Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

1.Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
2.Για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται στις υπηρεσίες της παρ. 1 και παραμένουν για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή μειώνεται κατά δύο (2) έτη. Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται και παραμένουν για δύο (2) τουλάχιστον έτη συνεχώς, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή τους μειώνεται κατά ένα (1) έτος. Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που δύναται να συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική προώθηση του υπαλλήλου στη διάρκεια της συνολικής υπηρεσίας του είναι έξι (6) έτη.
3.Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσία απομακρυσμένης ή παραμεθορίου περιοχής δύνανται κατά τη λήξη της απόσπασης να μεταταγούν κατά προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας, μετά από γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για την υπηρεσία προέλευσης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:55 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 8 παρ 3 αναφέρεται «Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσία απομακρυσμένης ή παραμεθορίου περιοχής δύνανται κατά τη λήξη της απόσπασης να μεταταγούν κατά προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας, μετά από γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για την υπηρεσία προέλευσης.» Οι κενές θέσεις που προκύπτουν είναι αυτές από συναταξιοδοτήσεις γιατί έχουν ήδη καταργηθεί από τους ΟΕΥ στους ΟΤΑ Α’ βαθμού. Άρα τι εννοείτε;

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:53 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ν.3613/23-11-2007 ΦΕΚ 263

  Άρθρο 6
  Μετατάξεις κατ’ εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα
  Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη,
  βάσει ανακοίνωσης (προκήρυξης), σύμφωνα με τη διά−
  ταξη της παρ. 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα
  (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) μπορεί να μετέχουν και υπάλληλοι
  κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς
  και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες
  στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει
  την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον
  έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο χρό−
  νος υπηρεσίας των μετατασσομένων λογίζεται ως χρόνος
  πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις
  υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται.

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:39 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ στο πλαίσιο κάλυψης οργανικών θέσεων!!! προσοχή σε συγκεκριμένους νομούς γίνεται καταχρηση και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ!

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:24 | ΣΤΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συνεχομενες αποσπασεις πρεπει να δικαιουνται οσων οι συζυγοι υπηρετουν σε αλλο νομο και εχουν παει να καλυψουν κενη οργανικη θεση.ειδικα για παραμεθοριες περιοχες ειναι ανεπιτρεπτο να μην ειναι το ιδιο ευελικτες ειτε οι αποσπασεις ειτε οι μεταταξεις για ολους τους υπαλληλους…και οι νοσηλευτες και οι σωφρονιστικοι ειναι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:58 | Μπαρτσώκα Βιργινια
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα μπορούσε να γίνει αμεση εφαρμογή του νόμου από την ημερομηνία της ψήφισης – έκδοσης ΦΕΚ κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, για μετατάξεις – αποσπάσεις σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών – νησιωτικών περιοχών.
  Επιπλέον ο πρώτος κύκλος να ξεκινήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, έτσι ώστε να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος κινητικότητας στις αρχές του 2017 τουλάχιστον ως προς τις προβληματικές περιοχές.

  και

  Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να λαμβάνεται υπόψη η μόνιμη κατοικία, ειδικά όταν πρόκειται για απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

 • 11 Ιουλίου 2016, 17:58 | ΜΑΡΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ρύθμηση ειναι σωστή αλλά θα πρέπει να προβλευθεί και η δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές με δεσμευση δεκαετίας υπό προυποθέσεις π.χ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ
  Θα πρέπει να υπάρξει η ίδια πρόνοια, δηλαδή να μειώνεται ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης ομοίως κατά δύο έτη στους υπαλλήλους που υπηρετούν ήδη σε απομακρυσμένες-παραμεθόριες και ορεινές-νησιωτικές περιοχές.
  Λόγω της κρίσης ανεστάλησαν όλα τα κίνητρα ,με μείωση μισθού και επιδομάτων κατά 50% περίπου ετησίως άλλα ισχύει η 10χρονη παραμονή με την ανάλογη δέσμευση που αναλάβαμε ερχόμενοι εδώ .
  Η επιδότηση πρώτης κατοικίας και η απονομή δάνειου για αγορά πρώτης κατοικίας στηρίχτηκε στην απόφαση για διορισμό σε παραμεθόριο.
  Ζητούμε να μετέχουμε στην κινητικότητα κατ εξαίρεση των περιοριστικών διατάξεων.
  Δεδομένου ότι η μετακίνηση δεν ενδιαφέρει όλους αλλά αυτούς που θα κινηθούν προς την γενέτειρα τους όπου και έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.
  Εγώ και άλλοι συνάδελφοι περιμένουμε την νέα κινητικότητα για να βελτιώσουμε την ζωή μας λόγω της ανατροπής όλων των δεδομένων που είχαμε λάβει υπ όψιν για να επιλέξουμε τον διορισμό στην παραμεθόριο.

 • 11 Ιουλίου 2016, 13:31 | ΦΩΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμοι κ.κ.,

  Καλησπέρα σας! Θεωρώ πως οι ρυθμίσεις που γίνονται στο παρόν άρθρο εφόσον παραμένει σε ισχύ η προϋπόθεση κάλυψης του 65% των θέσεων που εισάγεται και συγχρόνως απαιτείται έγκριση του φορέα προέλευσης δύσκολα θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό διότι πολλές υπηρεσίες (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ά.), ιδιαίτερα της περιφέρειας, «εμποδίζουν» την κινητικότητα δεδομένης της έλλειψης προσωπικού σε όλους τους φορείς. Η μεσολάβηση κάποιας ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων ίσως να ήταν χρήσιμη εδώ.
  Επίσης δε γίνεται λόγος για το υποχρεωτικό διάστημα παραμονής στην παραμεθόριο. Ήδη είναι πολλά τα 10 έτη που προβλέπονται στη νομοθεσία (N. 3528 / 2007 άρ. 72) ως τώρα και ο σχετικός περιορισμός τους θα ήταν ένα κίνητρο. Σημαντικό παραμένει το πρόβλημα της αναντιστοιχίας οργανικών θέσεων καθώς η μεταφορά θέσεων δεν έχει λειτουργήσει σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. ΔΕ Διοικητικός έχει τα προσόντα για μετάταξη σε ΤΕ Διοικητικού, αλλά μετά την κατάργηση θέσεων από το Ν.4024/2011 υπάρχει μόνο μια θέση ΠΕ Διοικητικού). Ίσως θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής κάποιων θέσεων (π.χ. 10%) κατά Κατηγορία ή Κλάδο από την υπηρεσία, ώστε να λύνεται το πρόβλημα και ταυτοχρόνως να μην αλλάζει σημαντικά το Δημοσιονομικό κόστος.
  Τέλος, θα ήθελα να αιτηθώ κάποια ειδική μέριμνα κατά την έννοια του Συντάγματος (άρ. 21§2) για τους πολύτεκνους Δ.Υ. (γονείς ή τέκνα) οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και επιβαρύνονται περαιτέρω (σχ. Ν.4210/2013, άρ.12, Ν.1910 / 1944, άρ. 10). Θα μπορούσαν λόγου χάρη με αίτησή τους να μετατάσσονται κατά προτεραιότητα μετά την πενταετία, που αποτελεί ως τώρα προϋπόθεση, στον τόπο καταγωγής τους (παραμεθόριο ή μη). Σημαντική είναι η αποσαφήνιση της διαδικασίας μετακίνησης (Ν. 3528/2007, άρ. 66), αλλά και η ευρύτερη προστασία των πολυτέκνων και άλλων ειδικών κατηγοριών από δυσμενείς μετακινήσεις χωρίς τη συναίνεσή τους (σχ. Ν.3528 άρ. 67§2, Ν.4223/2013 άρ. 54§1.5). Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας!

  Με εκτίμηση,

  ΒΛΑΧΟΣ Μ. ΦΩΤΙΟΣ
  Παιδαγωγός ΚΚΠΠΚ

  Υ.Γ. Με την ευκαιρία αυτή θέτω υπόψη σας μια διαδικασία μετάταξης κατά τις διατάξεις του άρ. 30 του Ν. 3699/2008, η οποία χρονίζει και καλό θα ήταν να μην ανασταλεί για πολλοστή φορά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διότι οι εμπλεκόμενες μονάδες έχουν συγχωνευθεί και μετονομαστεί επανειλημμένα με τους Ν. 4025/2011 , Ν.4052/2012 Κεφ.Γ’, άρ.9, & N. 4109/2013, δημιουργώντας ένα περίπλοκο υπηρεσιακό καθεστώς.

