ΑΡΘΡΟ 2. Εξαιρέσεις

1. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχετικών εργασιών, μόνον για νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, δημόσια κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και έργα, δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί για τα οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα οποία σήμερα εκτελούνται.

2. Μετά την κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών, στο χρόνο που ορίζει ο Νόμος, αίρεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια μόνον μετά από αυτοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την διαπίστωση της ακριβούς και νόμιμης χωροθέτησης του κτίσματος. Η άρση της απαγόρευσης της παραγρ. 1 και της παρούσας παραγράφου, αναρτάται υποχρεωτικά, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου συστήνει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής και συμμετέχουν σ΄ αυτές ένα μέλος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ένα μέλος από το Πολεοδομικό Γραφείο της περιοχής και ένα μέλος από το Δασαρχείο της περιοχής.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 16:28 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το άρθρο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί. Δεν νοούνται εξαιρέσεις στην προστασία των καμένων. Βέβαια κατανοώ απόλυτα τι αφορά η εξαίρεση, έστω κι «αποκρύπτεται» πίσω από την φράση «.. έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί για τα οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα οποία σήμερα εκτελούνται….». Αφορά τον υπό δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
  Δηλαδή δεν επιτρέπουμε με τον παρόντα Νόμο την ανέγερση κτισμάτων 100, 200, 300 τ.μ. και επιτρέπουμε την εκχέρσωση κάθε είδους χλωρίδας σε έκταση ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. Αποτελεί το συγκεκριμένο άρθρο ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ.
  Έτσι άλλωστε εξηγείται και η εσπευσμένη και με την προστασία των ΜΑΤ επανεγκατάσταση του εργολάβου στο έργο. Για να «εκτελείται» το έργο κατά την ψήφιση του Νόμου.
  Αν πράγματι σας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος κι όχι η εξυπηρέτηση των εργολαβικών συμφερόντων ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 16:55 | Φαίδων Α. Σταύρου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο έλεγχος και η διαπίστωσις της ακριβούς και νομίμου χωροθετήσεως συνιστά θετικώτατο βήμα. Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψιν ότι η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και ειδικώτερα των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορήσεως (G.I.S.) σε συνδυασμό με τις τεχνικές αποθηκεύσεως δεδομένων, μπορεί να αποτελέσει οριστική λύση γιά τον έλεγχο, καταργουμένων των διαφόρων διαπιστωτικών εργασιών οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες, απαιτούσες προσωπικό και χρόνο εργασίας. Λόγου χάριν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το εν θέματι άρθρο, μπορεί να δημιουργηθεί βάσις δεδομένων ψηφιακών φωτογραφιών με αποτυπωμένα τα όρια καλύψεως του κτίσματος – υφιστάμενα ή επιτρεπόμενα (προκήπια, κ.λ.π.) – η δυνάμει καλυπτομένη επιφάνεια, και το ύψος, δηλ. το σχήμα του νομίμου ιδεατού στερεού. Αποτυπωθέντων των αναφερομένων στοιχείων, ας οικοδομήσει ο καθείς δικαιούμενος ότι επιθυμεί,εντός των προαναφερθεισών συνθηκών. Ανα πάσα στιγμή θα είναι ελεγκτέος γιά την εφαρμογή των νομίμων όρων, βάσει αδιασείστων αντικειμενικών στοιχείων. Η παρεκτροπή θα πρέπει να συνεπάγεται καταδέφιση της υπερβάσεως πάραυτα, και όποια άλλη ποινή ήθελε θεσπισθεί. Ούτε άδειες, ούτε διαπραγματεύσεις με τους υπαλλήλους των πολεοδομιών, αλλά και άνα πάσα στιγμή δημόσιος έλεγχος, διοικητικής αρχής και διοικουμένου.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 15:44 | Ανέστης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στις ειδικές επιτροπές πρέπει να συμμετέχει μέλος άλλης διοικητικής περιφέρειας στην οποία το αντίστοιχο μέλος δεν θα προέρχεται από την παρούσα περιφέρεια για την αποφυγή «διευκολύνσεων».

  Επίσης για να εγκριθεί οτιδήποτε από την ειδική επιτροπή πρέπει να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 13:01 | MM
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Αν κάπου υπάρχει μία άδεια για 50 τ.μ και το κτίσμα είναι 120 τ.μ (όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη τέτοια αυθαίρετα), πώς θα αποδείξει ο ιδιοκτήτης ότι η επέκταση είναι παλαιά και ότι δεν έκτισε μετά την πυρκαγιά? Θα υπάρξει κατεδάφιση?

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Αν κάποιος αμέσως μετά την πυρκαγία επεκτείνει το νόμιμο κτίσμα του από 50 τ.μ στα 100 τ.μ και ισχυρίζεται ότι αυτό είχε γίνει πρίν 5 χρόνια, τί πρόκειται να γίνει ? Μήπως θα είναι ένα παραθυράκι για να διαιωνίζεται η ιστορία με τα αυθαίρετα όπως γίνεται μέχρι σήμερα?

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 13:00 | Nikolas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν ο νεοέλληνας (ναι αυτός που πάει στα μπουζούκια, αυτός που πετάει το τσιγάρο του έξω από το παράθυρο σε μια βόλτα στο Διόνυσο, κλπ…) ακούει εξαιρέσεις, ανάβει ένας γλόμπος πάνω από το κεφάλι του (όπως αυτός του Κύρου Γρανάζη στα Μίκυ Μάους!!!).
  Προσπαθεί να βρει λύση, διέξοδο, και να παρουσιαστεί ως παραπάνω «μάγκας» από τους άλλους γιατί ξεγέλασε το σύστημα…
  Όχι εξαιρέσεις, για το Θεό, όχι άλλες…κλείστε τα παραθυράκια, οριοθετείστε τους νόμους.
  Δεν πάσχουμε από νόμους, από την τήρηση αυτών πάσχουμε…

  Καλημέρα σας!

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 13:07 | Martin Hank
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια μόνον μετά από αυτοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την διαπίστωση της ακριβούς και νόμιμης χωροθέτησης του κτίσματος.

  Τις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου συστήνει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής και συμμετέχουν σ΄ αυτές ένα μέλος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ένα μέλος από το Πολεοδομικό Γραφείο της περιοχής και ένα μέλος από το Δασαρχείο της περιοχής.

  Πολύ ενδιαφέρουσες οι παράγραφοι.Το πολεοδομικό χάος ερωτά κάποιος αφελής ποιός το επέτρεψε έως τώρα; Μήπως εγώ ή εσείς; Ποιές υπηρεσίες εξέδοσαν τις άδειες; ΄Αλλες; Εκτός αν μετατραπούν αίφνης από hell house σε angel house άμα τη αναγνώσει του νόμου,αν και δυστυχώς κι αυτό γειτονεύει με το Brooklyn. Ο νόμος αν θέλετε να πετύχει οφείλει να έχει συστημικό χαρακτήρα.Και τότε θα δείτε τους καταπατητές να κατασκηνώνουν κάτω από το Υπουργείο σας. Εάν μέχρι την έκδοσή του δεν τους δείτε,θα έχουν ήδη ανακαλύψει τις διόδους.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 13:55 | ΣΩΤΗΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό είναι δημόσιο έργο και εξαιρείται? Ίσα, ίσα, που τέτοιου είδους δημόσια έργα θα πρέπει να είναι τα πρώτα που θα πρέπει να επαναξιολογηθούν.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 12:47 | Φάνης Α. Παυλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αποτελεί κοινό τόπο όλων των πολιτών ότι η διαφθορά στο πολιτικό μας σύστημα ξεκινά από τη Δημόσια Διοίκηση, στην οποία το φαινόμενο οργιάζει. Ειδικά όλοι εμείς που καθημερινά συνεργαζόμαστε με τις Πολεοδομικές αρχές και τα Δασαρχεία έχουμε διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις στρεβλώσεις και την αποσύνθεση που φτάνει μέχρι του σημείου να υποχρεώνεται κανείς για το αυτονόητο, το τυπικό, το απλά διαδικαστικό…

  Οι Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου που προτείνονται θα πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να αναφέρονται και να λογοδοτούν σε ένα ελεγκτικό σύστημα ανθρώπων με αξίες, αυστηρό και αδιάφθορο που στόχο θα θέσει την πάταξη της διαφθοράς, τον περιορισμό και την εξάλειψη φαινόμενων χρηματισμού και εν τέλει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

  Μεταρρύθμιση και νέο πλαίσιο χρειάζεται πρώτα η νοοτροπία κι έπειτα η λειτουργία.

  Φάνης Α. Παυλίδης
  Ειδικός σύμβουλος ακινήτων
  Νέα Μάκρη, κιν. 6945-29.30.21
  fanis_pavlidis@yahoo.gr

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 12:30 | WWF Ελλάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Η διατύπωση του άρθρου είναι μάλλον δυσνόητη και δεν διασαφηνίζει επαρκώς τις εξαιρέσεις. Προτείνεται να γίνει μία ξεκάθαρη απαρίθμηση των εξαιρέσεων με παραπομπή στους σχετικούς νόμους όπου αυτό απαιτείται (πχ ειδικές εγκαταστάσεις). Η αναφορά σε «έργα που εκτελούνται» κρίνεται περιττή.
  2. Στην 2η παράγραφο, προτείνεται η άρση των απαγορεύσεων να γίνεται με απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  3. Σε ότι αφορά τις «Ειδικές Επιτροπές», κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός του αριθμού και της χωρικής αρμοδιότητάς τους. Για απλοποίηση των διαδικασιών, προτείνεται η συνάφεια της χωρικής τους αρμοδιότητας με τα αντίστοιχα πολεοδομικά γραφεία.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 10:56 | Ελευθεριάδης Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Απαιτείται ταχύτητα στην χαρτογράφηση των προσφάτως καμμένων περιοχών καθώς με τα παραθυράκια που προσφέρονται στο άρθρο 2 (προς αποφυγή αδικιών) οι επίδωξοι καταπατητές μπορούν να δράσουν τόσο γρήγορα ωστε να «επισκευάσουν» το κατα τα άλλα ανύπαρκτο κτίσμα τους εντός δασικής περιοχής ή να επιτύχουν μια «χωροθέτηση» του κτιρίου τους σε «νόμιμη» περιοχή με το γνωστό τρόπο του λαδώματος υπαλλήλου Πολεοδομίας ή δασαρχείου.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 02:46 | Irini Gortsila
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στην παρ.1 να προστεθεί » …. κατ εξαίρεση.. επιτρέπεται …μετά από αιτιολογημένη γνώμη…..»
  Γιά τα μέλη όλων των επιτροπών να και γιά όλους του μετέχοντες σε οιαδήποτε διαδικασία εκδόσεως οικοδομικών αδειών σε περιοχές που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με χώρους πρασίνου οιασδήποτε μορφής, να θεσπίσετε ηυξημένη ευθύνη, » ως εν τοις ιδίοις», δηλ.την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου που προβλέπεται στον ΑΚ. Η ευθύνη τους να είναι η εκτενέστερη και σε περίπτωση παραβάσεων τότε οι ποινές γιά μεν τους υπαλλήλους να φθάνουν μέχρις απολύσεως γιά δε τους ιδιώτες μέχρι και κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων.ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. ΟΜΩΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΘΙΖΕΙ!!!!!

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 01:13 | Mixalns
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Dustuxws sta «vomima» ktismata avnkouv kai ta paravoma pou vomimopoin9nkav ?

  As epitrepetai va yivovtai erya movov ta dnmosia erya kai ktismata. To basiko eivai va mnv xrnsimopoin9ouv oi e3aireseis tou vomou sav efaltnrio yia va ktistouv n va epekta9ouv MH dnmosies eykatastaseis.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 23:09 | Μαρία-Στέλλα Αλούπη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΧΙ. Ο,τι σήμερα δεν έχει οικοδομική άδεια, και κτίζεται αυθαίρετα σε δασική έκταση, πρέπει να σταματήσει, και η περιοχή να αποκατασταθεί. Τα «δημόσια έργα υποδομών» κτλ είναι ύποπτα και ερεθίζουν τους καταπατητές να έρθουν από κοντά κι αυτοί να χτίσουν.
  Εγώ μπορώ να επιτρέψω μονάχα μία περίπτωση (εκτός των αυτονόητων, πχ Σανατορίων κτλ): Κανονικά άτομα (όχι πάμπλουτοι) που είχαν από παλιά δασωμένο κτήμα του παπού τους κτλ (εξακριβωμένα δικό τους), να μπορούν να κρατήσουν (ή σπανίως και να χτίσουν) σπιτάκι ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ (σε υλικά, μέγεθος, ρυθμό και αναλογίες) ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ, ΡΑΜΠΟΤΕ, ΣΑΓΡΕ, ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙΑ (δηλαδή ΌΧΙ σαν τα «αγροτοτουριστικά» της πρώτης εποχής του ΠΑΣΟΚ), ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΔΕΗ ΚΤΛ, ΧΩΡΙΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΛ, ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΛΑΝΤ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΞΕΝΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.
  ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΞΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΩΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ.

  ΔΗΛΑΔΗ: ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ και όχι τα δήθεν «παραδοσιακά» με σχέδια copy – paste των τεχνικών γραφείων (πχ μεζονέτες της Λέσβου, Μύκονος κτλ), τότε πιστεύω ότι θα μπορούσαν να επιτραπούν κτίσματα σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων κτημάτων που δασώθηκαν παλιά, ή, ακόμα και κοντά σε κάποιες παραλίες (όπως δημιουργήθηκαν οι νησιωτικοί οικισμοί, που δε θα υπήρχαν αν εφαρμόζονταν τα τρέχοντα πολεοδομικά σχέδια των χαράξεων, των μπετών και της μαύρης συμφοράς).

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 23:29 | Κρυσταλλίδης Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω τον περιορισμό μόνο σε δημόσια έργα υποδομής
  Τροποποιημένο άρθρο 1
  1. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχετικών εργασιών, μόνον για νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια, δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί για τα οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα οποία σήμερα εκτελούνται.

  Προτείνω εντός των αναδασωτέων περιοχών πλήρη απαγόρευση και κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων με αποζημίωση μόνο για τα νόμιμα. Αν μείνει το άρθρο όπως είναι τα δάση θα συνεχίσουν να χτίζονται και τα μέλη των Επιτροπών να θησαυρίζουν.
  Τροποποιημένο άρθρο 2
  2. Μετά την κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών, στο χρόνο που ορίζει ο Νόμος, αίρεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. Εντός των αναδασωτέων περιοχών όσες οικοδομικές άδειες είχαν εκδοθεί νομίμως ακυρώνονται και η οικοδομή κατεδαφίζεται, οι δε ιδιοκτήτες αποζημιώνονται μόνον μετά από αυτοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την διαπίστωση της ολικής κατεδάφισης του κτίσματος. Η άρση της απαγόρευσης της παραγρ. 1 και της παρούσας παραγράφου, αναρτάται υποχρεωτικά, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 22:22 | Θεοδωρίδης Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχετικών εργασιών, μόνον για υφιστάμενα δημόσια ή ιδιωτικά κτίσματα ή κτίρια, για τα οποία ειχαν εκδοθεί νομίμως οικοδομικές άδειες, για ειδικές εγκαταστάσεις και έργα, δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία είχαν χωροθετηθεί ανεξάρτητα αν δεν είχαν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες ή τα οποία σήμερα εκτελούνται

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 21:10 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Τι πα να πει «Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια…»
  αφού είναι αναδασωτέα πως εκδόθηκε άδεια; Ή είναι αναδασωτέα ή δεν είναι.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 20:21 | Sotiris
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  http://timber.unece.org/

  περί διαχείρισης δασών.

  έχει επίσης ενδιαφέρον να δει τι κάνουνε σε χώρες όπου υπάρχει ουσιαστική προστασία των δασών. Βλ. ΚΑΝΑΔΑΣ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ κ.α.

  Δε χρειάζεται φαντασία. Χρειάζεται θέληση.

  Εύχομαι να γίνει κάτι που θα αφήσει κάτι στα παιδιά μας εκτός από μπετά…

  Καλή επιτυχία.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 19:38 | Χαρά Παναγιωτοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παράγραφος 2.
  «Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια…»
  Πως γίνεται να είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια εντός αναδασωτέου χώρου, άρα μέχρι πρώτινος δασικής περιοχής? Και δεν αναφέρετε στον νόμο καν η σημείωση για δημόσια κτίρια (που ούτε αυτό είναι λογικό, εφόσον η περιοχή είναι δασική, είναι για όλους) αλλά γενικότερα αφήνοντας παράθυρο για όποιον επιτήδειο.
  «μετά από αυτοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την διαπίστωση της ακριβούς και νόμιμης χωροθέτησης του κτίσματος.»
  Καμία επιτροπή δεν είναι αμέμπτου ηθικής στην Ελλάδα.
  Δεν χρειάζονται και άλλες εξαιρέσεις τα δάση που έχουν απομείνει.
  Καμία εξαίρεση στον κανόνα.
  Όπου ήταν δάσος να ξαναγίνει και οτι χτίστηκε/χτίζεται/θα χτιστεί να γκρεμίζετε με συνοπτικές διαδικασίες.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 18:29 | Tσιριγωτακης Κωνσταντινος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Για να λειτουργισει ενας τετοιος νομος δεν θα πρεπει να υπαρχει καμια εξαιρεση. Εαν θελουμε να ειμαστε σοβαροι….

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 17:43 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλά όσα λετε για τις κεμένες εκτάσεις στην αττική και αλλού.Τι γίνεται όμως μέ μέρη όπως στα Ιόνια Νησιά με την ιδιαιτερότητα του Νόμου.Πότε επί τέλους θα πεί το Κράτος ποιά είναι δάση Κρατικά ποιά είναι δάση ιδιωτικά.Πότε θα συνταχθεί Δασολόγιο.Επίσης σε όσα ακίνητα χαρακτηρισθούν ως δασικά αλλά ιδιωτικά πότε το Κράτος θα θεσπίσει σαφείς κανόνες διαχείρισης.Πολλά ακίνητα που σήμερα μπορεί να χαρακτηρισθούν δασικά,έθρεψαν ολόκληση γενια το 1940 και την κατοχή όταν η πεινα θέριζε.Εμειναν ακαλλιέργητα και έβγαλαν σπάρτα και περνάρια,γιατί χαρακτηρίζονται Δασικά άρα μη εκμμεταλλεύσιμα.ΓΙΑΤΙ τιμωρει έτσι το κράτος τους πολίτες .Αυτό ισοδυναμεί με ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 17:49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ,ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓKΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΕ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΞOΡΗΞΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ?ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ? ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ?ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΕΠΙΚΥΝΔΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΥΘΕΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ…. ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΗ!!! ΑΤΤΙΚΗ . ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 17:09 | Γιάννης Σ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  καμία εξαίρεση ,φτάνει πιά ,με τις εξαιρέσεις χτίστηκαν τα περισσότερα .
  Στα δικαστήρια κάνουν πάρτυ ο κάθε καταπατητής .

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 14:04 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα ήθελα να γράψω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα των εξαιρέσεων και κάποια γενικότερα σχόλια.
  1)Πρέπει να καταργηθει η εκτός σχεδίου δόμηση.
  2)Τι θα γίνει με οικισμούς που προυπήρχαν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, των μεγάλων πυρκαγιών τύπου «Ανθούσα» και οι οποίοι είναι εκτός σχεδίου; Υπάρχει περίπτωση τέτοιοι οικισμοί να συμπεριληφθούν στους υπό εκπόνηση δασικούς χάρτες;Αν ναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δήλωσαν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο θα αποζημιωθούν και θα τη χάσουν ή θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης τελικά;
  Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν την πρώτη τους κατοικία ή/και κάποιο οικόπεδο (δεν αναφέρομαι σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς ούτε στην Εκκλησία)και δεν νομίζω ότι είναι εφικτό ήδη υπάρχοντες οικισμοί να κατεδαφιστούν ειδικά στην ΒΑ Αττική όπου υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν δεν δοθεί οριστική λύση σε τέτοιου είδους προβληματικές καταστάσεις οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι καταπατητές οι οποίοι θα βρίσκουν τρόπους να καταπατούν αλλά και να εντάσσουν περιοχές στο σχέδιο ενώ ήδη υπάρχοντες οικισμοί της δεκαετίας του ’50-’60 θα θεωρούνται παράνομοι!

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 11:36 | Α.Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στην §1 αναφερει «…, ειδικές εγκαταστάσεις και έργα, …».

  Αναφερεται προφανως σε δημοσια η ιδιωτικα, μιας και στα υπολοιπα αναφερει σαφως τον αποκλειστικα δημοσιο χαρακτηρα τους.
  Επειδη αλλου δεν αναφερεται τι ειναι αυτες οι «ειδικες εγκαταστασεις», ουτε εδω βεβαια, αν δεν διευκρινιστει τι ειναι, θα προκυψει ενα τεραστιο παραθυρο για «αναψυκτηρια», «θεραπευτηρια», «χωρους ειδικης φιλοξενειας» κλπ, νομιμα βεβαιως, αλλα εκτος πνευματος νομου. Πιστευω οτι πρεπει να οριοθετηθει τι ειναι επιτρεπομενο και τι οχι σαφως και οχι ετσι αοριστα, μιας και η αοριστια δυσκολευει τοσο τις υπηρεσιες οσο και τους πολιτες.
  Αν απο την αλλη εννοουσατε δημοσιου χαρακτηρα «ειδικες εγκαταστασεις» ας το γραψετε οτι «δημοσιες ειδικες εγκαταστασεις».

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 11:42 | ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύρια Υπουργέ,
  Ημητέρα μου πριν 30 χρόνια όντας χήρα και προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της , αγόρασε ένα αγροτεμάχιο στην Σαλαμίνα στην περιοχή Σελίνια.Πλήρωσε την εφορία , πλήρωσε τα πάντα και κάποια στιγμή θέλησε να μεταβιβάσει αυτό το αγροτεμάχιο σε εμάς.όταν ξεκινήσαμε τις διαδικασίες ενημερωθήκαμε ότι η έκταση αυτή είναι δασική.Το αγροτεμάχιο αυτό στοίχησε 30.000 δρχ το έτος 1972, ουδέποτε υπηρξε αναφορά για δασική έκταση ή κάτι παρόμοιο , εν γνώση μας ήταν ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης, φυσικά σήμερα στην περιοχή που είναι το δικό μας αγροτεμάχιο έχουν κτιστεί μόνιμες κατοικίες , εκκλησία και διάφορα τέτοια. Αν αυτή είναι δασική έκταση θα πρέπει και όλες οι κατοικίες που βρίσκονται εκεί να κατεδαφιστούν , αν όμως δεν γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και στην περιπτωσή μας να γίνει μεταβίβαση και να έχουμε τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους ιδιοκτήτες της εν λόγω περιοχής.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 08:52 | Νικόλαος Παπαδόγιαννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να μην υπάρχουν επιτροπές. Αντ’ αυτών ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από την αρμόδια σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπηρεσία. Επίσης να προβλέπεταιθεσμικά πως θα ελέγχεται η Υπηρεσία που πραγματοποιεί τους ελέγχους από ανώτερη υπηρεσία. Τέτοιοι έλεγχοι υπηρεσιών πρέπει να θεσμοτηθούν σε όλο το δημόσιο κατά τον τρόπο που λειτουργούν οι πιστοποιημένες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και όχι όπως σήμερα που γίνονται μόνο κατόπιν καταγγελίας από σώμα επιθεωρητών ή από ανεξάρτητες αρχές.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 22:52 | Αποστόλης Μουστάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι εξαιρέσεις του προς διαβούλευση νομοσχεδίου θα πρέπει κατ ατην γνώμη μου να συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:
  -Νομίμως υφιστάμενα κτίρια που καταστράφηκαν ολοσχερώς λόγω της πυρκαγιάς μπορούν να πάρουν ακόμα και άδεια κατεδάφισης και οικοδομής εφόσον το νέο κτίριο που θα ανεγερθεί θα είναι ακριβώς το ίδιο με το κατεστραφέν.
  Επίσης θα πρότεινα ότι οι επιτροπές που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο δεν έχουν λόγω ύπαρξης αν αφενός δημιουργηθεί το εθνικό δασολόγιο και επεκταθεί το εθνικό κτηματολόγιο σε όλη την χώρα και αφετέρου με την εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για αιρετή περιφερειακή διοίκηση ο κάθε περιφερειάρχης θα διορίζει κατά το δοκούν τα δικά του άτομα στις επιτροπές και θα πράτει περιφερειαική πολιτική σύμφωνα με την κομματική του ταυτότητα.Τέλος οι επιτροπές κατά βάση είναι και χρονοβόρες, άγονται και φέρονται από αυτόν που τις διορίζει και βεβαίως έχουν και οικονομικό κόστος στον φορέα διορισμού.Μην δημιουργήσουμε νέες επιτροπές στις θέσεις των παλαιών.Τέλος οι επιτροπες κατεδάφισης ή όπως αυτές και αν ονομαστούν θα πρέπει να έχουν και σαφές νομοθετικό πλαίσιο χωρίς παραθυράκια και το ισχύον πλαίσιο μάλλον έχει αφήσει μέχρι στιγμής αρκετά με αποτέλεσμα την επέκταση των πόλεων ακόμα και σε πρανή με μεγάλη κλίση.Δεν μας χρειάζονται νέες επιτροπές αν οι υπηρεσίες της εκάστοτε νομαρχίας, περιφέρειας και της πολιτείας με σαφέστατες και μη επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο περί ορισμού του δάσους,των προστατευόμενων περιοχών κλπ κάνουν την δουλειά τους.Δηλαδή η κάθε επιτροπή τι ρόλο θα έχει;Να εκτελεί τις εντολές που θα παίρνει από τον σημερινά διοριζόμενο και αυριανό εκλεγμένο περιφερειάρχη;Τέρμα στις επιτροπές αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ως πολιτεία, προστατεύοντας το ελάχιστο δάσος που έχει απομείνει από τις καταπατήσεις.
  Το δάσος θα πρέπει να παραμείνει δάσος.Από κάποια στοιχεία ίσως λίγο παλαιότερα (του 2000) που έχουν δημοσιευτεί προκύπτει ότι κατά μέσο όρον αντιστοιχεί στον Αθηναίο πολίτη περίπου 2 τμ πρασίνου ενώ αντίστοιχα στον πολίτη της Στοκχόλμης είναι 14τμ και στον πολίτη της Σόφιας 19 τμ ανά κάτοικο.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει πρόνοια για την ανάπτυξη του δάσους και παράλληλα για την διασφάλισή του και να μην είναι περιοριστικό για τις τελευταίες πυρκαγιές αλλά γενικότερο.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 21:38 | Μ. Ζαχαράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η λειτουργία της επιτροπής προφανώς θα δημιουργήσει προβλήματα και σίγουρα δεν διασφαλίζει το νόμιμο των διαδικασιών. Η κοινή λογική λέει πως, σε περίπτωση ολοκληρωμένου αυθαιρέτου, η επιτροπή πιθανώς θα αναγκαστεί να γνωμοδοτήσει θετικά για χ, ψ «κοινωνικούς λόγους» του ιδιοκτήτη που μπορούν εύκολα επικαλεστούν. Ίσως έτσι να δημιουργείται ένας μηχανισμός νομιμοποίησης τελικώς. Η τώρα διατύπωση είναι πολύ θολή. Καλύτερη να μην περιλαμβάνεται…

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 20:51 | Ανώνυμο
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της δημόσιας διαβούλευσης. Θα ήθελα να επισημάνω σε αυτή την προσπάθεια σας να μη ξεχαστούν και άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές και η οικοδομική δραστηριότητα ανθίζει. Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες και οι χρήσεις γης και να ισχύσει το σύνταγμα για την προστασία του περιβάλλοντος.
  Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο να δίνεται η δυνατότητα της αδειοδότησης τεχνικών αντιπλημμυρικών και άλλων έργων που σχετίζονται με την αποκατάσταση του δάσους και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 17:19 | Αντωνης Αλεξιου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στο αρθρο:

  «Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια μόνον μετά από αυτοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου»

  1.ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΠΌΤΕ;

  2.ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!

  και να φανταστείτε φίλοι μου…ούτε 1 τ.μ. ιδιοκτησίας δεν έχω σε τέτοιες εκτάσεις

  Ευχαριστώ

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 11:31 | Πρέζας Παντελής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Νομίζω πως στις εξαιρέσεις θα πρέπει να προστεθούν και τα νέα δημόσια κτίρια.

  Οι επιτροπές ελέγχου στην Ελλάδα δεν εξασφαλίζουν την εφαρμογή των νόμων. Αντίθετα, πολλές φορές εξασφαλίζουν τον πλουτισμό των μελών των επιτροπών αυτών.
  Αντίθετα η δημοσίευση των αποφάσεων του Περιφερειάρχη στο διαδικτυακό τόπο της περιφέρειας, εξασφαλίζει περισσότερο από την τυχόν αυθαιρεσία.

  Προτείνω,επιπλέον, να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα στην οποία θα δημοσιεύονται εκεί όλες οι αποφάσεις οι οποίες εξαιρούν οικοδομικές εργασίες από τον παρόντα νόμο, από όποιον φορέα κι αν εκδίδονται . Επιπλέον προτείνω τη δημιουργία μιας νομικής υπηρεσίας που να ελέγχει αυτεπάγγελτα όλες αυτές τις αποφάσεις για τη νομιμότητά τους.
  Να μπορεί δε αυτή η επιτροπή να «παγώνει» άμεσα όποιες αποφάσεις κρίνει ότι είναι παράτυπες ή παράνομες και να στέλνει τους παραβάτες στον εισαγγελέα.
  Θα ήταν σημαντικό αυτή η ιστοσελίδα να έχει έναν χάρτη (π.χ. της Αττικής) που να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος με συνεχή κλικ να μεγενθύνει το χάρτη και τελικά να ενημερώνεται για την συγκεκριμένη περιοχή που ενδιαφέρεται και τελικά γνωρίζει για το ποιες εξαιρέσεις υπάρχουν εκεί. Να γίνει δηλ. η ιστοσελίδα λειτουργική και αποτελεσματική ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο πραγματικά.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 10:38 | Αποστολος Καρελης Αρχιτεκτων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατα την γνωμη μου θα πρεπει η εξαιρεση να περιλαβει και τα νομιμως υφισταμενα κτισματα που καταστραφηκαν ολοσχερως απο την πυρκαγια (και για την αποκατασταση των οποιων αρα απαιτειται η εκδοση αδειας οικοδομης και οχι απλως επισκευων).

  Προυποθεση εκδοσης της παλαιας αδειας οικοδομης αυτων των κτισματων ηταν ο τοτε χαρακτηρισμος της ιδιοκτησιας ως αγροτεμαχιο και η εκδοση σχετικης βεβαιωσης απο το Δασαρχειο.

  Πως ειναι δυνατον σημερα η Πολιτεια να ερχεται να επανεξετασει τον δασικο ή μη χαρακτηρα ιδιοκτησιων για τις οποιες ειχε ηδη εκδοθει Αδεια Οικοδομης;

  Συμφωνω με ολους οτι υπαρχουν παρα πολλα φαινομενα συναλλαγης στις πολεοδομιες και στα δασαρχεια. Κατι που οι νεες νομοθετικες πρωτοβουλιες επιζουμε ολοι να θεραπευσουν.

  Ομως, θα πρεπει ομως καποτε οι νομοταγεις πολιτες, που τηρησαν τις προβλεπομενες απο τον Νομο διαδικασιες, να προστατευθουν.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 08:22 | Ανώνυμο
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «Η άρση της απαγόρευσης της παραγρ. 1 και της παρούσας παραγράφου, αναρτάται υποχρεωτικά, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.»
  Καλή ιδέα αλλά χρειάζεται προσδιοριστικό χρονοδιάγραμμα. Αναρτάται πότε; μια βδομάδα μετά; ένα μήνα μετά; η πριν;

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 03:18 | Λάμπης Δημητρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα πάσης φύσεως «αυθαίρετα» που «νομίμως» υφίστανται, καμμένα ή μη, εξαιρούνται ή όχι? Οταν το ελληνικό κράτος και η συγκεκριμένη περιοχή βρίθει τέτοιων κτισμάτων που ηλεκτροδοτούνται και υδροδοτούνται, γιατί δεν μιλάμε πιο ξεκάθαρα?

 • 27 Οκτωβρίου 2009, 23:47 | Παναγιώτης Ψάλτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  συμφωνώ

 • 27 Οκτωβρίου 2009, 22:37 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΒΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για αυτές τις επιτροπές μπορεί να γίνει??? για να μην τρυπήσουν το σύστημα και η εξαίρεση γίνει κανόνας.

 • 27 Οκτωβρίου 2009, 21:25 | Σωτήρης Κανδρέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι εξαιρέσεις οδεύουν προς την σωστή κατεύθυνση