Άρθρο 36: Λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, καθορίζονται οι λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και ιδίως οι κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, οι αγορές συλλεκτών, οι αγορές βιβλίων, οι ειδικές παραδοσιακές τοπικές αγορές, και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

  • 19 Απριλίου 2014, 19:41 | p.karalis

    Δεν είναι σαφές εάν σε αυτές περιλαμβάνονται τα διάφορου είδους Bazaar τα οποία διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια (οικονομική κρίση ή μόδα) από διάφορους φορείς (συλλόγους, φιλανθρωπικές οργανώσεις,επαγγελματίες, επιχειρήσεις κλπ). Στις εκδηλώσεις αυτές δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό παραστατικό, ή εάν εκδίδεται συνήθως είναι ανίσχυρο. Για όλα αυτά θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια και προϋποθέσεις.

    Επίσης αναφέρονται οι αγορές βιβλίων. Τι συμβαίνει με αυτές? Πως σχετίζεται αυτή η αναφορά με τα άρθρα 44,45,46,του παρόντος? Σας υπενθυμίζουμε οτι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει ο Ν.3377/2005, αρθ. 17 που ουσιαστικά απαγορεύει την πώληση βιβλίων στις εκθέσεις βιβλίων.