Άρθρο 06:Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Εντός των ορίων των οικισμών και των μοναστηριών της περιοχής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Για τους οικισμούς που δεν έχουν καθοριστεί όρια απαιτείται πολεοδομική ρύθμιση καθορισμού των ορίων του οικισμού και ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε ότι αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση, εντός των δασικών διακένων της ζώνης Β.1 και προκειμένου να προστατευτεί η συνέχεια του δασικού οικοσυστήματος και να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες αλλοιώσεις του τοπίου του ορεινού όγκου, ισχύουν τα εξής:
 Σε ακτίνα 500 μ. από τους υφιστάμενους οικισμούς, και σε θέσεις υψομέτρου κάτω των 1000 μ εφαρμόζονται οι διατάξεις περί της εκτός σχεδίου δόμησης, όπως ορίζονται στην ζώνη Β2 στο άρθρο 3 του παρόντος.
 Σε θέσεις υψομέτρου μεγαλύτερου των 1000 μ. δεν επιτρέπεται η δόμηση.

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 19:48 | Μιχαήλ Ρέκκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται διάταξη που απαγορεύει την δόμηση σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000μ, περιορισμός που δεν υπάρχει σε νομοθετήματα προστασίας ορεινών όγκων σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα.
  Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή αγνοεί την μακραίωνη ιστορία των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία δημιουργούσαν οικισμούς σε τοποθεσίες με υψόμετρο άνω των 1000μ, καθώς και το ότι δώδεκα (12) από τους μεγαλύτερους υπάρχοντες οικισμούς της περιοχής έχουν υψόμετρο άνω των 1000μ.
  Ας σημειωθεί ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το «σπίτι στο δάσος» όχι μόνο δεν απαγορεύεται αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα που το προωθούν, επειδή θεωρείται ως παράγοντας ασφάλειας του ίδιου του δάσους.
  Επειδή, κατά την άποψή μου, η βιώσιμη ανάπτυξη με όρους και κανόνες και η προστασία με παράλληλη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό δίπολο για την προστασία του δάσους, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση στις αγροτικές εκτάσεις που υπάρχουν στα διάκενα του δάσους (ζώνες Β2) και να επιβληθούν αρχιτεκτονικές προδιαγραφές σε δύο κατευθύνσεις, α) την συνέχιση της υφιστάμενης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και β) την δημιουργία νέας αρχιτεκτονικής τάσης, οικολογικής και βιοκλιματικής, με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή ξύλινες κατασκευές με εμφανείς κορμούς που εντάσσονται αρμονικά στο δασικό περιβάλλον, τάση αποδεκτή σε μοναδικού φυσικού κάλλους βουνά και δάση σ’ όλη την Ευρώπη.

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 19:27 | LEYTERHS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιβάλλεται να αποσαφηνισθεί,ποιές οριοθεσίες οικισμών θεωρούνται εκτελεστές πράξεις της διοίκησης, δεδομένου ότι έχει κριθεί ότι οριοθεσίες οικισμών που έγιναν με βάση γραπτές οδηγίες της διοίκησης,πρό του 1975, στερούνται εκτελεστότητας και συμπαρασύρονται σε ακυρότητα και οι οικοδομικές άδειες που εκδίδονται ή εκδόθηκαν. Θα πρέπει σαφώς να μνημονευθούν οι σχετικές διατάξεις με βάση τις οποίες γίνονται έγκυρες οριοθεσίες( βλ. σχετικά Δ/γματα περί οριοθεσίας οικισμών κάτω από 2000 κατοίκους και εισηγητικές εκθέσεις τους).Επίσης κατά τό μέρος που γίνεται αναφορά σε δόμηση και αρτιότητα γηπέδων, δραστηριότητα βασικά που επηρεάζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή, εκτιμάται ότι οι διατυπώσεις , θα πρέπει να εναρμονισθούν με το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 24 παρ.3,4),που επιβάλλει να χωροθετούνται χρήσεις γής , και αυτό μέ κριτήρια Χωροταξίας. Η περιβαλλοντική δηλαδή προστασία του όρους Μαίναλο, επιβάλλεται να διασφαλισθεί τουλάχιστον όσον αφορά κινδύνους από την δόμηση, μέσα από την επιστημονική χωροθέτηση χρήσεων και όχι με βάση το προωθούμενο Π.Δ/γμα,το οποίο στο ζήτημα αυτό, αφήνει περιθώρια οικοπεδοποιήσεων και μελλοντικών αλλοιώσεων της όλης φυσιογνωμίας της περιοχής , έξω από τις τοπικές ανάγκες των κατοίκων.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 12:07 | Alkis Lamprou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Eρώτηση: Εάν κάποιος διαθέτει ένα αγροτεμάχιο εντός της ακτίνας των 500 μ. από υφιστάμενο οικισμό και σε θέση υψομέτρου ίσου των 1000 μ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί της εκτός σχεδίου δόμησης, όπως ορίζονται στην ζώνη Β2 στο άρθρο 3 του παρόντος ή δεν θα μπορεί να οικοδομηθεί?
  Επίσης, εάν το αγροτεμάχιο είναι εκτός της ακτίνας των 500 μ. από υφιστάμενο οικισμό με υψόμετρο κάτω των 1.000μ θα μπορέσει να οικοδομηθεί ή όχι?

  Με λίγα λόγια ορίστε παρακαλώ με περισσότερη σαφήνια το πολεοδομικό καθεστώς.

  Σας ευχαριστώ.

  Α.Λ