Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού», το οποίο διαμορφώθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).

Με το εν λόγω διάταγμα, ελπίζουμε πως επιτέλους θα βάλουμε ένα τέλος στην υποβάθμιση ενός από τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της Αττικής.

Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία και ως οικοσύστημα, θέλουμε να τον προστατεύσουμε. Λόγω της αξίας των οικοτόπων, η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται από την κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους. Εντός των επομένων βδομάδων, το Υπουργείο ΠΕΚΑ, θα εντάξει τον Υμηττό και σε επιπλέον προστατευτικό καθεστώς, με βάση την κοινοτική οδηγία για τα άγρια πουλιά (79/409/ΕΟΚ).

Όμως, η οικολογική σημασία του Υμηττού, δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει στην Αττική.

Κεντρική κατεύθυνση του υπό διαβούλευση π.δ. είναι η διαμόρφωση ενός αυστηρού και αποτελεσματικού πλαισίου σαφών ρυθμίσεων προστασίας. Οι ζώνες προστασίας που καθορίζονται είναι οι εξής:

Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης, όπου απαγορεύεται η δόμηση και επιτρέπονται μόνο δράσεις προστασίας του οικοσυστήματος.

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας, ως είθισται σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, όπου δεκαπλασιάζουμε την αρτιότητα δόμησης, καταργούμε τις παρεκκλίσεις και μειώνουμε τις χρήσεις.

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας, όπου επιτρέπεται μόνο η γεωργία.

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2), όπου καθορίζουμε πυρήνα απόλυτης προστασίας και προβλέπουμε άμεσα την εξειδίκευση των ρυθμίσεων με π.δ. όπως πρβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις, όπου επιτρέπεται η λειτουργία των υφιστάμενων νεκροταφείων, χωρίς δυνατότητα επέκτασής τους.

Ειδικότερες διατάξεις, ορίζουν την υποχρέωση τήρησης όρων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, την απαγόρευση της θήρας και την απαγόρευση ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων σε όλες τις ζώνες. Επίσης, εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες, συντάσσουν κατάλογο όλων των τελεσίδικα κριθέντων ως αυθαιρέτων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 20 Μαΐου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

* Παρακαλούμε -για λόγους διευκόλυνσης της επεξεργασίας των σχολίων σας- να διακρίνετε στην αρχή του σχολίου αν αυτό αφορά τον «ΥΜΗΤΤΟ» ή «Τα Μητροπολιτικά πάρκα ΓΟΥΔΗ-ΙΛΙΣΣΙΩΝ» ή «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

(**) Κατεβάστε σε μορφή jpg το χάρτη για τη Ζώνη Προστασίας του Ορεινού Όγκου του Υμηττού (7649).