Άρθρο 20: Παραμονή Οικογενειών σε Φάρους

Επιτρέπεται η παραμονή στα οικήματα φάρων μελών οικογενειών φαροφυλάκων προσωπικού του ΠΝ και αναδόχων φαρικού δικτύου, εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.