ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η καθιέρωση συστήματος κινητικότητας των τακτικών πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση, με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του υπαλλήλου.

 • 13 Ιουλίου 2016, 13:02 | I.N.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να προβλέπεται μεταβατική διάταξη στο νόμο ότι όσοι υπάλληλοι είναι ήδη αποσπασμένοι σε μια υπηρεσία και καλύπτουν ανάγκες της υπηρεσίας αυτής να μπορούν με αίτησή τους να μεταταχθούν στην υπηρεσία αυτή εντός συγκεκιρμένου χρονικού διαστήματος από την ψήφιση του νόμου.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:19 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας πρέπει να ανατεθεί ως αρμοδιότητα στο ΑΣΕΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα του συστήματος. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι Πρόεδρος του ΚΕΚ είναι εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α) Προτείνουμε αντί του όρου «τακτικοί πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι» να αναγραφεί ο όρος «πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασία Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου» σε συμφωνία με το άρθρο 3 παρ. 1.

  Β) Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας πρέπει να ανατεθεί ως αρμοδιότητα στο ΑΣΕΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα του συστήματος.

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:14 | Γεωργία Λ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργήστε τα όρια ηλικίας στις εσωτερικές μετατάξεις των υπάλληλων εντός του ίδιου φορέα. Είναι ενάντια σε κάθε μορφή ενίσχυσης της κινητικότητας, να ισχύουν όρια ηλικίας για εσωτερικές μετατάξεις υπαλλήλων σε ανώτερους κλάδους, και αντιβαίνει, τόσο τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, όσο και την Ελληνική Νομοθεσία περί φυλετικών, ηλικιακών και άλλων διακρίσεων. (Ν.3051/2002 & Ν.3304/2005)

  Είναι γεγονός ότι ένας τεράστιος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, που απέκτησε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης στην διάρκεια του εργασιακού του βίου, παραμένει εγκλωβισμένος και αναξιοποίητος, καθώς εφαρμόζονται συχνά όρια ηλικίας για την μετάταξη τους σε ανώτερη κατηγορία (κατά το άρθρο 70 του Υπ.Κωδ.), παρά το γεγονός ότι με το ν. 3051/2002 καταργήθηκε το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο.

  Τα όποια ειδικά όρια ηλικίας, που καθορίζονται από τους οικείους φορείς και παρελθούσες αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων θα πρέπει να καταργηθούν με διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου, ώστε να σταματήσουν να υψώνονται συνεχώς εμπόδια στην κινητικότητα των υπαλλήλων σε νέες θέσεις, πιο συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους.

  Η αναγκαιότητα θέσπισης ανώτατου ορίου ηλικίας, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσδιορίζεται από τον οικείο φορέα και μόνο εφόσον το αίτημα είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένο.

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:03 | Γρηγόρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δώστε κίνητρα κ. Βερναδάκη να αποκτήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ειδικευμένες γνώσεις χρήσιμες για τη δημόσια διοίκηση, δίνοντας την δυνατότητα στους δημόσιους υπαλλήλους να φοιτήσουν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, είτε λαμβάνοντας το 70% του μισθού τους για τα 4 χρόνια που θα σπουδάζουν (όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού) είτε δίδοντας τη δυνατότητα να μεταγραφούν στο πλησιέστερο πανεπιστήμιο όπου εργάζονται, ώστε να μπορούν να εργάζονται και να παρακολουθούν τα μαθήματα.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:26 | Κώστας Ανδρέου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τί σημαίνει «η μετακίνηση-μετάταξη σε άλλη υπηρεσία»; σε υπηρεσία του ίδιου υπουργείου ή άλλου υπουργείου; ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις μέσα στο ίδιο υπουργείο; είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής».

  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ …ΑΥΤΌ ΗΤΑΝ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΙΓΑ ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ, ΜΕ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 35%….ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 23:47 | Σόλων Περικλέους
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Νομοθέτηση διαδικασίας εσωτερικής μετακίνησης

  Ένας θεσμός που θα ξεκλειδώσει ένα μέρος της παραγωγικής δύναμης στο δημόσιο τομέα και παράλληλα θα μειώσει τη συναλλαγή είναι η θεσμοθέτηση διαδικασίας εσωτερικής κινητικότητας.

