ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν.4369/2016 ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ – Άρθρο 19 Κωλύματα επιλογής προσώπων που στελεχώνουν τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 6 έως 8 του ν. 4369/2016

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας των προσώπων που αναλαμβάνουν θέσεις στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως και στους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 καθώς και στις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α) καθώς και στις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 (Α΄33) αναστέλλεται η άσκηση εκ μέρους τους οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης δικηγορίας, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.
2. Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις δηλώνουν υπευθύνως με την υποβολή της υποψηφιότητας τους ότι:
α) διακόπτουν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητά τους στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή ανάλογη με τη δραστηριότητα του Φορέα στον οποίο επιλέγονται, εφόσον επιλεγούν για τις ανωτέρω θέσεις, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.
β) δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4356/2015, ή τα τέκνα αυτών με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο όμοιας ή ανάλογης δραστηριότητας με τον Φορέα στον οποίο επιλέγονται ή, εφόσον συμμετέχουν κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά μεταβίβασης, απαλλαγής ή παραίτησης τους κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.
γ) δεν απασχολούνται οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 και τα τέκνα αυτών σε θέση ευθύνης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αντικείμενο όμοιας ή ανάλογης δραστηριότητας με τον Φορέα στον οποίο επιλέγονται, ή, εφόσον απασχολούνται κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά διακοπής ή παραίτησης κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.
δ) παραιτούνται οι ίδιοι από την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016 που ήδη κατέχουν και προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά παραίτησης κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:51 | Ηλίας Παναγοπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατα τι γνώμη μου, το Κεφ Β’ εχει προβλήματα συνταγματικότητας, γιατι η θέσπιση τέτοιων κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, και ιδιως οταν αφορουν σε συγγενείς, δεν ειναι αναλογική και περιορίζει υπερβολικα και την οικονομική ελευθερία. Ουσιαστικά κλείνει και την πόρτα σε ενδιαφερόμενους απο τον ιδιωτικό τομέα και περιορίζει δυσανάλογα όσους δημοςιους υπαλλήλους τυχαίνει να έχουν συγγενείς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

 • 11 Ιουλίου 2016, 10:14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 17
  ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΣ ΥΕ ΦΕΚ549/25-6-2010
  ΑΝΑΓΝΩΣΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 2007 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1-11-2007 ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν2527/97 ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ 25-10-2010(4 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 25-6-2010 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΕΚ)

 • 11 Ιουλίου 2016, 10:57 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΩΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΩΣ ΔΙΟΡΙΣΤΑΙΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/1Μ/2007 ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.2527/1997 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΕΚ 549/25-6-2010.
  ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 25-10-2010!!!!!!ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΕΦ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-11-2007 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ(1992).
  Κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ(ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ).
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Ε.Φ.

 • 8 Ιουλίου 2016, 14:27 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πολύ στοχευμένη η προσέγγιση για προβλέψεις ασυμβιβάστων κατά τη είσοδο στις θέσεις αυτές τόσο για εκείνον που αναλαμβάνει τη θέση όσο και για τους συγγενείς του, αλλά και η πρόβλεψη για 3ετή αποχή μετά την λήξη της θητείας του, διότι με αυτόυς τους τρόπους προστατεύεται όχι μόνον ο δημόσιος τομέας, αλλά πρωτίστως ο υγιής ανταγωνισμός στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα.