ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ– ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις του παρόντος έχουν εφαρμογή σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

 • Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί με αναλυτική παράθεση ποιοι εάν ο Νόμος αφορά εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών ή όλο το Δημόσιο.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 15:49 | Γεώργιος Χρήστος Σταθάς

  Πρόταση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για προσθήκη άρθρου-τροποποίησης του άρθρου 17 του Π.Δ 26/2012

  Προτείνω λοιπόν την προσθήκη άρθρου στο νομοσχέδιο που να τροποποιεί το άρθρο 17 του Π.Δ 26/2012. Να καθιερωθεί ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΥΠΕΣ για την υποβολή ενστάσεων. Δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι δήμοι της χώρας πιστεύω δεν τηρούν την υποχρέωση ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων επί το πρώτο δεκαήμερο του μήνα από την λήξη του διμήνου της εκλογικής αναθεώρησης. Για αυτό προτείνω την καθιέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής στο ΥΠΕΣ και την ανάρτηση όλων των εκλογικών καταλόγων σε αυτή την εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεων. Και ειδικά που διανύουμε την πανδημία του COVID-19 είναι ότι πρέπει για να αποφεύγονται οι συνωστισμοί στους δήμους

  Ευχαριστώ πολύ

  Γεώργιος Χρήστος Σταθάς

 • Θα πρέπει σαφώς εδώ να οριστεί κριτήριο για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ για την ύπαρξη αυτοτελών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου τα οποία όμως θα αναφέρονται στην επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ

  Θεωρώ πως το κριτήριο αυτό θα πρέπει να είναι το ύψος των κονδυλίων του Π/Υ που διαχειρίζεται το ΝΠΙΔ ή το ΝΠΔΔ

  Για παράδειγμα ο δήμος Ηλιούπολης στον οποίο διαμένω έχει 3 ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΗΛ, ΚΑΦΑΔΑΗΛ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

  Από αυτά τα 3 μόνο Ο ΠΑΟΔΗΛ δικαιολογεί ξεχωριστή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου η οποία όμως θα αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δήμου.

  Τα άλλα 2 ΝΠΔΔ δεν διακαιολογούν ξεχωριστή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, και στο όποιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως ελεγχόμενες μονάδες και αυτά τα ΝΠΔΔ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».