Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η αποτελεσματική προστασία του Όρους Υμηττού και των περιφερειακών αυτού εκτάσεων, με την οικολογική διαχείριση και διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας, την ανάπτυξη των σημαντικών οικολογικών λειτουργιών του για το λεκανοπέδιο της Αττικής, την προστασία του τοπίου και τον έλεγχο της δόμησης.

 • Άρθρο 1

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1.1
  Αναφέρεται: «Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η αποτελεσματική προστασία του Όρους Υμηττού και των περιφερειακών αυτού εκτάσεων, με την οικολογική διαχείριση και διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας, την ανάπτυξη των σημαντικών οικολογικών λειτουργιών του για το λεκανοπέδιο της Αττικής, την προστασία του τοπίου και τον έλεγχο της δόμησης.»
  Επισήμανση: Να προστεθεί «Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι επίσης να αποτελέσει «προπομπό και πρότυπο για την προστασία όλων των ορεινών όγκων της Αττικής», το νομικό πλαίσιο (σ.σ. πλατφόρμα) προστασίας επί του οποίου θα πρέπει να βασιστούν οι πάσης φύσεως ισχύουσες και μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου του υπό μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουν, ρητά ή εμμέσως, το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας».

 • 16 Μαΐου 2010, 11:45 | Λαμπιρη Μαριανθη Καππατου

  Σχόλιο της Μαριάνθης Λαμπιρη το γένος Καππάτου, κατοίκου της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης για την διαβούλευση του σχεδίου νόμου προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού.

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ
  Επιθυμώ να ενημερώσω πως η κατοικία μου επί της οδού Νεύτωνος 69, τκ 163 43, αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία που στέγαζε τους γονείς μου από την δεκαετία του ‘50 και εδω και 40 έτη στεγάζει τη δική μου οικογένεια και τα εγγόνια μου.
  Ο πατέρας μου το 1951 προεβει στην αγορά του οικοπέδου με το Συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο υπ’ αρ.28015/16.6.1951,(Συμβολαιογράφος Αθηνών, Παναγιώτης Κανακάρης). Από το 1955 άρχισε η κατασκευή τμηματικά και λογω οικονομικών δυσκολιών ολοκληρώθηκε το 1970 καλύπτοντας τις στεγαστικές μας ανάγκες. Το 1966 σε εκτέλεση του προαναφερθέντος Προσυμφώνου συντάχτηκε το υπ’ αρ.31988/1.11.1966 Συμβόλαιο,( Συμβολαιογράφος Καρτσούνης), και μεταγράφηκε νόμιμα την 18.11.1966 εις τα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ηλιούπολης στον τόμο 25, με αριθμό 54.
  Το 1973 απεβίωσε ο πατέρας μου και ακλουθήσαμε την νόμιμο διαδικασία με την υπ’ αρ. 6432/11.6.1974 Πράξη Αποδοχής Κληρονομίας, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Ι. Σαλταβαρεα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ηλιούπολης στον τόμο 71 με αριθμό 484, εξοφληθέντος και του αναλογούντος φόρου όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 9987/13.5.1988 Πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. Το 1977 ακλουθήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες νομιμοποιησηςτης αυθαιρέτου κατοικίας που θέσπισε η Πολιτεία βάσει του Ν. 720/1977.
  Την 5.11.1977 αποκτήθηκε με αυξ. Αριθμό 139/972 ο προσωρινός τίτλος μη κατεδαφίσεως αυθαιρέτου. Την 16.2.1978 ο τίτλος οριστικής μη κατεδαφίσεως αυθαιρέτου σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρου 1 του Ν. 720/77. Στις 30.3.1984 κάναμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την νομιμοποίηση της κατοικίας μας με την συμπληρωματική δήλωση του άρθρου 15,παρ.5 του Ν.1337/83.Το 1988 η μητέρα μου με την αρ. 3328/17.6.1988 Συμβολαιογραφική Πράξη Γονικής Παροχής Ν.1329/83,μου διέθεσε το νόμιμο ποσοστό της επί του εν λόγω ακινήτου που και μεταγράφηκε νόμιμα.
  Για την ανωτέρω Γονική Παροχή είχε επιβληθεί εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ανάλογος φόρος υπεραξίας ύψους 800.000 δρχ. Ο οποίος αποπληρώθηκε με μηνιαίες δόσεις.
  Από την Ειδική Μελέτη του Δήμου Ηλιούπολης προκύπτει ότι το οικόπεδο επί του οποίου είναι κτισμένη η κατοικία μου, δεν παρουσιάζει ουδεμία υπέρβαση των ορίων των αναγραφομένων στο Συμβόλαιο αγοράς (βλ. Σελ. 7, 36 κατηγορία 1: ιδιοκτησίες για τις οποίες υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι κυριότητας και έχουν σήμερα το εμβαδόν που αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας.
  Η ένσταση μας προς την Επιτροπή Εκδικάσεων Ενστάσεων παρ. 4, αρθρ.4 του Π.Δ. 267/21.8.98 (ΦΕΚ Α 195/98) παρ’ όλο που σαφώς αναφέρεται σε νέα αυθαίρετα και όχι σε κατασκευές προ 40 – 50 ετών (βλ. Αρθρ. 8. παρ.1), εκδικάστηκε την 23.3.2000 η δε εκδοθείσα Απόφαση αριθμό. 11/67/23.3.2000 με καλύπτει πλήρως. Η αγορά έγινε από τον πατέρα μου την περίοδο κατά την οποία είχε γίνει άρση της αναδάσωσης και κατάτμηση της έκτασης. (βλ. ΦΕΚ Α209/19.9.1950 κ’ ΦΕΚ 299/19.8.1950).
  Το έτος 1963 ο κ. Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με την αριθμό. 2/1963 Απόφαση του οριοθέτησε οριστικά την δασική έκταση του δάσους Καρράς και στο συν/νο συνοδευτικό διάγραμμα δια ερυθρού χρώματος σημειώνεται η ιδιοκτησία μου η οποία ευρίσκεται εκτός της πράσινης γραμμής. Στην πλέον πρόσφατη επίσημη τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής με αφορμή την Μελέτη που διενεργήθηκε για λ/σμο του Δήμου Ηλιούπολης, (έτος έκδοσης 1999), σημειώνεται εκ νέου δια ερυθρού χρώματος στο συν/νο φωτοτυπικό αντίγραφο του συνοδευτικού της εν λόγω Μελέτης σχεδιαγράμματος ιδιοκτησίας μου .
  Το έτος 1988 κατά την τελευταία πυρκαγιά πέραν του γεγονότος ότι κινδύνευσε η ζωή όλων μας και ο σύζυγος μου υπέστη σοκ,(προσφάτως είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς και η υγεία του παραμένει βεβαρημένη και επισφαλής), υπεστήκαμε σημαντικές ζημιές στο ακίνητο μας. Συγκεκριμένα κατεστράφη το σύστημα θέρμανσης απωλέσθησαν σκεύη, κατεστράφη μερικώς το αυτοκίνητο κ’ ολικώς ένα καινούργιες μοτοποδήλατο κ.λπ.
  Πέραν των υλικών ζημιών , θέλω να τονίσω την παντελή αδιαφορία και αναλγησία όλων των αρμόδιων φορέων σε όλα τα επίπεδα. Για όλα όσα έχουμε βιώσει για πάνω από μισό αιώνα, μας δημιουργεί την εντύπωση πως είμαστε πολίτες Β’ κατηγορίας.
  Τέλος η μακροχρόνια ταλαιπωρία κ η προσωπική μας πικρία δεν αλλάζει στο ελάχιστο την θετική μας άποψη για την προστασία του πρασίνου του Υμηττού μιας που είμαστε οι πλέον άμεσα θιγόμενοι σε κάθε είδους καταστροφή του.
  Ελπίζω πως η κατανόηση του προβλήματος θα έχει αποτέλεσμα στις σωστές αποφάσεις σας.

  με τιμή

  Μαριάνθη Λαμπίρη Καππάτου

 • 15 Μαΐου 2010, 14:24 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ
  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1. Του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Στρατιωτικών Συν.Π.Ε., οδός Σαμουήλ 34, Γλυφάδα, Τ.Θ.4063, τ.κ.10210 Αθήνα.
  2. Του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καφεπωλών »Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Συν.Π.Ε. οδός Αθανάτου 110 Γλυφάδα.
  3. Του Συλλόγου Οικιστών ‘‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’’, οδός Αγίου Νεκταρίου 109, Γλυφάδα
  4. Του Συλλόγου Οικιστών ‘‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ’’ Γλυφάδα.

  ΠΡΟΣ

  Τους αξιότιμους:
  κ.κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  κ.κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
  κ.κ. Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως.
  κ.κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
  κ.κ. Αντιπροέδρους της Βουλής των Ελλήνων.
  κ.κ. Υπουργό ΠΕΚΑ.
  κ.κ. Υφυπουργό ΠΕΚΑ.
  κ.κ. Βουλευτές Β΄ Περιφέρειας Αθηνών.
  κ.κ. Πρόεδρο του ΟΡΣΑ.
  κ.κ. Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΚΑ.
  κ.κ. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και
  Κατοικίας ΥΠΕΚΑ.
  κ.κ. Νομάρχη Αθηνών.
  κ.κ. Δήμαρχο Γλυφάδας Αττικής.
  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γλυφάδας.

  Σας διαβιβάζουμε το ψήφισμα που λάβαμε σχετικά με τις προτεινόμενες από το ΥΠΕΚΑ διατάξεις για την τροποποίηση του Π.Δ. 544/78, που αφορούν την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού, που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και αφού σας επισημάνουμε ότι οι ιδιοκτησίες μας που έχουμε αποκτήσει από το 1950 έως 1960 δεν έχουν καμιά σχέση με τον ορεινό όγκο του Υμηττού, Σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να συμβάλλετε στην επίλυση του δίκαιου αιτήματός μας, που είναι η αποδέσμευση των ιδιοκτησιών μας από τις ζώνες προστασίας και η ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως.

  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  Την 3-5-2010 στο Κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη στη Γλυφάδα, συγκεντρωθήκαμε όλοι εμείς που έχουμε στην εκτός σχεδίου περιοχή της Γλυφάδας κατοικία, στην οποία διαμένουμε, ή οικόπεδο, σε ένα από τους οικιστικούς θύλακες του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Στρατιωτικών, ή του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καφεπωλών ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ ή των συλλόγων, Η ΠΡΟΟΔΟΣ και Δημιουργική Πορεία (Γύρισμα Τερψιθέας – Ανάληψη), όπου, αφού έγινε ενημέρωση για τις προτάσεις του ΟΡΣΑ που περιλαμβάνονται στο το προς διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Υμηττού, σύμφωνα με τις οποίες για μια ακόμα φορά διαπιστώνεται η άρνηση και απροθυμία των αρμοδίων για την επίλυση του προβλήματος, που κρατά εμάς και τις ιδιοκτησίες μας σε ομηρία πάνω από 60 χρόνια, αποφασίσαμε ομόφωνα τα παρακάτω:
  Α. ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΟΠΟ:
  1. Γιατί, όχι μόνο αγνοήθηκαν οι προτάσεις και οι ομόφωνες αποφάσεις του Δήμου Γλυφάδας, αλλά και γιατί ο αρμόδιος Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας επιδεικτικά και προκλητικά αρνήθηκε την συνεργασία με την διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας για την επίλυση του προβλήματός μας.
  2. Γιατί, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενώ οι ιδιοκτησίες μας, (σπίτια και οικόπεδα), που έχουν αποκτηθεί και οικοπεδοποιηθεί πριν από 50-60 χρόνια, οι οποίες αποτελούν οικιστικές περιοχές, είναι συνέχεια του αστικού ιστού του Δήμου Γλυφάδας με τον οποίο συνορεύουν και αποτελούν ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο, δεν αποδεσμεύονται από τις ζώνες προστασίας του Υμηττού, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους παραμένουν στην ζώνη Β και ένα μικρό μέρος τους (στους Συνεταιρισμούς Πολιτικών Υπαλλήλων και Καφεπωλών) στην Ζώνη Α.
  3. Γιατί, στο χάρτη της περιοχής των κατοικιών και των οικοπέδων μας στους ανωτέρω οικιστικούς θύλακες στη Γλυφάδα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, δεν αποτυπώνεται η σημερινή πραγματική οικιστική κατάσταση και ανάπτυξη της περιοχής μας, δηλαδή, σε αυτόν δεν εμφανίζονται, ούτε τα σπίτια μας, ούτε η υπάρχουσα ρυμοτομία, που είναι όμοια και συνέχεια της εντός σχεδίου περιοχής με την οποία συνορεύουν, ούτε οι δρόμοι, ούτε τα οικόπεδά μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει παραπλάνηση και παραπληροφόρηση για την υπάρχουσα σημερινή πραγματική κατάσταση της περιοχής μας.
  4. Γιατί, θεωρούμε ότι εμπαιζόμαστε, αφού με τις προτάσεις αυτές όχι μόνο δεν λύνεται το μακροχρόνιο δίκαιο αίτημά μας, αλλά στην ουσία συνεχίζεται η ομηρία μας.
  Β. ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΟΠΟ:
  Όλες οι εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Πολιτικών Υπαλλήλων και Καφεπωλών και των Συλλόγων Πρόοδος- Δημιουργική Πορεία (Τερψιθέα – Ανάληψη) στη Γλυφάδα Αττικής, όπως τα όριά τους φαίνονται στην ολοκληρωμένη μελέτη και τα σχέδια που την συνοδεύουν του Πολεοδομικού Γραφείου των κ.κ. Κοέν και Βουλγαρίδη, που έχει κάνει αποδεκτή ο Δήμος Γλυφάδας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου και έχει υποβάλλει στον ΟΡΣΑ και στο ΥΠΕΚΑ, ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, δηλαδή ή να καταργηθεί η Β΄ Ζώνη στις περιοχές αυτές στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής και ένα μικρό τμήμα της Ζώνης Α’, όπου επεκτείνονται οι εκτάσεις των οικισμών των Συνεταιρισμών Πολιτικών Υπαλλήλων και Καφεπωλών, διαφορετικά το όριο αρχής της Β’ ή της Α’ Ζώνης στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής να μεταφερθεί στα όρια των διαμορφωμένων οικισμών αυτών, αποδεσμεύοντάς τους από τις προτεινόμενες διατάξεις προστασίας του όρους Υμηττός. Και
  Γ. ΝΑ ΔΙΑΤΡΑΝΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΟΠΟ:
  Την αντίθεσή μας σε όσα οι αρμόδιοι ΟΡΣΑ και ΥΠΕΚΑ αποφασίζουν για μας και τις ιδιοκτησίες μας χωρίς εμάς και τον κατ΄ εξοχή αρμόδιο για την περιοχή μας Δήμο Γλυφάδας Αττικής, γνωρίζοντάς τους, ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι δεν θα αποδεχθούμε την οποιαδήποτε ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας και ότι θα αγωνιστούμε μέχρι την τελική δικαίωσή μας και με άλλες μορφές αγώνων.
  ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

 • 15 Μαΐου 2010, 08:36 | Λεωνίδας

  Ολοκληρωτική απαγόρευση του Κυνηγίου στον Υμηττό: Διαφωνώ απολύτως, Το κυνήγι είναι μια φυσική επιλογή για την διαιώνιση του καλύτερου και ισχυρότερου μέλους μιας αγέλης ζώων. Η υποκρισία περιττεύει όταν η χρήση χημικών αποβλήτων, πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών εξαφανίζει ολοκληρωτικά την χλωρίδα και την πανίδα περιοχών και υπάρχουν άτομα που υποστηρίζουν πως η θήρευση μεμονωμένων θηραμάτων επηρεάζει την πανίδα. Υπάρχουν κανόνες για το κυνήγι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και θα πρέπει αυτό το κράτος να σταματήσει δηλώνοντας αδυναμία να εφαρμόσει τους νόμους να τους καθολικεύει σε ολικές απαγορεύσεις. Προτείνω να κοπούν οι χρηματοδοτήσεις των μη κυβερνητικών <> οργανώσεων, πολύ θα ήθελα σαν πολίτης να δημοσιευτούν οι επιχορηγήσεις ώστε να ξέρω που πάνε τα λεφτά μας, και να κατευθυνθούν στους κυνηγητικούς συλλόγους όλης της χώρας που συντηρούν εκτροφεία θηραμάτων ώστε τα θηράματα που απελευθερώνονται να πολλαπλασιαστούν η πανίδα να μεγαλώσει και τα χρήματα των φορολογουμένων να πιάσουν τόπο. Προτείνω, να θεσμοθετηθεί, τα πρόστιμα σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες, παράνομες εκμεταλλεύσεις ορεινών όγκων, και κάθε φύσεως παρανομίες που καταγγέλλονται από τους κυνηγούς και τους κυνηγητικούς συλλόγους , να καταλήγουν στις κυνηγητικές οργανώσεις ώστε να υπάρχει το κίνητρο τις αποκάλυψης των παρανομιών. Ενώ πιστεύω σε αντίθετη περίπτωση η ολοκληρωτική απαγόρευση του κυνηγίου θα επιφέρει την συσκότιση και τον αποκλεισμό της διαπίστωσης των παρανομιών στις εν λόγω περιοχές ώστε μετά να λέμε υποκριτικά ακόμα μια φορά δεν είχαμε τα μέσα να ελέγξουμε τις παρανομίες. Η σωτηρία του κράτους μας θα υπάρξει όταν οι νόμοι ενθαρρύνουν τον πολίτη να ζει σε κράτος δικαίου στο οποίο η φωνή του θα βρίσκει ώττα ευήκοα. Ολοκληρωτικές απαγορεύσεις θυμίζουν άλλες επιλογές που ελπίζω πως πέρασαν ανεπιστρευτεί.

 • 15 Μαΐου 2010, 00:55 | ΠΑΓΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

  ΚΥΡΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΑΣ ΘΕΩΡΩ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ . ΟΛΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ .ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ . ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ? ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ?ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ? ΚΥΝΗΓΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ? ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΖΩΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΒΟΗΘΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ?ΜΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ? ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΧΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΟ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΤΑ . ΕΛΕΟΣ . Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΧΑΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ . ΕΠΕΙΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΓΔΑΤΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΦΥΓΕΙ . ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΜΗΤΟ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ . ΚΥΡΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΟΧΙ . ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΝΑ ΠΩ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ .

 • 14 Μαΐου 2010, 17:47 | Γιαννης

  Οποιος πιστευει οτι απαγορευοντας το κυνηγι σε μια περιοχη αυτη θα βελτιωθει ειναι λαθος. Τα παραδειγματα απο περιοχες στις οποιες απαγορευτηκε το κυνηγι και αφεθηκαν στο ελεος των καθε λογης καιροσκοπων ειναι πολλα.Καταλαβετε επιτελους οτι οι κυνηγοι ειναι οικολογοι που αγαπουν και πονουν τη φυση γιατι χωρις αυτη δε θα υπαρχουν οι ιδιοι.Κανενας αλλος δεν ενδιαφερεται για τη φυση οπως οι κυνηγοι καποιοι αλλοι (οι δηθεν ενδιαφερομενοι περι περιβαλλοντος) ας κατσουν στα γραφειακια τους και στους καναπεδες να βλεπουν ντοκιμαντερ γιατι μονο αυτη ειναι η επαφη που εχουν κι ας αφησουν εμας που ειμαστε καθε μερα στην υπαιθρο 365 μερες το χρονο να ξερουμε τι συμβαινει.Η απαγορευση σε μια περιοχη εχει στο 90% των περιπτωσεων καταστροφικα αποτελεσματα.Σκεφτειτε οτι ο κυνηγος λειτουργει και ως φυλακας οτι παραξενο βλεπει το καταγγελει.Εκτος βεβαια και καποιος δε θελει να ελενχεται η συγκεκριμενη περιοχη τοτε αλλαζειτο θεμα παραδειγματα υπαρχουν απο παρομοια περιστατικα ………..

 • 14 Μαΐου 2010, 10:48 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΗΚΑΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ
  ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΥΜΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ
  ΕΚΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΒΟΛΕΥΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΑ ((ΟΙΚΟΠΕΔΟΦΑΓΟΙ-ΒΙΛΛΕΣ ΠΛΟΥΣΙΩΝ-ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΟΥ ΞΕΤΡΥΠΟΝΟΥΝ ΣΑΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ))….ΕΚΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΑΥΤΟΙ….
  ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΑΧΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ
  ΜΗΜΠΩΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ???????????????????????????
  ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ((ΕΞΥΠΝΟΙ)) ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ????
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
  ΟΙ ΨΕΥΤΟΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ??????????????????????????????
  ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ((ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ))
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΦΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΛΟΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΕΡΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΛΗΚΟ ΖΩΟ
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ….ΣΥΧΑΘΕΙ
  ΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ((ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ))ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΣΤΕ ΜΕ..ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ
  ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΗ ΕΧΩΝΤΑΣ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΕΙΑ
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ….
  ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ(((((((((( ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ))))))))))))

 • 13 Μαΐου 2010, 09:32 | Γιώργος Τριανταφύλλου

  Αγαπητή κυρία Τίνα Μπιρμπίλη_ Αγαπητές άλλες κυρίες του Υπουργείου,
  Αγαπητή Ορνιθολογική Εταιρεία _ Αγαπητοί wwf _Αγαπητές άλλες ΜΚΟ κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα,
  Έχω τη δυστυχία να είμαι και εγώ ένας από τους μερικές χιλιάδες ενεργούς Αθηναίους κυνηγούς. Για μένα και φαντάζομαι το ίδιο και για τους άλλους συναδελφους ο Υμηττός είναι μια ανάσα, είναι μία στιγμή με «το κεφάλι Έξω » εως ότου ξαναγυρίσω στην ιδιαιτερα πιεστική καθημερινή μου ρουτίνα και συνεχίσω τη δουλειά μου.
  Είμαι διευθυντής μιας αρκετά μεγάλης ανώνυμης εταιρείας και χρειάζομαι πάντα καθαρό μυαλό για τις πολλές αποφάσεισ που παίρνω καθημερινά.
  Ο Υμηττός μου το έδινε αυτό, κυρίως, γιατί ήταν κοντά και μπορούσα πολύ γρήγορα να είμαι εκεί και να επιστρέφω πολύ γρήγορα στα καθήκοντα μου.

  1. Λυπάμαι, αλλά δεν προτίθεμαι να σας αφήσω να μου πάρετε την ανάσα αυτή . Η ηλικία μου είναι τέτοια που έχω παρακολουθήσει την χλωρίδα και την πανίδα του Υμηττού όταν εσείς είσασταν ακόμα σε εμβρυική ηλικία. Τότε, δεν υπήρχε τίποτα σαν πανίδα, τώρα υπάρχει.
  Άραγες δημιουργήθηκε από μόνη της ??? ή μήπως οι σύλλογοι έβαλαν το χεράκι τους !!!

  2. Το δάσος των κεραιών που υπάρχει και εξυπηρετεί τα διάφορα ΜΜΕ , πιστεύετε οτι εντάσσεται στη βιοποικιλότητα που θέλετε να προστατέψετε ? Θα τις απομακρύνετε ή όχι τις κεραίες αυτές ? Τι προβλέπει το νομοσχέδιο σας ?
  Συμφωνώ ότι δεν ενδιαφέρεστε για το πολιτικό κόστος όπως έχετε αποδείξει με την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην παραλία , άρα νομίζω ότι πρέπει να απομακρύνεται και τις κεραίες εάν επιμείνετε στην απαγόρευση και άλλων δραστηριοτήτων στον Υμμητό.

  3. Τα μέλη που αριθμεί η ΚΣΕ είναι ίσως, λίγο λιγότερα που αριθμεί η ΓΣΕΕ . Ποιός λοιπόν, πολιτικά σας έδωσε το δικαίωμα (απευθύνομαι σε διορισμένα άτομα και όχι εκλεγμένα) να μην δέχεστε συνομηλιτές την ΚΣΕ τόσο για το θέμα του Υμμητού όσο και άλλα μέχρι στιγμής υφέρποντα θέματα.

  Δε πιστεύω ότι θα πάρω απάντηση σας , γι’ αυτό θα περιμένω λίγο και στη συνέχεια θα δημοσιεύσω το συγκεκριμένο κείμενο σαν ανοιχτή επιστολή προς όλες τις εφημερίδες.

  Φιλικά,

  Γιώργος Τριανταφύλλου

 • 11 Μαΐου 2010, 12:30 | Παντάπασης Ζαφείρης

  Κύριοι

  Ενώνω τήν φωνή μου μέ τους προλαλήσαντες γιατί θεωρώ χρέος μου νά συμετάσχω καί εγώ μέ τήν φωνή μου στά τεκταινόμενα τής ζωής μας.
  Έχω πλέον πειστεί από τά γεγονότα τά ίδια οτι κάθε τμήμα τού δημόσιου φυσικού πλούτου πού απομακρύνεται από τήν φυσική του χρήση καί λόγο ύπαρξης βρίσκει αμέσως άλλο τρόπο χρήσης ώς οικόπεδο νόμιμο ή μή γιά ευυπόλυπτους καί πολύ υψηλά ιστάμενους οικονομικά συμπολίτες μας. Όπου εκδιώχτηκαν οι φυσικοί κάτοικοι τού δάσους καί αυτοί που είχαν απόλυτο συμφέρον από τήν αρτιότητα τού δάσους, αυτό κάηκε, χτίστηκε, καταπατήθηκε. Παράδειγμα, η Αθήνα.
  Τά γεγονότα τά ίδια έχουν αποδείξει οτι τό τμήμα τού Υμηττού πού φυλάσσεται από τούς κυνηγούς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ ΠΟΤΕ , ενώ τό υπόλοιπο κομμάτι δέν μπορεί νά καεί λόγω τού ότι έχει ήδη χτιστεί.
  Η ύπαρξη τών κυνηγών καί τών νομίμων συλλόγων τους μέ τήν αντίστοιχη θυροφυλακή τελικά δρά σάν ασφάλεια γιά τήν μεγάλη βιοποικιλότητα που παρατηρήται στήν πλευρά αυτή του βουνού. Καί τά τουφέκια που άκαρδα σκοτώνουν τά πουλάκια μόνο καλό κάνουν, ανανεώνοντας τήν πανίδα τού τόπου, ελέγχοντας παράλληλα τήν απότομη αύξηση τών θηρευτών που πετούν, που τρώνε εκτός από θηράματα σκουπίδια καί αποφάγια που είναι σέ αφθονία γύρω από τόν Υμμητό καί που επίσης άκαρδα σκοτώνουν τά καημένα τά πουλάκια.
  Έχω μιά πρόταση νά κάνω. Αντί νά δαιμονοποιήτε τό κυνήγι καί τούς μόνους πραγματικούς ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ φύλακες τού δασικού πλούτου,γιατί δέν τους αφήνετε νά κάνουν τήν τρέλλα τους καί νά σκοτώνονται μόνοι τους στά βουνά μέ τήν απαρέκλητη προϋπόθεση, νά τούς φορτώσετε τήν συνεχή παρακολούθηση καί έλεγχο τών ορεινών όγκων τού Υμηττού καί όλων τών άλλων πού επιθυμήτε νά φυλάξετε. Αυξήστε καί τό κόστος τών αδειών , αυξάνοντας παράλληλα τά κέρδη καί τά έσοδα γιά τίς Μ.Κ.Ο. που έχετε δίπλα σας καί παρασσιτούν σέ βάρος τών χρημάτων τών κυνηγών καί του δημοσίου.Έχω τήν εντύπωση οτι η φύλαξη χωρίς νά είναι απόλυτη,θά είναι αρκετά δυνατή καί σίγουρα, πολύ πιό αποδοτική από αυτή πού έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί εκτός από τήν θηροφυλακή, περίπου εκατό χιλιάδες κυνηγοί θά γυρνούν καί θα΄ περιπολούν τά βουνά πορλαβαίνοντας κάθε επίδοξο καταπατητή.Καί εάν δέν τά καταφέρουν οι θεότρελοι κυνηγοί νά φυλάξουν τά βουνά , τότε νά τά πάρετε καί νά τά κάνετε ότι θέλετε
  Βέβαια, ωφείλω νά επισημάνω έναν κίνδυνο εδώ. Τό κέρδος από τήν οικοπεδοποίηση τού τελευταίου τμήματος τού ελεύθερου Υμηττού, είναι σαφώς πιό άμεσσο από τό κέρδος πού προκύπτει από τήν παραμονή του σάν πάρκο καί χώρος εξάσκησης όλων, επαναλαμβάνω ΟΛΩΝ τών επιτρεπόμενων από τήν Ε.Ο.Κ. τρόπων ψυχαγωγίας.
  Κλείνοντας θά ήθελα, σέ απόλυτη πλέον κατάχραση τού χώρου σας, νά επισημάνω κάτι. Η κ. Υπουργός έχει δηλώσει οτι είναι αντικυνηγός. Έχει επίσης δηλώσει οτι σκοπός τής είναι νά σταματήσει τό κυνήγι. Τό νά αυτοπροσδιορίζεται κάποιος είναι θεμιτό καί αναφαίρετο προσωπικό δικαίωμα. Σάν υπουργός όμως είναι υπουργός τόσο τών κυνηγών όσο καί τών μή κυνηγών. Καί καλό είναι αυτό νά επισημαίνεται. Επίσης μιά μόνο ερώτηση.
  Τό κυνήγι είναι κάτι που βγαίνει φυσικά από μέσα μας καί είναι τό δώρο τού ερπετού που κάποτε ήμασταν στήν πορεία τής εξέλιξης. Αυτό φαίνεται από πολλά στήν συμπεριφορά μας. Τήν ευχαρίστηση τού αρσενικού όταν τελικά καταφέρει νά «κερδίσει»τό θυλικό γιά παράδειγμα.
  Μήπως πρέπει οι διάφορες κείμενες στό ΥΠΕΚΑ Μ.Κ.Ο. νά πρέπει επιτέλους νά βρούν άλλα θηράματα νά κυνηγούν καί όχι τους μόνους εν έργω συνεργάτες του ΥΠΕΚΑ φύλακες καί υποστηρικτές τού προγράμματός του, γιά τήν διαφύλαξη τής βιοποικιλότητας καί του δασικού μας πλούτου;

  Μετά τίμής
  Παντάπασης Ζαφείρης

 • 6 Μαΐου 2010, 19:48 | Κατερίνα Πατρώνη

  Η απαγόρευση της θήρας στον Υμηττό πρέπει να είναι απόλυτη και να ισχύει για όλες τις ζώνες. Δεν μπορεί να είναι πια ανεκτή η παράδοση στους κυνηγούς ούτε τμήματος του τελευταίου, πολύπαθου και χιλιοκαμένου καταφύγιου ζώων και ανθρώπων, δίπλα στην πόλη μας. Είναι θέμα συνείδησης, πολιτισμού, ηθικής, ανθρωπιάς.

  Επίσης η φροντίδα των πεύκων από την κάμπια, που ιδιαίτερα αυτήν την άνοιξη άφησε τα περισσότερα δένδρα μισοξεραμένα, ιδιαίτερα τα νεαρά, πρέπει να είναι άμεση. Μια βόλτα στον Υμηττό, από την πλευρά της Ηλιούπολης είναι αποκαρδιωτική.

  Σας ευχαριστώ
  Κ. Πατρώνη

 • 6 Μαΐου 2010, 09:10 | Γεώργιος Κανέλλης

  Η προστασία του Υμηττού – ανάσας για το λεκανοπέδιο της Αθήνας είναι ανάγκη να γίνει χωρίς εκπτώσεις σ΄ότιαφορά τον έλεγχο της επέκτασης της δόμησης και την απαγόρευση του κυνηγιού. Η όποια πανίδα έχει μείνει στο κυκλωμένο από πυκνοκατοικημένες περιοχές βουνό είναι -πέραν της βιολογικής αυταξίας της- πολύτιμη ως αντικειμενο παρατήρησης.
  Γ. Κανέλλης
  Εκπαιδευτικός, Πάτρα.

 • 3 Μαΐου 2010, 18:05 | Ορφανός Δημήτριος

  Είστε ανίκανοι να προστατεύσετε μια περιοχή ακόμα και δίπλα στην Αθήνα.
  Τόσα χρόνια ξεφυτρώνουν βίλες 2 και 3 ορόφων και το δασαρχείο απλά διαπιστώνει.
  Μόνο οι κυνηγοί και οι θυροφυλακή μπορεί να την προστατεύσει και γιαυτό την απομακρύνετε από αυτά τα « οικόπεδα» .
  3/5/10

 • 30 Απριλίου 2010, 21:32 | Αριστοτέλης Ζήκος

  Ναι το βουνό είναι υποβαθμισμένο αυτή τη στιγμή και με τα νέα μέτρα πιστεύω ότι θα υποβαθμιστεί κι άλλο, θα δημιουργηθεί ένα ακόμα γκέτο – άβατο και οι λίγοι που το επισκέπτονται θα σταματήσουν.
  Στα 12 χρόνια που επισκέπτομαι την περιοχή η πολιτεία είναι απούσα και δε νομίζω ότι ένα διάταγμα μπορεί να κάνει τη διαφορα, η περιοχή δεν αναβαθμίζεται όταν την εγκαταλείπουν.
  Εκτός και άν ψάχνουμε νέα οικόπεδα για την επέκταση της πόλης μας καθώς επίσης και νέους λόγους για να χρηματίζουμε ανύπαρκτες φιλοζωικές οργανώσεις

 • 29 Απριλίου 2010, 20:40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Καλοκαίρι 2009.
  Ο Υμηττός στη περιοχή της Γλυφάδας στο έλεος της φωτιάς.
  Ποιοι έφτασαν πρώτοι κοντά στα μέτωπα της φωτιάς για να βοηθήσουν στη κατάσβεση της;
  Φυσικά οι πιο κοντινοί δηλ. οι κάτοικοι των εκτός σχεδίου περιοχών του Δήμου , αυτοί που σύμφωνα με την οικολογική ορολογία χαρακτηρίζονται ως “καταπατητές” ή “αδίστακτοι αυθαιρετήσαντες”. Έφτασαν πρώτοι στο τόπο της φωτιάς γιατί έχουν ζήσει αυτό το βουνό και το έχουν αγαπήσει το ίδιο με το αυθαίρετο σπίτι τους, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω.
  Ύστερα έφτασαν τα κανάλια με τη γνωστή πικραμένη έκφραση, για την μεγάλη καταστροφή.
  Α!!! ναι κάποια στιγμή έφτασαν και γείτονες με οικολογικές ευαισθησίες. Καθυστέρησαν λίγο γιατί έπρεπε να ξεσκονίσουν τον τρίποδα της φωτογραφικής τους μηχανής, αλλά και για να πέσει λίγο ο ήλιος, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο φόντο στις λήψεις των πύρινων γλωσσών. Άλλωστε ήταν και επιτακτική ανάγκη να υπάρχει διαθέσιμο υλικό για να δείξουν στα παιδιά τους, πως κατάντησαν το βουνό αυτοί οι αυθαίρετοι οικιστές. Επίσης έπρεπε να συνδυάσουν την επίσκεψη τους στο χώρο της φωτιάς, με το χρόνο που συνήθως βγάζουν βόλτα το σκυλάκι τους, ώστε να μην κάνουν και διπλό κόπο.
  Εξαιρετικά αφιερωμένο στους γείτονες μας οικολόγους από το Δήμο Γλυφάδας. Αλήθεια πως οραματίζεστε το μέλλον του Υμηττού, χωρίς τα αυθαίρετα που σας καταστρέφουν το περιβάλλον ;
  Μέχρι που θα φτάνουν τότε οι βραδινοί σας περίπατοι, γιατί απόσο έχω προσέξει μέχρι σήμερα, οι περίπατοι σας εξαντλούνται στα όρια των φωταγωγημένων αυλών μας. Από κει και πέρα ο Υμηττός είναι επικίνδυνος!!!
  Παναγιώτης
  Οικιστής εκτός σχεδίου περιοχής “Ανάληψη” Δήμου Γλυφάδας

 • 27 Απριλίου 2010, 22:49 | βλαχος αλεξανδρος

  ΥΜΗΤΤΟΣ.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟ ΑΝ ΚΑΠΙΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΧΕΙ ΒΙΟΣΗ Η ΖΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ!ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΝ ΟΧΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΟΛΟΙ ΛΙΓΟΙ!!!ΓΕΝΝΗΘΙΚΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΩ Η ΑΛΛΙΟΣ ΒΛΑΧΙΚΑ!ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΑ ΕΠΑΙΞΑ ΜΕΤΕΠΙΤΑ ΚΥΝΗΓΗΣΑ1. ΣΤΗ ΦΑΣΚΟΜΙΛΙΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ}ΕΝΟΧΛΟΥΣΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΝΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΤΑΔΕΣ!ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕ ΤΟ ΚΥΝΙΓΗ!ΣΥΝΕΠΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΘΕΝ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ(Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΦΟΣ ΓΙΑ ΕΒΝΟΥΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ}2.ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΘΡΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΥΚΟΤΟ(ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΕΥΚΑ}ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΝΟΧΛΟΥΣΑΝ ΟΙ ΝΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΤΟΥΣ.ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΛΙ ΕΓΚΑΤΑΛΙΨΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΒΑΔΙΝ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ!!!ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΩ.3.ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΥΛΟΦΩ Η ΒΛΑΧΙΚΑ.ΑΔΩ ΕΝΟΧΛΟΥΣΑΜΕ ΠΛΕΩΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΙΟΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΥΝΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ!ΜΑΣ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ!ΣΥΝΕΠΙΑ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΔΥΛΟΦΟ,ΒΟΥΛΑ(ΟΡΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ),ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ,ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑΧΑΜ ΚΑΝΤΙΝΕΣ,ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΛΠ,ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΛΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΠΙΤΕ ΣΕ ΡΝΑ 4Χ4 ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ(ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΙΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ)ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΙΝΗ ΝΑ ΠΑΩ ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΙΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΙΣΕΤΕ!!!!ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΡ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΜΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΤΕ ΝΑ ΠΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΗ!!!ΕΙ ΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΟΝΩ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΕΤΕ!ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΚΟΤΟΝΕΤΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΘΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ!!!ΑΡΚΕΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΕΡΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑΣ.ΕΚΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣΑΜΕ ΕΚΕΙ ΑΝΔΡΟΘΙΚΑΜΕ!ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΕΓΚΑΤΑΛΙΨΗ ΠΑΛΙ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΙΣΗ!!!!ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΟ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΤΩΓΡΑΦΙΕΣ.ΑΠΟ ΣΑΛΕ,ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ…ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ…ΟΧΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ!!!!ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΟΜΩΣ ΠΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΓΡΑΦΩ!!!ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΔΕΝ ΖΕΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΟΠΩΣ ΕΓΩ.ΑΝ ΔΕΝ ΔΩΣΗ ΣΥΜΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΗ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ!ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΩ ΦΟΒΑΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΝΑ……

 • 25 Απριλίου 2010, 13:07 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Για να μη θεωρηθεί προσχηματική η συγκεκριμένη όπως και κάθε άλλη διαβούλευση εκτιμώ πως το λιγότερο που απαιτείται είναι τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη ανάλυση των κριτηρίων με τα οποία αποφασίζεται κάθε απαγόρευση εφόσον δεν αντιτίθεται στους σκοπούς που εξαγγελονται..Η ολική απαγόρευση της θήρας κατά παρέκκλιση όσων ισχύουν στη χώρα μας σχετικά με τη ζωνοποίηση των προστατευόμενων περιοχών αλλά και των όσων ορίζει η Ε.Ε. σχετικά, συνιστά κάθε άλλο παρά σύγχρονη προσέγγιση στην εποχή που πανευρωπαικά η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται με τη συμμετοχή και τη συναίνεση. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ αντικυνηγών και κυνηγών αναγνωρίζονται από την Ε.Ε. ως ιδιαίτερα ανασταλτική και αντίθετη σε κάθε έννοια διαχείρισης, διαδικασία.
  Η ίδρυση του ΥΠΕΚΑ αποτελούσε ίσως την τελευταία ευκαιρία σε θεσμικό επίπεδο για παύση των στείρων αντιπαραθέσεων και έναρξη της αναμενόμενης και αναγκαίας συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που σχετίζονται με το περιβάλλον έτσι ώστε οι όποιες ενέργειες αποφασίζονται να έχουν ουσιαστικό και όχι επικοινωνιακό χαρακτήρα.
  Με την προσέγγιση που γίνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο Π. Δ. που αφορά στην προστασία και διαχείριση του Υμητού, αποδεικνύει περίτρανα πως χάνεται και η τελευταία αυτή ευκαιρία με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου που επιλέγει αποδεδειγμένα αναποτελεσματικές μεθόδους ρίχνοντας την προστασία του περιβάλλοντος στη δίνη των δικαστικών και άλλων ατέρμονων και ανώφελων επι της ουσίας διαδικασιών.

 • 25 Απριλίου 2010, 10:30 | spyridon d. tsamaidis

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΩΘΕΊ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ , ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΒΙΟΜΑΖΑΣ» ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΞΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ.

 • 22 Απριλίου 2010, 09:28 | Δρ. Καραχάλιος Παναγιώτης

  Πιστεύω ότι η λέξη ορθολογική θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο κείμενο στο σημείο …., με την ορθολογική ιοκολογική διαχείριση και…..

  Δρ. Παναγιώτης Καραχάλιος
  Υδρογεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος

 • 22 Απριλίου 2010, 00:08 | Σταύρος Γεωργιάδης

  Ξέρετε, χτυπάει πολύ άσχημα να βλέπει κάποιος ΝΟΜΙΜΕΣ βίλλες 2 όροφες και 3όροφες στις παρυφές των δασικών όγκων.
  Αυτό δείχνει την υποκρισία σας στις χιλιάδες ΝΟΜΙΜΕΣ βίλλες εντός δασών, ενώ απο την άλλη συνεχίζετε να κυνηγάτε τις »αυθαίρετες» κατοικίες απλών ανθρώπων.
  Οι μέν δεν δηλώνουν στην Εφορία ούτε την πισίνα τους ούτε τα τετραγωνικά τους καιτο Πόθεν έσχες τους είναι προκλητικό.
  Οι δέ, αγόρασαν νόμιμα γή παλαιότερα απο τους μέν, εμπαίχτηκαν με υποσχέσεις πρώην υπυργών Υπεχωδέ και έχτισαν ένα σπίτι με δικές τους θυσίες.
  ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΠΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ 15ΕΤΙΑ.
  ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΣ ΝΟΜΙΜΑ.

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΤΕ!

  Ευχαριστώ
  Στραύρος Γεωργιάδης
  Αθήνα