Άρθρο 06: Περιοχές τουρισμού – αναψυχής – παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας

Στις περιοχές τουρισμού – αναψυχής, επιτρέπονται μόνο :

1. Κατοικία
2. Κοινωνική πρόνοια
3. Αθλητικές εγκαταστάσεις
4. Θρησκευτικοί χώροι
5. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
6. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (μέχρι 1.500 μ2 συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά οικόπεδο)
7. Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία)
8. Χώροι συνάθροισης κοινού
9. Εστίαση
10. Αναψυκτήρια
11. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
12. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
13. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) μέχρι 2,5 τόνους
14. Πρατήρια υγρών καυσίμων (όπως στο άρθρο 4 παρ. 14), πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων
15. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
16. Ελικοδρόμιο (μόνο για εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων)
17. Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
18. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

Πέραν των χώρων – κτιρίων στάθμευσης της παραπάνω παρ. 13, επιτρέπεται και η στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.

Οι κατηγορίες με τα στοιχεία 15, 17, 18 επιτρέπονται μόνον εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:49 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Στο άρθρο 6, να προστεθεί εδάφιο 19 ως εξής: «19. Υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:40 | Γεώργιος Πιερίδης

  Αναφορικά με το σχέδιο Π.Δ «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» θα ήθελα να σας επισημάνω τα πιο κάτω :

  1) Στο ισχύον σήμερα ΠΔ για χρήσεις γης ΦΕΚ 166Δ/6-3-1987, εξαιρούνται από διάφορες περιοχές χρήσεων γης κάποιες χρήσεις, όπως π.χ. στο άρθρο 3 «Περιεχόμενα γενικής κατοικίας» επιτρέπονται Εμπορικά Καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).
  2) Στο σχέδιο Υ.Α που θα ακολουθήσει το νέο σχέδιο ΠΔ, υπάρχει «πίνακας εξειδίκευσης περιεχομένου ειδικών κατηγοριών χρήσεων». Εκεί, στην παρ. 7Α υπάρχει η ερμηνεία του όρου Εμπορικά Καταστήματα. Ως τέτοια νοούνται και τα Εμπορικά Κέντρα, τα Πολυκαταστήματα και οι Υπεραγορές. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται ξεχωριστά στα άρθρα περιοχών χρήσεων γης : όπου ο Νομοθέτης αναφέρει εμπορικά καταστήματα πρέπει να εξυπακούεται ότι συμπεριλαμβάνει και τα Εμπορικά Κέντρα, τα Πολυκαταστήματα και τις Υπεραγορές. Όμως, έτσι όπως είναι διατυπωμένα κάποια άρθρα, όπως π.χ το α. 9 περ. 19 του Π.Δ. που φέρει τον τίτλο «Περιοχές χαμηλής και μέσης όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκαταστάσεων» δημιουργούν σύγχυση σ’ αυτόν που προσπαθεί να ερμηνεύσει το Π.Δ. Εκεί αναφέρονται Εμπορικά Καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις. Δηλ. ενώ σύμφωνα με το σχέδιο της Υ.Α όταν κάνει λόγο για εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβάνει και όλα τα άλλα (εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, υπεραγορές κλπ) έρχεται στο συγκεκριμένο άρθρο και τα μνημονεύει χωριστά δίνοντας την εντύπωση ότι πρέπει να αναφέρονται ρητά για να επιτρέπεται η χρήση τους. Θα πρέπει λοιπόν να διορθωθεί και να γίνει ακριβώς το αντίθετο : Αν κάπου δεν τα θέλει ο Νομοθέτης θα πρέπει μόνον εκεί να τα εξαιρεί ρητά όπως γίνεται στο σήμερα ισχύον ΠΔ, διαφορετικά αν κάνει λόγο για εμπορικά καταστήματα γενικά θα εξυπακούεται ότι περιλαμβάνει και αυτά.
  3) Στο νέο σχέδιο ΠΔ οι περιορισμοί στη συνολική επιφάνεια δόμησης ανά οικόπεδο, στα άρθρα περιοχών χρήσεων αποκλείουν από μόνες τους, χρήσεις όπως Εμπορικά Κέντρα, Πολυκαταστήματα και Υπεραγορές.
  4) Στο άρθρο 16 παράγραφος 4 των Γενικών και Μεταβατικών Διατάξεων προβλέπεται ρητά ότι οι περιορισμοί στα μεγέθη εκμετάλλευσης χρήσεων ισχύουν μόνον στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε αδόμητα οικόπεδα και όχι σε περιπτώσεις οικοδομικών αδειών αλλαγής χρήσης ή εσωτερικών παρεμβάσεων υφισταμένων κτιρίων καθώς και σε οικοδομικές άδειες για προσθήκες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Εκεί, επειδή θα προκύψουν μεγάλες επιφάνειες δόμησης, όπως π.χ αλλαγή χρήσεων σε βιομηχανικά κτίρια ή αποθήκες κλπ. θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία Εμπορικών Κέντρων, Πολυκαταστημάτων και Υπεραγορών.
  5) Επίσης. στο άρθρο 6 του σχεδίου Π.Δ Περιοχές τουρισμού – αναψυχής – παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία Εμπορικών Κέντρων, Πολυκαταστημάτων, και Υπεραγορών κατά μείζονα λόγο μάλιστα όταν τυγχάνει εφαρμογής η παρ.4 του άρθρου 16 επειδή και πάλι θα προκύψουν μεγάλες επιφάνειες. Θα πρέπει λοιπόν το συγκεκριμένο άρθρο να εναρμονισθεί με αυτά που αναφέρουμε στο στοιχ. 2 πιο πάνω : να περιορισθεί δηλ. στην αναφορά των Εμπορικών Καταστημάτων που θα υπονοεί και τα Εμπορικά Κέντρα, Πολυκαταστήματα κλπ. Διαφορετικά να τα αναφέρει και αυτά ρητά.

  Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που αναφέρουμε πιο πάνω θα λέγαμε ότι επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής των χρήσεων σε Εμπορικά Κέντρα, Πολυκαταστήματα και Υπεραγορές διότι αφενός μεν δίνονται κίνητρα για χρήσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις υπάρχουσες σήμερα, αφετέρου είναι ίσως και ο μοναδικός τρόπος να αξιοποιηθούν υφιστάμενα κτίρια και να μην καταδικασθούν σε μαρασμό και ανυπολόγιστες ζημιές των ιδιοκτητών τους.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 11:15 | ΕΟΒΕΑΜΜ

  Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
  ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
  (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970)

  Κρατύλου 14 104 42 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913 5142222 Fax: 210 5138913
  eoveamm@acsmi.gr

  Αριθ. Πρωτ. 14529 Αθήνα 30/1/2012

  H EOBEAMM προτείνει :

  Άρθρο 6
  Περιοχές τουρισμού — αναψυχής — παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας

  Στις περιοχές τουρισμού – αναψυχής, επιτρέπονται μόνο :
  1. Κατοικία
  2. Κοινωνική πρόνοια
  3. Αθλητικές εγκαταστάσεις
  4. Θρησκευτικοί χώροι
  5. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
  6. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (μέχρι 1.500 μ2 συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά οικόπεδο)
  7. Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία)
  8. Χώροι συνάθροισης κοινού
  9. Εστίαση
  10. Αναψυκτήρια
  11. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
  12. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
  13. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) μέχρι 2,5 τόνους
  14. Πρατήρια υγρών καυσίμων (όπως στο άρθρο 4 παρ. 14), πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων ,
  15. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
  16. Ελικοδρόμιο (μόνο για εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων)
  17. Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
  18. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων
  19. Α. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων
  ( Πρόταση ΕΟΒΕΑΜΜ )

  Πέραν των χώρων – κτιρίων στάθμευσης της παραπάνω παρ. 13, επιτρέπεται και η στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.

  Οι κατηγορίες με τα στοιχεία 15, 17, 18 επιτρέπονται μόνον εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο.

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ. της ΕΟΒΕΑΜΜ

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Αθανάσιος Νικολόπουλος Χρήστος Ευαγγέλου

 • ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Γ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

  Σύμφωνα με τα ισχύοντα αν σε ένα οικόπεδο κατασκευαστούν «Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες» το οικόπεδο αυτό έχει συντελεστή δόμησης της κατοικίας.
  Αν στο ίδιο οικόπεδο αντί για τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες κατασκευαστούν τουριστικά επιπλωμένα διαμερίσματα το οικόπεδο έχει συντελεστή δόμησης ξενοδοχείου.
  Αυτό συμβαίνει διότι οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δεν θεωρούνται ξενοδοχειακές μονάδες.
  Η διάκριση αυτή είναι άδικη. Διότι ναι μεν για τα συγκροτήματα επιπλωμένων διαμερισμάτων απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι αλλά και για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες απαιτείται πλήρης αυτονομία, με ιδιαίτερη, «ιδιωτική», πρόσβαση, με ιδιαίτερο περιβάλλοντα χώρο και άλλες προδιαγραφές ιδιωτικότητας και ανέσεων αλλά και στην πράξη ιδιαίτερη πισίνα για κάθε βίλα κ.α.
  Οι προδιαγραφές αυτές είναι ασφαλώς ορθές. Ο μικρός όμως συντελεστής δόμησης – της κατοικίας – σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των τουριστικών καταλυμάτων αυτού του είδους δεν επιτρέπει στις πλείστες των περιπτώσεων την δημιουργία βιώσιμων μονάδων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
  Για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας αλλά και για λόγους υγιούς ανάπτυξης, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η δημιουργία βιώσιμων οικονομικών μονάδων, προτείνομε ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων στα οποία κατασκευάζονται τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες να εξομοιωθεί με τον συντελεστή δόμησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, δηλαδή ξενοδοχείων, όπως πράγματι είναι.
  Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλει στην δημιουργία πολλών υψηλού επιπέδου μικρών τουριστικών μονάδων του είδους αυτού, πράγμα ιδιαίτερα επιθυμητό και ωφέλιμο τόσο για την τοπική, όσο και περιφερειακή και εθνική οικονομία και ανάπτυξη.

  Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 • 17 Ιανουαρίου 2012, 13:04 | FRANKY KALLIS

  Στο Άρθρο 6 – Χρήσεις Γής σε περιοχές Ανάπτυξης Τουρισμού, η επιτρεπόμενες χρήσεις αρ.6 – Εμπορικών καταστημάτων και πολυκαταστημάτων, προτείνω :
  1/ Να περιοριστεί η Επιφάνεια τους απο 1500 Μ2 , σε 800 – 1000 Μ2, και με υποχρέωση λειτουργικής Διάσπασης των Δομημένων Όγκων με μέγιστο τα 400 – 500 Μ3, επίσης περιορισμό ύψους στο τοπικά νομοθετημένο μέγιστο ή αν δεν υφίσταται στο ισοϋψές 3ορόφου οικοδομής (= 9,00 μ.).
  2/ Να επιτραπεί μόνο κατ’ εξαίρεση για Εμπορικά Πολυκαταστήματα , σε ακτίνα άνω των 3 χλμ. από τα όρια των συνεκτικών οικιστικών περιοχών και επίσης 4 χλμ. από την ακτογραμμή, η Χωροθέτηση με συνολική Επιφάνεια μεγαλύτερη των 800 Μ2, με προηγούμενη όμως Υποχρεωτική Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και Υποχρεωτική Ένταξη συστημάτων : Συγκέντρωσης & Διαλογής Απορριμμάτων – Μονάδας Κομποστοποίησης – Μονάδας Ανεξάρτητης Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων (τουλάχιστον δευτεροβάθμια), με επιβάρυνση της Επιχείρησης και πιθανή ένταξη σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 13:17 | αλεξανδρα

  να καταργηθεί το άρθρο-κατηγορία χρήσης γης, αφού επιτρέπεται ότι και στα κέντρα (πλην ελικοδρομίου που μπορεί να προστεθεί). αλλωστε στην χώρα μας τα τουριστικά είναι ανακατεμένα στον ιστό της πόλης-οικισμού και όταν αποτελούν μονάδες, είναι μονάδες-δεν ανήκουν σε ζώνες

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 12:25 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Όλοι οι Έλληνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα οικονομική ύφεση σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς. Ο μεγαλύτερος όμως τομέας που έχει πληγεί είναι η Ελληνική Κτηματαγορά.
  Οι κάτοχοι ακινήτων σήμερα, αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρμετρους φόρους. Για εκείνους που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την αποπληρωμή, η πώληση των ακινήτων τους είναι μονόδρομος. Οι αλλεπάλληλοι φόροι που τσακίζουν την αγορά και την κατοχή ακινήτων είναι οι εξής:
   Φόρος μεταβίβασης 10% κ.α.
   ΕΤΑΚ του 2009
   ΦΑΠ του 2010, 2011 και 2012
   Ετήσιο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, ετών 2011 και 2012
   Επαγγελματική περαίωση για όσους έχουν ακίνητα αξίας άνω των 400.000 €
   Πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων
   Εισφορά αλληλεγγύης

  Όσοι, συνεπώς κατέχουν ακίνητα, δυσκολεύονται ακόμα και να τα συντηρήσουν, πολύ περισσότερο τους είναι αδύνατο πλέον να πληρώσουν τόσους φόρους. Όσοι θα επιθυμούσαν να αγοράσουν εμποδίζονται από το φορολογικό τσουνάμι που τους περιμένει.
  Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς, μείωση των φορολογικών συντελεστών, περιμάζεμα, και εκλογίκευση της φορολογίας στα ακίνητα.
  Αντί λοιπόν να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων όπου θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθεί ο τζίρος σε όλους όσους εμπλέκονται με τα ακίνητα, αντιθέτως ακούμε συνεχώς ότι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες και ότι θα επιβληθούν νέοι φόροι στα ακίνητα.

  Ωστόσο, το πιο τραγικό αυτή τη στιγμή είναι το υπό διαβούλευση διάταγμα χρήσεων γης που προβλέπει την απαγόρευση κατασκευής κατοικιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Δηλαδή απαξιώνουν την περιουσία εκατομμυρίων Ελλήνων ιδιοκτητών που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, χωρίς καμιά προειδοποίηση, και φυσικά καμιά αποζημίωση, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να τα εντάξουν και στον ετήσιο φόρο ακίνητης περιουσίας, φυσικά με αξίες πλασματικές, δηλαδή πριν από την απαξίωσή τους!
  Αν περάσει το απίστευτο αυτό διάταγμα θα κάνει αυτούς τους μικροϊδιοκτήτες να ξεπουλήσουν τα αγροτεμάχιά τους σε κάποια «κοράκια» που επαγρυπνούν για να τα αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές. Αντί να ολοκληρώσουν ένα χωροταξικό με σωστές χρήσεις γης ανά την Ελλάδα, που θα αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων επαγγελματικών ή αστικών χρήσεων, διώχνουν επενδυτές και αγοραστές εξοχικών κατοικιών από τη χώρα μας και από όλη την Ευρώπη.
  Ευελπιστούμε λοιπόν, να μην υπογραφεί ένα τέτοιο διάταγμα, που θα είναι πραγματική ταφόπλακα, όχι μόνον για την ιδιοκτησία, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 23:44 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Η ρύθμιση που αναφέρεται για τις χρήσεις με τα στοιχεία 15, 17, 18, δεν θα πρέπει να ισχύει στις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου οι χρήσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπονται και πριν την πολεοδόμηση, και γι΄ αυτό πρέπει να αντικατασταθεί – συμπληρωθεί ως εξής:
  «Στις εντός σχεδίου περιοχές οι κατηγορίες με τα στοιχεία 15, 17, 18 επιτρέπονται μόνον εφόσον προβλέπονται οι χώροι ανάπτυξής τους από το ρυμοτομικό σχέδιο.».

 • 28 Δεκεμβρίου 2011, 16:49 | Παντελής Αμπαριώτης

  Στι περιοχές τουρισμού – β΄ κατοικίας κρίνω ότι θα πρέπει να προστεθούν:
  – Γραφεία (τράπεζες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τουριστικά γραφεία, πρακτορεία εισητηρίων, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.)
  – Εκπαίδευση, τουλάχιστον α’βάθμια. Εφόσον υπάρχει κατοικία δεν είναι ορθό να απαγορεύεται το δημοτικό σχολείο. Η β’βαθμια πρέπει να χωροθετείται σε σχέση με το ευρύτερο οικιστικό δίκτυο. Από γ’βάθμια να επιτρέπεται μόνον η σχετική με τουρισμο (σχολές τουριστικών επαγγελμάτων)
  – Διοίκηση Ενδεχόμενα να χρειάζεται υπηρεσία σχετική με διαβατήρια ή βίζες, ή σταθμός αστυνομίας ή λιμενικού