Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος».
Με τις προτεινόμενες διατάξεις κωδικοποιούνται όλα τα νομοθετικά κείμενα που μέχρι τώρα αφορούσαν στην άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, μεταξύ αυτών του υπαιθρίου εμπορίου, των λαΐκών αγορών, των βιολογικών αγορών και των εμπορικών εκθέσεων. Παράλληλα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τίθεται πλέον η βασική αρχή της άσκησης δραστηριοτήτων με τρόπο διαφανή ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.
Σκοπός είναι το νέο πλαίσιο να αποτελέσει το εργαλείο της άσκησης δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο δραστηριότητας για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες καθώς και ένα υγιές περιβάλλον για τους καταναλωτές που δικαιούνται καλύτερη ποιότητα και τιμές.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις. Οι προτάσεις σας θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση του κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 22-4-2014.
Ο Υπουργός
Κωστής Χατζηδάκης

Λόγω άμεσης κατάθεσης του νομοσχεδίου στη βουλή η διαβούλευση θα κλείσει σήμερα 16/04/2014 και ώρα 14:00.