Δημόσια Διαβούλευση επι του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης τίθεται σε εφαρμογή το νεό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που οδηγεί σε δραστική απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στον στόχο για την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Το σχέδιο αυτό πρόκειται να αποτελέσει και τη βάση συζήτησης με τους Βουλευτές, πριν την οριστικοποίηση της σχετικής Απόφασης, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργικό που να διευκολύνει τις σχετικές δραστηριότητες, σταθμίζοντας σωστά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Περιβάλλοντος στη Βουλή.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου.