Άρθρο 14: Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και Χρήσεων

Είναι οι εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκων, εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, εκτός των προς πολεοδόμηση περιοχών και των περιοχών προστασίας.
Στις περιοχές αυτές προβλέπεται η διατήρηση και προστασία της κατά προορισμό χρήσης του εδάφους με την ενίσχυση των αγροτικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων της γης και τον δραστικό περιορισμό της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης και μείωση της έντασης της χρήσης, σε σχέση προς τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις περί «εκτός σχεδίου δόμησης».

Α. Ζώνες γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
1. Γεωργικές Αποθήκες
2. Βουστάνια
3. Χοιροστάσια
4. Πτηνοτροφεία
5. Μαντριά
6. Ιχθυοκαλλιέργειες
7. Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη
8. Άλλες εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, δεξαμενές νερού και γενικά εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής).
9. Κατοικία για τον απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση
10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις.

Οι υπ.αρ. 11και 12 χρήσεις επιτρέπονται εφόσον δεν αντίκεινται σε τυχόν καθεστώς προστασίας που τις διέπει και υπό την προϋπόθεση ότι βάσει ΜΠΕ η εγκατάστασή τους δεν έχει επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κύρια εκμετάλλευση.

Β Ζώνες Διασφάλισης Αστικών Υποδομών
Στις ζώνες αυτές διατηρείται η φυσική χρήση του εδάφους και επιτρέπονται οι επιλεγόμενες κατά περίπτωση ιδιαίτερες χρήσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος , ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα σημαντικών έργων τεχνικής, κοινωνικής περιβαλλοντικής και μεταφορικής υποδομής, σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ., καθώς και λοιπές ζώνες χρήσεων γης πού προϋποθέτουν έλεγχο συμβατότητας.
Οι χρήσεις που επιλέγονται δεν πρέπει να αντιστρατεύονται τις παραπάνω υποδομές, κλπ.. Οι ζώνες αυτές δύναται να προβλέπονται και ως περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ).

Γ. Ζώνες Εκτόνωσης Αστικών Επιβαρύνσεων

Στις ζώνες που βρίσκονται στο χώρο εκτός των οικισμών ο οποίος όμως έχει λειτουργική σύνδεση με αυτούς , δύναται να επιτρέπονται χρήσεις από τις παρακάτω,
με όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση από τον σχεδιασμό :

1. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα
2. Γραφεία, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμοί
3. Χώροι συνάθροισης κοινού
4. Εστίαση
5. Αναψυκτήρια
6. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής
7. Στάθμευση (Αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2,5 τόνων κοινής χρήσης)
8. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου
9. Ελικοδρόμιο
10. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια
12. Αποθήκευση
13. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
14. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
15. Σταθμοί ΜΜΜ
16. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων
17. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
18. Κατοικία για τον απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση του γηπέδου
19. Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, σύνθετα τουριστικά καταλύματα
20. Αθλητικές Εγκαταστάσεις
21. Θερμοκήπια, δεξαμενές νερού και γενικά εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 09:19 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 1
  ΕΡΕΤΡΙΑ Τ.Κ.34100

  ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας με την υπ’αριθμ.31/2012 απόφαση του διατυπώνει την θέση- άποψη του , όσον αφορά το άρθρο 14 του υπό διαβούλευση Π.Δ. από το ΥΠΕΚΑ, που έχει ως εξής :

  «Η απαγόρευση δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές έχει προκαλέσει τις
  έντονες διαμαρτυρίες των φορέων του Δήμου μας, γιατί οδηγεί στην οικονομική απαξίωση της περιουσίας τους, στην περαιτέρω μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας που θα εντείνει την οικονομική κρίση και προκαλεί αίσθημα αδικίας για όλους εκείνους που κατέβαλλαν σημαντικά ποσά και προς το Κράτος για την αγορά άρτιων οικοδομήσιμων οικοπέδων.
  Ως Δήμος δεν είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση οικοδόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μετά την εκπόνηση και έγκριση των χωροταξικών σχεδίων και σε βάθος χρόνου ικανού για την αξιοποίηση των μέχρι σήμερα οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους, τα οποία είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Η οικονομική απαξίωση των οικοπέδων αυτών και η πρόβλεψη για επαγγελματική εκμετάλλευση είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συγκέντρωση μεγάλων εκτάσεων σε χέρια λίγων, με σκοπό την επαγγελματική τους εκμετάλλευση.
  Δεν νοείται ως ανάπτυξη, η αποθάρρυνση κάποιου να αγοράσει μια έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου στην ελληνική ύπαιθρο και να επενδύσει στην κατασκευή μιας παραθεριστικής κατοικίας. Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί ανάπτυξη, η αναδιανομή του πλούτου της γης και της κτηματικής περιουσίας των πολιτών, υπέρ κάποιων οικονομικών μεγάλων συμφερόντων που θα πέσουν – μετά τις διατάξεις του άρθρου 14, αν περάσουν ως έχουν – πάνω στη γη, την απαξιωμένη πλέον και άχρηστη, αγοράζοντάς την, αντί πινακίου φακής.

  Συμπερασματικά, πρέπει η απαγόρευση δόμησης κατοικίας σε εκτός σχεδίου εκτάσεις να απαλειφθεί από το Προεδρικό Διάταγμα, αφού απαξιώνονται και αχρηστεύονται οι περιουσίες της πλειοψηφίας των δημοτών μας».
  Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας
  Ερέτρια 28/2/2012
  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Αικατερίνη Λουλακά- Μπέτσα

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 1
  ΕΡΕΤΡΙΑ ΤΚ34100
  ΤΗΛ.2229350101

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας με την υπ’αριθμ.31/2012 αποφασή του διατυπώνει την θέση-άποψη του, όσον αφορά το άρθρο 14 του υπό διαβούλευση Π.Δ. από το ΥΠΕΚΑ, που έχει ως εξής :

  «Η απαγόρευση δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές έχει προκαλέσει τις
  έντονες διαμαρτυρίες των φορέων του Δήμου μας, γιατί οδηγεί στην οικονομική απαξίωση της περιουσίας τους, στην περαιτέρω μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας που θα εντείνει την οικονομική κρίση και προκαλεί αίσθημα αδικίας για όλους εκείνους που κατέβαλλαν σημαντικά ποσά και προς το Κράτος για την αγορά άρτιων οικοδομήσιμων οικοπέδων.
  Ως Δήμος δεν είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση οικοδόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μετά την εκπόνηση και έγκριση των χωροταξικών σχεδίων και σε βάθος χρόνου ικανού για την αξιοποίηση των μέχρι σήμερα οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους, τα οποία είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Η οικονομική απαξίωση των οικοπέδων αυτών και η πρόβλεψη για επαγγελματική εκμετάλλευση είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συγκέντρωση μεγάλων εκτάσεων σε χέρια λίγων, με σκοπό την επαγγελματική τους εκμετάλλευση.
  Δεν νοείται ως ανάπτυξη, η αποθάρρυνση κάποιου να αγοράσει μια έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου στην ελληνική ύπαιθρο και να επενδύσει στην κατασκευή μιας παραθεριστικής κατοικίας. Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί ανάπτυξη, η αναδιανομή του πλούτου της γης και της κτηματικής περιουσίας των πολιτών, υπέρ κάποιων οικονομικών μεγάλων συμφερόντων που θα πέσουν – μετά τις διατάξεις του άρθρου 14, αν περάσουν ως έχουν – πάνω στη γη, την απαξιωμένη πλέον και άχρηστη, αγοράζοντάς την, αντί πινακίου φακής.

  Συμπερασματικά, πρέπει η απαγόρευση δόμησης κατοικίας σε εκτός σχεδίου εκτάσεις να απαλειφθεί από το Προεδρικό Διάταγμα, αφού απαξιώνονται και αχρηστεύονται οι περιουσίες της πλειοψηφίας των δημοτών μας».

  Ερέτρια 28/2/2012
  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Αικατερίνη Λουλακά- Μπέτσα

 • 28 Φεβρουαρίου 2012, 16:26 | Katoikos Prwnv Dnmou Artemidos

  Μας πείσατε!.. Δέν έχει κανείς παρά να δει το σχέδιο Π.Δ. για το ρυθμιστικό του Βόλου. Η ΠΑΡΑΛΙΑ των Κάτω Λεχωνίων χαρακτηρίζεται «περιοχή αναζήτησης υποδοχέων για δημιουργία Α και Β κατοικίας» ενώ η αμέσως μέσα από την παραλία ζώνη χαρακτηρίζεται «άμεσου και δραστικού περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης» όπου το όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων είναι τα 15 στρέμματα και το όριο αρτιότητας για κατοικία τα 8 στρέμματα. Τί ακριβώς προστατεύετε; Το φυσικό περιβάλλον του αιγιαλού με κτίσματα «πάνω στο κύμα» ή την «υψηλής παραγωγικότητας» αγροτική γή; Δεν τα αφήνετε καλύτερα όλα αυτά; Σιγά μη σας πήρε ο πόνος για την αγροτική γη και παραγωγή! Με την Κοινή Αγροτική Πολιτική που συναποφασίσατε, έχετε ρημάξει τους αγρότες που εγκαταλείπουν σωρηδόν το επάγγελμά τους αλλά και τους καταναλωτές που πληρώνουν πανάκριβα τα κατά 70% εισαγόμενα αγροτο/κτηνοτροφικά προϊόντα. Σε μια Χώρα που μέχρι το 1981 ήταν αυτάρκης και μάλιστα εξαγωγική για αρκετά από αυτά τα προϊόντα!..

  […] με το άρθρο 14 ή με το Ρυθμιστικό του Βόλου, πάλι για τα συμφέροντα των μεγαλοκαρχαριών πασχίζετε. Είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία για να τους εξασφαλίσετε φιλέτα γης σε εξευτελιστική τιμή. Όλα τα άλλα είναι πομφόλυγες. […]

 • 28 Φεβρουαρίου 2012, 01:58 | ΘC

  Επιμένετε στα λάθη!
  Η Εκτός Σχεδίου Δόμηση δεν σημαίνει και αυθαίρετη δόμηση!
  Το υπουργείο ΠΕΚΑ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ» τους αυθαιρετούχους και ΤΙΜΩΡΕΙ όλους τους υπόλοιπους.

  Η κατοχή μικρών αγροτεμαχίων και οικοπέδων σε κωμοπόλεις είναι ίσως η μόνη ελπίδα για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στην περιφέρεια και λύση εύρεσης στέγης στον κόσμο που εγκαταλείπει τις μεγαλουπόλεις/ανεργουπόλεις.
  Φροντίστε να διατηρήσετε ορθές οικιστικές μεθόδους για τα εκτός σχεδίου αντί να απαγορεύετε αυτού του είδους την δόμηση… δεν θα πάνε οι Έλληνες να χτίσουν στην Εκάλη και το Ψυχικό!

  Το opengov αλλά και το ΥΠΕΚΑ τελικά τα έχετε για να δουλεύετε τούς Έλληνες; […]

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 23:22 | Νικήτας

  Μετά από την ορθή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την συγχώνευση των μονοθέσιων σχολείων γειτνιαζόντων οικισμών απαιτείται η κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτιρίων με δομημένη επιφάνεια 2000 τ.μ. πλέον προαυλίου χώρου,γηπέδων,χώρων στάθμευσης κ.λ.π.δηλαδή οικόπεδα μεγαλύτερα των 5 στρεμμάτων.Τέτοια οικόπεδα εντός οικισμών κυρίως ορεινών περιοχών δεν υπάρχουν δια τούτο θεωρώ οτι είναι αναγκαίον με το άρθρο 14 να είναι δυνατή η δόμηση εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου γειτνιάζουσες με τους οικισμούς.Θεωρώ οτι τούτο είναι απαραίτητο για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων σε ορεινές περιοχές δεδομένου οτι τούτο ικανοποιεί και τις τοπικιστικές απαιτήσεις των κατοίκων γειτνιαζόντων οικισμών πράγμα το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρώς υπόψιν.Η παρέμβαση μου αυτή οφείλεται στην εμπειρία που απέκτησα απο την συνεχιζόμενη προσπάθεια κατασκευής από εμένα ενός τέτοιου σχολείου σε ορεινή περιοχή που αποτελεί γενέθλιο τόπο μου και ευελπιστώ να ολοκληρωθεί σύντομα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2012, 17:03 | Χρηστος Παπαναστασιου, Πολ. Μηχ/κος – Μηχ/γος Μηχ/κος

  Το αρ. 14 διατυπωνει κατα την ταπεινη αποψη μου θαυμασιες αποψεις για εναν ουτοπικο αιθεροβαμονα φοιτητη, αλλα παντελως στερουμενες σοβαροτητος για την σημερινη Ελλαδα.
  Με πανω απο 30 χρονια στο επαγγελμα του μηχανικου, εχω παρατηρησει οτι ο μεσος χρονος ολοκληρωσης των χωροταξικων σχεδιων και των πολεοδομικων μελετων κυμαινεται σε 20 με 30 χρονια.
  Μιλατε κε Υπουργε, συσσωμη η κυβερνηση για αναπτυξη. Για ποια αναπτυξη μιλαμε ? Για την αναπτυξη αυτη που δεν μπορει να εγκατασταθει πουθενα λογω περιορισμων δομησης? Γιατι θυμαμαι πολυ ζωντανα τις βαρυγδουπες εξαγγελιες δημιουργιας βιομηχανικων ζωνων, το ’81-’83, αλλα περιμενω ακομα 30 χρονια μετα την δημιουργια τους. Εκτος αν θεωρειται οτι με τις 5-10 που εγιναν σε ολη την επικρατεια ρυθμισατε ικανοποιητικα το θεμα. Ας δουμε ομως και το θεμα κατοικιας. Το να θεσει κανεις ορους στην ανεγερση μιας κατοικιας ειναι θεμιτο. Το να καταστησει την περιουσια του μεσου πολιτη αννεργη και να του απαγορευσει την αυτοδιαθεση ειναι σαφης και καταφωρη παραβιαση της ελευθεριας του. Βεβαια πιθανον να παραβλεπω το γεγονος οτι η εκτος σχεδιου κατασκευη κατοικιων μπορει να αλλοτριωνει τις αναπαραγωγικες συνηθειες του μοσχοποντικα, προς μεγαλη ψυχολογικη αναστατωση των προσφιλων οικολογων. Για να συνοψισω : Πρωτα θεσπιστε συντομη προθεσμια για την ολοκληρωση των χωροταξικων σχεδιασμων με προβλεπομενες ποινες για την μη εγκυρη ολοκληρωση τους, και βεβαια οχι ποινες του τυπου που συζητουνται για 10 χρονια στα δικαστηρια και μετα επειδη δεν υπηρχε «δολος» λες και η τεμπελια, η αδιαφορια, η στενομυαλια και η ανικανοτητα ειναι προτερηματα, δεν υπαρχει κανεις ενοχος που τα πραγματα μενουν τελματωμενα, και τιποτα δεν μπορει να παει μπροστα. Κι οσον αφορα στην κατοικια, θα επερεπε ισως να σκεφτειτε οτι δεν ειναι δυνατον ολη η Ελλαδα να αποκτησει βιλλα στην Εκαλη. Δεν ειναι αρκετα μεγαλη για να τους χωρεσει ολους. Γι’ αυτο οποιος δεν θελει να σαρδελοποιηθει και ανοιγοντας το παραθυρο να βλεπει την μπουγαδα του γειτονα αντι τον ηλιο, οποιος δεν αντεχει την σκονη, τον θορυβο, τα σκουπιδια στο πεζοδρομιο, το ενα χιλιομετρο περπατημα απο εκει που θα αφησει το αυτοκινητο μεχρι το σπιτι του, θελει να κτισει στο χωραφι του γιατι ειναι δικο του. Δεν του το χαρισε κανενας, και δεν εχει δικαιωμα να του το παρει κανενας. Κλεινοντας, εζησα 10 χρονια στην Αμερικη και καταλαβα γιατι εγινε Αμερικη. Γιατι σεβεται τους πολιτες της. Λυπαμαι βαθυτατα που δεν συμβαινει το ιδιο και στην πατριδα μου.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 15:00 | Γιάννησ θεοδοσάκησ Δικηγόροσ

  Πηγεσ του δικαίου είναι μόνο δύο : Το έθιμο και ο νόμοσ , δηλαδή το άγραφο και το γραπτό δίκαιο , Σκοπόσ του δικαίου είναι να υπηρετεί την κοινωνία και ουχί το ανάποδο ( η κοινωνία να υπηρετεί το δίκαιο ), για αυτό δημιουργήθηκε για την προστασία των » αδυνάτων» από τουσ » δυνατούσ » προσ χάριν τησ κοινωνικήσ ειρήνησ , δηλ τησ έννομησ ή συ-ννομησ τάξησ. Το έθιμο είναι είναι εκ φύσεωσ πρωτότυποσ πηγή δικαίου , δηλ υπάρχει από μόνο του , το έθιμο ενδεικτικά το τραγουδάμε , το ζωγραφίζουμε , το δημοσιογραφούμε , το δοξολογούμε , το μνημονεύουμε , το αναζητάμε , το ζούμε , τον νόμο όχι . Το έθιμο τροποποιεί , καταργεί και γεννά κάθε νόμο ωσ πρωτότυποσ πηγή δικαίου ( αυτονόητο.. ) ιδίωσ , ενδεικτικά , όταν ο νόμοσ δεν πείθει ή όταν ο νόμοσ έχει , εκ φύσεωσ , κενά ωσ έργο ανθρώπινο. Το έθιμο όμωσ κενά δεν έχει , ούτε θεωρίεσ και απόψεισ διότι άλλωσ υπάρχει αίσθηση αδυναμίασ επιβίωσησ για τουσ φιλοσοφιφικά λογιζόμενουσ το δίκαιο.
  Π.χ είναι έθιμο , καινοτομίασ , να κάνομε χρήση περισοτέρων υλικών από όσα ο νόμοσ λέγει όταν οικοδομούμε μια οικία λόγω χώρου και τόπου. Σοφοί νομοδιδάσκαλοι ( Μπαλήσ κλπ ) και αντίστοιχα νομικοί επιστήμονεσ υπήρχαν και υπάρχουν σε αυτήν την χώρα λόγω χώρου και τόπου. Πολεμήθηκαν όμωσ λυσαλέα από τουσ τεχνοκράτεσ , ρωμαιστέσ και πανδεκτιστέσ για τουσ γνωρίζοντεσ που επιδιώκουν την τελειότητα , το πρωτείο , ανταγωνισμόσ , που δεν υπάρχει , είναι ματαιότητα. Αποτέλεσμα ωσ έυστοχα ειπώθηκε σε εμένα , από μια συνάδελφο είναι ότι για πολλά χρόνια , σκόπιμα , να αλλοιωθεί εν μέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και στην νομική επιστήμη με σκοπό από τα πανεπιστήμια να επιδιώκεται να εξέρχονται δικηγόροι… και όχι επιστήμονεσ , αυτό επέβαλε το σύστημα του ανταγωνισμού. Έτσι μεταξύ άλλων έδωσαν πολλοί βάση στην νομολογία , έτοιμε ή δανεικέσ λύσεισ , που δεν είναι πηγή δικαίου , μόνο όταν καθιερωθεί ωσ έθιμο από τον λαό τότε δύναται να αναχθεί σε πηγή δικαίου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι διάφορεσ γνωμοδοτήσεισ καθηγητών και απόψεισ δικαστηρίων καθιερώθηκαν «συστηματικά» στην Γερμανία τον 16ο αιώνα.
  Οι τεχνοκράτεσ λοιπόν στερούμενησ ελληνικήσ παιδείασ και ιστορίασ επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν σκόπιμα μια λάθοσ , ά-τοπη , οριζόντια νομολογία του ΣτΕ για την εκτόσ σχεδίου δόμηση με σκοπό να επιτύχουν , παρά το δίκαιο ( νόμοσ και έθιμο ) , να εκμεταλλευτούν την ελληνική γη προσ όφελοσ του ανταγωνισμού , τησ ανάπτυξησ… ωσ λέγουν ή τησ πράσινησ ενέργειασ…. ομοίωσ , μόνο που θέλουν αύτη δια τησ τελειότητασ που δεν υπάρχει , άλλωστε σκόπιμα δεν επιδίωξαν δίκαιεσ ρυθμίσεισ κατα και το πρόσφατο παρελθόν . Τα μεταπτυχιακά τουσ και οι ξένεσ γλώσσεσ δεν τουσ βοηθούν διότι τα σπούδασαν τεχνοκρατικά θεμελιωμένα πολλάκισ άλλωστε , δηλ και χρήματα πλήρωναν για αυτά ( ανταγωνιστικό εμπόριο σπουδών ) και σύγχηση τουσ προκάλεσαν σκόπιμα.
  Και θέλουν να επιβάλουν αυτά σε ένα τόπο που ο λαόσ του λογίζεται φιλοσοφικά λόγω παράδοσησ και τόπου και χώρου διότι μόνο ο χώροσ και ο τόποσ , και οι ανάγκεσ του , προσδίδει την προσωπικότητα στον άνθρωπο. Π.χ έχουμε τουσ καλύτερουσ πιλότουσ μαχητικών αεροσκαφών , αναγνωρισμένο , λόγω τόπου και χώρου. Δεν δύναται όσο και να προσπαθήσουν ο άνθρωποσ να αλλάξει τον τόπο και τον χώρο διότι θα πρέπει να γκρεμήσουν τα βουνά , να καταπιούν την θάλασσα κλπ . Η χώρα αυτή έχει μικρό ίσιο χώρο , ή σώπατο όπωσ λέμε στην Κρήτη . Είναι άλλη χώρα π.χ από την Γαλλία κατά θέση , έκταση , όριασ και διαστάσεισ. Και όμωσ τεχνοκρατικά ή » ρωμαικά » , λογιζόμενο το ΣτΕ έχει θεμελιώσει μια οριζόντια νομολογία που βασίζεται στο ν.δ του 1923 για την χρήση τησ εκτόσ σχεδίου δόμησησ. Όμωσ το εν λόγω ν.δ του 1923 , ωσ σήνηθεσ με αίτιο αρνητικό έθιμο , στισ βασικέσ του δομέσ εισήχθει στην χώρα μασ από τον τότε πρόσφατο νόμο τησ Γαλλίασ που είχε εισαχθεί σε αυτήν το 1913. Η Γαλλία όμωσ έχει μεγάλο σώπατο μέροσ και άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώσ , βλέπε φέουδα… , από την μητέρα πατρίδα.
  Στον Έλληνα πολλοί προσπάθησαν κατα το παρελθόν να του στερήσουν την ιδιοκτησία του ( Βυζάντιο : οι δυνατοί ήθελαν να πάρουν την ακίνητη περιουσία των αδυνάτων , Οθωμανική περίοδο με το χαράτσι , έγγειοσ φόροσ που από ασυδοσία το εισέπραταν δύο και τρεισ κλπ φορέσ ) Κανείσ όμωσ δεν το κατάφερε , ο Έλληνασ πάντα έβρισκε τρόπο , με το έθιμο , να επιβιώνει. Οι γνήσιοι Έλληνεσ , για τουσ γνωρίζοντεσ , πάντα αφομίωναν τουσ άλλουσ λαούσ , ουδέποτε αφομιώθηκαν από άλλουσ λόγω χώρου και τόπου.
  Μόλισ πάτησε ο άνθρωποσ στην γη , πρωταρχική ανάγκη ήτο η καινοτομία κατοικίασ για να επιβίωσει. Η καινοτομία τησ κατοικίασ γέννησε τισ άλλεσ χρήσεισ , αυτονόητο ?.
  Η πολιτική ηγεσία λέγοντασ μισά σωστά – μισά λάθοσ ή όλα λάθοσ με ειδικό περιτύλιγμα , Μύκονοσ και άλλεσ περιοχέσ που σκόπιμα ανέχτηκε τα προυγούμενα χρόνια … , θέλει να πείσει για τισ επιδιωκόμενεσ οριζόντιεσ ρυθμίσεισ , είναι άλλωστε και αυτό κόλπο των τεχνοκρατών με σκοπό , αδιάφορο από εγωισμό τησ έλλειψησ γνώσεων , να περιβάλλουν σε σύγχηση τον συνομιλητή τουσ για να μην κατέχει ότι λογίζεται ορθά.
  Στο αυτόν χώρο στισ 6/1/2012 έγραψα μερικέσ θέσεισ μου και παραπέμπω σε αυτέσ δια του google διότι παλαιότερεσ θέσεισ δεν υπάρχουν νομίζω στο σύστημα. Ποίοσ είναι ο απώτεροσ σκπόσ : Να δημιουργήσουν ένα Νέο Ντουμπάι … ή ένα Νέο Σεράγεβο…. ή ένα Νέο Πεκίνο…. ( γκρέμισαν τα παροδοσιακα Χου τόνγκ και έχτισαν θεώρατεσ πολυκατοικίεσ ) για όσουν γνωρίζουν και λίγο ταξιδεύουν και δεν κάθονται σε ένα γραφείο μόνο. Τι αλήθεια έκανα στο Ντουμπάι ? = Δημιούργησαν μια πόλη έκτρωμα , δουλειέσ να γίνονται από την μία ….( με δάνεια … ) και από την άλλη να λησμονήσει ο λαόσ τα έθιμα του και την παράδοσή του, ( νομαδικόσ λαόσ – σκηνέσ βεδουίνων ) για να τουσ μαντρώσουν κάπου φανταχτερα …. για να μπορέσουν να δεσπόσουν τον λαό και μετά να τουσ πούν : τόσα λεφτά » δήθεν» έχεισ , μην αντισταθείσ στισ πολιτικέσ αλλαγέσ , όχι τώρα μονάρχησ αλλά δημοκρατία με κόμματα… κλπ.
  Τι λέτε , θα τα καταφέρουν στην Ελλάδα ??? Ίσωσ δηλαδή να πάνε χαμένεσ οι επενδύσεισ … και να μασ μείνουν και τα λεφτά στην τσεπη. Όσοι Έλληνεσ δεν είναι , στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε το έθιμο το Εξοστρατικισμού που το συναντάμε και σήμερα ωσ έθιμο και στην Κρήτη και σε άλλεσ περιοχέσ τησ χώρασ υπό τισ κρατούσεσ κοινωνικέσ αντιλήψεισ.Για να δούμε ποιοσ θα φανεί λίγο – λίγο έξυπνοσ. Αν υποθέσουμε ότι η χώρα αυτή χρωστά είναι σε καλύτερη μοίρα από τισ άλλεσ διότι μόνο χρωστά , οι άλλεσ χώρεσ χρωστάνε αλλα και τουσ χρωστούν , τόσο απλά. Καλέσ Απόκριεσ , έθιμο.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 20:35 | Τ.Ε.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

  ——————————————————————————————————-
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ——————————————————————————————————-

  ΣΗΤΕΙΑ,22/2/2012 ΠΡΟΣ : 1. Υπουργό ΠΕ.Κ.Α.
  κ. Παπακωνσταντίνου
  2. Αν. Υπουργό ΠΕ.Κ.Α.
  κ. Σηφουνάκη
  3. κ. Μ. Καρχιμάκη
  Βουλευτή Λασιθίου

  4. κ. Ι. Πλακιωτάκη
  Βουλευτή Λασιθίου
  5. κ. Σ. Αρναουτάκη
  Περιφερειάρχη Κρήτης
  6. κ. Ν. Καστρινάκη
  Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου
  7. Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

  8. Ν.Ε. Λασιθίου Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

  9. κ. Θ. Πατεράκη
  Δήμαρχο Σητείας
  10. Μ.Μ.Ε. Νομού Λασιθίου

  ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία για τη διατύπωση του άρθρου 14 του σχεδίου Π.Δ.
  “Κατηγορίες και Περιεχόμενο χρήσεων γης” με την οποία στην
  πράξη καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση κατοικίας στις
  θεσμοθετημένες ζώνες γεωργικής γης.

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας αλλά και την εύλογη απορία μας γιά την ανεξήγητη από κάθε άποψη διατύπωση του άρθρου 14 του σχεδίου Π.Δ. “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”, διατύπωση με την οποία στην ουσία καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση κατοικίας στις θεσμοθετημένες ζώνες γεωργικής γης. Και αυτό γιατί παρά το μπαράζ εντονότατων διαμαρτυριών και επερωτήσεων που έχει δεχθεί το Υπουργείο γιά το θέμα (με τελευταία αυτή της Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Β. Τσόνογλου – Βυλλιώτη) ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός εμφανίζεται στην από 20/2/2012 πρωτολογία και δευτερολογία του στη Βουλή ανυποχώρητος και παράλληλα καθησυχαστικός, με μιά απάντηση του τύπου “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε” με την οποία επιχειρεί να χρυσώσει το χάπι . Η αλήθεια βέβαια δεν είναι αυτή όπως θα τεκμηριώσουμε παρακάτω, αφού :
  1.Επιμελώς αποφεύγει ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός να αναφερθεί στην “ταμπακιέρα”, σ’ αυτό δηλαδή που ξεκάθαρα διατυπώνεται στο επίμαχο άρθρο του σχεδίου του Π.Δ. επί του οποίου διαβουλεβόμαστε μεν, μη εισακουόμενοι δε (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) : Ότι δηλαδή στις θεσμοθετημένες περιοχές γεωργικής γης θα μπορούν να οικοδομήσουν κατοικία μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (δηλαδή πλέον ουσιαστικά κανείς, με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγροτική οικονομία στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας).
  2.Στην προαναφερθείσα πρωτολογία και δευτερολογία του κ. Αναπληρωτή Υπουργού, γίνεται επίκληση του επιχειρήματος ότι με το εν λόγω Π.Δ. θα προστατευτεί ο εξωαστικός χώρος. Τώρα πως προστατεύεται μιά ζώνη γεωργικής γης όταν σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο 14 θα απαγορεύεται η ανέγερση κατοικίας από τους – μη – αγρότες αλλά θα επιτρέπεται από τον καθένα η δημιουργία Ορυχείων, Λατομείων και Εγκαταστάσεων Εξόρυξης (!) που έχουν προφανέστατα βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εμάς ως Μόνιμη Επιτροπή Σητείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. μας είναι ακατανόητο. Μήπως είναι περισσότερο συμβατά με τη γεωργική γη τα νταμάρια σε σχέση με την κατοικία ; Τα συμπεράσματα δικά σας…
  3.Ποιές είναι οι αόριστα αναφερόμενες στο επίμαχο άρθρο “ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις” που θα επιτρέπονται στις συγκεκριμένες ζώνες ; Μήπως τίποτα τεράστια 5άστερα συγκροτήματα τα οποία θα ανεγείρουν κάποιοι “έχοντες” οι οποίοι θα αγοράσουν έναντι πινακίου φακής την – απαξιωμένη πλέον μετά την ψήφιση του εν λόγω Π.Δ. – γεωργική γη από τους οικονομικά εξαθλιωμένους σήμερα συμπολίτες μας ; Εύλογος ο προβληματισμός μας, αφού η συγκεκριμένη διατύπωση είναι τόσο γενικόλογη, αλλά και η επαπειλούμενη απαξίωση της γεωργικής γης μας εξαιτίας του επίμαχου άρθρου τόσο σίγουρη !
  4.Ο Δήμος Σητείας είναι ο πρώτος της χώρας που θεσμοθέτησε το 2006 Γ.Π.Σ. και από τους λίγους που μετά τον Καλλικράτη έχει σε όλη του την έκταση θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Άρα υπάρχουν ήδη σήμερα καθορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις γης και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την έκταση του Δήμου. Με το εν λόγω Π.Δ. λοιπόν, έρχεται το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και “τιμωρεί” στην ουσία ένα Δήμο που πρωτοπορώντας έχει ένα θεσμοθετημένο και ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό (αφού είναι προφανές ότι το επίμαχο Π.Δ. δεν θα ισχύσει σε Δήμους που δεν έχουν Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και άρα δεν έχουν θεσμοθετήσει ζώνες γεωργικής γης), αλλά και τον “καπελώνει” ταυτόχρονα αφού ακυρώνει το χωροταξικό του σχεδιασμό με μία οριζόντια σε πανελλαδικό επίπεδο ρύθμιση η οποία προφανώς δε λαμβάνει υπόψη της τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Από τα παραπάνω, είναι νομίζουμε προφανές ότι η επίμαχη – πρωτοφανής κατά την εκτίμησή μας – διάταξη που αφορά την κατοικία είναι άδικη και θα πρέπει πάραυτα να αποσυρθεί. Πεποίθησή μας εξ’ άλλου αποτελεί ότι πραγματικά θα πρόσφερε καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη το Υ.ΠΕ.Κ.Α. αν πρωτίστως φρόντιζε να λύσει τις δικές του παθογένειες και στρεβλώσεις και εννοούμε φυσικά αυτές που καθυστερούν υπέρμετρα την ένταξη περιοχών σε σχέδιο πόλης ανά την Ελλάδα (βλέπε π.χ. την περιοχή ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΣ του Δήμου Σητείας, που η έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης βολοδέρνει μεταξύ συρταριών και υπηρεσιών του Υπουργείου γιά πάνω από 15 χρόνια !). Γιατί ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης θα επέλθει μόνο όταν καταστεί εφικτό να αποδίδονται στους πολίτες οργανωμένοι οικιστικοί υποδοχείς σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι μετά από παρέλευση δεκαετιών ! Σε κάθε περίπτωση με αποσπασματικά, οριζόντια και πρόχειρα μέτρα όπως αυτά που προτείνονται στο επίμαχο άρθρο, δε θα κάνουμε ποτέ χωροταξία στη χώρα μας. Παρακαλούμε λοιπόν πραγματικά όλους σας, από τις κορυφαίες θεσμικές σας θέσεις, όπως καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόσυρση της εν λόγω διάταξης, αφού πέραν του γεγονότος ότι όπως ανωτέρω σας τεκμηριώσαμε είναι άδικη και αβάσιμη, πλήττει βάναυσα το εισόδημα και την περιουσία του μέσου πολίτη, ενώ θα επιφέρει με βεβαιότητα ένα ακόμη καίριο πλήγμα στην ήδη ανύπαρκτη οικοδομική δραστηριότητα των περιοχών της Ελληνικής υπαίθρου στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας…

  ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
  Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

  ΝΙΚΟΣ Μ. ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

 • 23 Φεβρουαρίου 2012, 11:02 | Αλέξανδρος

  Αυτό που καταλαβαίνω εγώ ,είναι οτι για ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κρύβεται δόλος πίσω απο όλη την ιστορία σχετικά με την εκτος σχεδίου δόμηση.Δόλος υπέρ των ισχυρών .Για ποιό λόγο να μην μπορείς να χτίσεις πάνω από τα 4 στρέμματα? Τί να κάνει κάποιος που έχει στο χωριό του μια έκταση ,έναν ελαιώνα ας πούμε και σκόπευε να κτίσει εκεί μια μικρή οικία για να στεγάσει την οικογένειά του ή για να μπορέσει να ασχοληθεί με τις ελίες του για παράδειγμα? Αλλά όχι, να μην τον αφήσουμε ούτε εκεί (στην περιουσία του) να βρεί ησυχία! Όλοι συγκεντρωμένοι και μαντρωμένοι στην πόλη! Ελέγχονται καλύτερα! Τί θα κάνει κάποιος που ΔΕΝ θέλει να μένει στα μεγάλα αστικά κέντρα? Έχετε απαγορεύσει και το ελεύθερο camping να έστεινε μία σκηνή.Έτσι σε συνδυασμό με μιά υψηλή φορολόγιση, αυτοί που κατέχουν εκτός σχεδίου γη, θα αναγκαστούν να την πουλήσουν πυρ παρά (τζάμπα) και κάποιοι θα τους κάνουν τη χάρη να την αγοράσουν!!! Μετά φτιάχνουμε ένα σχέδιο νόμου (καληώρα) που θα ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ την εκτός σχεδίου δόμηση.Κατα τα άλλα είμαστε υπερ της ανάπτυξης και υπέρ της αποκέντρωσης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2012, 19:46 | Αλκιβιάδης

  Βασικά εδώ και δύο χρόνια, προσπαθώ να φύγω με την οικογένειά μου από την Ελλάδα, να αφήσω πίσω τα αδέλφια μου και τους γονείς-παππούδες, περιουσία οικογενειακή, ακίνητα τουριστικά τα οποία λόγω της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ αστάθειας και όχι της οικονομικής κατάστασης που επήλθε στη χώρα, έμειναν αυτά στα αζήτητα, όπως και οι δουλειές μας, τα πτυχία μας αλλά κυρίως το μελλον και η επιβίωσή μας, δυσκολεύομαι να βρω δουλειά στο εξωτερικό επειδή είμαι «Ελληνας». […] η Ελλάδα θα επανέλθει από μόνη της εφόσον σταματήσετε να «νομοθετείτε» βράδυ και ότι σας επιβάλουν χαρτιά που παίρνετε κάτω απο το τραπέζι και ούτε τα διαβαζετε ομολογουμένως. Το άρθρο 14 είναι απαράδεκτο να είναι σε «διαβούλευση» (άλλο ανέκδοτο και αυτό)τζάμπα γράφω κιόλας, εχω ξενερώσει, θα κάνω εμετό.. Εγώ σας ρωτώ το άλλο. Τώρα που με διώξατε από το σπίτι μου και πάω εξωτερικό με τα δυό παιδια μου να δουλέψω και να ζήσω την οικογένειά μου, ποιός μετά την Μέκελ-ΔΝΤ-ολους τους δανειστές μας, θα σας δώσει λεφτά για τις συντάξεις? Σε λίγο καιρό θα σκέφτονται και οι συνταξιούχοι το εξωτερικό.. Μην δω κανέναν βουλευτη να την κάνει εξωτερικό, θα τον βρω να τον γυρίσω πίσω.

 • 22 Φεβρουαρίου 2012, 14:37 | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΜΑΛΟΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ή ΕΞΥΠΗΤΕΤΗΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ(ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ).ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΕ ΑΛΛΙΩΣ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΕΤΕ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Π.Δ. ΣΕ ΧΡΟΝΟ DT ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ.ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΓΚΟΥΣ& ΕΜΒΑΔΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ,ΕΞΩΡΘΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ. ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 300.000 (ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ)ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ.ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΤΣΙΦΛΙΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Δ. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΩΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ή ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ-ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΡΙΑ ΜΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ.ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ,ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ή ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ».

 • 19 Φεβρουαρίου 2012, 20:09 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ MENTHΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ Η ΑΝΡΘΩΠΙΑ.ΑΣΦΑΛΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΤΟΥΡΑ.[ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ]Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΝΑΤΟΥΡΑ.ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ 750 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ? ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΡΜΕΝΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΝΑΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΔ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΕΚΤΙΜΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΡΘΩΠΙΑ. … ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.