Άρθρο 18 – Τελικές-Καταργούμενες διατάξεις

1.Κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις για την απόσπαση:
α) σε πολιτικά γραφεία, γραφεία αιρετών, γραφεία βουλευτών, κόμματα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αιρετών για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων,
β) σε φορείς της ΕΕ, στη ΜΕΑ και σε διεθνείς οργανισμούς
γ) στην ΕΣΔΔΑ, για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων
δ) στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, την ΕΕΤΑΑ, και τις ΠΕΔ
ε) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

2.Οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ.10 του ν.3852/2010, καθώς και οι διατάξεις του ν. 1069/1980 παραμένουν σε ισχύ.
3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011(ΦΕΚ Α΄ 180) , η παράγραφος 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), η παράγραφος 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄54), το άρθρο 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263) , η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 284 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), και οι διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26).

 • 13 Ιουλίου 2016, 13:41 | nikos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κυριε υπουργε ειμαστε ενας κλαδος υπο ομηρια. πρακτικα απασχολουμαστε σε διοιηκητικες θεσεις αλλα στα χαρτια δε μπορουμε να αξιοποιησουμε τα πτυχια μας. πρεπει αμεσα να καταργηθει το αρθρο 17 του ν. 2622/98 που βαζει ηλικιακο οριο στις μεταταξεις. ειναι αντιθετο και στις ευρωπαικες οδηγιες. δε ζηταμε ρουσφετια αλλα δικαιοσυνη και ισα δικαιωματα

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να προστεθεί διάταξη ως προς την έναρξη ισχύος του νόμου, ως εξής: Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν τις μετατάξεις και αποσπάσεις, οι διαδικασίες των οποίων θα εκκινήσουν μετά την δημοσίευση αυτού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΞ).

  Προτείνεται επιπλέον, στο πλαίσιο του γενικότερου πνεύματος του νόμου για ενίσχυση των μετατάξεων, να προβλεφθεί διάταξη που να παρέχει στους υπαλλήλους, μόνιμους και ΙΔΑΧ, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του νόμου είναι αποσπασμένοι, τη δυνατότητα μετάταξής τους στους οικείους φορείς.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:53 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να εισαχθεί ρητή επιφύλαξη για το άρθρο 3 παρ. 2 (άλλως η διάταξη είναι αντιφατική).
  Επίσης, πρέπει να προστεθεί εξαίρεση: «στ) στην ΑΠΔΠΧ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 11 ν. 2472/1997, όπως ισχύει.»
  Η διάταξη αυτή πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, καθώς ο κύριος δικαιολογητικός λόγος που εισήχθη (με τον ν. 3917/2011), είναι όχι να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της ΑΠΔΠΧ με απόσπαση, αλλά να εκπαιδευτούν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να εφαρμόσουν ορθά τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων στους φορείς προέλευσής τους. Ήδη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 προβλέπεται ότι πρέπει να οριστεί υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (άρθρο 37) στους υπεύθυνους επεξεργασίας (μεταξύ των οποίων και οι φορείς/δημόσιες αρχές) και πρέπει να γίνει η αναγκαία προετοιμασία/ εκπαίδευσή τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο πλαίσιο των εξαιρέσεων πρέπει να εξεταστούν φορείς με ειδικές απαιτήσεις όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:03 | Νικολ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις που να μην αποκλείουν τους υπαλλήλους που ακόμα δεν τους έχει δοθεί καν γνωμοδότηση.
  Να γνωμοδοτήσουν όλα τα υπηρεσικά συμβούλια για όλες τις αιτήσεις μετατάξεων και αποσπάσεων που υπάρχουν στα συρτάρια τους και να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες συντόμως.
  Υπάρχουν χιλιάδες υπάλληλοι που οι μετατάξεις τους δε θεωρούνται καν ότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω του ότι δεν ασχολήθηκε κανείς με τις αιτήσεις τους ως τώρα.
  Παρακαλώ να μην έχουμε κάποια μεταβατική διάταξη – έκπληξη που αδίκως θα αποκλείσει αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α) Προτείνουμε να προστεθεί ρητή επιφύλαξη για το άρθρο 3 παρ. 2 άλλως η διάταξη είναι αντιφατική.

  Β ) Επίσης, πρέπει να εισαχθεί η ακόλουθη εξαίρεση: « στ) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 11 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει», προκειμένου να εκπαιδευτούν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να εφαρμόσουν ορθά τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων στους φορείς προέλευσής τους (κανονισμός ΕΕ 2016/679).

  Γ) Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να οριστεί σχετική ρητή ημερομηνία έναρξης.

  Δ) Επίσης, πρέπει να εισαχθεί μεταβατική διάταξη για τις αποσπάσεις που είναι σε ισχύ. Προτείνεται να εισαχθεί η ακόλουθη διάταξη: «οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι αποσπασμένοι για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να μεταταγούν με αίτησή τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας ή, εφόσον δεν υφίσταται, με μεταφορά της θέσης που κατέχουν με την ίδια σχέση εργασίας.

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:11 | Σωτηρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  καταργηστε το αρθρο 17 του ν. 2622/98. μας κραταει ομηρους με ηλικιακο περιορισμο που ειναι παρανομος και αντισυνταγματικος. επιτελους διακαιοσυνη και ισοτητα

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:53 | Αθανάσιος Μ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σωστή προσπάθεια προς ορθή κατεύθυνση αλλά ημιτελής και ρατσιστική κατά των δημοτικών αστυνομικών!Γιατί να εξαιρεί,μην δίνει δικαίωμα σε όποιον επιθυμεί να αλλάξει κλάδο,υπηρεσία εφόσον τηρεί τις απαραίτητες προυποθέσεις,τυπικά προσόντα,μόρια έστω και πέραν την συμπλήρωση δεκαετίας στην συγκεκριμένη υπηρεσία και αντιστρόφως σε οποιονδήποτε θελήσει να επιστρέψει ή να επιλέξει δημοτική.Κοινή λογική να διορθωθούν οι αδικίες,διακρίσεις εις βάρος ορισμένων υπαλλήλων,ενιαίο μισθολόγιο-ενιαία κινητικότητα.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:01 | φωτεινή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΤΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ Η ΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
  2. ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟ ΟΠΩΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗΣ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:59 | Ιωαννης Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προς αποκατάσταση των αδικιών προχωρήσατε σε επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με πολύ μειωμένο προσωπικό.Συνεχίζεται μια ταλαιπωρία τριων χρόνων με αποτέλεσμα το εργασιακό μας μέλλον να εξακολουθεί να θεωρείται αβέβαιο. Παρακαλώ προς αποκατάσταση αδικιών και προκειμένου να λειτουργήσει η υπηρεσία σε σωστές βάσεις να δοθεί η δυνατότητα ,σε πρώην συναδέλφους που υποχρεωτικά πήγαν σε άλλες υπηρεσίες να επιστρέψουν στην Υπηρεσία που επέλεξαν μπαίνοντας στο Δημόσιο.( πρωην δημοτικούς αστυνομικούς υπηρετούντες στα σωφρονιστικά καταστήματα,αποκεντρωμένες διοικήσεις κ.τ.λ.)
  Ευχαριστώ πολύ

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  SOS
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2515 ΑΡΘΡΟ 20

  Η ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 07:35 | Τ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι απαραίτητο να υπάρξει ρύθμιση για τις εκκρεμείς μετατάξεις, όχι μόνο για όσες υπάρχει η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 καθώς αυτή τη στιγμή αιτήσεις που βρίσκονται στο υπουργείο για έγκριση ΠΥΣ, με τις ισχύουσες διατάξεις, θα ολοκληρωθούν μετά από 2 μήνες. Επίσης στις νέες ρυθμίσεις να συμπεριληφθούν και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι από ΝΠΙΔ. Σε περίπτωση, δηλαδή, εφαρμογής διατάξεων ανάλογων του Ν.4057/2012, αυτές να έχουν εφαρμογή και σε υπαλλήλους από ΝΠΙΔ καθώς πολλοι βρίσκονται αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες.

 • 12 Ιουλίου 2016, 21:00 | Θανάσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 18, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως: σε υπηρεσίες που στελεχώνονται με ειδικές διατάξεις, σε αποσπασμένους υπαλλήλους που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία, σε διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε υπηρεσίες που βασίζονται για τη στελέχωσή τους στις διατάξεις αυτές κοκ

  Εξάλλου, κάποιοι υπαλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα χάνουν οριστικά το δικαίωμα μεταταξης.

  Σε πρώτη δοκιμαστική φάση καλό (για όλους) θα ήταν να υπάρξουν παράλληλα και οι ειδικές διατάξεις και θα ήταν στο χέρι της Διοίκησης να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός της και προς όφελος των υπαλλήλων.

  Εξάλλου, αν υπάρξουν ανάγκες τότε μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον να θεσμοθετηθούν με νέο νόμο εξαιρέσεις πράγμα πιο δύσκολο από πολλές απόψεις.

  Με άλλα λόγια είναι πιο εύκολο να περιοριστεί στην πράξη η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων και να καταργηθεί με νόμο όταν πράγματι αποδειχτεί ότι δεν είναι πλέον χρήσιμες.

  Επίσης είναι λιγο ασαφής η διατύπωση «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το ΕΣΚ καταργείται».

