ειδικά αν αυτοί δεν στηρίζονται στις πραγματικές και νομοθετικά μάλιστα κατοχυρωμένες (ΠΔ 23/1992 όπως ισχύει κ.ο.κ.) αρμοδιότητες των υπαλλήλων της.

 • 10 Ιουλίου 2016, 13:17 | Θανάσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απόσπαση να αντιμετωπιστεί με άλλη οπτικη γωνία, ως εξής:

  α) Η απόσπαση να παραμείνει και να γίνει ένα ακόμη πιο ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης για να λύνει προβλήματα κατά κύριο λόγο των υπηρεσιών αλλά και των υπαλλήλων.
  β) Η απόσπαση μπορεί επίσης να θεωρείται σε ορισμένες περιπτώσεις και προθάλαμος μεταταξης, σαν δοκιμαστική μετάταξη, όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται.
  γ) Δεν πρέπει ο περιορισμός του 65% να ισχύει αυστηρά στην απόσπαση. Οι περισσότερες υπηρεσίες είναι άδειες επομένως αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10%, άρα για ποια κινητικότητα θα μιλάμε. Τότε όμως θα πρέπει να υπάρχει η ευέλικτη απόσπαση και όταν χρειάζεται πραγματικά να μεταφέρονται υπάλληλοι για όσο χρειάζεται.
  δ) Η μισθοδοσία του αποσπασμένου πρέπει να είναι δυνατόν να βαρύνει είτε το φορέα υποδοχής, είτε το φορέα προέλευσης, διαφορετικά θα υπάρχει καθυστέρηση και σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα ολοκληρώνονταιποτέ εάν δεν μπορούν να μεταφερθούν οι πιστώσεις.

  Εννοείται ότι θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες ώστε να μην παραταρηθεί κατάχρηση των μεταταξεων και των αποσπάσεων, όπως στο παρελθόν. Αν όμως και είναι τόσο σφικτό το πλαίσιο το κράτος θα θεσπίσει μετά από λίγο καιρό πάλι ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις.

  Επομένως, αφού ούτως ή άλλως θα υπάρξει ανάγκη για χαλάρωση γιατί ξεκινάμε με ένα τόσο σφικτό πλαίσιο που εκ των πραγμώτων δυσκολα θα τηρηθεί.

  Με τον περιορισμό των αποσπάσεων η Διοίκηση δένει τα χέρια της σε μια εποχή με τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικού.

 • 9 Ιουλίου 2016, 18:16 | Γεώργιος Μάστορας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι μετατάξεις αλλά και οι αποσπάσεις, οφείλουν να βλέπουν πρωτίστως τις ανάγκες που υπάρχουν στους φορείς, αλλά επί ίσοις όροις ανυπέρβλητα προσωπικά προβλήματα (υγείας, συνυπηρέτησης, αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας). Τα παραπάνω μπορούν να εισάγονται σε ένα σύστημα μοριοδότησης (με δίκαιες «αποστάσεις» μορίων, γιατί στο παρελθόν έχοντας συμμετάσχει σε μοριοδοτήσεις διαθεσιμότητας δημοτικών αστυνομικών – μοριοδότηση Μητσοτάκη – , έχω διαπιστώσει σε αρκετές περιπτώσεις αλλοίωση των τυπικών προσόντων εις βάρος άλλων μοριοδοτούμενων κριτηρίων, που παρά επιστολή διαμαρτυρίας μου που εστάλη στο τότε ΥΔΜΕΔ, αυτή απαντήθηκε αρκετά εκ των υστέρων με ένα «ξύλινο» δελτίο τύπου…) Το σύστημα που θα φτιαχτεί, μπορεί να επιλέγει συνδυαστικά βάσει δυσκολίας υπηρεσίας και περιοχής και προσωπικών προβλημάτων – κοινωνικών κριτηρίων (προβλήματα υγείας, συνυπηρέτηση, αποδεδειγμένη οικονομική δυσπραγία – όπως συμβαίνει στο σύνολο των Δ.Υ. σε ακριβές τουριστικές περιοχές, κυρίως νησιά). Θα πρότεινα ένα γενικό πλαίσιο κινητικότητας όπου θα συνυπάρχει:
  1. H κατά προτεραιότητα μετάταξη – απόσπαση, άνευ σύμφωνης γνώμης φορέα προέλευσης, για περιπτώσεις που συγκεντρώνουν υψηλά «κοινωνικά» μόρια και επιθυμούν να μεταταγούν σε «υπηρεσίες αιχμής» στον τόπο που επιθυμούν.
  2. Η για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 5 – 10 ετών υπηρέτηση νεοδιόριστων υπαλλήλων σε περιοχές «δύσκολες», όπως ακριβές τουριστικές νησιωτικές περιοχές, υπηρεσίες μεγαλύτερου φόρτου και ευθύνης κλπ, με παροχή κάποιων επιδότησης ενοικίου ή και εκπτωτικών καρτών, τύπου κάρτας αλληλεγγύης, ώστε να μπορέσει ο Δ.Υ. να μπορέσει να επιβιώσει (παραδείγματος χάρη σε ακριβά τουριστικά νησιά τα χαμηλότερα ενοίκια σε σπίτια – τρώγλες κυμαίνονται από 400-500 ευρώ για 1 άτομο και 600-700 ευρώ για τριμελή οικογένεια και πάνω, ξέχωρα το υπόλοιπο αυξημένο κόστος ζωής για βασικές ανάγκες).
  3.Κατά προτεραιότητα μόνιμη συνυπηρέτηση, όσων έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες και ακριβές περιοχές, δύσκολες υπηρεσίες και μακρινές μεταξύ τους (αποστάσεις άνω των 300 χλμ), στην περιοχή που συμφέρει το ζευγάρι.
  4.Υποχρεωτική εναλλαγή υπηρεσιών ανά τριετία (rotation), εντός δήμου υπηρεσίας υπηρέτησης ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Υ., ώστε όλοι να περνούν από υπηρεσίες περισσότερο ή λιγότερο απαιτητικές σε αντίστοιχο κλάδο και εθελοντικά σε κατώτερο, αλλά με την ίδια μισθολογική ανταπόκριση με τον προηγούμενο κλάδο.
  Παράδειγμα: Kάποιος π.χ. ΠΕ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ να μετατάσσεται ανά τρία έτη σε αντίστοιχη ειδικότητα με τα ίδια μισθολογικά δικαιώματα σε δημόσιο, δήμο, νοσοκομεία, πολιτικό προσωπικό ΕΛ.ΑΣ., ΔΕΚΟ κλπ. Εφ’οσον επιθυμεί και θέσεις όπου διαθέτει αντίστοιχο πτυχίο, πέραν της ειδικότητας (πχ. φιλόλογος σε σχολεία κλπ), αλλά και σε κατώτερη θέση (πχ.οδοκαθαριστής στο δήμο, με τα προηγούμενα όμως μισθολογικά), εφ’ όσον έτσι μπορεί κάποιος να βρεθεί σε τόπο συμφερόντων του.
  5. Επί τόπου επίσκεψη για διαπίστωση συνθηκών και συνεντεύξεις με υπάλληλο και προϊσταμένους σε περιπτώσεις αρνήσεων παροχής σύμφωνης γνώμης, ώστε να διαπιστωθεί το δίκαιο – ή το μη δίκαιο – των αποφάσεων αυτών. (Καθώς έως σήμερα η πλειοψηφία των μετατάξεων – αποσπάσεων γίνονται μέσω υποκειμενικών αποφάσεων που αναλόγως το κριτήριο κάθε προϊσταμένης αρχής, την αμοιβαία σχέση της με τον υπάλληλο -καλή ή κακή- και το πιθανό «μέσον» που παρεμβαίνει στη διαδικασία, διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για τους «έχοντες» και δυσμενείς για τους μη έχοντες, οι οποίοι αποτελούν τα θύματα, άνισων κατανομών, ενώ πιθανώς αντιμετωπίζουν και άλυτα κοινωνικά προβλήματα – υγείας, μη συνυπηρέτησης, οικονομική δυσπραγία – .
  Εν κατακλείδι ελπίζουμε σε πραγματική αλλαγή για την σωστή λειτουργία του δημοσίου, με κάθε υπάλληλο σε θέση που να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα και σίγουρα με λυμένα τα κοινωνικά θέματα του καθενός, όπως προαναφέρθηκαν (υγεία, οικογένεια, οικονομικά), ώστε να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, χωρίς κακή ψυχολογία, λόγω των παραπάνω!

 • 8 Ιουλίου 2016, 09:45 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δηλαδη απο την μια για να να μπορει να συμμεταχει κανεις στην κινητικοτα πρεπει σμεφωνα με το αρθρο 2 παραγραφος 3 του παροντος που λεει οτι »

  ΑΡθΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

  <<>>

  πρεπει υποχρεωτικα να υπαρχει κενη οργανικη θεση και απο την αλλη , οι κενες θεσεις εχουν καταργηθεί με το αρθρο 33 του Ν 4024 / 11 , επειδη οι κενες οργανικες θεσεις ξεπερνουσαν το 60 % .

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

  αρθρο 33
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

  Άρθρο 33

  Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

  1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:

  α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280),

  β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

  γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,

  δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.,

  ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης,

  στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά και μισθολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

  – >>>>>>Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την κοινή απόφαση του επόμενου εδαφίου. <<<<—-

  στα Νοσοκομεια τα οποια ειναι ΝΠΔΔ καταργηθηκαν πολλες οργανηκες θεσεις λογω του οτι ειχαν οι κενες οργανικες τους Θεσεις ξεπερνουσαν το 60 % .
  υπαρψουν ομως κλαδοι που ειχαν πολλες ειδικοτητες μαζι σε εναν κλαδο οπως υπαρχουν κλαδοι που εχουν πολλες ειδικοτητες μαζεμενες οπως στην περιπτωση αυτή :
  Κλάδο ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Προσωπικού ασφαλείας, Επιμέλειας Κήπων, Κοπτριών− Ραπτριών – Γαζωτριών, Αποθηκαρίων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών
  στον παρπανω κλαδο προβλεποταν 13 θεσεις και επειδη ηταν καλυμμενες μονο 5 , ( πανω απο 60% δηλαδη) , οι υπολοιπες 8 καταργηθηκαν .

  Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών -τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσσαδόρων Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων
  στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφασηπροκήρυξης αυτών.
  προβλεποταν 26 θεσεις ΥΕ προσωπικου καθαριοτητας Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και καταργηθηκαν οι 17 .

  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ προβλεποτνα 28 και καταργθηκαν 15
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ 42 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ 25
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κλπ
  Βλεπε για παραδειγμα Φεκ 3592 / 31 – 12 -2012

  ΠΩΣ ΛΟΠΟΝ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή αλλη Δημοσια Υπηρεσια θα μπορει να καλυψει τις αναγκες τις μεσω της κινητικοτητας , εχοντας και οργανισμο δημοσιευμενο σε ΦΕΚ , αφου δεν μπορει να ζητησει την καλυψη των θεσεων αυτων ( να συμμετασχει) λογω το οτι δεν εχει κενες θεσεις για ζητησει την κάλυψη τους ?

  και πως αν ενας υπαλληος ειναι μονος του ( μοναδικος ) και δεν υπαρχει κενη θεση για να ζητηθει απο την υπηρεσια του καλυψη θεσης μεσω ΕΣΚ ωστε κια καποια στιγμη αυτος ο ανθρωπος να παει σπιτι του ? ποτε στον αιωνα τον απαντα?

  και σε αλλες Δημοσιες Υπηρεσιες εχουν καταργηθει θεσεις και ισχυουν τα ιδια.

 • 8 Ιουλίου 2016, 07:55 | Κώστας Παππάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί η δυνατότητα στους ήδη αποσπασμένους να μεταταγούν στην υπηρεσία που έχουν αποσπασθεί ειδάλλως θα προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Ενδεικτικά αναφέρω το προσωπικό μου παράδειγμα: Αποσπάστηκα μετά από γολγοθά 8 μηνών σε υπηρεσία που είχε απομείνει με 2 συναδέλφους χωρίς διοικητικό. Με τις νέες ρυθμίσεις θα αποχωρήσω τον Μάρτιο του 2017 και δεν θα μπορώ να υποβάλλω αίτηση μετάταξης μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Ακόμα και αν τα καταφέρω να μεταταγώ τότε η υπηρεσία θα έχει μείνει για ενάμιση χρόνο με δύο υπαλλήλους (αντί των προβλεπομένων 8) και έχοντας να διεκπεραιώσει σημαντικό έργο.
  Πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσετε για τους ήδη αποσπασμένους για να μην διαταραχθεί τόσο ο προγραμματισμός των υπηρεσιών που αντί για 3 χρόνια θα υποστελεχωθούν σε μόλις 1 και των υπαλλήλων που θα πρέπει να περιμένουν ένα τουλάχιστον χρόνο για να υποβάλλουν νέα αίτηση.

 • 7 Ιουλίου 2016, 16:38 | Μυτιληναίος Χαράλαμπος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μετά από την ανάγνωση του συνόλου του σχεδίου νόμου, αλλά και από την εργασιακή μου εμπειρία ως υπάλληλος, αλλά και σαν προϊστάμενος δ/νσεων Δήμου νησιωτικής περιοχής, είμαι πεπεισμένος ότι το σχέδιο νόμου, σε περίπτωση που ψηφιστεί ως έχει, δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα, αντίθετα θα οδηγήσει σε νέα προβλήματα και σε καθεστώτα ομηρίας και εκμετάλλευσης (όχι βέβαια προς το δημόσιο συμφέρον) των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, αφού για να μεταταχθούν θα χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων.
  Έχω την εντύπωση ότι για λυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δήμων και πολύ περισσότερο των νησιωτικών, ορεινών και γενικά προβληματικών περιοχών, δύο είναι οι λύσεις:
  Α. Καταγραφή των υφιστάμενων υπαλλήλων που επιθυμούν να μεταταχθούν και στη συνέχεια προκήρυξη θέσεων των υπό μετάταξη υπαλλήλων. Οι διαδικασίες να είναι σύντομες ώστε και οι θέσεις να καλυφθούν και οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μπορέσουν να μεταταχθούν. Οι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α’ βαθμού που θα μεταταχθούν, θα πρέπει να παραμείνουν στο νέο φορέα για 10 τουλάχιστον έτη και αυτοί που θα μεταταχθούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών, να μην έχουν τη δυνατότητα πλέον καμιάς μετακίνησης.
  Β. Όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α’ βαθμού να έχουν τη δυνατότητα μετάταξης, αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσίες του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Οι υποστελεχωμένες πλέον υπηρεσίες των Δήμων να λειτουργήσουν μέσω ιδιωτικών εταιρειών. Με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι θα λειτουργούν κανονικά, ενώ η εποπτεία της λειτουργίας τους θα ελέγχεται από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίες θα στελεχωθούν και από τους υπαλλήλους των Δήμων που επιθυμούν να μεταταχθούν, δηλαδή, να θεσμοθετηθεί η λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων από ιδιωτικές εταιρείες και ο έλεγχος τους να ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο, που πλέον θα είναι επαρκώς και με έμπειρους υπαλλήλους στελεχωμένο.
  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ.

 • 7 Ιουλίου 2016, 08:24 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, η μετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έως (3) τρεις μήνες με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου

  Με αυτο το άρθρο κόβετε τις αποσπάσεις στις οποίες ο υπάλληλος δεν θελει γενικά να φύγει απο την Υπηρεσία του αλλα πρέπει για καποιο σοβαρο οικογενειακό πρόβλημα, πχ προβλημα υγείας συγγενων (για ενα ή δυο χρόνια μέχρι να λυθεί)

  Νομιζω ότι πρέπει να παραμείνει η απόσπαση για σοβαρούς αποδεδειγμένους λόγους, όχι μόνο για υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και για προσωπικούς λόγους.

 • 7 Ιουλίου 2016, 07:29 | loulou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεδομένου ότι α)με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4024/2011 καταργήθηκε σχεδόν το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων σε ολες τις υπηρεσίες και β)συμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταργείται και η διατάξη της παρ.5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 για μετάταξη με μεταφορά της θέσης, που ακριβώς θα βρεθούν οι κενές οργανικές θέσεις για πλήρωση μέσω του νεόυ συστήματος κινητικοτητας?

 • 6 Ιουλίου 2016, 21:42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κριτήριο μοριοδότησης θα πρέπει να είναι και η εντοπιότητα των αιτούντων μετάταξη υπαλλήλων π.χ. (α) δημότης και κάτοικος του δήμου στον οποίο έχει την έδρα ο φορέας προορισμού = π.χ. προτάσσεται έναντι των υπολοίπων, (β) κάτοικος του δήμου στον οποίο έχει την έδρα του ο φορέας προορισμού = π.χ. 100 μόρια , (γ) δημότης του δήμου στον οποίο έχει την έδρα του ο φορέας προορισμού = π.χ. 10 μόρια.

 • 6 Ιουλίου 2016, 21:24 | Σταύρος Μισσός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για το άρθρο 2 παράγραφος 3, κατά την άποψη μου θα πρέπει να επιτραπεί και η μετάταξη/απόσπαση σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κατά τα λοιπά.