  Λέγοντας εσωτερική κινητικότητα εννοώ την κινητικότητα εντός του φορέα, μετά την παρέλευσης ορισμένου χρονικού διαστήματος πχ 8 έτη.

  Παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν υπάλληλοι που δεν έχουν αλαλάξει αντικείμενο για 15, 20 έτη. Πέραν ότι αυτό έρχεται σε σύγκρουση με κάθε αρχή χρηστής διοίκησης προσωπικού, αν μη τι άλλο είναι ύποπτο.

  Οποιοσδήποτε άνθρωπος μετά το πέρας ορισμένου χρόνου (ετών ), δεν βρίσκει ενδιαφέρον με το αντικείμενο της εργασίας του και όσον αφορά την παραγωγικότητα, αυτή στη διάρκεια των ετών περιγράφεται με το σύνηθες γράφημα της καμπύλης κανονικής κατανομής, δηλ. στο πρώτο χρονικό διάστημα αυξάνεται η παραγωγικότητα , στη συνέχεια μένει σταθερή και μετά από κάποιο σημείο αρχίζει η φθίνουσα πορεία. Αυτό συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν των εργασιών είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού τομέα και είναι γενικότερος κανόνας.

  Στο δημόσιο τομέα παρατηρείται το φαινόμενο εγκλωβισμού ανθρώπων σε υπηρεσίες που ονομάζονται απ’ τους υπαλλήλους “μαύρες ” και είναι συνήθως υπηρεσίες που έχουν συναλλαγές με πολίτες, υπηρεσίες με υπερβολική εργασία, ή υπηρεσίες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία. (δεν αναφέρομαι σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών, στρατιωτικών ή σωμάτων ασφαλείας )

  Οι μετακινήσεις εντός των φορέων δεν γίνονται με κάποια έστω και υποτυπώδη αντικειμενική διαδικασία, αλλά συνήθως με γνωριμίες, παρακάλια, μέσον και αλληλεξαρτήσεις. Θεωρητικά ο κάθε φορέας θα πρέπει να κατατάσσει και να αναδιατάσσει το προσωπικό του βάσει των αναγκών του και των προσόντων των υπαλλήλων. Αυτό που γίνεται είναι κάποιοι υπάλληλοι να βολεύονται σε κάποιες θέσεις, είτε επειδή είναι πιο χαλαρή η εργασία, είτε επειδή βαριούνται να μάθουν άλλο αντικείμενο, είτε επειδή η θέση είναι υψηλής εποπτείας, είτε τέλος λόγω άνομων συναλλαγών.

  Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια διαδικασία, όπου υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί σε μία διεύθυνση π.χ. για πάνω από 8 έτη και θέλει να μετακινηθεί, αυτό να γίνεται άμεσα με αμοιβαία μετακίνηση ώστε να μην παρουσιάζεται δυσλειτουργία και χωρίς δυνατότητα άρνησης των προϊσταμένων. Μάλιστα σωστό θα ήταν η θέση να καλυφθεί από κάποιον από τους υπαλλήλους που έχει αντίστοιχα πολλά χρόνια σε άλλη θέση.

  Προς επίρρωση των ανωτέρω, θυμίζω ότι οι χειρότερες υπηρεσίες στους διάφορους φορείς του δημοσίου από άποψη υπαλλήλων είναι κατά κανόνα οι διευθύνσεις προσωπικού, γιατί εκεί είναι ο χώρος όπου γίνονται οι συναλλαγές και όσοι έχουν παλιότερες εμπειρίες, θα θυμούνται ότι κάθε φορά που άλλαζε κυβέρνηση άλλαζε και ένα μέρος των υπαλλήλων των διευθύνσεων προσωπικού. Τελευταία έχω την εντύπωση ότι έχει περιοριστεί το φαινόμενο.

  Ο τρόπος μετακίνησης και στελέχωσης που προτείνω, θα εξανάγκαζε βολεμένους υπαλλήλους να ενεργοποιηθούν, κουρασμένους υπαλλήλους να ξαναβρούν ενδιαφέρον στην εργασία τους και παράλληλα θα έσπαζε κανάλια αλληλεξαρτήσεων.

  Επιφυλάσσομαι σχετικά με την πληροφορία, αλλά έχω την εντύπωση ότι μια παρόμοια διαδικασία με αυτό που προτείνω, εφαρμόζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:40 | Αντώνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άλλη μια διαβούλευση για τα μάτια… και τα αποτελέσματα αυτής τα έχετε ήδη βγάλει΄όλα θετικά… σας μάθαμε!
  Ντροπή και εμπαιγμός!
  Ο Υπουργός νομοθετεί μόνο για την πελατεία του…

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:39 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  η κινητικότητα πρέπει να καλύπτει όλους του υπαλλήλους ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:16 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που υπάρχει στο γεγονός οι οικογένειες με παιδιά, ιδίως ανήλικα, να κρατηθούν μαζί ενωμένες και ιδιαίτερα για συζύγους που υπηρετούν σε υπηρεσίες με μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις σε νομούς μη όμορους.
  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ζευγάρια αυτά να υπηρετούν στον ίδιο νομό, μέσω της διαδικασίας συνυπηρέτησης, είτε υπάρχει κενή οργανική θέση, είτε δεν υπάρχει.
  Στη δεύτερη περίπτωση εάν δεν δώσετε στη μετάταξη τη δυνατότητα μεταφοράς της οργανικής θέσης όταν δεν υπάρχει κενή θέση, τότε τουλάχιστον να δώσετε τη δυνατότητα απόσπασης σε υπηρεσία του ίδιου νομού του ενός εκ των συζύγων για διάστημα μέχρι να υπάρξει μετάταξη, ώστε να μην μεγαλώνουν μόνο με τον 1 γονιό τα παιδιά.
  Μη χωρίζετε τις οικογένειες και μη δημιουργείται ρατσιστικούς διαχωρισμούς του τύπου άλλο η συνυπηρέτηση ένστολων και σε παραμεθόριες περιοχές και άλλο όλοι άλλοι τύπου συνυπηρετήσεις.
  Ένα ζευγάρι με μικρά παιδιά πρέπει να είναι ενωμένο είτε είναι ένστολοι, είτε αφορά σε παραμεθόριες ή μη περιοχές. Όχι ρατσιστικές διακριτοποιήσεις. Ο χωρισμός των συζυγών και ο αποχωρισμός του ενός γονέα από τα ανήλικα παιδιά του είναι ο ίδιος παντού.

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:36 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις μεταβατικές διατάξεις (αφού αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της κινητικότητας), έτσι ώστε αυτοί που είναι αποσπασμένοι, να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μηνών) από τη ψήφιση του νέου νόμου και εφόσον το επιθυμούν προσωπικά, να πάρουν μετάταξη στην Υπηρεσία που υπηρετούν κατά την ημέρα ψήφισης του νόμου.

  Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και το 2012 με τη διάταξη της παραγράφου 18 του ένατου άρθρου του Νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α):
  «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
  και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση
  του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και
  εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να
  μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με
  την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της
  θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68
  του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή
  απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική
  προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα
  τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές
  διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.».

  Ευχαριστώ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:38 | Γιώργος Δ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μετατροπή όλων των θέσεων σε Δημοσίου Δικαίου

  Προκειμένου για την ισότιμη μεταχείριση των ΔΥ, την ομογενοποίηση του Δημοσίου Τομέα, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης προσωπικού, προτείνεται να προωθηθεί το σχέδιο της Ενιαίας σχέσης εργασίας για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Ήτοι της μετατροπής των ΙΔΑΧ σε σχέση δημοσίου Δικαίου.

 • 12 Ιουλίου 2016, 06:15 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άμεση εφαρμογή του νόμου από την ημερομηνία της ψήφισης – έκδοσης ΦΕΚ κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, για μετατάξεις – αποσπάσεις σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών – νησιωτικών περιοχών . Ο πρώτος κύκλος να ξεκινήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, έτσι ώστε να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος κινητικότητας στις αρχές του 2017 τουλάχιστον ως προς τις προβληματικές περιοχές.
  Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να λαμβάνεται υπόψη η μόνιμη κατοικία, ειδικά όταν πρόκειται για απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

 • 12 Ιουλίου 2016, 05:12 | ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2015 ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΙΑΧ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟ Ν/Σ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ!!!!, ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ Ν/Σ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016!!!!!, ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΟΙ ΑΜΕΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ!!!!!

 • 10 Ιουλίου 2016, 10:46 | ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να είναι υπάλληλος κάποιος σε αυτά που έχει σπουδάσει,γνωρίζει και έχει εμπειρία και ανάλογα με τον τρόπο και το λόγο που διορίστηκε.

 • 10 Ιουλίου 2016, 10:23 | ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ίδιες ικανότητες, ίδιος τρόπος διορισμού και ίδιες ανάγκες υπαλλήλων ίσον ορθολογική κατανομή στις δημόσιες υπηρεσίες.

 • 10 Ιουλίου 2016, 09:15 | ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσοι μπήκαμε στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ με γραπτό διαγωνισμό επιλέξαμε να δώσουμε για να γίνουμε εφοριακοί, ιδίως όσοι πριν δουλεύαμε ως λογιστές, λόγω του ΔΙΒΕΕΤ (άλλοι ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ…). Αρκετοί γνωρίζαμε και διαβάζαμε πάντα τουλάχιστον το 70% με 80% των φορολογικών νόμων (και όλες σχεδόν τις ΠΟΛ) και ήμασταν και σε συναλλαγή πριν περάσουμε στον έλεγχο. Αρκετοί βάσει του ΔΙΒΕΕΤ, εξόδων κίνησης, των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λ.π.,γιατί αυτά υπολόγισαν για το ποσό του δανείου που μας έδωσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών, πήραμε δάνειο για πρώτη κατοικία όχι για βίλα όχι για εξοχικό. Τώρα απλά πιστεύω στην ουτοπία να λάβετε υπόψη τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των υπαλλήλων.

  THOMAS HYLLAND ERIKSEN
  Η βιωσιμότητα ενός νοικοκυριού μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη έννοια και στην ανάλυση των σύγχρονων κοινωνιών. Όταν,για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό διαλύεται γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του, τότε λέμε ότι έχει πέσει κάτω από το όριο βιωσιμότητας.

  Λατρεύω την οικονομική ιστορία γιατί δείχνει το κίνητρο κάθε πράξης στην παγκόσμια ιστορία.

 • 9 Ιουλίου 2016, 21:02 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το 2004 μεταφέρθηκα από την Αθήνα κάνοντας χρήση του νόμου για την αποκέντρωση στην παραμεθόριο, με κίνητρα την επιδότηση κατοικίας, αλλά και κάποια επιδόματα με τα όποια θα μπορούσα να αποκτήσω την πρώτη μου κατοικία ώστε να στεγάσω την οικογένεια μου, σύζυγο και δεκάχρονη θυγατέρα στην Ξάνθη.
  Το 2010 λόγο της κρίσης και περισταλεισών των αποδοχών μου κατά 50% ετησίως περίπου οι οποίες ήταν και το κίνητρο να έλθω στην παραμεθόριο αδυνατώ να εξοφλήσω τις δόσεις για την κύρια κατοικία μου για την οποία και επιδοτήθηκα και τώρα είναι υπό κατάσχεση από την τράπεζα. Αλλά και η σύζυγος έχει πληγεί από την ανεργία που μαστίζει την περιοχή.
  Οι όροι λοιπόν για τους οποίους δεσμεύτηκα να παραμείνω για μια 15ετια στην παραμεθόριο παραβιάστηκαν μονομερώς.
  Με δεδομένο ότι στην Αθήνα η μητέρα μου έχει καταστεί ανάπηρη κατά 83% και η αδελφή μου που την είχε στην επιμέλεια της δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί λόγο του αιφνιδίου θανάτου του συζύγου της, αλλά και τον αιφνίδιο θάνατο από αυτοκτονία, λόγο της κρίσης του υιού της, αλλά και διότι έχω υπηρετήσει τα 13 σχεδόν χρόνια από την δέσμευση των 15 συνολικά, θα παρακαλούσα για την μετακίνηση μου σε υπηρεσία της Αθήνας λόγο του ότι εξέλειπαν οι λόγοι παραμονής μου στην παραμεθόριο.

 • 8 Ιουλίου 2016, 22:09 | Λαζαρος Κεχαγιδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εργαζομαι σε Δημο ως Οδηγος ΔΕ29 και θα ηθελα να ξερω αν εχω δικαιωμα συμμετοχης στο Εννιαιο Συστημα Κινητικότητας. Επισης θα ηθελα να ξερω αν εχουν δικαιωμα συμμετοχης και άλλες κατηγοριες εργαζομενων στους Δημους, όπως Εργατες Καθαριοτητας ΥΕ16, Αποθηκάριοι, Κηπουροι, κ.α.
  Ελπιζω ότι με την ονομασια «τακτικοι πολιτικοι διοικητικοι υπαλληλοι» δεν νοούνται μονον οι διοικητικοι υπαλληλοι και αποκλείονται άλλες κατηγοριες εργαζομενων στους Δημους, όπως ενδεικτικα αυτές που αναφερα παραπανω, σαν να είναι εργαζόμενοι β’ κατηγοριας… Κατι τετοιο θα ηταν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ από μια Κυβερνηση που θελει να λεγεται προοδευτικη και τάσσεται εναντια στις διακρισεις γενικοτερα.

  Ευχαριστω!

 • 8 Ιουλίου 2016, 17:07 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεδομένου ότι συμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταργείται και η διατάξη της παρ.5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 για μετάταξη με μεταφορά της θέσης, που ακριβώς θα βρεθούν οι κενές οργανικές θέσεις για πλήρωση μέσω του νεόυ συστήματος κινητικοτητας?

 • 8 Ιουλίου 2016, 08:06 | George
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο Νόμος να περιλαμβάνει και το Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων Αντυνομίας, Λιμενικου Σώματος, Πυροσβεστικής, και οι θέσεις στις οποίες θα μπορουν να μετακινηθούν να αντιστοιχούν στους τίτλους σπουδών που απαιτούνταν για την προσλήψη τους.

 • 7 Ιουλίου 2016, 20:52 | Χριστίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το θέμα υγείας των ΑΜΕΑ υπαλλήλων είτε ζητούν να πάνε σε υπηρεσία κοντά στο νοσοκομείο που τους εξυπηρετεί πχ μεταγγιζόμενοι,, είτε κοντά στην οικογενειά τους που τους στηρίζει πατρική ή σύζυγος.

 • 7 Ιουλίου 2016, 19:19 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ Βερναρδάκης Χριστόφορος αλλάξτε την απόσπαση που λέει ότι πρέπει να μένουμε μετά τρία χρόνια στην υπηρεσία μας για όσα χρόνια κάναμε απόσπαση, και να μπορούμε να κάνουμε ξανά αίτηση για δεύτερη απόσπαση συνεχόμενη για τρία χρόνια και μετά πάλι με αίτηση και με σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου να μπορούμε να κάνουμε μετάταξη αφού έχουμε τα απαιτούμενα προσόντα που λέει η νομοθεσία! ! Για να πάμε σε μια υπηρεσία να δουλεύουμε και όχι να καθόμαστε! !! Δεν ζητάω πολλά θέλω να πάω σε Υπηρεσία που είμαι παραγωγικός σας παρακαλώ δεν αντέχω να κάθομαι σε μια καρέκλα! !!! Πιστεύω είναι και άλλη συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν μετάταξη και δεν μπορούν λόγω αυτού νου του θέματος!!!! Να μπορούμε να κάνουμε απόσπαση χωρίς να μένουμε μετά τρία χρόνια στην υπηρεσία μας και στην δεύτερη φορά της απόσπασης να μπορούμε να κάνουμε μετάταξη αφού κάνουμε αίτηση και έχουμε της προϋποθέσεις αυτά που λέει η νομοθεσία πτυχία και άδεια κτλ και να γίνετε η μετάταξη μέσω υπηρεσιακού συμβουλίου!!!!!

 • 7 Ιουλίου 2016, 19:24 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ Βερναρδάκης Χριστόφορος αλλάξτε την απόσπαση που λέει ότι πρέπει να μένουμε μετά τρία χρόνια στην υπηρεσία μας για όσα χρόνια κάναμε απόσπαση, και να μπορούμε να κάνουμε ξανά αίτηση για δεύτερη απόσπαση συνεχόμενη για τρία χρόνια με σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου να μπορούμε να κάνουμε μετάταξη αφού έχουμε τα απαιτούμενα προσόντα που λέει η νομοθεσία! ! Για να πάμε σε μια υπηρεσία να δουλεύουμε και όχι να καθόμαστε! !! Δεν ζητάω πολλά θέλω να πάω σε Υπηρεσία που είμαι παραγωγικός σας παρακαλώ δεν αντέχω να κάθομαι σε μια καρέκλα! !!! Πιστεύω είναι και άλλη συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν μετάταξη και δεν μπορούν λόγω αυτού νου του θέματος! !!!

 • 7 Ιουλίου 2016, 12:53 | Νίκος Σηφάκις
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο νόμος αυτός είναι μια εκσυγχρονιστική αναγκαιότητα για το Κράτος, που θα θεραπεύσει πολλά από τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση.

  Για παράδειγμα, το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου για τις αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτέλους, επιτρέπει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει καλύτερα το θεσμό της απόσπασης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στα ευρωπαϊκά όργανα στην παρούσα κρίσιμη για την χώρα περίοδο.

  Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες αποτελούν πολύτιμη δεξαμενή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε χειρισμούς ευρωπαϊκών θεμάτων και όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα της απόσπασης τόσο μεγαλύτερη είναι κι η εμπειρία που αποκτάται στους χειρισμούς σημαντικών θεμάτων προς όφελος της χώρας.

  Εξάλλου, η Ελλάδα και η Τσεχία ήταν πια τα μοναδικά Κράτη Μέλη της ΕΕ που είχαν απεμπολήσει το δικαίωμα της δημόσιας διοίκησής τους να διατηρούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε απόσπαση τους εθνικούς εμπειρογνώμονές τους για χρονικό διάστημα πέραν των 4 ετών.

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:02 | Βασίλειος Ταματέας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλημέρα σε όλους και όλες.

  Ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί το ευτράπελο να εξαιρεθούν οι υπάλληλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπως ρητά αναφέρεται στη παράγραφο 1 του Ν 3086/2002: Οργανισμός ΝΣΚ, κατάσταση Λειτουργών-Υπαλλήλων , που προστέθηκε με το άρθρο 326 παρ.6 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012 που έχει ως εξής : «Απαγορεύεται η απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., κατ` εφαρμογή γενικής ή ειδικής διάταξης, σε άλλη Υπηρεσία, αρχή, σώμα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.».

  Με άλλα λόγια σε άσχετο! νόμο του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ πέρασε διάταξη που αναφέρει ότι οι υπάλληλοι του Ν.Σ.Κ δεν μπορούν να αποσπαστούν πουθενά!!!
  Ελπίζω τέτοια αντιδημοκρατικά ατοπήματα να αποφευχθούν.

  Με εκτίμηση.

  ΥΓ. Καλή τύχη σε όλους τους συναδέλφους που ψάχνουν λύση στο πρόβλημα τους.

 • 6 Ιουλίου 2016, 22:33 | Ελευθεριος Σαλπιγγιδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΡΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.