Άρθρο 03: Περιοχές Αμιγούς Κατοικίας

Περιοχές αμιγούς κατοικίας στις οποίες πλην της χρήσης κατοικίας επιτρέπονται επίσης και οι παρακάτω χρήσεις :
1. Κοινωνική πρόνοια
2. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
3. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)
4. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 400 τμ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης
5. Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας
6. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος, άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής,. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο.
7. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) εφ όσον προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο
8. Ξενοδοχειακά καταλύματα – ξενώνες μέχρι 40 κλίνες, εφ όσον προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο.

  • 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:59 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

    Στο άρθρο 3, να προστεθεί εδάφιο 9 ως εξής: «9. Υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».