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:57 | Κωνσταντίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για μετατάξεις – αποσπάσεις σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών – νησιωτικών περιοχών, Άμεση Εφαρμογή το νόμου και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

 • Στο Σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα στο άρθρο 8, προβλέπεται για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες των απομακρυσμένων-παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών και παραμένουν για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μείωση του χρόνου για βαθμολογική προαγωγή κατά δύο (2) έτη. Θεωρούμε ότι για λόγους ισονομίας και ικανοποίησης του αισθήματος δικαίου για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις περιοχές αυτές εδώ και χρόνια, θα πρέπει να υπάρξει η ίδια πρόνοια, δηλαδή να μειώνεται ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης ομοίως κατά δύο έτη στους υπαλλήλους που υπηρετούν ήδη σε απομακρυσμένες-παραμεθόριες και ορεινές-νησιωτικές περιοχές.

 • 10 Ιουλίου 2016, 06:31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΠΙΔ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν 3528/2007
  ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΕ ΣΕ ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΩ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΕ(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ)
  1 ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ
  2 ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡ ΟΛΟ ΟΤΙ ΤΟΣΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ N.2515_97 αρθρο 20 παρ.1 και παρ.2
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ..
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 9 Ιουλίου 2016, 21:40 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήθελα να θέσω υπ όψιν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της κρίσης σε μια μερίδα εργαζόμενων που έκαναν χρήση των διατάξεων για την μεταφορά στην παραμεθόριο . Και υπηρετούν τώρα εκει.
  Λόγω της κρίσης ανεστάλησαν όλα τα κίνητρα ,με μείωση μισθού και επιδομάτων κατά 50% περίπου ετησίως άλλα ισχύει η 15χρονη παραμονή με την ανάλογη δέσμευση που αναλάβαμε ερχόμενοι εδώ .
  Η επιδότηση πρώτης κατοικίας και η απονομή δάνειου για αγορά πρώτης κατοικίας στηρίχτηκε στη μισθοδοσία την οποία λαμβάναμε προ κρίσης και τώρα δεν αρκεί πλέον για να πληρωθεί η δόση του δάνειου με αποτέλεσμα η κατοικία να είναι προς κατάσχεση.
  Ζητούμε να μετέχουμε στην κινητικότητα κατ εξαίρεση των περιοριστικών διατάξεων, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι έχουν διανύσει την 10 ετια και πλέον.
  Δεδομένου ότι η μετακίνηση δεν ενδιαφέρει όλους αλλά αυτούς που θα κινηθούν προς την γενέτειρα τους όπου και έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.
  Εγώ και άλλοι συνάδελφοι περιμένουμε την νέα κινητικότητα για να βελτιώσουμε την ζωή μας λόγω της ανατροπής όλων των δεδομένων που είχαμε λάβει υπ όψιν για να επιλέξουμε την μετάταξη στην παραμεθόριο.

 • 9 Ιουλίου 2016, 20:16 | Θανάσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μήπως η παράγραφος 3 έπρεπε να είναι:

  3.Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσία της παραγράφου 1, δύνανται κατά τη λήξη της απόσπασης να μεταταγούν κατά προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας, μετά από γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για την υπηρεσία προέλευσης.

  Στην Αιτιολογική Έκθεση δεν τονίζεται ότι η παράγραφος αυτή αφορά μόνο τις απομακρυσμένες περιοχές.

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:19 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργειτε το αρθρο 72 του Ν 3528
  Το Άρθρο 72 του Ν 3528 / 2007 Μετάταξη σε υπηρεσές παραμεθόριων περιοχών ελεγε

  «1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»

  αλλα στο αρθρο 8 του παροντος δεν αναφερετε το γινετια με αυτες.

  Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

  «1.Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.»»

  στο παραπανω υπο ψηφιση αρθρο (αρθρο 8) δεν αναναφερετε τι γινετε με την μεταταξη στις παραμεθοριες περιοχες . Θα γινεται οποτεδήποτε οπως ισχυε μεχρι τωρα με το αρθρο 72 του 3528 /2007 , ή θα μπαινουν και αυτοι οι υπαλληλοι στο καθεστως της κινητικοτητας συμφωνα με τα αρθρα 2 , 3 και 4 του παροντος νομου ?
  δεν ειναι σαφες

  γιαιτ ενω στο αθρο 8 παραγραφος 1 λετε
  –>Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, <<<–
  καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος

  ποιες ειανι στην πραγματικοτητα οι διαταξεις αυτες ? αφου καταργουνται με αρθρο 18

  μια διορθωση για αλλο σχολιο οπου αρθρο 74 εννοω 72

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:23 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ο τιτλος του Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

  θεωρω οτι μπερδευει παρα αποσαφηνιζει .
  καλυτερος πιστευω θα ηταν ετσι
  Άρθρο 8 – Μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων ή παραμεθόριων ή ορεινών ή νησιωτικών περιοχών

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:01 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνα με το τρεχον αρθρο 18 του παραντος νομου λετε οτι

  Άρθρο 18 – Τελικές-Καταργούμενες διατάξεις

  2.Οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ.10 του ν.3852/2010, καθώς και οι διατάξεις του ν. 1069/1980 παραμένουν σε ισχύ.
  3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011(ΦΕΚ Α΄ 180) , η παράγραφος 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), η παράγραφος 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄54), το άρθρο 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263) , η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 284 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), και οι διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26).

  Το Άρθρο 72 του Ν 3528 / 2007 Μετάταξη σε υπηρεσές παραμεθόριων περιοχών ελεγε

  «»»»1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»»»»

  στο υπο ψηφιση αρθρο δεν αναναφερετε τι γινετε με την μεταταξη στις παραμεθοριες περιοχες . Θα γινεται οποτεδήποτε οπως ισχυε μεχρι τωρα με το αρθρο 74 του 3528 /2007 , ή θα μπαινουν και αυτοι οι υπαλληλοι στο καθεστως της κινητικοτητας συμφωνα με τα αρθρα 2 , 3 και 4 του παροντος νομου ?

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:19 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνα με το τρεχον αρθρο 18 του παραντος νομου λετε οτι

  Άρθρο 18 – Τελικές-Καταργούμενες διατάξεις

  <<<>>>>

  Το Άρθρο 72 του Ν 3528 / 2007 Μετάταξη σε υπηρεσές παραμεθόριων περιοχών ελεγε

  «»»»1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.»»»»

  στο υπο ψηφιση αρθρο δεν αναναφερετε τι γινετε με την μεταταξη στις παραμεθοριες περιοχες . Θα γινεται οποτεδήποτε οπως ισχυε μεχρι τωρα με το αρθρο 74 του 3528 /2007 , ή θα μπαινουν και αυτοι οι υπαλληλοι στο καθεστως της κινητικοτητας συμφωνα με τα αρθρα 2 , 3 και 4 του παροντος νομου ?

 • 8 Ιουλίου 2016, 21:43 | Δημητρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με τις μετατάξεις στις παραμέθόριες περιοχές και ειδικότερα ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ,θα έπρεπε να γίνονται κατά παρέκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και με μοναδικό κριτίριο την βεβαίωση με την αιτιολόγηση από την υπηρεσία υποδοχής για την πραγματική ανάγκη κάλυψης της θέσης.

  Σχετικά με την μοναδικότητα, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ αυτή η διάταξη. Ποιός είναι αυτός που κρίνει την μοναδικότητα? Είμαι πράγματι μοναδικός στον Κλάδο μου (ΤΕ έργων υποδομής) και ασκώ καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου, που μπορεί να κάνει έξίσου καλά και ο ΔΕ συνάδελφος, που την βλέπετε την μοναδικότητα, πείτε μου?
  Άρα αυτός που κρίνει την μοναδικότητα είναι ο φορέας προέλευσης και όχι μια γενική διάταξη του Νόμου. Και επειδή κάθε φορέας θα ερμηνεύει όπως θέλει την μοναδικότητα, αυτή η διάταξη θα πρεπει να καταργηθει.

 • 8 Ιουλίου 2016, 08:07 | notis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για τις μετατάξεις σε παραμεθόριες πρέπει να μην υπάρχει ο περιορισμός της μοναδικότητας του υπαλλήλου και το 65% από το φορέα προέλευσης και ειδικά στις περιπτώσεις που κάποιος θέλει να μετακινηθεί από τηνΑθήνα ή άλλο αστικό κέντρο στην παραμεθόριο.
  Ειδικά στην περίπτωση που κάποιος είναι ήδη αποσπασμένος στην παραμεθόριο πρέπει να μπορεί να μεταταχθεί ανεξαρτήτως περιορισμών του φορέα προέλευσης -εξάλλου αφού ήδη δεν υπηρετεί στον φορέα προέλευσης γιατί βρίσκεται σε απόσπαση το νόημα έχει να τον υποχρεώσεις να γυρίσειγιατί είναι ο μανδικός υπάλληλος ή γιατί δεν έχει καλυφθεί το 65%?

 • 7 Ιουλίου 2016, 15:04 | Ανδρεας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ?
  Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΟΧΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ.

  ΦΥΣΙΚΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ) ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΙΧΟΥΛΑ (ΘΥΜΙΖΩ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ).

  ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ Η ΦΡΑΣΗ «καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού».
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ Η ΡΟΔΟΣ Η ΣΑΜΟΣ Η ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΥΔΟ.
  ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ

 • 7 Ιουλίου 2016, 14:57 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

  2.Για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται στις υπηρεσίες της παρ. 1 και παραμένουν για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή μειώνεται κατά δύο (2) έτη. Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται και παραμένουν για δύο (2) τουλάχιστον έτη συνεχώς, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή τους μειώνεται κατά ένα (1) έτος. Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που δύναται να συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική προώθηση του υπαλλήλου στη διάρκεια της συνολικής υπηρεσίας του είναι έξι (6) έτη.

  οταν ο υπαλληλος διοριστηκε με μοριοδοτηση λογω εντοποπιοτητας, και αποσπασθηκε ή μεταταχθηκε στην ιδια παραμεθόριο περιοχή θα πρέπει να ισχυου και για αυτον οι διαταξεις της παραγράφου 2

 • 7 Ιουλίου 2016, 12:17 | Σοφία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ειδικά για μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή, θα έπρεπε να αρθεί ο οποιοσδήποτε περιορισμός και προϋπόθεση. Να μην απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης και να μην υπάρχει η προϋπόθεση περί μη μοναδικότητας του υπαλλήλου. Αντίθετα να υπάρχει μοριοδότηση αλλά και προτεραιότητα στην εξέταση αυτών των αιτημάτων.

 • 7 Ιουλίου 2016, 08:24 | ΣΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  η ρύθμηση ειναι σωστή αλλά θα πρέπει να προβλευθεί και η δυνατοτητα μετακίνησης υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθώριες περιοχές με δεσμευση δεκαετίας υπο προυποθέσεις π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας

 • 7 Ιουλίου 2016, 07:56 | ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών:

  Αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, στο υπουργείο υγείας τουλάχιστον, είναι ότι: οι συγκεκριμένες μετατάξεις πραγματοποιούνται με απόφαση των αρμοδίων ΥΠΕ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του φορέα που αποδεσμεύει τον υπάλληλο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να ενισχύεται η μια «προβληματική» περιοχή και όχι μόνο ν’ απογυμνώνεται η άλλη αλλά να καθίσταται περισσότερο προβληματική.
  Στις συγκεκριμένες περιοχές η μετάταξη χρειάζεται να συνοδεύεται-συνδέεται από αντικατάσταση του υπαλλήλου που αποδεσμεύεται.
  ΄Ισως θα έπρεπε να γίνει σύνδεση των μετατάξεων με τις προσλήψεις προσωπικού.

 • 7 Ιουλίου 2016, 01:56 | ΜΑΝΩΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ η ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ Κ.Λ.Π ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΕΣΚ. ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΊΤΑΙ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ.ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΚ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ.

 • 6 Ιουλίου 2016, 22:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ,ΟΡΕΙΝΕΣ Ή ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ;

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ά ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

  ΤΕΛΟΣ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ.