Άρθρο 16 – Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

1.Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο αποτυπώνεται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων και τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε άτομο με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.
2.Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.
3.Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.
4.Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:14 | Διονύσης Ρηγόπουλος

  ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ!

  Σε χωριστή ανάρτηση σ’ αυτή τη διαβούλευση, εξέθεσα αναλυτικότερα γιατί το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δημοσίου είναι πολύτιμο για όλους μας. Έπρεπε να έχει δημιουργηθεί από χρόνια, ως θεμελιώδης αποτύπωση του Δημοσίου και ως εργαλείο συνολικής αξιοκρατικής διαχείρισης των πόρων του. Η πλήρης, ανοικτή και διαχρονική δομική αποτύπωσή του, είναι χρήσιμη και ως «κρεμάστρα» για να νοικοκυρευτούν πάμπολλα ψηφιακά δεδομένα: Στοχοθεσία, αξιολόγηση, στοιχεία εξοπλισμού, κέντρα κόστους, επιχειρησιακή ικανότητα μονάδων, παραγωγικότητα, είναι λίγα απ’ αυτά. Συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα, μπορεί κανείς να εντοπίζει προβλήματα δομών, προσωπικού ή εξοπλισμού, που αχρηστεύουν ολόκληρους τομείς. Μπορεί ακόμα να παρακολουθεί και να βοηθάει να βελτιώνονται, πρακτικά και μετρήσιμα, πολλές λειτουργίες του Κράτους μας.

  Τεχνικά το θέμα είναι απλό. Θεωρώντας την έλλειψη του ψηφιακού οργανογράμματος τεράστια παράλειψη, που επειγόντως πρέπει και εύκολα μπορεί να αποκατασταθεί, πρότεινα τη δημιουργία του στη διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», σε ένα άρθρο με 9 παραγράφους (http://www.opengov.gr/ypes/?p=3194, σχόλια στο άρθρο 01, 10 Δεκεμβρίου 2015). Στο παρόν άρθρο με τίτλο «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης», υιοθετήθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι τρεις πρώτες παράγραφοι εκείνης της πρότασης.

  Ωστόσο, στο παρόν νομοσχέδιο, ορίζεται ως «Ψηφιακό Οργανόγραμμα», όχι η συστηματική καταγραφή όλων των καταστάσεων και μεταβολών του, σε λεπτομερή, αδιάβλητη και κατάλληλη για πλείστες εφαρμογές βάση δεδομένων, αλλά μερικές ελλιπείς στιγμιαίες αποτυπώσεις του Δημοσίου. Εξυπηρετεί αποκλειστικά την κινητικότητα, όπου οι υπάλληλοι αναζητούν τις κατάλληλες γι’ αυτούς διαθέσιμες θέσεις. Πριν από λίγα χρόνια, που επιβλήθηκε «κινητικότητα» χωρίς να έχουν καταγραφεί και να φαίνονται οι κενές θέσεις του Δημοσίου, δημιουργήθηκαν προβλήματα επειδή αποπέμφθηκαν υπάλληλοι με πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία, ενώ διατηρήθηκαν άλλοι με λιγότερες δυνατότητες. Συνεπώς, για την κινητικότητα, το «οργανόγραμμα» του τωρινού νομοσχεδίου είναι πρόοδος. Είναι όμως ανεπαρκές για βασικές διαδικασίες συνολικής οργάνωσης και βελτίωσης του Κράτους, δηλαδή, για το πρωταρχικό μέλημα.

  Επιπλέον, όταν ονομάζεται «Ψηφιακό Οργανόγραμμα» ένα υπολογιστικό βοήθημα περιορισμένου σκοπού για την εξεύρεση κενών θέσεων στο Δημόσιο, δημιουργείται εσφαλμένα η εντύπωση ότι το σωστό ψηφιακό οργανόγραμμα είναι υπό κατασκευήν, και, συνεπώς, κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση κινδυνεύει να ανακοπεί.

  .

  Το οργανόγραμμα, όπως ορίζεται στο παρόν νομοσχέδιο, έχει τα εξής προβλήματα, που εύκολα μπορεί να θεραπευθούν, ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη γενικότερη και θεμελιώδη λειτουργικότητα:

  Πρώτον, δεν είναι πλήρες. «Αποτυπώνεται» μόνον «η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3». Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 3 αναφέρουν μερικούς (προνομιούχους;) που μένουν εκτός ψηφιακού οργανογράμματος.

  Δεύτερον, δεν ορίζεται ρητά ως ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο (υπαγόμενο στις αρχές των ανοικτών δεδομένων και στους περιορισμούς από λόγους εθνικής ασφάλειας).

  Τρίτον, δεν τηρεί ιστορικό. Όμως, μια μάστιγα του Δημοσίου είναι οι ευνοιοκρατικές επιλογές, τόσο στη διαμόρφωση δομών όσο και στις τοποθετήσεις ατόμων. Μόνον όταν τηρείται ψηφιακά το ιστορικό όλων ανεξαιρέτως των μεταβολών του οργανογράμματος (όπως προέβλεπε η παράγραφος 7 της πρότασής μου) αυτές παραμένουν εμφανείς και γίνεται εφικτό να μελετώνται οποτεδήποτε και τεκμηριωμένα.

  Τέταρτον, δεν διασφαλίζει το υποχρεωτικό των καταχωρίσεων. Το «αμελλητί», που διατηρήθηκε στο παρόν νομοσχέδιο, έχει αποδειχθεί ανίσχυρο στην πράξη. Γι’ αυτό, συμπληρωματικά προτεινόταν οι καταχωρίσεις στο οργανόγραμμα να αποδεικνύονται με Κωδικό Διαδικτυακής Ανάρτησης, να αποτελούν προϋπόθεση ισχύος οποιασδήποτε μεταβολής –όπως γίνεται στη «Διαύγεια»– και να προβλέπονται κυρώσεις για καταχώριση αναληθών η παραποιημένων στοιχείων (παράγραφοι 6 και 8).

  Τέλος, είναι βασική αρχή αξιοπιστίας ενός συστήματος, κάθε πληροφορία να τηρείται σε ένα σημείο και να μην επαναλαμβάνεται σε ανεξάρτητες καταχωρίσεις, ώστε να μη προκύπτουν ασυμφωνίες κατά τις ενημερώσεις. Γι’ αυτό προτεινόταν, το ψηφιακό οργανόγραμμα να αποτελεί το (μοναδικό) αποθετήριο, από το οποίο θα αντλούνται τα Οργανογράμματα όλων των Φορέων και Υπηρεσιών, που ο ν. 3861/2010 ορίζει να αναρτώνται υποχρεωτικά στους ιστοτόπους τους (παράγραφος 9).

  .

  Πολύ συχνά, ορισμένοι κατηγορούν (ή και διασύρουν) το Δημόσιο για προβλήματα στελέχωσης, δομής, οικονομικά ή υπηρεσιών που παρέχει. Άλλοι το διαφεντεύουν, αντικρούοντας τις κατηγορίες. Και οι μεν και οι δε γενικεύουν τα συμπεράσματά τους από μεμονωμένες περιπτώσεις, επιχειρώντας –και συχνά πετυχαίνοντας– να δημιουργούν ευρύτερο θόρυβο και εντυπώσεις ή να προκαλούν κινήσεις, που αρκετές φορές αποδεικνύονται πρόχειρες, εσφαλμένες και επιζήμιες. Το πλήρες Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δημοσίου, είναι η αναγκαία υποδομή για την αναζήτηση της αλήθειας. Όλα τα σχετικά δεδομένα θα συναρτώνται με τις μονάδες, τις θέσεις και τα άτομα που αφορούν, και θα παράγονται τεκμηριωμένα, αναλύσεις και απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ακόμη, θα δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώνονται και να αξιολογούνται μεταβολές καθώς και πρόοδος (ως λόγος μιας μεταβολής δια του χρόνου που αυτή συντελέστηκε).

  Με δεδομένο ότι η τεχνικά απλή δημιουργία του σωστού Ψηφιακού Οργανογράμματος απαιτεί μικρό κόστος και λίγο χρόνο, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος να μη θέλει κάποιος αυτό το γενικό νοικοκύρεμα του Δημοσίου;

  Ακόμα και οι υποστηρικτές της ιδέας του Ψηφιακού Οργανογράμματος, δύσκολα μπορούν να φανταστούν τα πολυπληθή και ποικίλα ωφέλιμα αποτελέσματα και τις θετικές συνέπειες που αυτό θα επιφέρει για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και βρίσκεται στην καρδιά της διοικητικής μεταρρύθμισης και της βελτίωσης του Κράτους μας. Γι’ αυτό, επιβάλλεται να ρυθμίζεται με νόμο, με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια και σαφήνεια, και όχι με μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. Πόσω μάλλον που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας και το κοινό αίσθημα, στηλιτεύει την πολυνομία και την κακονομία ως πληγές του Κράτους Δικαίου.

  Θα είναι καθοριστική και πελώρια κατάκτηση του Δημοσίου, αν κατά την επεξεργασία που θα ακολουθήσει την παρούσα διαβούλευση, το άρθρο συμπληρωθεί με τις απαραίτητες προσθήκες και, τελικά, το πλήρες Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δημοσίου ψηφιστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό για το καλό όλων!

  Αθήνα, 13.7.2016

  Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος
  Μηχανικός ΕΜΠ
  Ph.D. Carnegie Mellon University
  Δημόσιος Υπάλληλος

 • Προτείνουμε να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την κατάρτιση του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:32 | Διονύσης Ρηγόπουλος

  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
  (Μια τεράστια παράλειψη, που με αυτό το νομοσχέδιο μπορεί και πρέπει να αποκατασταθεί)
  —————-

  Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δημοσίου σημαίνει «πλήρης δομική αποτύπωση όλων των μονάδων και υπαλλήλων, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδοτούνται ή μισθοδοτούνται από το Δημόσιο». Πρόκειται για λεπτομερή χαρτογράφηση με διακριτά σημεία στα οποία μπορεί να συναρτώνται και να οργανώνονται ψηφιακά, πάμπολλα δεδομένα, που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα, και ως εκ τούτου πρακτικά απροσπέλαστα. Η εξέλιξη στο χρόνο, η ψηφιακή διαχείριση και ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων επιτρέπουν να διαπιστώνονται ελλείψεις και πλεονάσματα, να παρακολουθούνται, να μετρώνται και να αποτιμώνται μεταβολές, να αναδεικνύονται προβλήματα δομών, προσωπικού, εξοπλισμού, απόδοσης και διαδικασιών.

  Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα είναι ο συνδετικός ιστός που λείπει, ώστε να οργανώνονται, να εξετάζονται και να συνδυάζονται, σωστά, αποτελεσματικά και εν πολλοίς αυτοματοποιημένα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Δημόσιο.

  Κατά την Κρίση των τελευταίων ετών, φάνηκε καθαρά ότι δεν υπάρχει ανεξάντλητο χρυσωρυχείο που να τροφοδοτεί τις κρατικές δαπάνες και ότι, τελικά, εμείς πληρώνουμε τον λογαριασμό. Φάνηκε ακόμη ότι όταν τον πληρώνουμε δανειζόμενοι, μας κοστίζει πολύ ακριβότερα, γινόμαστε υποχείρια δανειστών και χρεώνουμε έως και τα δισέγγονά μας (όσα απ’ αυτά μείνουν στη χώρα).

  Οτιδήποτε, λοιπόν, βοηθάει να διαχειριστούμε πιο νοικοκυρεμένα την πατρίδα μας, είναι απαραίτητο να το εφαρμόσουμε το ταχύτερο. Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα είναι θεμέλιο και εργαλείο για ορθολογική διαχείριση των πόρων του Δημοσίου και κάνει αμέσως πραγματικότητα τις εξαγγελίες για διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση.

  Πριν η πληροφορική γίνει κομμάτι της καθημερινής ζωής μας, ήταν φυσικό να τρομάζουμε από το πλήθος των δεδομένων. Σήμερα όμως, που ο καθένας μας έρχεται σε άμεση και καθημερινή επαφή με μεγάλης έκτασης οργανωμένες πληροφορίες (λογαριασμοί τηλεφώνων και καρτών είναι ένα δείγμα) και διαπιστώνει τα οφέλη της αναλυτικής πληροφόρησης και παράθεσης ψηφιακά επεξεργάσιμων στοιχείων, δεν πρέπει να φοβίζει ο όγκος των δεδομένων του Δημοσίου.

  Για τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας, ο όγκος των δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης είναι μικρός. Τα δεδομένα αφορούν σε 700.000 περίπου υπαλλήλους και τις ανάλογες υπηρεσιακές μονάδες. Χονδρικά, ένα εκατομμύριο οντότητες. Για να αποτυπωθεί η δομή τους, δηλαδή, για να γίνει το Ψηφιακό Οργανόγραμμα, χρειάζονται ελάχιστα MB. Χρειάζονται, δηλαδή, εκατομμύρια φορές λιγότερα δεδομένα από όσα επεξεργάζεται καθημερινά μια εταιρία κινητήρων αεροσκαφών για να βελτιώνει τις τουρμπίνες της. (Η ποσότητα δεδομένων που παράγει καθημερινά ένας αισθητήρας σε μια λεπίδα του στροβίλου είναι 520 GB, και υπάρχουν 20 αισθητήρες http://www.computerweekly.com/news/2240176248/GE-uses-big-data-to-power-machine-services-business).

  Από το σχολείο μαθαίναμε την αξία της κατάστρωσης στην επίλυση προβλημάτων. Η μεθοδική αναπαράσταση των στοιχείων του προβλήματος, μας διευκόλυνε να ανακαλύψουμε «αφανείς» σχέσεις των δεδομένων μεταξύ τους. Συχνά, και μόνη η οργανωμένη καταγραφή, μας αποκάλυπτε τη λύση του προβλήματος. Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα μπορεί να κάνει το ίδιο για τη Δημόσια Διοίκηση. Επιτρέπει, τόσο την τοπική ανάδειξη θεμάτων και επίλυση προβλημάτων (αφού φτάνει ως το επίπεδο του κάθε ατόμου), όσο και τη διαχείριση δεδομένων του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης (με υπολογιστικούς αλγορίθμους).

  Η έλλειψη του οργανογράμματος διαιωνίζει την ασάφεια και τη θολότητα στο Δημόσιο. Αποβαίνει εις βάρος των καλών υπαλλήλων και ευνοεί τις αδικίες. Έστω και ένα κακό περιστατικό, μπορεί να γίνεται αφορμή για να διασύρεται το σύνολο των υπαλλήλων. Πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι διαδόθηκε η εσφαλμένη εντύπωση πως οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν σε μεγάλο ποσοστό πλαστά πτυχία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, η εντύπωση δημιουργήθηκε από 493 περιπτώσεις (δηλαδή μία περίπτωση σε κάθε 1400 υπαλλήλους http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/elaxistoi-oi-dimosioi-ipalliloi-me-plasta-ptixia-pinakas/).

  Το να δημιουργηθεί ένα σωστό Ψηφιακό Οργανόγραμμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αδήριτη ανάγκη. Διανύουμε τον έβδομο χρόνο μιας -όπως λένε- διοικητικής μεταρρύθμισης (νυν ανασυγκρότησης) χωρίς κανείς να έχει πλήρη εικόνα του Δημοσίου. Πώς μπορεί να ισχυρίζεται οποιοσδήποτε ότι θα λύσει ένα πρόβλημα όταν δεν γνωρίζει τα δεδομένα του;

  Πληρώνουμε όλοι, κάθε μέρα, την έλλειψη του πλήρους ψηφιακού οργανογράμματος. Κάθε φορολογούμενος χρηματοδοτεί από το υστέρημά του αόρατες σπατάλες που συνεχίζονται. Κάθε πολίτης αντιμετωπίζει συχνά υπηρεσίες που δυσλειτουργούν, λόγω ανισοκατανομής υπαλλήλων, παρωχημένων διαδικασιών και κακοδιοίκησης.

  Αποχωρώντας προ εξαμήνου, ο επί 11,5 χρόνια Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμα δημόσιες υπηρεσίες-φαντάσματα, χωρίς ρόλο και σκοπό, που δεν τις ξέρουμε καν. Υπηρεσίες που βρήκαν, όπως είπε, τρόπους να μην απογραφούν.

  Κι όμως, το ενιαίο ψηφιακό οργανόγραμμα, που θα διευκολύνει δραστικά την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων, μπορεί να γίνει πανεύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος. Χρειάζεται, απλώς, να συνδυαστούν σε δύο δίστηλους πίνακες στοιχεία που υπάρχουν.

  Η ιεραρχική δομή κάθε υπηρεσίας του Δημόσιου υπάρχει στα νομοθετήματα που την καθορίζουν. Αυτή η διάσπαρτη και δύσχρηστη πληροφορία, αν καταγραφεί στον πρώτο πίνακα σε ζεύγη (μονάδα – υπερκείμενη μονάδα της), δίνει την πλήρη ψηφιακή εικόνα της δομής του Δημοσίου.

  Οι υπάλληλοι έχουν, από το 2009, καταγραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, γνωστό ως Απογραφή, που περιλαμβάνει βασικά τυπικά προσόντα, ημερομηνίες και άλλα υπηρεσιακά στοιχεία για τον καθένα. «Τα στοιχεία καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο» γράφει η ιστοσελίδα της Απογραφής. Η καταγραφή αυτή, όμως, σταματά σε επίπεδο Φορέων. Για να γίνει γνωστή η στελέχωση της κάθε μονάδας, αρκεί να συνδυαστεί, στον δεύτερο πίνακα, ο πλήρης κατάλογος των υπαλλήλων με τη μονάδα στην οποία ο καθένας υπηρετεί. (Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε στη συνέχεια ότι ο πίνακας αυτός θα χρειαστεί να είναι τρίστηλος, ώστε να περιλαμβάνει και τις θέσεις εργασίας).

  Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συμπληρωθούν οι δύο πίνακες, δηλαδή για να αποτυπωθούν ψηφιακά η δομή και η στελέχωση όλης της Δημόσιας Διοίκησης; Περίπου ένα τρίμηνο. Κανείς δεν πρέπει να μισθοδοτείται από το Δημόσιο, αν δεν έχει καταγραφεί στο οργανόγραμμα.

  Αντίστοιχα, θα πρέπει να ανασταλεί η επιχορήγηση οποιουδήποτε φορέα δεν έχει πλήρως αποτυπωθεί στο ψηφιακό οργανόγραμμα. Για οποιοδήποτε ποσό ή ποσοστό επιχορήγησης. Δεν νοείται να επιχορηγούνται «μαύρες τρύπες».

  Για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της κινητικότητας ο πίνακας της στελέχωσης πρέπει να περιλαμβάνει και τις θέσεις εργασίας. Κανονικά, οι υπάλληλοι δεν υπηρετούν απλώς σε κάποια μονάδα, αλλά καλύπτουν συγκεκριμένη θέση της μονάδας τους. Οι θέσεις εργασίας της κάθε μονάδας είναι (τις περισσότερες φορές) μονιμότερες από τους υπαλλήλους. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τον ανωτέρω δίστηλο πίνακα στελέχωσης (υπάλληλος – μονάδα όπου υπηρετεί) ο πίνακας θα γίνει τρίστηλος (θέση εργασίας – μονάδα στην οποία ανήκει η θέση –με τρίτο στοιχείο: υπάλληλος που την καλύπτει). Εύκολα θα εντοπίζει κανείς τις θέσεις που δεν καλύπτονται από υπαλλήλους. Για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο υπαλλήλων που υπηρετούν σε μονάδες που δεν διαθέτουν ανάλογες θέσεις, μπορεί να γίνει αρχικά αποδεκτό να καταχωρίζονται πλασματικές ή απροσδιόριστες θέσεις (προσωποπαγείς;) που θα χαρακτηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εντοπίζονται αμέσως).

  Για να ανταποκρίνεται πάντοτε το οργανόγραμμα στην τρέχουσα πραγματικότητα, θα πρέπει να μην τίθεται σε ισχύ δομική ή υπηρεσιακή μεταβολή, αν δεν δηλωθεί (λαμβάνοντας έναν μοναδικό αποδεικτικό κωδικό, ανάλογα με τον ΑΔΑ της Διαύγειας). Άτομα ή μονάδες εκτός οργανογράμματος να αποκλείεται να μισθοδοτούνται ή να επιχορηγούνται. Χρειάζεται να προβλεφθούν νομοθετικά κυρώσεις για σχετικές παραβάσεις, αμέλεια ή ολιγωρία.

  Γιατί, όμως, το ενιαίο ψηφιακό οργανόγραμμα είναι τόσο σημαντικό; Επειδή αποτελεί θεμέλιο και εργαλείο για κάθε βελτιωτική προσπάθεια οπουδήποτε στη Δημόσια Διοίκηση. Επειδή είναι η «κρεμάστρα» για οποιαδήποτε πρόσθετα σχετικά δεδομένα: αρμοδιότητες, διαδικασίες, στόχοι, εξοπλισμός, αναλώσιμα, οικονομικά στοιχεία, αξιολογήσεις, ακόμα και κρίσεις ή παράπονα πολιτών, όλα συναρτώνται σε συγκεκριμένες μονάδες και σε άτομα. Συνακόλουθα, συγκεκριμενοποιούνται, τυποποιούνται και ελέγχονται πολλές διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες, εξαλείφοντας ασάφειες, εύνοιες και αυθαιρεσίες.

  Και μόνη η αποτύπωση της δομής και της στελέχωσης θα δείξει αμέσως δομικές ατέλειες (π.χ., διευθύνσεις που έχουν μόνον ένα τμήμα), καθώς και υποστελεχωμένες ή υπερστελεχωμένες μονάδες.

  Σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Απογραφής και με εμφανή κοινά κριτήρια, θα εντοπίζονται αυτόματα λειτουργικές ανεπάρκειες ή σπατάλες πόρων. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να λειτουργεί Τμήμα Αυθαιρέτων χωρίς μηχανικό; Ή Καρδιολογικό Ιατρείο χωρίς καρδιολόγο; Ακόμα και έλλειψη ενός τεχνίτη αξονικού τομογράφου μπορεί να αχρηστεύει όλη τη μονάδα: Οι ασθενείς δεν εξυπηρετούνται ενώ ο ακριβός εξοπλισμός, ο ακτινολόγος, και το υπόλοιπο προσωπικό της μονάδας παραμένουν σε αδράνεια και κοστίζουν στους φορολογούμενους χωρίς να παράγουν. Γιατί να υπάρχουν τρεις οδηγοί σε μια Υπηρεσία χωρίς αυτοκίνητο;

  Σε συνδυασμό με την καταγραφή του υλικού και της κατάστασής του, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα θα επιτρέψει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που παραμένει αναξιοποίητος. Γιατί ένα ασθενοφόρο είναι για μήνες σε αχρηστία; Γιατί ένα εργαστήριο που παραλήφθηκε πριν από χρόνια δεν έχει έως τώρα λειτουργήσει; Αυτές οι περιπτώσεις δεν δημιουργούν μόνον αναίτιες δαπάνες, που όλοι πληρώνουμε. Προκαλούν και θανάτους ανθρώπων, που περνούν απαρατήρητοι, αφού δύσκολα μπορεί να αποδοθούν στην αιτία που τους προκάλεσε.

  Με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και τα λεπτομερή δεδομένα που σταδιακά θα συναρτώνται με αυτό, κάθε σχεδιασμός θα βασίζεται σε ακριβή (και επαληθεύσιμα) στοιχεία και σε ελέγξιμες προβλέψεις. Το ίδιο και κάθε αντίλογος. Οι ανακατανομές υπαλλήλων και οι αναδιαρθρώσεις δομών θα μελετώνται με ενιαία κριτήρια, στις πραγματικές συνθήκες. Ελλείψεις πόρων θα είναι ορατές στους πάντες, ώστε να καλύπτονται με διαφάνεια. Το ιστορικό θα διατηρείται και θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να συγκρίνει στοιχεία διαφόρων χρονικών στιγμών. Η απόδοση κάθε αλλαγής θα αποτιμάται με κέντρα κόστους και λειτουργικά κριτήρια και θα συγκρίνεται με αντίστοιχες ή με προγενέστερες καταστάσεις.

  Οι συγκρίσεις και οι αξιολογήσεις μονάδων και ατόμων θα τυποποιηθούν και θα εμπλουτιστούν: Μέσοι όροι, μέγιστες και ελάχιστες αποδόσεις και άλλα στοιχεία θα παράγονται διαρκώς και αυτόματα για οποιοδήποτε επίπεδο της Διοίκησης. Οι συγκρίσεις θα εστιάζονται στα ομοειδή. Οι καλές πρακτικές που θα αναδεικνύονται θα προτείνονται εκεί που πρέπει. Η εφαρμογή τους θα ελέγχεται και η πρόοδος θα μετράται. Οι έως σήμερα αοριστολογίες για συστηματική επιβράβευση των αποδοτικότερων και πιο ευσυνείδητων υπαλλήλων θα συγκεκριμενοποιηθούν, με κοινά κριτήρια σε όλο το Δημόσιο. Αλλά και οι ίδιοι οι υπάλληλοι θα έχουν δυνατότητα και κίνητρο να βελτιώνονται, μελετώντας στοιχεία στο σύστημα του οργανογράμματος.

  Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πόσες εφαρμογές χτίστηκαν πάνω στο ψηφιακό υπόβαθρο των χαρτών της Google, για να οραματιστεί πόσους νέους ορίζοντες ανοίγει το ψηφιακό οργανόγραμμα για τη βελτίωση του Δημοσίου και των σχέσεων του κράτους με τους πολίτες.

  Η προσπάθεια για ένα καλύτερο Κράτος πρέπει να γίνει πρωταρχική μας έγνοια και μέλημα όλων μας. Θα επιφέρει τόσα καλά, που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί. Πολλά από τα σημερινά μας δεινά και προβλήματα θα εκλείψουν αυτόματα, καθώς είναι αδιανόητα σε ένα σωστό και δίκαιο Κράτος. Ένα πλήρες και χρηστικό ψηφιακό οργανόγραμμα, είναι η βάση για τη μελετημένη, σταδιακή και μετρήσιμη δομική και οικονομική βελτίωση του Κράτους μας.

  Παραφράζοντας τον Νιλ Άρμστρονγκ όταν πρωτοπάτησε στη Σελήνη, θα μπορούσε κανείς να πει για το ενιαίο ψηφιακό οργανόγραμμα: «ένα απλούστατο βήμα για το αρμόδιο υπουργείο, ένα τεράστιο άλμα για τη Δημόσια Διοίκηση».

  Αθήνα, 13.7.2016

  Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος
  Μηχανικός ΕΜΠ
  Ph.D. Carnegie Mellon University
  Δημόσιος Υπάλληλος

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:21 | Γιώργος Δ.

  Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

  Αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο η σύνταξη Οργανογραμμάτων στη Δημόσια Διοίκηση. Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα Οργανογράμματα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι υπηρεσίες/φορείς, με σκοπό να διενεργηθεί η αντίστοιχη στελέχωση και όχι το αντίθετο. Καθότι παρατηρείται η εσφαλμένη λογική μέχρι τώρα να συρρικνώνονται τα Οργανογράμματα και να προσαρμόζονται στο διαθέσιμο προσωπικό των υπηρεσιών/φορέων, δημιουργώντας στρεβλή εικόνα στελέχωσης και μακροπρόθεσμο υποδαυλισμό της λειτουργικότητάς τους.

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:20 | Γιάννης Μ.

  Πολύ καλό. Επιτέλους θα μπορεί να διαπιστωθούν και σε επιτελικό επίπεδο οι ισχυρισμοί περί υποστελεχωμένων υπηρεσιών ή αν τελικά οφείλονται ορισμένα προβλήματα, στην εκάστοτε υπηρεσία, σε κακή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Θα ήταν ενδιαφέρον να διευκρινιστεί αν τα δεδομένα της συγκεκριμένης βάσης θα είναι προσπελάσιμα για θέαση και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ή και στους πολίτες.

 • 7 Ιουλίου 2016, 17:57 | Κώστας Ανδρέου

  Σχετικά με την παρ. 1, ευελπιστώ ότι πρώτα θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι υπηρεσίες στο ψηφιακό οργανόγραμμα και μετά θα ξεκινήσει να ισχύει ο νόμος, καθότι στην αντίθετη περίπτωση θα καταλήγαμε στο να μην γίνονται για αρκετό καιρό καθόλου προκηρύξεις μέχρι την ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών, οπότε και καθόλου μετακινήσεις. Θα κατέληγε ο νόμος δηλαδή να γίνει «νόμος αντι-κινητικότητας»(!), ειδικά εάν οι ήδη καταχωρημένες υπηρεσίες δεν υποχρεώνονταν να κάνουν οπωσδήποτε τουλάχιστον μία προκήρυξη τον χρόνο (αν όχι τρεις, όπως επιτρέπει ο νόμος).

 • 7 Ιουλίου 2016, 13:38 | Σταματης Σ

  «.Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.»

  Πολυ σωστα.

  θα πρεπει ομως να αναγραφει ο ορος ( πρόβλεψη) για της Διευθυνσεις Διοικητικυ του καθε φορα να επικαιροποιουν τα στοιχεια καθε συγκεκριμενο χρονικα διαστημα , λογο συνταξιοδοτησεν η αλλου ειδους αποχωρησεων / προσληψεων

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:23 | ονομα

  «ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού» Δεν είναι οι Διευθύνσεις Διοικητικού (που πολλές δεν υφίστανται και σαν όνομα) που έχουν την ευθύνη του Οργανισμού και άρα των οργανογραμμάτων. Είτε η φράση θα γίνει από την αρμόδια διεύθυνση είτε θα πάει πιο πάνω στην αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση ΔΥ.