Άρθρο 05:Φορέας Διαχείρισης

Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας, ανατίθεται στο Δασαρχείο Βυτίνας, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος (γ) του Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α ) όπως ισχύει.

 • 26 Δεκεμβρίου 2012, 19:27 | ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5
  Διατηρούμε έντονες επιφυλάξεις ως προς τον ορισμό του Δασαρχείου Βυτίνας ως φορέα διαχείρισης, τουλάχιστον με την υφιστάμενη μορφή λειτουργίας του και με δεδομένη την υποστελέχωση των υπηρεσιών του.
  Αν και συμφωνούμε επί της αρχής με την ανάγκη περιορισμού των ΝΠΙΔ στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, η νομική μορφή του Δασαρχείου δεν επιτρέπει τη δραστηριοποίησή ή χρηματοδότησή του κατά τα άρθρα 2 έως και 8 του νόμου 2742/1999, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι κανονισμοί λειτουργίας και προσωπικού, ο διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κλπ είναι ανέφικτοι με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του Δασαρχείου (ν 3852/2010 Καλλικράτης).
  Θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη για ένα ευρύτερο συμβουλευτικό προς στο Δασαρχείο σχήμα με τη συμμετοχή τοπικών, επιστημονικών, περιβαλλοντικών και εθελοντικών φορέων.
  Θεωρούμε ότι στην περίπτωση ορισμού του Δασαρχείου Βυτίνας ως Φορέα Διαχείρισης, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Δασική Διοίκηση για την υπογραφή της Σύμβασης Διαχείρισης του Άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5
  Ο Φορέας διαχείρισης δεν πρέπει να είναι απλό υπηρεσιακό όργανο και διεκπεραιωτής της βούλησης της εκάστοτε αποκεντρωμένης ή αιρετής περιφέρειας, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί ανεξαρτήτως των προθέσεων των δασαρχείων. Ο Φ.Δ. πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός, επιστημονικά και διοικητικά στελεχωμένος, με περιβαλλοντική γνώση και ευαισθησία. Να έχει αυτόνομη περιβαλλοντική στόχευση, με επικεφαλής επιστήμονες- φορείς πολιτικής.
  Το δασαρχείο, οι Ο.Τ.Α. (Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Γορτυνίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και οι δύο ορειβατικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι της Αρκαδίας, ΣΑΟΟ και ΕΟΣ, πρέπει μεταξύ άλλων φορέων όπως οι κοινωνικοί εταίροι ή προσώπων να συμμετέχουν στο Δ.Σ., όλοι αμισθί.
  Ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να εμπεδώσει στην τοπική κοινωνία, κουλτούρα ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος του Μαινάλου, που θα φέρει στη συνέχεια βιώσιμη ανάπτυξη και όχι στρεβλή, άναρχη, πελατειακή και πρόσκαιρη οικονομική επέκταση.

  Εν όψει της αποστολής του Π.Δ. στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ για επεξεργασία, θεωρούμε ότι οι προαναφερθείσες επισημάνσεις μας θα τύχουν της προσοχής σας. Ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις ανακολουθίες του σχεδίου Π.Δ. με την Ε.Π.Μ., και τους σκοπούς ανακήρυξης του Μαινάλου σε προστατευόμενο οικοσύστημα.

  Με εκτίμηση,
  για το Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
  Ν. Παναγιωτόπουλος Μιχ. Μιχαλόπουλος

 • 24 Δεκεμβρίου 2012, 15:22 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5. Φορέας Διαχείρισης

  Ο νόμος 2742/1999 με σαφήνεια ορίζει τις υποχρεώσεις κλπ του φορέα διαχείρισης, όμως θεωρώ σκόπιμο να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον ο κανονισμός λειτουργίας του υπόψη φορέα. Το Δασαρχείο θα πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο, αλλά ενδιαφέρον, αυτό έργο. Τονίζω πως είναι απαραίτητο να έχει την στήριξη της διοίκησης, της ιεραρχίας αλλά και της κοινωνίας.

  Απόστολος Άνδρου
  τ. Γενικός Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
  τ. Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Και ανάπλασης του Κηφισού Ποταμού και τακτικό μέλος του Μητροπολιτικού Φορέα Διαχείρισης Και ανάπλασης των Προστατευόμενων Περιοχών της Αττικής

 • 24 Δεκεμβρίου 2012, 10:32 | Μιχαλόπουλος Μιχ Γραμμ ΕΟΣ Τριπολης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Άρθρο 5
  Ο Φορέας διαχείρισης δεν πρέπει να είναι απλό υπηρεσιακό όργανο και διεκπεραιωτής της βούλησης της εκάστοτε αποκεντρωμένης ή αιρετής περιφέρειας, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί ανεξαρτήτως των προθέσεων των δασαρχείων. Ο Φ.Δ. πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός, επιστημονικά και διοικητικά στελεχωμένος, με περιβαλλοντική γνώση και ευαισθησία. Να έχει αυτόνομη περιβαλλοντική στόχευση, με επικεφαλής επιστήμονες- φορείς πολιτικής.
  Το δασαρχείο, οι Ο.Τ.Α. (Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Γορτυνίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και οι δύο ορειβατικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι της Αρκαδίας, ΣΑΟΟ και ΕΟΣ, πρέπει μεταξύ άλλων φορέων όπως οι κοινωνικοί εταίροι ή προσώπων να συμμετέχουν στο Δ.Σ., όλοι αμισθί.
  Ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να εμπεδώσει στην τοπική κοινωνία, κουλτούρα ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος του Μαινάλου, που θα φέρει στη συνέχεια βιώσιμη ανάπτυξη και όχι στρεβλή, άναρχη, πελατειακή και πρόσκαιρη οικονομική επέκταση.

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 13:35 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5 – Φορέας Διαχείρισης : Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, η Μελέτη Οργανωτικής Δομής και η μεγιστοποίηση εξεύρεσης οικονομικών πόρων μέσα από δραστηριότητες της προστατευόμενης περιοχής, δεν έχει αντιμετωπισθεί στο παρόν σχέδιο Π.Δ. Να επισημανθεί ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης θα πρέπει να εγκριθεί ως Υπουργική Απόφαση και να περιγράφει όχι μόνον τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα, αλλά και τις υποχρεώσεις των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής, είτε μόνιμων, είτε παραθεριστών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών. Ο καθορισμός αυτών των υποχρεώσεων, η επικοινωνία τους στους πολίτες και η εφαρμογή τους θα διασφαλίζει την υλοποίηση των όρων προστασίας με το μικρότερο δυνατό κόστος, αφού ο Φορέας Διαχείρισης κατά το μεγαλύτερο μέρος λειτουργίας του, θα είναι ένας επιστημονικός, συντονιστικός και ελεγκτικός μηχανισμός. Άρα το ζητούμενο θα είναι περισσότερο η επιστημονική έρευνα, ο σχεδιασμός προστασίας, ο έλεγχος, η φύλαξη, η διαρκής εκπαίδευση σε χρήση της τεχνολογίας, η οργάνωση των στελεχών του και όχι η συνεχής αναζήτηση πόρων για πραγματοποίηση διαφόρων επιμέρους εργασιών αποκατάστασης, μέριμνας κλπ, που οφείλουν να διασφαλίζονται εκ των προτέρων από την νομοθετικά προκαθορισμένη συμπεριφορά των πολιτών που διαβιούν ή επισκέπτονται την περιοχή και τον μακροπρόθεσμο δεσμευτικό σχεδιασμό της Πολιτείας.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 17:18 | Σοφία Ριζοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για τον Φορέα διαχείρισης έχω ένα σχόλιο. Σε αυτό τον υπέροχο τόπο όπως είναι το Μαίναλο το οποίο γνωρίζω, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας, ανατίθεται στο Δασαρχείο Βυτίνας. Δεν θα υπήρχε σχόλιο, αν δεν γνώριζα πως για μια σειρά άλλες περιοχές της Ελλάδας ιδρύθηκαν διακριτοί φορείς διαχείρισης με επιστήμονες-φορείς πολιτικής, επί κεφαλής.