Άρθρο 39: Μέριμνα προσωπικού με οικογενειακά προβλήματα υγείας

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει τέκνο που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down είτε σύζυγο ή γονέα ή άγαμο τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής, μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.»