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:18 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που υπάρχει στο γεγονός οι οικογένειες με παιδιά, ιδίως ανήλικα, να κρατηθούν μαζί ενωμένες και ιδιαίτερα για συζύγους που υπηρετούν σε υπηρεσίες με μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις σε νομούς μη όμορους.
  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ζευγάρια αυτά να υπηρετούν στον ίδιο νομό, μέσω της διαδικασίας συνυπηρέτησης, είτε υπάρχει κενή οργανική θέση, είτε δεν υπάρχει.
  Στη δεύτερη περίπτωση εάν δεν δώσετε στη μετάταξη τη δυνατότητα μεταφοράς της οργανικής θέσης όταν δεν υπάρχει κενή θέση, τότε τουλάχιστον να δώσετε τη δυνατότητα απόσπασης σε υπηρεσία του ίδιου νομού του ενός εκ των συζύγων για διάστημα μέχρι να υπάρξει μετάταξη, ώστε να μην μεγαλώνουν μόνο με τον 1 γονιό τα παιδιά.
  Μη χωρίζετε τις οικογένειες και μη δημιουργείται ρατσιστικούς διαχωρισμούς του τύπου άλλο η συνυπηρέτηση ένστολων και σε παραμεθόριες περιοχές και άλλο όλες οι άλλου τύπου συνυπηρετήσεις.
  Ένα ζευγάρι με μικρά παιδιά πρέπει να είναι ενωμένο είτε είναι ένστολοι, είτε αφορά σε παραμεθόριες ή μη περιοχές. Όχι ρατσιστικές διακριτοποιήσεις. Ο χωρισμός των συζυγών και ο αποχωρισμός του ενός γονέα από τα ανήλικα παιδιά του είναι ο ίδιος παντού.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:57 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις μεταβατικές διατάξεις (αφού αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της κινητικότητας), έτσι ώστε αυτοί που είναι αποσπασμένοι, να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μηνών) από τη ψήφιση του νέου νόμου και εφόσον το επιθυμούν προσωπικά, να πάρουν μετάταξη στην Υπηρεσία που υπηρετούν κατά την ημέρα ψήφισης του νόμου.Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και το 2012 με τη διάταξη της παραγράφου 18 του ένατου άρθρου του Νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α):
  «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
  και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση
  του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και
  εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να
  μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με
  την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της
  θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68
  του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή
  απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική
  προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα
  τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές
  διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.».Ευχαριστώ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:00 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να εξαιρεθεί από το άρθρο 18 η παράγραφος 1 επειγόντως..Θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις και δικαστικές διαμάχες..

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:03 | Σταυρούλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μέσα στο πλαίσιο της κινητικότητας, ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα και για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ με κατάργηση της οργανικής τους θέσης, και ανεξάρτητα σε ποιον φορέα υπηρετούν σήμερα. Δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα σε όσους υπαλλήλους το επιθυμούν, να επιστρέψουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον φορέα που υπηρετούσαν πριν την θέση τους σε διαθεσιμότητα.

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:07 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Βάλτε το άμεσα προς ψήφιση, πριν κλείσει η Βουλή στις 4 Αυγούστου, ώστε να μη γίνει μπέρδεμα με τις διαδικασίες. Και στείλτε εγκύκλιο για μη περαιτέρω αποστολή δικαιολογητικών έγκρισης από ΠΥΣ, άμεσα μετά την ψήφισή του, ώστε να προχωρήσουν απευθείας για ΦΕΚ ως ολοκληρωμένες πλέον οι διαδικασίες των μετατάξεων, ανακαλώντας αυτομάτως ό, τι περιμένει -χωρίςλόγο πλέον- για ΠΥΣ

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:10 | Δημητρης κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Υπάρχουν πάρα πολλές μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες ή και χρόνια.Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προγραμματίσει τις ζωές του πάνω σε αυτές τις μετατάξεις.
  Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες βασιζόμενοι σε κάποιες ισχύουσες νομοθεσίες, οι οποίες αν και χρονοβόρες, περιμέναμε κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν.
  Δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν ο κάθε υπάλληλος να γνωρίζει τι νομοθετικές αλλαγές θα γίνουν στο μέλλον ,ωστε να πράξει ανάλογα και έτσι βαδίζουμε με τα ισχύοντα…
  Είναι άδικο, αλλα και κρίμα, τόση αγωνία , αλλά και χρόνος στην αναμονή να πάνε χαμένα με ένα πιθανό πάγωμα των μετατάξεων και αποσπάσεων που εκρεμμούν.
  Σωστό και δίκαιο θα ήταν όλες οι περιπτώσεις μετατάξεων και αποσπάσεων που είναι σε αναμονή και οδεύουν προς την διεκπεραίωσή τους να ολοκληρωθούν, ωστε απο τις αρχές του νέου έτους να προχωρήσει το νέο σύστημα με όλα τα νέα αιτήματα, χωρίς να αναγκαστούμε να μπούμε για άλλη μια φορά στην διαδικασία απο την αρχή.

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:45 | ΓΓ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σήμερα, για την ολοκλήρωση της μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. Για να φτάσει η διαδικασία σε αυτό το σημείο χρειάζεται αρκετός χρόνος ενώ μετά την έγκριση της ΠΥΣ33/2006 η διαδικασία ολοκληρώνεται πάρα πολύ σύντομα.

  Για να μην αναιρεθούν οι προσπάθειες που βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση καθώς καθορίζουν τις ζωές πολλών από εμάς, παρακαλώ να προστεθεί διάταξη που να αφορά τις σε εξέλιξη ευρισκόμενες υποθέσεις μετατάξεων όλων των υπαλλήλων που έχουν λάβει την έγκριση από την ΠΥΣ33/2006.

  Προτείνεται νέα διάταξη ως εξής:
  «Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαδικασίες μετάταξης υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως ισχύει κάθε φορά, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο της αίτησης της μετάταξης.»

 • 12 Ιουλίου 2016, 08:26 | Όνομα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κρίνεται δίκαιο κατά την μεταβατική περίοδο να ισχύσει παρόμοια διάταξη που ίσχυε στο παρελθόν σύμφωνα με το άρθρου 18 του Ν.4057-2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων», η οποία προέβλεπε την μετάταξη των αποσπασμένων υπαλλήλων ως εξής:
  “18. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.“

  Προτείνεται νέα διάταξη ως εξής:
  «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.»

 • 12 Ιουλίου 2016, 07:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πριν από ένα χρόνο προχωρήσατε σε επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε καμία απολύτως ενέργειά σας για την ουσιαστική επαναλειτουργία της. Ο τότε υφυπουργός Εσωτερικών είχε δεσμευτεί πως θα γυρίσουν όλοι οι δημοτικοί αστυνομικοί στις θέσεις τους με την «μεγάλη» κινητικότητα όπως την είχε χαρακτηρίσει. Τώρα που ήρθε το νομοσχέδιο για την κινητικότητα δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη γι αυτό. Το αντίθετο μάλιστα, για τον κλάδο μας ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν και πριν. Χωρίς την επιστροφή των συναδέλφων και χωρίς προγραμματισμό για προσλήψεις το εργασιακό μέλλον όλων εμάς που επιστρέψαμε προδιαγράφετε δυσοίωνο και τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε υποστεί πολλές αδικίες και ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε το μέλλον μας. Προσωπικά εγώ επέστρεψα στην δημοτική αστυνομία και είμαι ο μοναδικός υπάλληλος της υπηρεσίας και βάση των διατάξεων του νομοσχεδίου η μοναδικότητα του κλάδου διατηρείται και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πάω σε άλλη Δημοτική Αστυνομία όπως επιθυμώ. Επιπλέον όντας ο μοναδικός υπάλληλος για ένα Δήμο 40.000 κατοίκων στην επικείμενη αξιολόγηση που θα γίνει με ποια κριτήρια θα αξιολογήσετε το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας του ενός υπαλλήλου; Πως θα αξιολογήσετε μια δομή υποστελεχωμένη που υπολειτουργεί; Αν δεν θέλατε την πραγματική επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας γιατί μας βάλατε και πάλι στην διαδικασία να επιστρέψουμε από την ΕΛ.ΑΣ.; Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία του κλάδου μας και να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να προσφέρουμε στην κοινωνία και τον πολίτη, δώστε επιτέλους μια οριστική λύση στα προβλήματά του κλάδου μας. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση και να μεριμνήσετε για την αποκατάσταση των αδικών.

 • 11 Ιουλίου 2016, 20:02 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επειδή είναι δεδομένο ότι μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου αποκλείεται να έχει ολοκληρωθεί η συντριπτική πλειοψηφία των εκκρεμών αποσπάσεων και μετατάξεων θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη να ολοκληρωθούν το συντομότερο είτε με τις νέες διατάξεις είτε με τις παλιές και σε καμία περίπτωση να ακυρωθούν ή να πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή με την προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων.

 • 11 Ιουλίου 2016, 20:27 | Παναγιώτα Η. Μπούρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στις εξαιρέσεις που αφορούν στους αποσπασμένους σε πολιτικά γραφεία, ή σε θέσεις Ε.Ε. κλπ. θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η διάταξη που αφορά στη δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης των Δικαστικών Υπαλλήλων σε ειδικότερους φορείς, υπό προϋποθέσεις.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον απαρχαιωμένο και μη-επικαιροποιμένο κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.2812/2000), ο δικαστικός υπάλληλος δεν μπορεί να αποσπαστεί ή να μεταταγεί σε καμία άλλη υπηρεσία, πλην Δικαστηρίου. Στην περίπτωση βέβαια που πρόκειται για πολιτικό γραφείο δεν υπάρχει η ανωτέρω δέσμευση, το οποίο κατά την ταπεινή γνώμη μου, είναι μη κατανοητό.

  Έτσι, ο δικαστικός υπάλληλος, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης (ΥΕ, ΔΕ, ΠΕ ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – Ε.Ε.Π.), ακόμη και αν το επιθυμεί, ακόμη και αν έχει αυξημένα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά και διδακτορικά) και διαθέτει αξιόλογη εμπειρία λόγω της θητείας του σε δικαστήριο ή Εισαγγελία,
  δεν έχει τη δυνατότητα να συνδράμει Ανεξάρτητες Αρχές,
  συνταγματικές κατοχυρωμένες ή μη, κατ’εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών ή μη, ή ακόμη και στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή Ελεγκτών Δημοσίων Έργων.
  Με τον τρόπο αυτό, υφίσταται διάκριση έναντι άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδίων τυπικών προσόντων και ιδίων μισθολογικών αποδοχών, που, όμως, έχουν τη δυνατότητα επιλογής και εξέλιξης.

  Για το λόγο αυτό, ζητώ όπως συμπεριληφθεί η δυνατότητα στους Δικαστικούς Υπαλλήλους, όλων των κατηγοριών, εφόσον το επιθυμούν, να αποσπαστούν ή μεταταγούν, σε φορείς όπως είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές, και σε θέσεις που ενδεχομένως προσεγγίζουν το επίπεδο της κατάρτισής τους. Σε κάθε περίπτωση το όφελος δεν θα περιοριστεί στον υπάλληλο μεμονωμένα αλλά θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση.

  Με τιμή

 • 11 Ιουλίου 2016, 19:53 | Δ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κε Υπουργέ,

  είναι δόκιμο και δίκαιο να προβλεφθεί η ολοκλήρωση των μετατάξεων που έχουν ήδη λάβει την Υπουργική έγκριση σύμφωνα με την ΠΥΣ33/2006 με τις προηγούμενες διατάξεις. Αν δεν ισχύσει κάτι τέτοιο παρατηρείται το αντιφατικό γεγονός ο ίδιος Υπουργός να αναιρεί τις προ ολίγων ημερών-μηνών αποφάσεις του σύμφωνα με την ΠΥΣ33/2006.

  Ευχαριστώ,

 • 11 Ιουλίου 2016, 14:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το άρθ. 18 έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του «Ενιαίου» Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
  » με εξαίρεση τις διατάξεις για την απόσπαση:
  α) σε πολιτικά γραφεία, γραφεία αιρετών, γραφεία βουλευτών, κόμματα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αιρετών για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων,
  β) σε φορείς της ΕΕ, στη ΜΕΑ και σε διεθνείς οργανισμούς
  γ) στην ΕΣΔΔΑ, για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων
  δ) στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, την ΕΕΤΑΑ, και τις ΠΕΔ
  ε) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης»

  Κανονικά δε θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, ιδίως εάν οι προϋποθέσεις για την κινητικότητα στους φορείς που εξαιρούνται είναι «χαλαρότερες» από αυτές του ΕΣΚ.
  Θα μπορούσαν να διακαιολογηθούν εξαιρέσεις μόνο όταν οι προϋποθέσεις για την κινητικότητα στους φορείς που εξαιρούνται, είναι αυστηρότερες από αυτές του ΕΣΚ.

 • 11 Ιουλίου 2016, 14:53 | Χαρούλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Περιμένω 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί η μετάταξή μου. Είναι στο στάδιο της έγκρισης ΠΥΣ η οποία θα πάρει 2 μήνες. Στο μεσοδιάστημα είμαι με απόσπαση σε άλλο υπουργείο. Είναι άδικο να περιμένω τόσα χρόνια για να ολοκληρωθεί η μετάταξη και τώρα που έχει δρομολογηθεί να παγώσει η διαδικασία έτσι απλά. Παρακαλώ όπως υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τις εκκρεμείς μετατάξεις και απλούστευση της διαδικασίας

 • 11 Ιουλίου 2016, 13:19 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητή
  10 Ιουλίου 2016, 23:41 | K
  ΔΕΝ θα τη χρειάζεστε πλέον την ΠΥΣ!
  Εκτός αν το πρόβλημά σας είναι ότι δεν θα ταλαιπωρηθούν οι επόμενοι από σας – ελπίζω να μη συμβαίνει κάτι τέτοιο

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:25 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω ότι στην παρ.1 του άρθρ.18 «Τελικές-καταργούμενες διατάξεις» στους φορείς που εξαιρούνται πρέπει να προστεθεί το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:57 | Γιάννης Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις μετατάξεις και αποσπάσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:52 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 68 του Ν. 4002/2011

  1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.
  και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφο-
  ρά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται
  προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμ-
  φωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει κάθε
  φορά.
  Αυτό λέει η 1η παράγραφος του άρ.68 του Ν.4002/2011
  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η Π.Υ.Σ. ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ λοιπόν!
  Συγγνώμη που δεν το πήρα χαμπάρι νωρίτερα και σχολίασα…
  Ελπίζω να ισχύει

