Άρθρο 15: Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ)

Α. Περιοχές Απολύτου Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 1).
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται οιαδήποτε δόμηση.
Β. Περιοχές Μερικής Εξειδικευμένης Προστασίας (ΠΕΠ 2).
Στις περιοχές αυτές ανάλογα με τον επιδιωκόμενο βαθμό προστασίας, είναι δυνατό να
επιτρέπονται χρήσεις, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία.
Γ. Λοιπές Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 3).

Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), είναι οι περιοχές-χώροι που υπάγονται σε ίδιο νομικό καθεστώς για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ( Δάση – δασικές εκτάσεις, Αρχαιολογικοί χώροι, Ιστορικοί τόποι, Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους – περιβάλλοντος, Ζώνη αιγιαλού- παραλίας, Ζώνη ρέματος, ποταμών- παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας , Περιοχές – προστασίας βάσει των διατάξεων των Ν.1650/86 και Ν.3937/2011, Ζώνες προστασίας ορεινών όγκων κλπ.).
Ακόμη δύναται να προτείνονται και περιοχές οι οποίες απαιτείται να υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας – διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου , για την εξισορρόπηση αστικών επιβαρύνσεων , σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις (ευρωπαϊκές , εθνικές) και την τεκμηρίωση του σχεδιασμού.
Στις παραπάνω περιοχές ανάλογα με το χαρακτήρα τους και τον επιδιωκόμενο βαθμό προστασίας τους, είναι δυνατό να επιτρέπονται κατηγορίες χρήσεων σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία τους από τα άρθρα 13 και 14, εφόσον δεν αντίκεινται στο καθεστώς προστασίας που τις διέπει.

 • 10 Φεβρουαρίου 2012, 13:09 | Απόστολος Κυριαζής

  Γ. Λοιπές Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 3).

  Να ξεκαθαριστεί τι θα ισχύει για την περίπτωση αυτή.
  Να υπάρξει το ευέλικτο στους μελετητές ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ να προσδιορίζουν ΠΕΠ ανάλογα με το είδος περιβάλλοντος κάθε περιοχής, όπως και το βαθμό προστασίας.
  Παραπέμπω στην υπό εκπόνηση μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μήλου, με προτεινόμενη ΠΕΠ Γεωλογίας, λόγω του ιδιάζοντος και μοναδικού χαρακτήρα του νησιού με το ηφαιστειακό υπόβαθρο και τις ήδη ανενεργές ΚΥΑ περί προστασίας τόσο των γεωλογικά σπάνιων τοπίων όσο και τριών ειδών πανίδας (κόκκκινη οχιά, αγροί Αντίμηλου και φώκια monachus monachus).

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 23:00 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Να υπάρξει πρόβλεψη για τα αυθαίρετα που είναι εκτός σχεδίου και δόθηκαν από αναδασμό (τα αγροτεμάχια παλαιότερα) να μπορούν να τακτοποιηθούν.
  Ύπάρχουν τέτοια σε εξάδιαιρέτου οικόπεδα που περνάει η ζώνη παραλίας ή ο αιγιαλός από το οικόπεδο.
  Η χάραξη όμως της ζώνης παραλίας είναι παλιά (με νόμο του 40).
  Δεν είναι δυνατόν το κράτος να δίνει από αναδασμό γη (το 1979) και μετά να λέει ότι υπάρχει ζώνη παραλίας και να μην τακτοποιείται το ακίνητο.Το κράτος δεν δίνει αιγιαλό και παραλία από αναδασμό,έτσι δεν είναι?Παρακαλώ απαντήστε μου σχετικά.

  Επίσης,να δωθούν κίνητρα με απαραίτητους περιορισμούς στη δόμηση να χτίζονται και οι εκτός σχεδίου περιοχές με ανταποδωτικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 16:36 | V.D.

  Η εκτός σχεδίου δόμηση, η άναρχη οικιστική εξάπλωση και η εκτεταμένη μίξη χρήσεων στον εξω-αστικό χώρο, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες σε βάρος της γεωργικής γης (και των οικοσυστημάτων) στερώντας την όποια προοπτική του πρωτογενούς τομέα (και άλλων κλάδων). Αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ο μικρός, πολυτεμαχισμένος, διάσπαρτος γεωργικός κλήρος, οι «συγκρούσεις» χρήσεων γης και η υπο-εκμετάλλευση της γεωργικής γης. Ο δραστικός περιορισμός ή και η κατάργησή της εκτός σχεδίου δόμησης, πάντα με επιστημονικά κριτήρια, με γνωστούς κανόνες και σε συμφωνία με την υπάρχουσα νομοθεσία και νομολογία, θα προσέφερε πολλά στον αγροτικό χώρο, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους.
  Με την επιφύλαξη της ύπαρξης «ψιλών γραμμάτων» (δυστυχώς κάπως έτσι έχουμε συνηθίσει τη νομοθεσία) το παρόν σχέδιο Π.Δ. κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ως προς το ότι α) παρέχει τη δυνατότητα, κατά τόπους, να διατηρήσει η γη την «κατά προορισμό χρήση της» και β) να λαμβάνεται μέριμνα για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, όπου αυτή υφίσταται και όπως αυτή ορίζεται με τα κριτήρια της επιστήμης, της νομοθεσίας και της Νομολογίας του ΣτΕ.
  Ιδιαίτερα σήμερα επιβάλλεται να απελευθερωθούν παραγωγικοί πόροι (όπως γεωργική γη) που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι εξ αιτίας της διαρκούς προσμονής «υπεραξιών». Συχνά δε οι «υπεραξίες» μπορεί να δημιουργούνται μέσω φωτογραφικών ρυθμίσεων, ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων, συναλλαγής κλπ. Επιβάλλεται λοιπόν να αφήσουμε χώρο στο διεπιστημονικό διάλογο και τον κοινό νου. Επιβάλλεται επίσης να κλείσουν άμεσα τα «παράθυρα» οικοπεδοποίησης της γεωργικής γης που αφήνουν:
  α) Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, τα νομοθετικά μπρος-πίσω (τροπολογίες, συνεχείς τροποποιήσεις νόμων, κανονιστικών αποφάσεων κλπ) αλλά και η μη κατοχύρωσή της από πολλά εκ των Γ.Π.Σ και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που έως σήμερα έχουν υπογραφεί.
  β) Οι εξυπηρετήσεις που κανονικά απευθύνονται σε αγρότες αλλά φαίνεται ότι συχνότερα αξιοποιούνται από άλλους (δεν αφορά τόσο την παρούσα διαβούλευση).
  γ) Ορισμένες «φαιδρές» και ενίοτε φωτογραφικές διατάξεις ορισμένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι οποίες μεταβάλλουν σταδιακά τη γεωργική γη σε ζώνη κατοικίας και λοιπών αστικών δραστηριοτήτων.
  Ως προς τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο Π.Δ., είναι δυνατόν να προσφέρει αρκετά (Άρθρα 14 και 15), αν και μέσω των παραγράφων Β και Γ του άρθρου 14, είναι δυνατόν «εντέχνως» στην πράξη θα συρρικνωθεί η εφαρμογή της παραγράφου Α. Πρέπει λοιπόν απαλειφθούν παντελώς τέτοια «παράθυρα» και να αφεθεί η γεωργική γη να έχει την κατά προορισμό χρήση της, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα από τη νομοθεσία και τη νομολογία.
  Το ότι το δημόσιο (με χρήματα της κοινωνίας) προέβη σε παραχώρηση γης ή σε έργα υποδομών του αγροτικού χώρου (αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ) με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων άσκησης της γεωργίας, σημαίνει πως με κάποιο τρόπο ο σκοπός αυτός θα πρέπει να επιτελείται και να παράγονται αγροτικά προϊόντα. Τα ανωτέρω δεν σημαίνουν πως καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση. Σημαίνει πως διαφυλάσσουμε παραγωγικούς πόρους (λ.χ. τα πιο παραγωγικά εδάφη, τα έργα υποδομής κλπ) και τους κατευθύνουμε κατά προτεραιότητα στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων (σημαντικός εξαγωγικός κλάδος της οικονομίας μας). Σημαίνει επίσης πως κατευθύνουμε τη δόμηση κυρίως σε λιγότερο παραγωγικά ή οριακής παραγωγικότητας εδάφη, που ευτυχώς ή δυστυχώς η χώρα μας διαθέτει άφθονα.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 16:32 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕΤΕΩΡΑ»

  ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕΤΕΩΡΑ»
  Δ/ΝΣΗ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 10
  ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ
  ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Τ.Κ. 56 532
  Α.Φ.Μ. : 998386080
  ΤΗΛ.: 2310/636974

  ΘΕΜΑ:Δυνατότητα παραχώρησης των οικοπεδικών εκτάσεων που κατέχονται στο συνοικισμό Μετέωρα Πολίχνης του Δήμου Παύλου-Μελά Θες/νίκης.

  Το θέμα αυτό ταλανίζει εδώ και δεκαετίες την περιοχή της Δυτικής Θες/νίκης. Πρόκειται για την τακτοποίηση οικογενειών οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή πολλά χρόνια, έχουν ανεγείρει κατοικίες για να μπορέσουν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, έχουν γίνει κατ΄ανάγκην «καταπατητές» και, παρά τις επίμονες προσπάθειές τους για να μπεί ένα τέλος στην κατάσταση αυτή, δυστυχώς, κάθε φορά βρίσκονται όμηροι των υποσχέσεων των διεκδικητών της εξουσίας, από όλα τα κόμματα, χωρίς, μέχρι σήμερα να έχει βρεθεί μια λύση.
  Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να επιλυθεί με τον παρόντα νόμο, χρειάζεται όμως μια σοβαρή συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών.
  Σας παραθέτω την επιστολή της Ένωσης Πολιτών ΜΕΤΕΩΡΑ που προσπαθεί να βοηθήσει τους κατοίκους να λύσουν το δυσεπίλυτο αυτό πρόβλημα, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τόσο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος όσο και τον αποκλεισμό και την τιμωρία των νεόκοπων καταπατητών:

  Κύριε Υπουργέ,
  «Είμαστε κάτοικοι ενός ορεινού συνοικισμού, ΜΕΤΕΩΡΑ Πολίχνης, Νομού Θεσσαλονίκης, (είκοσι χιλιάδες κάτοικοι). Αγωνιζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μέσω των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών του τόπου μας, χωρίς να επιζητούμε και να επιδιώκουμε την τηλεοπτική προβολή και επίλυση των προβλημάτων μας, για την Περιβαλλοντική-Πολεοδομική-Κοινωνική και Πολιτιστική ανάπτυξη και αναβάθμιση των γειτονιών μας. Για τις δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες μας, είναι ενημερωμένοι όλοι οι αρμόδιοι φορείς του τόπου μας, από τον πρωθυπουργό της χώρας μέχρι την τελευταία υπηρεσία της πολεοδομίας με πρώτο από όλους το δήμο μας, πρώην δήμο Πολίχνης. Σημαντική υποχρέωσή μας θεωρούμε, να ενημερώνουμε κάθε φορά τον εκάστοτε αρμόδιο με τις δράσεις μας, υπουργό-υπουργείο, από το οποίο εδώ και χρόνια αναμένουμε ενέργειες για την αναβάθμιση του συνοικισμoύ μας αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα «δεν τις έχουμε δει». Εμείς επιμένουμε ότι ως Κοινωνία Πολιτών, εφόσον συμβάλλουμε στην περιβαλλοντική και πολεοδομική αναβάθμιση των γειτονιών μας, θα προσθέσουμε ένα λιθαράκι στη βελτίωση του τραγικού πολεοδομικού τοπίου της χώρας μας.
  Ως ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕΤΕΩΡΑ», μεταξύ των άλλων παλεύουμε στην κυριολεξία για ένα ήπιο πολιτισμένο, ανθρώπινο, φυσικό και πολεοδομικό περιβάλλον στις γειτονιές που ζούμε και αγαπούμε. Σε μια φτωχή συνοικία ορεινή (ένας άγονος βραχώδης λόφος που κατοικείται εδώ και δεκαετίες, απέναντι από τα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο, δίπλα ακριβώς στην κεντρική Περιφερειακή οδό της πόλης μας) με έντονη μορφολογία, με επικλινή ανομοιόμορφα εδάφη και δυστυχώς με κύριο χαρακτηριστικό της, την καταπατημένη γη, την αυθαίρετη δόμηση και την σύγχρονη εκτρωματική πολεοδομική ανάπτυξη.
  Αποδεχτήκαμε, εδώ και δεκαετίες, άλλοτε δίκαια και άλλοτε αναγκαστικά ότι η περιοχή «πρόσφερε» γη και κατοικία σε πρόσφυγες, εξυπηρέτησε ανάγκες φτωχών οικογενειών, έδωσε δυνατότητα για κατοικία σε ανθρώπους που θα ήταν δύσκολο να αποκτήσουν δική τους στέγη. Η Πολιτεία από την πλευρά της, αναγνωρίζοντας το τεράστιο υπαρκτό θέμα της συγκεκριμένης αυτής κατηγορίας των κατοίκων και επιθυμώντας να δώσει οριστικές λύσεις στο σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα ψήφισε τους Νόμους 2307/95 και 2508/97 ώστε να δώσει την ευκαιρία στους συνανθρώπους μας να τακτοποιήσουν, με ορισμένες προϋποθέσεις και χαμηλό οικονομικό τίμημα και έως τις 13-6-1998, ό,τι είχαν στην κατοχή τους μέχρι και το 1990 και ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΗΣ.
  Από εδώ θα έλεγε κανείς ότι θα άρχιζε μία νέα αφετηρία ανάπτυξης του συνοικισμού μας, με υποστήριξη της οικογενειακής στέγης, με συντελεστές και όρους δόμησης που θα ταίριαζαν στο φυσικό και γεωγραφικό περιβάλλον, με διαφύλαξη και άριστη διαχείριση δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων της περιοχής μας. Θα δίνονταν επιτέλους, στον ταλαιπωρημένο «ιδιοκτήτη» η δυνατότητα γνώσης και τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων που αφορούσαν στην κυριότητα και νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας του, λυτρώνοντάς τον, από την ομηρία , την απομόνωση και την πολιτική εκμετάλλευση, ΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤHΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
  Δυστυχώς όχι μόνον δεν έγινε αυτό μέχρι σήμερα σε πολλές γειτονιές, όχι μόνον δεν αξιοποιήθηκαν οι παραπάνω λύσεις προς τη διαμόρφωση ενός ήπιου φυσικού και πολεοδομικού περιβάλλοντος με την ενημέρωση των κατοίκων αλλά αντίθετα οι τακτικές και πολιτικές που ακολουθήθηκαν από χρόνια στο συνοικισμό μας, ( εξαφάνιση χώρων πρασίνου, κατάργηση οδών και περασμάτων, μπάζωμα ρεμάτων, συνένωση οικοπέδων, προσκυρώσεις -ξεπούλημα δεκάδων στρεμμάτων κοινόχρηστης γης, απαράδεκτες καταστρατηγήσεις συντελεστών δόμησης, καθώς και τόσα άλλα πολεοδομικά «τερτίπια»), υποβάθμισαν παντελώς το συνοικισμό μας. Με τις πρακτικές τους οι πλέον αρμόδιοι, προώθησαν τη σύγχρονη εκτρωματική πολεοδομική ανάπτυξη στις περισσότερες γειτονιές και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσουν τη συνοικία μας «Γη της Επαγγελίας» για τους εργολάβους οικοδομών της περιοχής, να καταστρέψουν το περιβάλλον στο βωμό της εργολαβικής «ανάπτυξης» και να μας υποχρεώσουν να ζούμε με την πολεοδομική ασχήμια που θέριεψε και θεριεύει καθημερινά γύρω μας. Παράλληλα συντηρήθηκαν και συνεχίστηκαν οι καταπατήσεις και η αυθαίρετη δόμηση δημιουργώντας τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και εικόνες τραγικής αντίθεσης και ντροπής στις γειτονιές μας. Αποτέλεσμα να δημιουργούμε ένα συνοικισμό δύο «απαράδεκτων ταχυτήτων», και να έχουμε δύο κατηγορίες πολιτών, από τη μια μεριά τους «εκσυγχρονισμένους» και από την άλλη τους «απομονωμένους». Έτσι σε μία από τις πιο ορεινές συνοικίες του Ν. Θεσσαλονίκης, στα Μετέωρα Πολίχνης, οι «μισοί», «εκσυγχρονιστήκαμε», χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς υποδομή για το μέλλον, χωρίς σύνεση και χωρίς συναίνεση, ενώ οι άλλοι «μισοί» ζούμε εδώ και δεκαετίες με το κοινωνικό στίγμα του «καταπατητή» σε άθλιες συνθήκες, χωρίς υποδομή, χωρίς βασικούς τουλάχιστον κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε μια συνοικία κοντά σε νοσοκομεία και τόσο κοντά στην πόλη μας. Σε ό,τι αφορά τη «σύγχρονη ανάπτυξή μας» και ενώ έως το 1990 υπήρχε τουλάχιστον συγκράτηση ως προς το ύψος των οικοδομών εξαιτίας της απότομης τραχιάς ανομοιομορφίας του εδάφους-ανάγλυφον του εδάφους, (κτίρια τριώροφα με πυλωτή και δώμα ), ξαφνικά βίαια και εν αγνοία μας παρατηρούμε άναυδοι να ξεφυτρώνουν ραγδαία γύρω μας εξαώροφα με πυλωτές εργολαβικά «εκτρώματα», με προοπτικές όλο και ψηλότερα. Όπου υπήρχαν διώροφες κατοικίες στα ορεινότερα σημεία του «βουνού» και δίπλα σε δασύλλιο, ξαφνικά μας επέβαλλαν τριώροφα με πυλωτές αταίριαστα με το περιβάλλον κτίρια με προοπτικές όλο και ψηλότερα, και ενώ αυτού του είδους η ανοικοδόμηση αυξάνεται με ιλιγγιώδης τρομακτικούς ρυθμούς, αυξάνεται ο πληθυσμός, ασφυκτιούν οι γύρω πολυκατοικίες, σε ανηφόρες σε κατηφόρες και πάνω σε βράχους. Οι δρόμοι άλλοτε πλαταίνουν σκόπιμα άλλοτε στενεύουν επικίνδυνα ή γίνονται αδιέξοδοι, το ισοζύγιο πρασίνου εξαφανίζεται τραγικά υπέρ των κτιρίων και το χειρότερο όλα αυτά «αναπτύσσονται» ανάμεσα σε πυλώνες και σε εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ, όπου συχνά-πυκνά θρηνούμε και θύματα. Όλα υπέρ της απαράδεκτης τσιμεντοποίησης και οικοδομικής ανάπτυξης, προφασιζόμενοι «νόμιμες τυπικές διαδικασίες», που δεν θα νομιμοποιηθούν όμως ποτέ ηθικά πολιτικά και κοινωνικά στις συνειδήσεις μας.
  Έχουμε επίγνωση ότι στη χώρα μας «ό,τι κτίζει δε γκρεμίζει», αγωνιζόμαστε λοιπόν ως ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕΤΕΩΡΑ» και με βάση τη διαμορφωμένη από χρόνια κατάσταση, να σώσουμε και να περιφρουρήσουμε ό,τι έχει απομείνει στη συνοικία μας, να αναμορφώσουμε και να «διορθώσουμε» ό,τι διορθώνεται και να προλάβουμε την ολοκληρωτική πολεοδομική καταστροφή της περιοχής μας. Αγωνιζόμαστε για την ανάδειξη, αξιοποίηση και χρηστή διαχείριση της δημοτικής γης που μας απέμεινε και την κοινωνικά δίκαιη επίλυση του στεγαστικού προβλήματος χιλιάδων κατοίκων, χωρίς να εθελοτυφλούμε.
  Ευελπιστώντας λοιπόν στην αποφασιστικότητά σας για την κοινωνικά δίκαιη και αναγκαία, οριστική επίλυση τέτοιων προβλημάτων εξηγούμε και εκθέτουμε για πολλοστή φορά, στο υπουργείο σας, το παρακάτω υπαρκτό, γνωστό και ανεκτό από την πολιτεία συγκεκριμένο πρόβλημα της περιοχής: Στο συνοικισμό μας Μετέωρα Πολίχνης Θεσ/νίκης υπάρχουν μεταξύ των άλλων περιοχών, δύο μεγάλες γειτονιές, πολεοδομικές ενότητες Π5 και Π15 στα ορεινότερα και φτωχότερα σημεία του συνοικισμού μας (Άνω Μετέωρα), όπου κατέχουν γη και κατοικούν μόνιμα, από δεκαετίες χιλιάδες συμπολίτες μας. Όσον αφορά στην γειτονιά Π5, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 8 του Ν.2508/1997, «Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124Α/13-06-1997) θεσπίστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες του δήμου μας, ειδική ρύθμιση για την υπό όρους και προϋποθέσεις παραχώρηση στους κατέχοντες καταπατημένα οικόπεδα τα οποία ανήκουν στο Δήμο Πολίχνης (χρεώσεις οικοπέδων-τίτλοι ιδιοκτησίας), ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Δυστυχώς, η ανωτέρω ρύθμιση του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν.2508/97 δεν έχει πραγματοποιηθεί για την συντριπτική πλειοψηφία των κατεχομένων οικοπέδων της πολεοδομικής ενότητας Π5 παρ’ όλες τις σοβαρές και επίμονες προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια από το δήμο μας και ως εκ τούτου συνεχίζεται η κοινωνικά και πολιτικά απαράδεκτη αυτή κατάσταση στις γειτονιές μας, κρατώντας ομήρους τους συμπολίτες μας.
  Επίσης, στην πολεοδομική ενότητα Π15 (που βρίσκεται δίπλα στην Π5 και κατοικήθηκε συγχρόνως με αυτήν), τα οικόπεδα και οι κατοικίες αυτής της κατηγορίας δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 2508/1997 γιατί η περιοχή αυτή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως το 2004 (ΦΕΚ 1172Δ/15-12-04) δηλαδή μεταγενέστερα του Ν.2508/1997, οπότε με την κείμενη νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε κατοίκους τα κατεχόμενα από δεκαετίες οικόπεδα που ανήκουν στο Δήμο Πολίχνης, οπότε οι κάτοικοι και αυτών των γειτονιών εξακολουθούν να παραμένουν όμηροι απαράδεκτων καταστάσεων.
  Ζητήσαμε ειδική νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή, με τον παρόντα νόμο, να επεκταθεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α της 13. 06. 1997) να εφαρμόζονται για οικόπεδα με κτίσμα που έχει ανεγερθεί μέχρι τις 31.12.2000 και στις δύο πολεοδομικές ενότητες (Π5 και Π15) στο συνοικισμό μας ΜΕΤΕΩΡΑ, καθώς και σε όποιες άλλες εκκρεμούν από χρόνια διάσπαρτα στο συνοικισμό μας ή διαφορετικά να προστεθεί ειδική ρύθμιση για την τακτοποίηση των ακινήτων αυτών. Να λυθεί επιτέλους με ρεαλιστικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο το πρόβλημα που ταλανίζει από δεκαετίες το συνοικισμό μας Μετέωρα Πολίχνης και εμποδίζει την ανάπτυξη των γειτονιών μας. Είναι καιρός επιτέλους να σταματήσει ο εμπαιγμός των κατοίκων, η συστηματική υποβάθμιση του συνοικισμού μας Μετέωρα Πολίχνης Θεσσαλονίκης. Να προχωρήσουμε επιτέλους στην οριστική και δια παντός τακτοποίηση όλων των νομικών και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων της περιοχής σύμφωνα με την υπάρχουσα διαμορφούμενη κατάσταση, είτε αφορά στην ένταξη σε σχέδιο πόλεως, είτε στο ρυμοτομικό, είτε σε χρεώσεις. Στο πολεοδομικό «ξεκαθάρισμα» της περιοχής, στις αυστηρά αναγκαίες χρεώσεις των δικαιούχων, στην αυστηρή προστασία της δημόσιας περιουσίας από όλους μας, όπως επιτέλους θα απομείνει. Να τεθεί ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ στην μακροχρόνια αγωνία των κατοίκων και να ληφθούν αυστηρά και αμετάκλητα μέτρα ώστε ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ.
  Ζητήσαμε επίσης από τους αρμοδίους προσωρινή αναστολή ανοικοδόμησης στην παραπάνω περιοχή έως ότου ξεκαθαριστούν νομικά και πολεοδομικά οι γειτονιές μας ως ειδικές κατηγορίες, με το πνεύμα του Νόμου 2508/1997 και έως τις 31-12-2000, όπως εξάλλου αποφασίσθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολίχνης στις 4/2/2009. Να τεθεί ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ μας, για να προχωρήσουμε επιτέλους όλοι μαζί και σε όλες τις γειτονιές, στην ανάπτυξη που οραματιζόμαστε. Στοχεύουμε στη δυνατότητα ένταξής μας σε πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ ) για την αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανάδειξη ενός οικισμού ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ και αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν «τακτοποιηθεί οριστικά η περιοχή», νομικά και πολεοδομικά, με τις διατάξεις του Νόμου 2508/1997.
  Δυστυχώς μέχρι σήμερα εδώ και δεκαετίες, παρακολουθούμε και διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρχε υπουργός στο αρμόδιο υπουργείο που να έχει δει κατάματα και ρεαλιστικά το πρόβλημα , να είναι κυρίως αποφασισμένος να προχωρήσει σχετικά σε ξεκάθαρες και οριστικές λύσεις και να «ξεριζώσει» οριστικά το φαινόμενο «καταπατήσεις- αυθαίρετα», από τη χώρα μας.
  Οι δικοί μας αγώνες επίσης σχετικά, δεν αποδίδουν, εάν οι αρμόδιοι δεν τολμήσουν να αποφασίσουν να κλείσουν επιτέλους το κεφάλαιο «καταπατήσεις και αυθαίρετα», με βάση την σκληρή πολεοδομική πραγματικότητα που οι ίδιο δημιούργησαν και συντήρησαν και με βάση πλέον την κοινωνία και την κοινωνική δικαιοσύνη που αγνοούν εδώ και δεκαετίες.
  Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε δηλώσεις υπουργού που ακούγονται για πρώτη φορά στο αρμόδιο υπουργείο, όπως οι δικές σας και του υπουργού Περιβάλλοντος, παρόλο που γίνονται σε καιρούς οικονομικής κρίσης και σε τέτοιες συγκυρίες στοχεύουνε μάλλον πρώτα στην εξεύρεση εσόδων για τη χώρα μας, ωστόσο, μαζί με τις κάποιες οικονομικές ανάγκες τις χώρας μας, θα ικανοποιήσουν και όλους τους λόγους που εμείς θεωρούμε πρωταρχικούς και προαναφέραμε και συμφωνούν απολύτως με τις δικές σας θέσεις: Την «τακτοποίηση» των καταπατημένων εκτάσεων και των αυθαιρέτων κτισμάτων, βάζοντας παράλληλα «κόκκινη γραμμή» στην αυθαίρετη δόμηση…Οι «ιδιωκτήτες» των «καταπατημένων» θα κληθούν να καταβάλουν στο κράτος πρόστιμα «με τρόπο κοινωνικά δίκαιο»…Ο νόμος που θα ψηφισθεί να «θέτει οριστικό τέλος στις πρακτικές του παρελθόντος»…«Να μη στρουθοκαμηλίζουμε» … «Να καθαρίσει το πεδίο»… «Είναι πιο σωστό να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, να προσποιούμαστε, να κρύβουμε το κεφάλι μας βαθιά μέσα στην άμμο;»… Να δοθούν «ρεαλιστικές εφαρμόσιμες λύσεις»…
  Κύριε υπουργέ, ειλικρινά σας συγχαίρουμε διότι η ρύθμιση και σωστή είναι και προβλήματα λύνει, φτάνει να εφαρμοστεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και να τα λύσει δίκαια οριστικά και δια παντός, χωρίς να τα «ανοίξει» μετά από χρόνια και τα βρούν μπροστά τους οι κληρονόμοι των σημερινών δικαιούχων. Φτάνει επίσης οι ποινές, κυρίως για τους επίδοξους καταπατητές κοινόχρηστης γης, να είναι παραδειγματικές και αμετάκλητες.
  Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕΤΕΩΡΑ», παρόλο που αγωνίζεται από χρόνια, εκτός όλων των άλλων ΚΑΙ για την οριστική επίλυση της ειδικής αυτής κατηγορίας των «καταπατημένων οικοπέδων–αυθαιρέτων» στο συνοικισμό μας, βιώνοντας την σκληρή κοινωνική πραγματικότητα γύρω μας για την οποία όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι, έχει δηλώσει και δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι ενάντια προς κάθε καταπάτηση κοινόχρηστης πολύτιμης γης και αυθαίρετης δόμησης. Πιστεύουμε ότι η εγκληματική αυτή πρακτική συνεχίζετε μέχρι σήμερα, γιατί κατά την ταπεινή μας γνώμη ΔΕΝ λειτουργούν, ΔΕΝ υπάρχουν, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ, άμεσα, υποχρεωτικά και σε τακτά διαστήματα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ΩΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, υποχρεωτικές, υπεύθυνες επιτροπές ελέγχου ανά περιοχή, που θα πατάξουν οριστικά το φαινόμενο. Π.χ. Πολεοδομία – Δήμος – Αστυνομία μαζί και συνυπεύθυνοι όχι απλά για διαπίστωση-καταγραφή, τιμωρία-πρόστιμα, αλλά κυρίως για ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ. Την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να υποστούν και όλοι όσοι εδώ και χρόνια ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές εγκατέλειψαν ερειπωμένα-γκρεμισμένα, αυθαίρετα και μη κτίσματα ή κάνουνε χρήση ανοιχτών χώρων ή δήθεν οικοπέδων τους, καθιστώντας άκρως επικίνδυνο και εξαθλιώνοντας τελείως το πολεοδομικό μας περιβάλλον. (Εστίες μόλυνσης, κακοποιά στοιχεία, ναρκωτικά, συσσώρευση απορριμμάτων και άχρηστων αντικειμένων, στάσιμα νερά, ανάπτυξη μικροβίων, τρωκτικών, ερπετών και εντόμων και ό,τι άλλο εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε τέτοιους χώρους). ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ!!!. Θεωρούμε ότι τέτοιοι κανόνες θα πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στο νέο σας Νόμο. Ούτε είναι δυνατόν επίσης οι πολίτες να επιτελέσουν το ρόλο του φύλακα και χώρο-φύλακα της δημόσιας γης, περιουσίας και υγείας, να παρατηρούν και να καταγγέλλουν γιατί δεν θέλει ή είναι ανίκανη να παρατηρεί, να προλαμβάνει και να τιμωρεί η πολιτεία. Ωστόσο σας διαβεβαιώνουμε ότι και να θελήσουν να εμπλακούν οι πολίτες σε μια τέτοια διαδικασία θα παραπέπονται επί χρόνια από τον «ΑΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ», χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

  Κύριε υπουργέ, επιθυμούμε μία συνάντηση μαζί σας εφόσον υπάρχει η χρονική δυνατότητα από μέρους σας ή καλύτερα θα επιθυμούσαμε να επισκεφτείτε το συνοικισμό μας ο ίδιος, έστω ως «ενδεικτική αυτοψία» από μέρους σας για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας.
  Ευχόμαστε από καρδιάς υγεία και επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

  Με τιμή
  ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕΤΕΩΡΑ»

  Νομική υποστήριξη: Ευφροσύνη Τσιριγώτη-Μαυρίδου, Δικηγόρος Θες/νίκης, Ορφανίδου 2, τηλ.2310 544-207, 2310 554665, Θεσσαλονίκη.

 • 22 Ιανουαρίου 2012, 09:01 | μανολισ σιορασ

  προτα χαρτογραφιση ,κτηματολογιο και

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 16:18 | Μαρίνα Μαρουδή

  Πιστεύουμε ότι στις περιοχές που υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί Διατηρητέα,πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών και της αλλαγής χρήσης στα Διατηρητέα αυτά κτίρια εφόσον δεν αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του κτιρίου αυτού από την αυθαίρετη κατασκευή η την αλλαγή της χρήσης.Σήμερα υπάρχει αντίστοιχο κενό στους σχετικούς νόμους όπου αν και προβλέπεται η δυνατότητα αυτή με ορισμένες προυποθέσεις σε ακίνητα ευρισκόμενα σε παραδοσιακούς οικισμούς,(ενώ αρχικά απαγορευόταν),εν τούτοις η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στα διατηρητέα κτίρια που υπάρχουν πάρα πολλά.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 15:31 | Αναστασία Παπαναστασίου

  Πιστεύω ότι πρέπει να επιτραπεί και επίσημα,διότι στην πράξη γίνεται κατά κόρον,η χρήση ολόκληρων (διατηρητέων η όχι κτιρίων) στη Πλάκα ως γραφείων ελεύθερων επαγγελματιών και να ανεξαρτητοποιηθεί η χρήση αυτή από την χρήση της κατοικίας.Σήμερα επιτρέπεται τυπικά μόνον εφόσον το κτίριο χρησιμοποιείται ως κατοικία ,να χρησιμοποιείται ένας χώρος εντός αυτής ως γραφείο του κατοικούντος!!Είναι παράλογος και οπισθοδρομικός περιορισμός.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 19:33 | tee ko

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΣ : 13/01/2012
  ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ
  ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΑΝΝΕΤΑΣ ΛΑΟΥΜΖΗ 6
  ΚΩΣ 85300 ΤΗΛ-.ΦΑΞ:2242026361
  Email:tee-ko@tee.gr

  Θέμα : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ».

  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

  Κάθε νέο διάταγμα θα έπρεπε να μας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και να οδηγεί σε νέους σχεδιασμούς με στόχο την ανάπτυξη, ειδάλλως δεν θα υπήρχε και η ανάγκη τροποποιήσεων. Δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε ουσιαστικά η ανάπτυξη να περιορίζεται και η αγορά να εγκλωβίζεται για πολλά χρόνια.
  Έχετε αντιληφθεί κ. υπουργέ κάποια από τα άρθρα, τι επιπτώσεις έχουν στην Επαρχία και κυρίως στα νησιά; Όλοι στο κοινοβούλιο συχνά πυκνά μιλάτε για νησιωτικότητα αλλά δυστυχώς τα περισσότερα νομοσχέδια δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους κατοίκους των νησιών μας.

  Άρθρο 15.

  Στο άρθρο αυτό αν δεν κάνουμε λάθος εντάσσονται και οι περιοχές Natura. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε γενικό ξεσηκωμό πολιτών, βουλευτών κ.λ.π. ώστε να μην αλλάξει η αρτιότητα των 4000τ.μ. για τα υφιστάμενα γήπεδα. Εσείς τώρα αγνοώντας ακόμα και τους συναδέλφους σας βουλευτές, των οποίων την άποψη τελικά ασπαστήκατε τότε, καταργείτε εντελώς την δόμηση.
  Οι συνάδελφοί σας ας το κρίνουν.

  Άρθρο 16.

  Οι μεταβατικές διατάξεις ισχύουν για φακέλους οικοδομικών αδειών που έχουν κατατεθεί στα πολεοδομικά γραφεία και είναι πλήρεις. Γνωρίζετε ότι για να κατατεθεί φάκελος οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου περιοχή, ακόμα και σε παραλιακή περιοχή να βρίσκεται, χρειάζεται πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο; Γνωρίζετε ότι στα Δωδεκάνησα το Δασαρχείο ολοκληρώνει τις πράξεις αυτές κατά μέσο όρο μετά από 15 μήνες, από την υποβολή της αίτησης λόγω έλλειψης προσωπικού; Γνωρίζετε ότι ακόμα και η τελεσιδικία την οποία με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον κ. Σηφουνάκη, κρίνεται απαραίτητη πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας, χρειάζεται τουλάχιστον δύο μήνες; Τι θα γίνουν όλες αυτές οι περιπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη;

  Δυστυχώς για άλλη μια φορά, μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις, βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή κάποιοι να αποφασίσουν ξανά για εμάς χωρίς εμάς. Το άκαιρο αυτών των διατάξεων δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Η περιουσία του καθενός από εμάς φαίνεται ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν μετράει καθόλου. Η απαξίωση κόπων πολλών χρόνων των απλών πολιτών δεν είναι καθόλου δύσκολη υπόθεση για κάποιους και γίνεται με τέτοια ευκολία και ταχύτητα που πραγματικά είναι άξια ιδιαίτερης προσοχής.
  Ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική και να δείτε και από μια άλλη οπτική γωνία το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος.
  Ελπίζουμε να ασχοληθείτε με τα πραγματικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν τόσα χρόνια.
  Ελπίζουμε να βρείτε τρόπο και να δώσετε λύση στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για οποιαδήποτε πολεοδομική μελέτη.

  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΚΩ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 13:45 | Σταύρος Δήμας

  Ως δικηγορικό γραφείο αντιμετωπίζουμε πολλές περιπτώσεις ματαίωσης αγοραπωλησιών ακινήτων στη Πλάκα λόγω της αυστηρής απαγόρευσης ύπαρξης Γραφείων ελεύθερου επαγγελματία σε ορισμένες περιοχές Γενικής Κατοικίας. Πιστεύουμε ότι ο περιορισμός αυτός είναι υπέρμετρος καθήν στιγμή στις περιοχές Γενικής Κατοικίες επιτρέπονται εστιατόρια εμπορικά καταστήματα,Πολυκαταστήματα,ξενοδοχεία,συνεργεία αυτοκινήτων κλπ,στη περιοχή της Πλάκας να απαγορεύονται τα ΓΡΑΦΕΙΑ η αν σε ορισμένες ελάχιστες περιοχές αυτής επιτρέπονται,επιτρέπονται μόνο στο ισόγειο.Πρέπει να τροποποηθεί σχετικά το άρθρο 3 παρ.1α του ΠΔ 7-10-1993 ΦΕΚ Δ/1329 ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΊ ΡΎΘΜΙΣΗ ΌΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΆ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ (ΙΑΤΡΟΎ ,ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΆΦΟΥ ΚΛΠ).επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές της Πλάκας και σε όλους τους ορόφους ,εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό του κτιρίου

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 13:09 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Όλοι οι Έλληνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα οικονομική ύφεση σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς. Ο μεγαλύτερος όμως τομέας που έχει πληγεί είναι η Ελληνική Κτηματαγορά.
  Οι κάτοχοι ακινήτων σήμερα, αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρμετρους φόρους. Για εκείνους που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την αποπληρωμή, η πώληση των ακινήτων τους είναι μονόδρομος. Οι αλλεπάλληλοι φόροι που τσακίζουν την αγορά και την κατοχή ακινήτων είναι οι εξής:
   Φόρος μεταβίβασης 10% κ.α.
   ΕΤΑΚ του 2009
   ΦΑΠ του 2010, 2011 και 2012
   Ετήσιο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, ετών 2011 και 2012
   Επαγγελματική περαίωση για όσους έχουν ακίνητα αξίας άνω των 400.000 €
   Πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων
   Εισφορά αλληλεγγύης

  Όσοι, συνεπώς κατέχουν ακίνητα, δυσκολεύονται ακόμα και να τα συντηρήσουν, πολύ περισσότερο τους είναι αδύνατο πλέον να πληρώσουν τόσους φόρους. Όσοι θα επιθυμούσαν να αγοράσουν εμποδίζονται από το φορολογικό τσουνάμι που τους περιμένει.
  Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς, μείωση των φορολογικών συντελεστών, περιμάζεμα, και εκλογίκευση της φορολογίας στα ακίνητα.
  Αντί λοιπόν να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων όπου θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθεί ο τζίρος σε όλους όσους εμπλέκονται με τα ακίνητα, αντιθέτως ακούμε συνεχώς ότι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες και ότι θα επιβληθούν νέοι φόροι στα ακίνητα.

  Ωστόσο, το πιο τραγικό αυτή τη στιγμή είναι το υπό διαβούλευση διάταγμα χρήσεων γης που προβλέπει την απαγόρευση κατασκευής κατοικιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Δηλαδή απαξιώνουν την περιουσία εκατομμυρίων Ελλήνων ιδιοκτητών που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, χωρίς καμιά προειδοποίηση, και φυσικά καμιά αποζημίωση, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να τα εντάξουν και στον ετήσιο φόρο ακίνητης περιουσίας, φυσικά με αξίες πλασματικές, δηλαδή πριν από την απαξίωσή τους!
  Αν περάσει το απίστευτο αυτό διάταγμα θα κάνει αυτούς τους μικροϊδιοκτήτες να ξεπουλήσουν τα αγροτεμάχιά τους σε κάποια «κοράκια» που επαγρυπνούν για να τα αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές. Αντί να ολοκληρώσουν ένα χωροταξικό με σωστές χρήσεις γης ανά την Ελλάδα, που θα αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων επαγγελματικών ή αστικών χρήσεων, διώχνουν επενδυτές και αγοραστές εξοχικών κατοικιών από τη χώρα μας και από όλη την Ευρώπη.
  Ευελπιστούμε λοιπόν, να μην υπογραφεί ένα τέτοιο διάταγμα, που θα είναι πραγματική ταφόπλακα, όχι μόνον για την ιδιοκτησία, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 00:05 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

  ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΟ 2008 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΑΞΙΑΣ 90000Ε ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΙΤΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ Δ.ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) ΟΤΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΩ.ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑΤΙ ΠΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΠΙΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ!!ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ WWF,ΟΡΝΙΛΟΘΟΛΟΓΙΚΗ,ΕΛΛΗΝΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ Φ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩΝΕΙ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ.ΑΠΕΧΩ 110Μ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 200Μ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΝΑΤΟΥΡΑ.ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΗ.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 09:15 | Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και WWF Ελλάς

  Είναι απόλυτα αναγκαίο να επανεξεταστεί το σύνολο του άρθρου 15. Καταγράφονται τρεις κατηγορίες «Περιοχών Ειδικής προστασίας». Εξ΄αυτών, για λόγους λιτότητας και σαφήνειας, η Γ «Λοιπές Περιοχές Ειδικές Προστασίας» θα ήταν καλό να διαγραφεί, ως περιττή. Το σύνολο των περιοχών προστασίας, όπως μνημονεύονται στο άρθρο, καλύπτεται από τις Α και Β.

  Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το ζήτημα που εγείρεται ως προς τη σχέση του χαρακτήρα των περιοχών με τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Η πλειονότητα των αναφερομένων στα άρθρα 13 και 14 χρήσεων είναι παντελώς ασύμβατες με τις «περιοχές ειδικής προστασίας». Η απλή μνεία που γίνεται στο σχέδιο π.δ. «..είναι δυνατό να επιτρέπονται…εφόσον δεν αντίκειται στο καθεστώς προστασίας…» είναι ανασφαλής και επικίνδυνη, αδύναμη να γεφυρώσει την αντιφατικότητα ανάμεσα στο χαρακτήρα πολλών από τις χρήσεις αυτές και τον προορισμό λειτουργίας των περιοχών. Ανοίγει απλώς του ασκούς του Αιόλου για κάθε είδους παρερμηνείες και «αναπτυξιακές» διεκδικήσεις. Στο άρθρο 5 του ν.3937/2011 (πρώην άρθρο 19 του ν.1650/1986) υπάρχει πλήρης κατηγοριοποίηση των περιοχών προστασίας και ρυθμίζεται το τί επιτρέπεται να γίνει σ΄αυτές, ανάλογα με το χαρακτήρα τους και το βαθμό προστασίας.

  Οι προστατευόμενες περιοχές έχουν χρήση γης, η οποία έχει καθοριστεί (με μεγαλύτερη ή μικρότερη εξειδίκευση) από τη νομοθεσία που τις διέπει. Για παράδειγμα, μία Ε.Ζ.Δ. είναι «ένας τόπος … ορισμένος από τα κράτη μέλη …στον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών Οικοτόπων ή/και των πληθυσμών των ειδών για τα οποία ορίσθηκε ο τόπος» [2 (ιβ) κ.υ.α. 33318/3028/1998]• στις περιοχές προστασίας της φύσης, «προστατεύεται…το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του» [19 παρ. 2 ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το 5 ν. 3937/2011]. Φυσικά, μπορεί να επιτρέπονται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο καθεστώς τους, έργα ή σχέδια [πρβλ. 6 κ.υ.α. 33318/3028/1998] ή επεμβάσεις [π.χ., 45 επ. ν. 998/1979]. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της (πιο γενική και εκτεταμένη) «χρήσης γης», διότι έτσι αλλάζει ο λειτουργικός προορισμός των περιοχών αυτών. Στην περίπτωση ειδικά των Ε.Ζ.Δ., συρρίκνωση των οικότοπων (προτεραιότητας ή μη) είναι δυνατόν να ανατρέψει την κατάσταση ευνοϊκής διατήρησης.

  ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  (α) Στις προστατευόμενες περιοχές, οι επιτρεπτές χρήσεις πρέπει να καθορίζονται ρητά και περιοριστικά, σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους. Θα πρέπει συνεπώς τα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΑΠ – οι «προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης» για τις οποίες κυρίως προορίζεται η τυποποίηση των χρήσεων – να αναγνωρίζουν το ιδιαίτερο καθεστώς των περιοχών αυτών, ή να παραπέμπουν σε αυτό, και όχι να το υποκαθιστούν ή το υπονομεύουν. Αλλιώς, καταλήγουμε στο άτοπο αποτέλεσμα το καθεστώς προστασίας να καθορίζεται ή να τροποποιείται από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ, πριν θεσπιστεί ολοκληρωμένο καθεστώς διαχείρισης. Αντιθέτως, το σχέδιο αναφέρει ότι «επιτρέπονται» (αυτομάτως;) οι κατηγορίες χρήσεων των άρθρων 13 και 14 «εφόσον δεν αντίκεινται» στο καθεστώς προστασίας τους. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει με τις ειδικές χρήσεις του άρθρου 13 [περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων], 14(Α) περιπτώσεις 11 και 12 [επαγγελματικά εργαστήρια/εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων], 14(Β) και (Γ)[ζώνες διασφάλισης αστικών υποδομών και ζώνες εκτόνωσης αστικών επιβαρύνσεων]. Ακόμα περισσότερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα ενεργοποίησης των νέων χρήσεων με την αναθεώρηση παλαιών ΓΠΣ, ή την έγκριση νέων. Η ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου και της εποπτείας των χρήσεων γης επιτείνει τους κινδύνους για τις προστατευόμενες περιοχές.
  (β) Η ρύθμιση είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, καθώς η δυνατότητα θέσπισης περιοχών ειδικής προστασίας με τις προϋποθέσεις αυτές
  • θα προκαλέσει περιβαλλοντική επιβάρυνση με την προσθήκη νέων χρήσεων στις υφιστάμενες ΠΕΠ [που «δεν προορίζονται» για πολεοδόμηση, σύμφωνα με τον ν. 2508]
  • αλλάζει τον προορισμό των περιοχών αυτών, που έχουν καθοριστεί ως «προστατευόμενες», με διάφορες ρυθμίσεις
  • ορισμένες από τις χρήσεις που (δυνητικά) επιτρέπονται, ανατρέπουν τον βασικό προορισμό των περιοχών αυτών [ π.χ., εμπορικά κέντρα, εξόρυξη, ειδικές τουριστικές υποδομές με κατοικία για τους απασχολούμενους]
  • δεν προβλέπονται, τουλάχιστον ρητά, όρια στα μεγέθη εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα το καθεστώς τους να είναι (δυνητικά) χειρότερο ακόμα και από τις περιοχές κατοικίας, ή τους οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων.
  (γ) Η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών δεν συμβιβάζεται με την τυποποίηση των χρήσεων.

  Ειδικότερες ρυθμίσεις μπορούν πάντα να γίνουν με κανονιστικές πράξεις, όπως προβλέπει το άρθρο 6 του νόμου (πρώην άρθρο 21 ν.1650/1986).

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 06:48 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΓΟΡΑΣΑ ΣΤΙΣ 1-4-2008 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2.016,00Μ2 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ Ζ.Ο.Ε ΚΑΙ 110Μ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 7χλμ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ.Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ ΗΤΑΝ 90000Ε ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Α.Τ.Ε ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΤΟΚΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 500Ε ΓΙΑ 30 ΕΤΗ.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3937 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΛΑΒΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΠ3.ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 1000Ε ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑ ΑΞΙΑ.ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΦΥΣΗ,ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70Μ2 ΟΠΟΥ ΤΡΙΓΥΡΩ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ.ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ 1500Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ 2500Μ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ .Η ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ ΑΠΕΧΕΙ 4500Μ ΜΑΚΡΙΑ.ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Δ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΝΟΜΟΣ 3937.ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΤΜΙΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΟΜΟ 3937,ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ.ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ, ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 01:36 | Στάθης Παπαθεοδώρου

  Πρέπει να γίνουν απόλυτα σεβαστά αλλά και να αυστηροποιηθούν όλα τα υφιστάμενα Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν τις χρήσεις γης σε ευαίσθητες περιοχές π.χ. α’ και β’ ζώνη παραρεμάτιων περιοχών, δασών κτλ. Είναι μια ευκαιρία να ενσωματωθούν και ενοποιηθούν τα ΠΔ και όλη η σχετική νομοθεσία που αποβλέπουν στην προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 15:44 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ Κ.ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ.ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ Ο ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΙΑΣ […] ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ.