Άρθρο 4 – Τήρηση των διατάξεων του παρόντος

1. Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Ο φορέας συντάσσει πενταετή σχέδια οικολογικής διαχείρισης της περιοχής, με έμφαση στους οικοτόπους και στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης.
2. Εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας του Υμηττού και τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει την κατεδάφισή τους και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.

 • Άρθρο 4

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4.1
  Αναφέρεται: «Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999»
  Επισήμανση: Δεδομένου ότι ι) σύμφωνα με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στο άρθρο 210 παράγραφος Α.5 αναφέρεται ότι «Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης και η εποπτεία των ορεινών όγκων της Αττικής…» περιέρχεται στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, όπως, ανάμεσα σε άλλα, και η αντιπυρική προστασία, η καταστολή δασικών πυρκαγιών, και ο σχεδιασμός αναδασώσεων (σ.σ. παράγραφος Δ.4 και Δ.5 του ιδίου άρθρου), ότι ιι) όσον αφορά τους συνδέσμους ειδικού σκοπού, όπως η προστασία και ανάπτυξη οικοσυστημάτων, στα άρθρα 105 και 106  του ίδιου προσχεδίου νόμου, προβλέπεται η σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων και Περιφερειών (ΝΠΔΔ) με ουσιαστικό έλεγχο της διοίκησης από την Περιφέρεια (σ.σ. Σύσταση Δ.Σ.: 50% συμβούλων από Περιφέρεια – 50% από Δήμους) και ότι ιιι) σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προβλέπεται να συγκροτηθεί Μητροπολιτικός Φορέας με αντικείμενο το ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ που θα έχει την ευθύνη για τους ορεινούς όγκους (Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα, Ποικίλον όρος), καθώς και δύο ακόμη ανάλογοι Φορείς που θα έχουν αντικείμενο το αστικό πράσινο και το παράκτιο μέτωπο αντίστοιχα, απαιτείται να διευκρινιστεί η μορφή, οι αρμοδιότητες και οι πόροι του φορέα που θα αναλάβει την οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ο ρόλος των υπαρχόντων Συνδέσμων Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού και Πεντέλης.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4.2
  Αναφέρεται: «Εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας του Υμηττού και τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει την κατεδάφισή τους και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.»
  Επισήμανση: Να δημοσιοποιηθούν άμεσα (σ.σ. σε συνεχώς ανανεούμενη ιστοσελίδα που θα απεικονίζει την εξέλιξη της καταγραφής) οι υφιστάμενες αυθαίρετες και παράνομες κτιριακές εγκαταστάσεις στον Υμηττό για τις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και να προωθηθεί άμεσα, και όχι σε 8 μήνες από τη δημοσίευση του νέου ΠΔ, η διαδικασία κατεδάφισης τους με σαφές χρονοδιάγραμμα και σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων (σ.σ. ποιος φορέας θα αναλάβει την κατεδάφιση).

 • 3 Μαΐου 2010, 18:23 | Ορφανός Δημήτριος

  Κύριοι τη είναι αυτά που μας λέτε για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στον Υμηττό . σήμερα 3/5 το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει σχέδιο για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σαν εισπρακτική πολιτική .
  3/5/10

 • Από τη μια πλευρά η Πολιτεία προσπαθεί να περιορίσει το αδηφάγο και αχανές Ελληνικό Δημόσιο με τους χιλιάδες φορείς και νομικά πρόσωπα που ρουφάνε αχόρταγα και ανεξέλεγκτα τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Από την άλλη πλευρά το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να δημιουργήσει από έναν φορέα διαχείρισης για το κάθε βουνό και για τον κάθε υδροβιότοπο της πατρίδας μας…

  Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται ίδρυση νέων «φορέων διαχείρισης». Αυτό που χρειάζεται είναι η δημιουργία ενός γραφείου ή τμήματος ή υποδιεύθυνσης εντός του ΠΕΚΑ ή της Νομαρχίας με νομοθετικά κατοχυρωμένο καθήκον να αναλάβει το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ως προς την προστασία του Υμηττού.
  Ποιοί είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς;
  Το ΥΠΕΚΑ βεβαίως καθώς και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, οι νομαρχίες, οι γειτονικοί δήμοι, οι φορείς και οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται πέριξ του βουνού, οι πάσης μορφής σύλλογοι των κατοίκων της περιοχής, οι κυνηγετικοί σύλλογοι κλπ.

  Γίνεται σαφές, κάθε μέρα και περισσότερο, ότι το Ελληνικό κράτος πτώχευσε… Οι φορείς διαχείρισης και οι διάφορες «οικολογικές» ΜΚΟ που κρύβονται πίσω τους, ζουν από τις κρατικές επιχορηγήσεις και δεν έχουν προοπτική επιβίωσης. Αντίθετα, οι κυνηγετικές οργανώσεις (250 Σύλλογοι, 7 Ομοσπονδίες, 1 Συνομοσπονδία) είναι αυτοχρηματοδοτούμενες από τις εισφορές των κυνηγών και διαθέτουν 230.000 ενεργά μέλη πρόθυμα να συνεισφέρουν εθελοντικά για την προστασία της υπαίθρου.

  Συνεργαστείτε με τις κυνηγετικές οργανώσεις, εκμεταλευτείτε το πάθος και την αγάπη των κυνηγών για την ύπαιθρο! Αναθέστε τους τη μελέτη (και την υλοποίησή της) για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων του Υμηττού.

  Και εν πάση περιπτώση δεν κατάλαβα γιατί η σύσταση του προτεινόμενου φορέα διαχείρισης θα γίνει με μεταγενέστερο ΠΔ. Τί σας εμποδίζει να ορίσετε τη σύστασή του τώρα, στο ίδιο ΠΔ, ολοκληρώνοντας έτσι το πλαίσιο προστασίας του Υμηττού;

 • 26 Απριλίου 2010, 18:52 | ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  email: nasosan@hotmail.com

  Θεωρώντας ότι έγινε κάποιο ηλεκτρονικό σφάλμα κατά την αποστολή του από 22 Απριλίου 2010 σχολίου μου το ξαναστέλνω «αρκεί να μπορέσουν να λειτουργήσουν…» η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού. Χρειάζεται όμως και διάδοση της οικολογικής συνείδησης αλλά και οικονομική στήριξη και τεχνολογική υποστήριξη.

 • 23 Απριλίου 2010, 13:01 | Πανος Κορτσιμελιδης

  Καλα ολα αυτα (σε θεωρητικο επιπεδο) αλλα αναρωτιεμαι σε τι θα οφελησει ενας νεος φορεας ενω υπαρχουν ηδη μηχανισμοι οι οποιοι τελουν εν υπνωσει και αν καποτε θα δουμε να γκρεμιζονται αυθαιρετα επωνυμων. Και μιλαω για βιλλες και οχι παραγκες. Προσωπικα δεν πιστευω πως θα το δω σε αυτην την ζωη.

 • 22 Απριλίου 2010, 21:40 | ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  αρκει να μπορεσουν να λειτουργησουν…

 • 22 Απριλίου 2010, 20:35 | skiafos nikolaos

  ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

  1. Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Ο φορέας συντάσσει ΔΕΚΑΕΤΗ(ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑ Κ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΤΑ 5 ΚΑΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)Γ σχέδια οικολογικής διαχείρισης της περιοχής, με έμφαση στους οικοτόπους και στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης.
  2. Εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας του Υμηττού και τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει την ΑΜΕΣΗ κατεδάφισή τους και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.