Άρθρο 38: Υπηρεσίες Αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(β) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(γ) οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών
(δ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων
(ε) οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.
(στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.
(ζ) η Ελληνική Αστυνομία,
(η) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  • 17 Απριλίου 2014, 12:09 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΘΕΟΥ

    Στο θέμα ελεγχου θα πρέπει να φτιαχτεί ειδικό σώμα ελεγκτών ανά περιφέρεια αυτόνομο , μέχρι σήμερα το Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. δεν κανει τίποτα , όπως επίσης και από πλευράς δήμου και τμήμα εμπορίου κ.λ.π.
    Η μαιμουδιά οργιάζει ,παράνομα , κλεμμένα τα πάντα πωλούνται από ορισμένους πωλητές .