Άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (Α΄194), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 (Α΄228), εκτός του πρώτου εδαφίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 32 του παρόντος.
2. Το άρθρο 12, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, η παρ. 1 του άρθρου 19 και η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3492/2006 (Α΄210).
3. Το άρθρο 13 του ν. 4081/2012 (Α’ 184).
4. Η παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
5. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος, καθώς και κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούμενων διατάξεων κατά το μέρος που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 • Το τμήμα και η η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, δεν έχει άμεση σχέση με το whistleblowing – θεωρώ ότι η υπηρεσία διερεύνησης καταγγελιών πρέπει να δοθεί ως αρμοδιότητα στην Ελεγκτική Επιτροπή η οποία θα κρίνει για την διερεύνησή της- και θα παίρνει και την ανάλογη ευθύνη (ανάλογα και την κλιμακα της καταγγελίας)
  επιφορτισμένος μπορεί να είναι – για την συγκέντρωση- ένας εσωτερικός ελεγκτής απ την σχετική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, αλλά όχι χαμηλόβαθμος

 • 23 Φεβρουαρίου 2021, 23:44 | Α. Ι

  Εφόσον η παρ 2(ε) του άρθρου 39 του Ν. 4622/2019 δεν αναφερεται στους επιχειρησιακούς στόχους της ΜΕΕ θα πρεπει να γίνει σαφές αν καταργείται Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της παρ. 3β του άρθρου 39 του Ν. 4622/2019 για το οποίο στο αμέσως προηγουμενο άρθρο 32 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του παροντος νόμου λειτουργουν συμπληρωματικα

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».