Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται ιδίως ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η θέση της Μονάδας στον φορέα, λαμβανομένων υπόψη των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

  • 2 Μαρτίου 2021, 14:57 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

    Υπάρχει και το παραδοτέο από την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στα πλαίσια της συνεργασίας μονάδων εσωτερικού ελέγχου στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και την Expertise France και έχει γίνει ένας υποδειγματικός Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

  • 1 Μαρτίου 2021, 14:24 | kossou

    Να καθοριστούν οι ενότητες που θα πρέπει , κατ ελάχιστο, να περιέχονται μέσα σε έναν κανονισμό (βασικά αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο της ΕΑΔ), ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δημόσιους φορείς.

  • 1 Μαρτίου 2021, 01:11 | Vasileios (Bill) Kandris

    Σωστό το άρθρο. Προτείνω να χρησιμοποιηθεί το template του IIA Internal Audit Charter το οποίο θα εγκρίνεται από την επιτροπή ελέγχου.

  • Ορθά εδώ το άρθρο το έχει αφήσει γενικό- διότι υπάρχουν ΟΤΑ που ενδεχομένως να μην έχουν είτε πολύ προσωπικό είτε γεωγραφικές ή άλλες ιδιαιτερότητες που να υπαγορεύουν μικρές διαφοροποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου