Άρθρο 05: Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές

1. Με απόφαση του οικείου Δήμου, η οποία εγκρίνεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, από τον οικείο Περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρμοδιότητα, ο οποίος συναρτάται με τον πληθυσμό του δήμου βάσει τελευταίας απογραφής.
2. Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν οπωσδήποτε και κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.
3. Για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, διενεργείται δημόσια κλήρωση είτε στην έδρα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, είτε στην έδρα του οικείου Δήμου αντίστοιχα. Η κλήρωση διενεργείται μια φορά το χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, από τριμελή επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά, από πίνακα όλων των Πρωτοδικών με αλφαβητική σειρά. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου στην έγγραφη εντολή του στον επόμενο στη σειρά Πρωτοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία.
4. Η πρόσκληση για τον ορισμό του Προέδρου, αποστέλλεται από τον αρμόδιο φορέα στον Προϊστάμενο του οικείου Πρωτοδικείου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, η οποία ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα και αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση. Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει εγγράφως τις οργανώσεις των πωλητών και αναρτά την σχετική απόφαση στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του. Η απόφαση, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, την προθεσμία, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής τους, τις θέσεις που προέρχονται από επέκταση ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών ή τις κενές θέσεις καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
5. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, εκτός από τον Πρόεδρο, και δυο (2) μέλη, τα οποία προσκαλούνται από τους αντίστοιχους φορείς τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και τα οποία είναι:
α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα καθώς και ένας εκπρόσωπος των τριών σωματείων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Οργανισμού, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιτροπή με τη σειρά που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 26 του παρόντος αντίστοιχα, εκ περιτροπής.
β) Για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας, ένας υπάλληλος του οικείου δήμου και ένας εκπρόσωπος των κατωτέρω, εκ περιτροπής:
β.α) της Ομοσπονδίας Συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας περιφέρειας, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές.
β.β) της Ομοσπονδίας Συλλόγων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές.
6. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου συγκροτούνται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους και με αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων των οικείων Περιφερειών, για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. Σε περίπτωση που εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της πρόσκλησης δεν καταστεί δυνατό να οριστεί το τρίτο μέλος της παραγράφου 5, αυτό ορίζεται με τις αποφάσεις της παρούσας παραγράφου.
7. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι πωλητές προϊόντων στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθορίζονται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των υφιστάμενων θέσεων κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθμό των πωλητών συγκεκριμένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.
8. Η κενή θέση που προέρχεται από μη ανανέωση της άδειας παραγωγού ή επαγγελματία καλύπτεται μόνο από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού.
10. Οι υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 5 του παρόντος, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις κενές θέσεις που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε γνώση για την κένωση της θέσης.

 • 21 Απριλίου 2014, 19:49 | αθανασιαδησ αθανασιοσ

  19 Απριλίου 2014, 14:33 | αθανασιαδησ αθανασιοσ Μόνιμος Σύνδεσμος η τοποθετηση των πωλητων στην περιφερια αν.μακεδ.θρακησ γινεται με μωριοδοτησι με αποφασησ του περιφ.συμβουλιου κατοπιν εισηγεισεωσ του αναπληρωτη γενικου δ/ντη αναπτυξησ κ.μανανα δημητριο και συμφωνα με το αρθρο 11 του π.δ.51/2006. ολοι οι πωλητεσ στην αιτησι τουσ γραφουν τον αριθ.τησ θεσισ που θελουν εαν δεν υπαρχει αλλοσ ενδιαφερομενοσ του χορηγηται.εαν υπαρχει τοτε οποιοσ εχει τα περισο-τερα μορια παιρνη την θεση.σε περιπτωση ισοβαθμιασ γινεται κληρωσι μεταξυ τουσ.ειναι η πιο δηκαια και διαφανη διαδικασια. η κληρωση των θεσεων καθε χρονο το μονο που θα δημιουργησει ειναι αναστατωση και δησλειτουργια σε ολεσ τησ λαικεσ .οπωσ γνωριζεται οι πωλητεσ στη περιφερια πληρωνουν στουσ δημουσ και στον ασφαλιστικο τουσ φορεα οι ιδιοι .τα σωματια δεν εχουν καμια αναμιξη με χρηματα.για τον λογο αυτον σασ παρακαλουμε να εξαιρεσεται τισ περιφεριεσ τησ χωρασ απο την διαδικασια τησ κληρωσησ .γνωριζεται σε ποιουσ νομουσ γινονται οισυναλαγεσ .στην επαρχια δεν υπαρχουν συναλαγιεσ.τα μετρα των θεσεω-ν να χορηγουνται συμφωνα με τισ ανανγεσ του καθε πωλητη αλλοσ θελει 2μ αλλοσ 4μ αλλοσ 6μ και πληρωνει με το τρεχον μετρο στουσ δημουσ -σασ ευχαριστουμε απο τα σωματια πωλ.λαι.αγορ. ανατ.μακεδ.θρακησ—— αθανασιαδησ αθανασιοσ.

 • 18 Απριλίου 2014, 11:19 | Νίκος Π

  Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς είναι ότι ο κάθε πωλητής – παραγωγός λαϊκών αγορών να μπορεί να λάβει μόνο μια άδεια (θέση) για την κάθε λαϊκή διότι αλλιώς θα έχουμε το πρόβλημα του μεγάλου πάγκου(πολλαπλά τμ) που είναι σαν κανονικό καταστήματα με αποτέλεσμα των αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι του στεγασμένου εμπορίου.

 • 16 Απριλίου 2014, 12:02 | p.karalis

  Η κλήρωση που θα γίνεται μια φορά το χρόνο, θα χορηγεί τις θέσεις ονομαστικά ή ποιοτικά (πχ. η θέση 3 στον Α. Παπαδόπουλο ή η θέση 3 σε παραγωγό)? Με δεδομένο οτι οι παραγωγοί δεν έχουν προϊόντα όλο το χρόνο, θα προκύπτουν πολλές κενές θέσεις στη διάρκεια του έτους και μέχρι ο ίδιος παραγωγός βγάλει καινούρια συγκομιδή. Πώς θα καλύπτονται αυτές αφού η κλήρωση γίνεταί άπαξ το χρόνο?

 • 16 Απριλίου 2014, 11:21 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

  Η απόφαση, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, η οποία περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π., έτσι όπως έχει τεθεί εμβόλιμα μέσα στο κείμενο της παρ. 4, που αναφέρεται στην πρόσκληση για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής , μπερδεύει τον αναγνώστη.Ποιος εκδίδει την απόφαση αυτή και ποιος καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
  Οι προθεσμίες που τίθενται για τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής δεν επαρκούν, δεδομένου ότι η πρόσκληση στέλνεται ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και σε καμία περίπτωση, όπως πιστεύω, πριν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, που πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση υποβολής δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, αναμένουμε 20 μέρες για τον ορισμό του τρίτου μέλους και απομένουν 10 ημέρες μόνο για να αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο, όπως γνωρίζουμε δε συνεδριάζει πάντα κάθε εβδομάδα.
  Επίσης, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στην παρ.6 ότι ο γραμματέας και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για τις επιτροπές θα είναι υπάλληλοι των Δήμων, αφού οι επιτροπές συνεδριάζουν στο Δήμο και σ’ αυτές μετέχει υπάλληλος του Δήμου.
  Η τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις που προκύπτουν πως θα γίνεται, αφού η κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή θα γίνεται μια φορά το χρόνο. Από τη στιγμή που κενώνεται θέση επαγγελματία πωλητή και σ’ αυτήν τοποθετείται παραγωγός, πως εξασφαλίζεται η τοποθέτηση χωριστά των επαγγελματιών και των παραγωγών; Ο παραγωγός δεν πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του επαγγελματία που αποχώρησε;