 • 11 Ιουλίου 2016, 09:35 | ELENI
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι υπάλληλος σε Περιφερεακό Ταμείο Ανάπτυξης στο οποίο εργάζονται αρκετοί αποσπασμένοι από την οικεία Περιφέρεια οι οποίοι πληρώνονται από την περιφέρεια και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην απόσπαση. Και σε αυτόν τον νόμο δεν εμπίπτουν οι αποσπάσεις στα ΠΤΑ. Το ερώτημα είναι γιατί στα ΠΤΑ να μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι της οικείας Περιφέρειας για όσα χρόνια θέλουν και να μην ισχύει και το αντίστροφο? Δηλαδή οι υπάλληλοι των ΠΤΑ να αποσπώνται στην οικεία Περιφέρεια για όσο διάστημα επιθυμούν και να πληρώνονται από τα ΠΤΑ. Με αυτό τον τρόπο οι υπάλληλοι των ΠΤΑ ικανοποιούν τα ατομικά τους συμφέροντα που βρίσκονται σε άλλο Νομό από αυτόν της έδρας της Περιφέρειας αλλά και προσφέρουν υπηρεσίες σε περιφερειακές ενότητες που είναι τελείως υποστελεχωμένες. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 10 Ιουλίου 2016, 23:41 | K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Περιμέναμε 1 χρόνο για να φτάσει η διαδικασία της μετάταξης να λάβει την έγκριση από την επιτροπή ΠΥΣ33/2006 και τώρα που εκκρεμεί μόνο η δημοσίευση του ΦΕΚ είναι άδικο να μην προβλεφθεί διάταξη για αυτό γεγονός και να παγώνει-ακυρώνεται όλη η προηγούμενη διαδικασία.

 • 10 Ιουλίου 2016, 22:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
  στο σχέδιο νόμου «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί δημόσιας διοίκησης».
  Με το άρθρο 36 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄/26-03-2014) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων του άρθρου 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002 (Α’220) ως ακολούθως: «Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την περίπτωση που λόγω οργανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρεσία συγχωνεύεται ή καταργείται.
  Στην περίπτωση αυτή, καθώς και επίσης στην περίπτωση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή, επιτρέπονται μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, μεταφορές υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής ή άλλης παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής, εφόσον σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγός τους για λόγους συνυπηρέτησης.».
  Περαιτέρω στο άρθρο 18 § 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προτείνεται μεταξύ άλλων η κατάργηση των άρθρων 72,74 και 75 του Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Έτσι καταργείται η δεκαετία υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή.
  Η διατήρηση της ισχύος του άρθρου 36 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Νόμου 4250/2014, σύμφωνα με την οποία ισχύει υποχρεωτική δεκαετής παραμονή των υπαλλήλων που αιτούνται τη μετάταξή τους κλπ σε παραμεθόριες περιοχές, καθίσταται προβληματική, αφού καταργείται η διάταξη του άρθρου 72 του Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Δηλαδή υφίσταται το άτοπο με τη μία διάταξη να ζητείται η διατήρηση της δεκαετίας και με την άλλη καταργείται.
  Όμως η διατήρηση της ισχύος της υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή, με τα υφιστάμενα δεδομένα ενισχύει τις ανισότητες καθώς αφενός δεν παρέχονται πλέον ευεργετήματα και αφετέρου ουδόλως τηρείται η αναλογικότητα.
  Ειδικότερα: Σύμφωνα με το Ν. 2266/1994, προβλεπόταν στον άρθρο 9 παρ. 24 πενταετής υποχρεωτική παραμονή του υπαλλήλου στην παραμεθόριο. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3051/2002, ως νυν ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4250/2014 αυξάνοντας το χρόνο της υποχρεωτικής παραμονής σε 10 έτη. Η διάταξη αυτή επαναλήφθηκε στο Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), με τη οποία είναι υποχρεωτική η δεκαετής (10) παραμονή στην παραμεθόριο, και καταργείται με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, πλην όμως στη διάταξη αυτή χορηγήθηκε η δυνατότητα μείωσης του χρόνου σε (έξι) 6 έτη για όσους θα αποκτούσαν την πολυτεκνική ιδιότητα.
  Επιπλέον επανέρχεται στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου μόνο η προσμέτρηση στο διπλάσιο κάθε τριετίας παραμονής για την αύξηση του σχετικού χρονοεπιδόματος (πρώην Ν. 2266/1994 που είχε ομοίως καταργηθεί), ως ένα κίνητρο για την ενίσχυση της κινητικότητας αλλά μόνο για μία εξαετία.
  Από το συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι η εξακολούθηση διατήρησης της 10ετίας δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τους παρακάτω λόγους καθώς:
  1) Δεσμεύει υπέρμετρα, λειτουργώντας αποτρεπτικά στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, που μετατάσσονται κάνοντας χρήση των διατάξεων αυτών, καθώς στην πραγματικότητα απευθύνεται μόνο σ΄ εκείνους που έχουν το στοιχείο της εντοπιότητας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουν ή να υπεισέλθουν οικειοθελώς σε διαδικασία κινητικότητας. Έτσι, περιορίζεται στην πραγματικότητα η έκταση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
  2) Υφίσταται πλήγμα ο πυρήνας του θεσμού της κινητικότητας που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίος εξαιτίας και της εν γένει οικονομικής κατάστασης της Χώρας μας και της ρευστότητας που χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή των πολιτών, αφού με την εξακολούθηση της 10ετίας ενισχύεται η στασιμότητα και αναιρείται ο ίδιος ο σκοπός της διάταξης που είναι η προαγωγή της τοπικής οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων-προβληματικών περιοχών, καθώς θα μπορούσαν με καθιέρωση μικρότερου χρόνου και την παροχή του κινήτρου του υπολογισμού των τριετιών στο διπλάσιο με το νέο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου να προσελκύσουν και άλλες ομάδες υπαλλήλων, εκτός εκείνων που έχουν το στοιχείο της εντοπιότητας.
  3) Καθίσταται αδύνατη η πρόβλεψη των μεταβολών που είναι δεδομένες στο status των υπαλλήλων (απόκτηση οικογένειας, αναγκαστική μετοίκηση τέκνων λόγω σπουδών, κατάσταση υγείας μελών οικογένειας κλπ) σε τέτοιο βάθος χρόνου, αφού ουδείς δύναται να προβεί σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό με βάση και τα σύγχρονα δεδομένα.
  4) Αντιμετωπίζονται με ανόμοιο τρόπο ίδιες καταστάσεις καθώς είναι δυνατή η μετάταξη υπαλλήλου στις λοιπές, πλην των «παραμεθορίων», περιοχές, χωρίς μάλιστα καμία δέσμευση (Ν. 3613/2007 και άρθρο 71 του Ν. 3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα), με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται με τον τρόπο αυτό η συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 4 αρχή της ίσης μεταχείρισης.
  5) Δεν υφίστανται πια τα οικονομικά – κοινωνικά «προνόμια» που υπήρχαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις για την 10ετή παραμονή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν πλέον οι διατάξεις ως «κίνητρο» για την κινητικότητα. Ενδεικτικά, πλην άλλων, καταργήθηκε η επιχορήγηση για την αγορά κατοικίας (άρθρο 24 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Ν. 3320/2005 και το άρθρο 64 του Ν. 1943/1991), καταργήθηκαν επιδόματα (με το άρθρο 30 του Ν. 4024/2011) και περιορίστηκε η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού (άρθρο 20 του Ν. 2606/1998).
  Καθίσταται έτσι λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι οι ισχύουσες διατάξεις λειτουργούν στην πραγματικότητα ως «αντικίνητρο», λειτουργώντας αποτρεπτικά στη βούληση των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να αναιρείται ο σκοπός του Νομοθέτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των «παραμεθορίων» περιοχών και να μην είναι δυνατή η εφαρμογή της κινητικότητας εντός αυτών των περιοχών.
  Παράλληλα δημιουργείται ένα καθεστώς υπαλλήλων «πολλών ταχυτήτων» καθώς υφίσταται διαφορετική μεταχείριση για εκείνους του Ν. 2266/1994 (μόνιμοι υπάλληλοι με πενταετή παραμονή), διαφορετική για εκείνους του Ν. 3613/2007 (μόνιμοι χωρίς περιορισμό σε οποιαδήποτε άλλη, πλην των παραμεθορίων, περιοχή) και διαφορετική για εκείνους του Ν. 3051/2002 και του Ν. 4250/2014 (μόνιμοι με δεκαετή παραμονή).
  Αιτιολογική Έκθεση Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η θέσπιση τροποποιητικής διάταξης στο συγκεκριμένο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου τόσο για λόγους ισότητας όσο και για λόγους κοινωνικούς (και ηθικούς), ώστε να δύναται να ικανοποιείται ο πραγματικός σκοπός της διάταξης και η αληθής βούληση του αρχικού Νομοθέτη, με τη μείωση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στην παραμεθόριο από δεκαετία σε εξαετία, για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε ορεινή, νησιωτική ή παραμεθόριο-προβληματική περιοχή. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού και των υπηρεσιών και θα περιοριστεί σημαντικά η δαπάνη που επιβαρύνει την εν γένει μετακίνηση του υπαλλήλου και θα εναρμονιστούν οι σχετικές διατάξεις.
  Παράλληλα, για την εξασφάλιση της εναρμόνισης των ισχυουσών διατάξεων, καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη σχετικής διάταξης που θα καταλαμβάνει τους πολύτεκνους ύστερα από την κατάργηση του συνόλου του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Υπαλλήλων) με το νέο σχέδιο νόμο, καθώς θα βρεθούν διαφορετικά σε δυσμενέστερη θέση.
  Έτσι προτείνεται αφενός να τροποποιηθεί με το σχέδιο νόμου η σχετική παράγραφος του άρθρου 36 του ν. 4250/2014 ώστε από 10ετία να γίνει το πολύ 6ετία το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής παραμονής και αφετέρου να μειωθεί με σχετική τροποποίηση ο χρόνος της αντίστοιχης παραμονής των πολυτέκνων σε 4ετία με προσθήκη στο σχέδιο νόμου σχετικής παραγράφου είτε στο άρθρο 18 είτε με προσθήκη άρθρου σ’ αυτό ώστε να καταλαμβάνει και τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου που θέτει maximum χρόνο αναγνώρισης την εξαετία (για προσαύξηση στη βαθμολογική εξέλιξη), ώστε να εναρμονιστούν οι σχετικές διατάξεις.
  Σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να περιληφθεί και σχετική τροποποίηση με προσθήκη παραγράφου η οποία να καταλαμβάνει και τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, που έχουν χρησιμοποιήσει τις ισχύουσες διατάξεις για την μετάταξή τους σε παραμεθόριες-προβληματικές περιοχές.
  Μετά τιμής

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΠΕ/Γ’
  EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΝΟΥ
  ΤΗΛ. 6945299895 – 2283022471

 • 9 Ιουλίου 2016, 23:21 | μιλτιαδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2016 ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ.ΟΙ ΗΔΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΕ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝΕ ΕΚΕΙ.

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:52 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργειτε το αρθρο 72 του Ν 3528
  Το Άρθρο 72 του Ν 3528 / 2007 Μετάταξη σε υπηρεσές παραμεθόριων περιοχών ελεγε

  «1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»

  αλλα στο αρθρο 8 του παροντος δεν αναφερετε το γινετια με αυτες.

  Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

  «1.Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.»»

  στο παραπανω υπο ψηφιση αρθρο (αρθρο 8) δεν αναναφερετε τι γινετε με την μεταταξη στις παραμεθοριες περιοχες . Θα γινεται οποτεδήποτε οπως ισχυε μεχρι τωρα με το αρθρο 72 του 3528 /2007 , ή θα μπαινουν και αυτοι οι υπαλληλοι στο καθεστως της κινητικοτητας συμφωνα με τα αρθρα 2 , 3 και 4 του παροντος νομου ?
  δεν ειναι σαφες

  γιαιτ ενω στο αθρο 8 παραγραφος 1 λετε
  –>Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, <<<–
  καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος

  ποιες ειναι στην πραγματικοτητα οι διαταξεις αυτες ?
  αφου καταργουνται με αρθρο 18

  μια διορθωση για προγφιυμεμο σχολίο οπου αρθρο 74 εννοω 72

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:33 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργειτε το αρθρο 72 του Ν 3528
  Το Άρθρο 72 του Ν 3528 / 2007 Μετάταξη σε υπηρεσές παραμεθόριων περιοχών ελεγε

  «1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»

  αλλα στο αρθρο 8 του παροντος δεν αναφερετε το γινετια με αυτες.

  Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

  «1.Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.»»

  στο παραπανω υπο ψηφιση αρθρο (αρθρο 8) δεν αναναφερετε τι γινετε με την μεταταξη στις παραμεθοριες περιοχες . Θα γινεται οποτεδήποτε οπως ισχυε μεχρι τωρα με το αρθρο 74 του 3528 /2007 , ή θα μπαινουν και αυτοι οι υπαλληλοι στο καθεστως της κινητικοτητας συμφωνα με τα αρθρα 2 , 3 και 4 του παροντος νομου ?
  δεν ειναι σαφες

  γιαιτ ενω στο αθρο 8 παραγραφος 1 λετε
  –>Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, <<<–
  καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος

  ποιες ειναι στην πραγματικοτητα οι διαταξεις αυτες ?
  αφου καταργουνται με αρθρο 18

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:32 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργειτε το αρθρο 72 του Ν 3528
  Το Άρθρο 72 του Ν 3528 / 2007 Μετάταξη σε υπηρεσές παραμεθόριων περιοχών ελεγε

  «»»»1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»»»»

  αλλα στο αρθρο 8 του παροντος δεν αναφερετε το γινετια με αυτες.
  Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

  στο παραπανω υπο ψηφιση αρθρο (αρθρο 8) δεν αναναφερετε τι γινετε με την μεταταξη στις παραμεθοριες περιοχες . Θα γινεται οποτεδήποτε οπως ισχυε μεχρι τωρα με το αρθρο 74 του 3528 /2007 , ή θα μπαινουν και αυτοι οι υπαλληλοι στο καθεστως της κινητικοτητας συμφωνα με τα αρθρα 2 , 3 και 4 του παροντος νομου ?
  δεν ειναι σαφες

 • 9 Ιουλίου 2016, 10:03 | Πέτρος Αθωνίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ξεχάσατε να βάλετε στις καταργούμενες διατάξεις, το άρθρο 326 παρ.6 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012 που τροποποίησε την παράγραφο 1 του Ν 3086/2002: Οργανισμός ΝΣΚ, κατάσταση Λειτουργών-Υπαλλήλων, και το οποίο λέει ότι «Απαγορεύεται η απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., κατ` εφαρμογή γενικής ή ειδικής διάταξης, σε άλλη Υπηρεσία, αρχή, σώμα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.».

  Με άλλα λόγια σε άσχετο νόμο του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ πέρασε αντιδημοκρατική διάταξη που αναφέρει ότι οι υπάλληλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν μπορούν να αποσπαστούν πουθενά!

  Εκτός και αν το υπονοείτε (ότι καταργείται) με την παράγραφο 1 του παρόντος:
  «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις για την απόσπαση:…..»

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων