Άρθρο 12 – Καταγραφή μονοπατιών

Για την καταγραφή των ορειβατικών μονοπατιών μεγάλων και μικρών διαδρομών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αρμόδια είναι η οικεία Δ/νση Δασών του Νομού. Η καταγραφή τους γίνεται ψηφιακά σε χάρτη με κατάλληλο ψηφιακό υπόβαθρο (π.χ. της Γ.Υ.Σ. ή σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιοποιημένου χάρτη). Επίσης, γίνεται κωδικοποίηση των ορειβατικών μονοπατιών της περιοχής αρμοδιότητάς τους και καταχώρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους σε κατάλογο με τρόπο που αναλύεται παρακάτω. Τα στοιχεία που καταγράφονται αποστέλλονται στην αρμόδια Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων – γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (Μητρώο Μονοπατιών).

Η κωδικοποίηση και καταγραφή των ορειβατικών μονοπατιών σε καταλόγους γίνεται με τον εξής τρόπο:
Νομός / Είδος / Αριθμός
Πιο συγκεκριμένα:
α) Νομός. Το μονοπάτι χαρακτηρίζεται με τους πρώτους 3 λατινικούς χαρακτήρες του Νομού, στον οποίο βρίσκεται αυτό. Αν τα τρία γράμματα Νομού συμπίπτουν με άλλον Νομό, χρησιμοποιείται και το τέταρτο. Αν περνάει από περισσότερους νομούς, αναγράφονται τα γράμματα αυτού, από τον οποίο περνάει το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού. Οι κωδικοί των Νομών περιέχονται στο Παράρτημα ΙV.
β) Είδος. Το είδος των μονοπατιών μικρών διαδρομών στο πεδίο καθορίζεται από το χρώμα και το σχήμα της πινακίδας όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσης. Ο αντίστοιχος συμβολισμός αυτών στους καταλόγους καταχώρησης είναι για τα μονοπάτια αναψυχής το Ε, για τα εκπαιδευτικά – θεματικά μονοπάτια το L, για τα αθλητικά μονοπάτια το S, για τα μονομοπάτια διαβίωσης το D, ενώ για τα μονοπάτια κατάλληλα για ΑμεΑ το Α.
γ) Αριθμός. Ο αριθμός προτεραιότητας του μονοπατιού επιλέγεται από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Δ/νση Δασών Νομού) και αναγράφεται μέσα στην πινακίδα όπως ορίζεται στην παρ. Β.2 του άρθρου 11 της παρούσης.

Παραδείγματα:

 Συμβολισμός στη φύσηΣυμβολισμός στον κατάλογο
1)Ορειβατικό μονοπάτι διαβίωσης, στο Νομό Τρικάλων, εντέκατο σε σειρά προτεραιότητας, συμβολίζεται στο πεδίο με ανοιχτό πράσινο τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο με αριθμό 11 και φέρει τον Κωδικό: 

TRIK D 11

2)Ορειβατικό εκπαιδευτικό μονοπάτι του οποίου το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στο Νομό Τρίπολης, αλλά περνάει και από το Ν. Αργολίδος, ενδέκατο σε σειρά προτεραιότητας, συμβολίζεται στο πεδίο με πορτοκαλί τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο με αριθμό 11 και φέρει τον Κωδικό: 

TRIP L 11

3)Μονοπάτι για ΑμεΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης που συμβολίζεται στο πεδίο με λευκό τετράγωνο με αριθμό 1, φέρει τον Κωδικό:THESS – Α 01
 • 22 Αυγούστου 2016, 08:12 | Ηλίας Τζηρίτης

  α) Νομός: Δεν γνωρίζω πως προέκυψε αυτή η ιδέα αλλά αυτό περιοριζεί την ανάπτυξη των μονοπατιών, δεν εξυπηρετεί ουσιαστιά σε τίποτα. Οι επισκέπτες έχουν συνηθίσει την αρίθμηση π.χ. Ο22, εθνικό μονοπάτι 22. Και επιλέγει ο καθένας τι θα κάνει. Μπορεί να βολεύει γραφειοκρατικά η κωδικοποίηση αυτή αλλά χρηστικά δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό.

  γ) Αριθμός: Δεν υπάρχει ανάγκη ορισμού προτεραιότητας. Όταν υπάρχουν 5 μονοπάτια, το επόμενο παίρνει τον αριθμό 6. Απλά πράγματα.

 • 22 Αυγούστου 2016, 03:34 | Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας

  5) Η ηλεκτρονική καταγραφή των μονοπατιών σε ενιαία βάση δεδομένων και διαδικτυακό τόπο διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών και προφανώς αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τις υπηρεσίες της πολιτείας.
  – Προτείνουμε την δημιουργία μιας κεντρικής-εθνικής ιστοσελίδας για την ανάρτηση των πιστοποιημένων μονοπατιών, όχι μόνο καταχώρηση σε τοπικές υπηρεσίες, από όπου εκτός των άλλων θα μπορούν να αντλούν στοιχεία και άλλοι διαδικτυακοί τόποι όπως ή και όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά (εκδότες, τουριστικοί πράκτορες, κλπ). Άρθρο 5 παρ 4 και άρθρο 12.

  7) Αν η αναφορά στην κωδικοποίηση της περιοχής, πχ Καρδίτσα, θα αναφέρεται πάνω στα σήματα στην πορεία της διαδρομής, για λόγους απλοποίησης και οικονομίας χώρου:
  – Προτείνουμε να περιλαμβάνουν μόνο δυο ψηφία. Για παράδειγμα: Καρδίτσα KR, Καστοριά KS, Καρπενήσι KP, Καβάλα KA…. Άρθρο 12
  Καλό θα ήταν ο διαχωρισμός να γίνεται με βάση τους ορεινούς όγκους και όχι τα διοικητικά όρια, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύπλοκο στην προετοιμασία του

  10) Επειδή σε πολλές περιοχές, όπως και στην δική μας, έχει ήδη στηθεί δίκτυο μονοπατιών, καλό είναι να ληφθεί μέριμνα εκεί όπου το είδος σήμανσης έχει γίνει με μια παρόμοια λογική να μπορεί να ενσωματωθεί στο νέο σύστημα:
  – Προτείνουμε για τα υφιστάμενα μονοπάτια να προβλεφτεί η δυνατότητα πιστοποίησής με ταυτόχρονη συμπλήρωση πάνω στις κάθε είδους πινακίδες των μονοπατιών όπου να επικολλάται αυτοκόλλητο με τον νέο τρόπο κωδικοποίησης. Η αρίθμηση, αν δεν εξυπηρετείται κάποιος άλλος σκοπός, να μην ακολουθεί υποχρεωτικά την αύξουσα ακολουθία, δλδ. Για παράδειγμα στην περιοχή της Καρδίτσας έχουμε σηματοδοτήσει δεκάδες μονοπάτια την τελευταία πενταετία, περί τα δεκαπέντε είναι ολοκληρωμένα και γύρω στα τριάντα είναι σε τελικό στάδιο. Η κωδικοποίηση που εμφανίζεται στις πινακίδες αποτελείται από ένα γράμμα για κάθε μια από τις τέσσερις περιοχές που χωρίστηκε ο νομός (ABZK), και έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό, πχ Κ1. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί αν ακολουθηθεί ο νέος τρόπος κωδικοποίησης αν ένα μονοπάτι με κωδικό πχ Β17 θα μπορούσε να αλλαχτεί σε KR217.

  12) Η χρήση συσκευών προσανατολισμού gps έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Ο τρόπος κωδικοποίησης και αρχειοθέτησης των διαδρομών καλό είναι να εξυπηρετεί τους χρήστες αυτού του μέσου. Μια κατάλληλη καταχώρηση των πληροφοριών μπορεί να εξυπηρετήσει και τους σκοπούς της ανάπτυξης των δικτύων μονοπατιών, την ευκολότερη συντήρησή τους , κλπ:
  – Προτείνουμε την αρχειοθέτηση των ιχνών για χρήση gps με την προσθήκη του γράμματος «Τ» (από την λέξη trak) και για τα σημεία ενδιαφέροντος του γράμματος “W” (waypoint).
  Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολυνθεί και το «κατέβασμα» από το διαδίκτυο των διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα σε ιστότοπους που θα έχουν οργανώσει κατάλληλα τα παρεχόμενα αρχεία (όπως αυτός που προτείνουμε στην παράγραφο 5 της πρότασής μας), το ίχνος μιας η περισσοτέρων διαδρομών θα μπορεί εύκολα να ανευρεθεί από τους χρήστες του διαδικτύου με την αναζήτηση του/των αντίστοιχων κωδικών.
  Παράδειγμα: T-KR107 για μονοπάτια και επιπρόσθετα T-KR107Α,Β, κλπ για δευτερεύον μονοπάτι (κλάδος μονοπατιού), ως πακέτα. Κατά τον ίδιο τρόπο W-KR501 για κάποιο σημείο ενδιαφέροντος όπως πηγή, χώρος αναψυχής, αφετηρία μονοπατιού, κλπ.

  13) Υπηρεσίες όπως τα δασαρχεία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, αλλά είναι και πιθανή η απουσία στελεχών που θα μπορούσαν να επωμιστούν το έργο της καταγραφής των μονοπατιών.
  – Προτείνουμε να είναι δυνατή η πρόταση για πιστοποίηση και κατασκευή μονοπατιών να είναι δυνατή και από χρήστες των μονοπατιών, ορειβάτες – συλλόγους, κλπ και η Δ/ση Δασών να προβαίνει σε έγκριση. άρθρο 12

  17) Τα παρακάτω παραδείγματα είναι μόνο για την αρχειοθέτηση

  ΑΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

  ΙΧΝΗ – TRACKS
  ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Τ-ΚR-107
  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ (κλάδος) Τ-ΚR-107Α
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Τ-ΚR-107-1
  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ Τ-ΚR-107R
  WAYPOINTS
  W-KR-100
  Αυτός ή κάποιος παρόμοιος τρόπος αρχειοθέτησης των διαδρομών σε βάση δεδομένων μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία, για παράδειγμα στο διαδίκτυο, διαδραστικών χαρτών όπου στα δίκτυα μονοπατιών ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αφετηρία και τον τερματισμό της διαδρομής του και να έχει το ίχνος και την αποτύπωση στον χάρτη με αποστάσεις, χρόνους πορείας , κλπ.

 • Η αρίθμηση των μονοπατιών είτε ανάλογα με τους νομούς είτε σε σχέση με κάτι άλλο το οποίο τα τοποθετεί σε εθνική λίστα προτεραιότητας θα δημιουργήσει κατά τη γνώμη μας τεράστια προβλήματα σύγχυσης στους πεζοπόρους, και ιδιαίτερα στους ξένους. Τα μονοπάτια που δεν είναι Ευρωπαϊκά ή Εθνικά, ας έχουν ότι αρίθμηση, όνομα, κωδικό και σήμανση θέλουν, αρκεί να ακολουθούν τους προαναφερθέντες σε σχόλιό μας κανόνες ασφάλειας, κατανόησης σήματος και αισθητικής. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί ένα εθνικό χάος που θα βλάψει την τουριστική δυναμική κάποιων τόπων που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα μονοπάτια και να βοηθήσουν τους ξένους πεζοπόρους τους να τα βρουν και να τα απολαύσουν.

  Εδώ τονίζουμε και πάλι πως τα μονοπάτια έχουν πολλαπλές χρήσεις οπότε η κατηγοριοποίησή τους με βάσει υποτιθέμενες χρήσεις δεν εξυπηρετεί κατά τη γνώμη μας.

 • 21 Αυγούστου 2016, 13:17 | Τάσος Λύτρας

  Η Διεύθυνση Δασών της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι κατεξοχήν αναρμόδια για την καταγραφή κλπ των μονοπατιών της περιοχής αρμοδιότητάς της. Οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν καμία ούτε γνώση, ούτε εμπειρία, του αντικειμένου που καλούνται να διαχειριστούν. Αρμόδιοι πρέπει να είναι οι ορειβατικοί, περιβαλλοντικοί, πεζοπορικοί κλπ σύλλογοι ή και μεμονωμένοι ορειβάτες που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή ή και έχουν γνώση αυτής.

 • 21 Αυγούστου 2016, 12:18 | WWF Ελλάς

  Η δημιουργία μητρώου μονοπατιών, και σχετική ηλεκτρονική γεω-πληροφοριακή βάση είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Η πρόβλεψη θα πρέπει να είναι η βάση αυτή να είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη ηλεκτρονικά στο κοινό και ο εμπλουτισμός και η ενημέρωση της θα πρέπει να μπορεί να γίνεται τακτικά και με εύκολο τρόπο από τους ίδιους τους χρήστες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι ενιαία και συνδεμένη με την καταγραφή και το δικτυακό τόπο που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 5.
  Με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο απαραίτητο για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και της τοπικής ή εθνικής αειφορικής ανάπτυξης.

 • *Αντίστοιχη καταγραφή υπάρχει στην Κύπρο από τις Δασικές Υπηρεσίες http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLtrails_gr/DMLtrails_gr?OpenDocument
  η οποία θα ήταν καλύτερη αν είχε αντίστοιχα δεδομένα του hellaspath, δηλαδή αρχεία σε μορφή gpx κτλ.

 • 19 Αυγούστου 2016, 22:59 | ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΜΑΙΝΑΛΟΝ, ΑΝΔΡΟΣ) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕΤΣΟΒΟ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΧΙΟΣ, ΞΑΝΘΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
  Άρθρο 12
  – Λαμβάνοντας υπόψη την υποστελέχωση λόγω της οικονομικής κρίσης των περισσοτέρων δημοσίων υπηρεσιών της κεντρικής αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης καλό θα ήταν να προβλεφθεί η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών καταγραφής των διαδρομών από ενδιαφερόμενους ιδιώτες εθελοντές ή συλλογικότητες εθελοντών κα. ακολουθώντας πάντα κάποιες συμφωνημένες και εύλογες προδιαγραφές

 • 17 Αυγούστου 2016, 14:47 | Γιώργος Τούλης

  Πρέπει να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με κεντρικό σχεδιασμό που να δέχεται όμως αρχεία προς υιοθέτηση και από ιδιώτες (πεζοπόρους κλπ).
  Τα αρχεία που θα υποβάλλονται προς δημοσίευση θα πρέπει να ελέγχονται από μια υπηρεσία προκειμένου να εγκριθούν.

 • Να αξιοποιηθούν τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν όπως π.χ. της ιστοσελίδας HELLAS PATH http://www.hellaspath.gr και άλλων εκδόσεων. Η κάθε «οικεία Δ/νση Δασών του Νομού» δεν είναι σε θέση να καταγράψει τα μονοπάτια. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο η «οικεία Δ/νση Δασών του Νομού» να έχει την εποπτεία ή να εγκρίνει την καταγραφή των μονοπατιών που ενδεχομένως έχουν καταγράψει άλλοι όπως π.χ. Ορειβατικοί σύλλογοι, Μελετητές που έχουν σχέση με το πεδίο, εκδότες αλλά και απλοί πεζοπόροι.

 • ΑΡΘΡΑ 12 – 15
  Η καταγραφή στο σύνολο του εθνικού χώρου δεν θεωρούμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην προθεσμία του ενός έτους του Άρθρου 15.
  Η εργασία αυτή απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων (GIS) που σχεδιάζεται εξ αρχής για το σκοπό αυτό, για να υποδεχθεί τα επί μέρους δεδομένα από τις Δ/σεις Δασών.
  Πρόκειται για σχετικά σημαντικό έργο που η χρησιμότητά και σκοπιμότητά του αποδεικνύεται με την συνεχή ενημέρωσή του, καθώς εξελίσσεται το έργο της τεκμηρίωσης και των επεμβάσεων στον χώρο.

 • 11 Αυγούστου 2016, 12:18 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η κωδικοποίηση θα πρέπει να γίνεται με τον εξής τρόπο
  Νομός/ΟΤΑ/Είδος/Αριθμός
  και να προστεθεί
  β) ΟΤΑ. Το μονοπάτι χαρακτηρίζεται με τους πρώτους 3 λατινικούς χαρακτήρες του ΟΤΑ, στον οποίο βρίσκεται αυτό. Αν τα τρία γράμματα ΟΤΑ συμπίπτουν με άλλον ΟΤΑ, χρησιμοποιείται και το τέταρτο. Αν περνάει από περισσότερους ΟΤΑ, αναγράφονται τα γράμματα αυτού, από τον οποίο περνάει το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού. Οι κωδικοί των ΟΤΑ περιέχονται στο Παράρτημα ΙV.
  Και να προστεθούν στο παράρτημα IV οι κωδικοί των ΟΤΑ.

 • Η καταγραφή των μονοπατιών σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προτείνετε την θεωρώ ότι είναι χρήσιμη μόνο για εσωτερική χρήση των υπηρεσιών και μεταξύ αυτών. Θα είναι μεγάλο λάθος να χρησιμοποιηθεί αυτός ο κωδικός στη σήμανση των μονοπατιών επί το πεδίο.

  Επί πρακτικού λόγου δε μπορεί να γίνει ταξινόμηση της προτεραιότητας των μονοπατιών. Η ταξινόμηση αυτή θα γίνει εκ της χρήσης αυτών από τους πεζοπόρους. Είναι αδύνατο να υπάρχει τώρα ταξινόμηση των μονοπατιών.

  Οι κορυφογραμμές των βουνό χαράζουν τα σύνορα των Νομών και εκατέρωθεν υπάρχουν μονοπάτια που οδηγούν από την μια πλευρά στην άλλη. Έτσι σύνηθες είναι τα μονοπάτι να ξεκινά από τον Νομό Α και να καταλήγει στο Νομό Β. Πως θα αναφερθεί το μονοπάτι αυτό? Με ποια χαρακτηριστικά ονόματος Νομού από τους δυο Νομού; Θα πρέπει να υπάρχει ειδική μεταχείριση.

  Ο καλύτερος τρόπος χωρισμού των μονοπατιών είναι με τη φυσική μορφολογία των βουνών και όχι με τα διοικητικά όρια. Με το τοπογραφικό χωρισμό της Ελλάδας σε ορεινούς όγκους μπορεί να υπάρχει σωστότερη κατηγοριοποίηση αυτών.

 • Δεν γνωρίζω εάν οι κατά νομό Δ/νσεις Δασών έχουν το κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να μπορέσουν να υλοποιήσουν την ψηφιακή καταγραφή των ορειβατικών μονοπατιών. Αυτό που γνωρίζω από την περιοχή του Ν.Μαγνησίας και γενικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ότι οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των νομών διαθέτουν και το κατάλληλο εξοπλισμό (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.α.), εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, κ.α.) αλλά και σχετική εμπειρία από την υλοποίηση των ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ της περιοχής αρμοδιότητας τους. Επίσης σε κάποιους νομούς ήδη εδώ και χρόνια υπάρχει τμήμα Γ.Σ.Π. (G.I.S.) στο οποίο υπάρχει σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο ένα μεγάλο μέρος του δικτύου των μονοπατιών.
  Επομένως θεωρώ ότι κατά νομούς Δ/νσεις Περιβάλλοντος είναι οι πιο κατάλληλες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν την ψηφιακή καταγραφή των ορειβατικών μονοπατιών, με την απαραίτητη βέβαια σχετικά μικρή στελέχωση οργάνωση και καθοδήγηση.
  Όσο αφορά την κωδικοποίηση των ορειβατικών μονοπατιών κυρίως με βάση το Νομό, θεωρώ ότι δεν είναι και η πλέον κατάλληλη. Νομίζω ότι η Ε.Ο.Α.Α. έχει προτείνει μια κωδικοποίηση με βάση τους ορεινούς όγκους που διασχίζουν τα μονοπάτια.

 • 28 Ιουλίου 2016, 14:56 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

  «Ορειβατικό εκπαιδευτικό μονοπάτι του οποίου το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στο Νομό Τρίπολης, αλλά περνάει και από το Ν. Αργολίδος, ενδέκατο σε σειρά προτεραιότητας, συμβολίζεται στο πεδίο με πορτοκαλί τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο με αριθμό 11 και φέρει τον Κωδικό:TRIP – L 11».
  Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  Δεν υπάρχει Νομός ΤΡΙΠΟΛΗΣ, αλλά Αρκαδίας!

 • Το άρθρο αυτό δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το έργο της καταγραφής των μονοπατιών είναι τεράστιο και έχει πραγματοποιηθεί μόνο από πλούσιες χώρες. Για παράδειγμα στην σελίδα http://www.hellaspath.gr έχουμε καταγράψει σε μια δεκαετία ένα μικρό υποσύνολο (447) από τα υπάρχοντα μονοπάτια. Κάποια άλλα έχουν καταγραφεί από εταιρίες χαρτογράφησης και δεν είναι δημόσια διαθέσιμα και κάποια άλλα από τοπικού φορείς χωρίς δημοσιοποίηση. Άλλα έχουν καταγραφεί σε ανοιχτές πλατφόρμες όπως openstreetmap. Η καταγραφή είναι επίπονη καθώς θα πρέπει να περπατηθεί το μονοπάτι και απαιτεί τεχνογνωσία π.χ. χρήση GPS, ΓΠΣ.

  Το κόστος λοιπόν της καταγραφής όλου του δικτύου που είναι σήμερα γνωστό στους πεζοπόρους είναι μεγάλο και σε κάθε περίπτωση θα είναι δύσκολο ως αδύνατο να πραγματοποιηθεί από τα δασαρχεία (και μάλιστα σε 1 χρόνο όπως αναφέρεται κάπου). Αν λοιπόν όντως το δημόσιο ενδιαφέρεται πραγματικά για μια τέτοια καταγραφή αυτή θα πρέπει να γίνει σταδιακά και να ξεκινήσει με την συγκέντρωση της υπάρχουσα γνώσης από τους τοπικού φορείς και γνώστες τις περιοχής (βλέπε τοπικά συμβούλια σε άλλο μου σχόλιο). Σε 1 χρόνο θα μπορούσε να γίνει μια λίστα με τα μονοπάτια με βασικές πληροφορίες (αφετηρία, προορισμό, μήκος, διάρκεια κ.α.). Σταδιακά μπορούν να ενσωματωθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες από ανοικτά δεδομένα.

  Επίσης η ταξινόμηση των μονοπατιών με βαθμό προτεραιότητας είναι προβληματική. Υποθέτω οτι αντανακλά το κόστος συντήρησης ? Συντηρώ τα πιο σημαντικά και αν έχω πόρους τα λιγότερα σημαντικά ? Σίγουρα αυτό δεν θα πρέπει να αντανακλάται στην αρίθμηση των μονοπατιών. Επίσης η κατηγορία του μονοπατιού δεν είναι ανάγκη να φαίνεται στην ετικέτα καθώς αυτό φαίνεται από το χρώμα. Προτείνω μια απλή ονομασία της μορφής π.χ. Α1 όπου το γραμμα θα καθορίζεται εκ των προτέρων ανά νομό η ανά βουνό (π.χ. ο Όλυμπος με περισσότερα από 20 μονοπάτια είναι μια κατηγορία από μόνος του).

 • Οι δασικές υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλες για να διαχειρισθούν το αντικείμενο των μονοπατιών. Για αυτό το θέμα αναφέρθηκα στο άρθρο 1. Οσον αφορά το είδος είναι υπερβολικό. Εάν θέλετε να μείνει είναι υπερβολικό να έχει και χρώμα και ένδειξη γράμματος. Ας μείνει μόνο το γράμμα που δεν είναι ωραίο να είναι στα λατινικά.

 • 24 Ιουλίου 2016, 00:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

  Η καταγραφή των ορειβατικών μονοπατιών θα γίνεται από την Διεύθυνση Δασών; Η εμπειρία που έχουμε από τις Διευθύνσεις Δασών είναι ότι κανείς τους δεν είναι ορειβάτης, μόνο τυχαία μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ορισμένους ελάχιστους υπαλλήλους τους. Χωρίς λοιπόν να γνωρίζουν τα ορειβατικά μονοπάτια πως θα τα καταγράψουν;
  Για το μόνο που θα μπορούσε να είναι αρμόδια η Διεύθυνση Δασών κάθε περιοχής είναι να συλλέξει τα στοιχεία των καταγραφών και να τα στείλει στο Υπουργείο.
  Την καταγραφή πρέπει να την κάνουν ορειβατικοί σύλλογοι ή άλλοι φορείς που έχουν γνώση των μονοπατιών και του αντικειμένου
  Στο γ) Τι θα πει αριθμός προτεραιότητας μονοπατιού;;;; Το μονοπάτι με αριθμό 11 είναι το 11ο πιο σημαντικό του νομού; Και το μονοπάτι 01 είναι το σημαντικότερο στον νομό; Υπάρχει μόνο αριθμός μονοπατιού και όχι αριθμός προτεραιότητας μονοπατιού.
  Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η αρίθμηση των μονοπατιών, ειδικά όσον αφορά στα Εθνικά μονοπάτια, θα πρέπει να επιλέγεται από την αρίθμηση της ΕΟΟΑ για κάθε περιοχή. Η επιλογή του αριθμού γίνεται χωρίς κανέναν αρμόδιο. Αν έχουν φτιαχτεί 5 μονοπάτια σε μια περιοχή και είναι να φτιαχτεί ένα ακόμη, παίρνει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό. Όπως έγινε η αρίθμηση με τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια. Το επόμενο μονοπάτι που φτιάχνεται θα πάρει αριθμό Ε12, και κανείς δεν χρειάζεται να επιλέξει αριθμό.

  Μερικά σχόλια / ρητορικά ερωτήματα όσον αφορά στο μητρώο μονοπατιών:

  1. Ποια είναι η ανάγκη δημιουργίας του;
  2. Γιατί πρέπει να μπει η διαδικασία δημιουργίας του μητρώου σε έναν κανονισμό τεχνικών προδιαγραφών;
  3. Ποιος θα το παρακολουθεί και θα το ενημερώνει τακτικά;
  4. Στον συμβολισμό δεν αρκεί ο αριθμός του μονοπατιού; Τι χρειάζονται τα άλλα σύμβολα (νομός και είδος);
  5. Αν σε ένα μονοπάτι που θα περνάει από δυο νομούς αναγράφεται μόνο ο ένας (αυτός στον οποίο περνάει το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού) γιατί νομίζετε ότι δεν θα έχετε παράπονα από τον άλλο νομό που δεν θα φαίνεται; Και αν αποφασίσει ο άλλος νομός να μεγαλώσει το μονοπάτι μετά από λίγα χρόνια στο δικό του τμήμα, θα αλλάξετε συμβολισμό στον κατάλογο;
  6. Στον κατάλογο θα βάλετε και μονοπάτια 0,3 έως 1,5 ή 2,0 χλμ; Τέτοια μονοπάτια έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλά στην Ελλάδα και έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρουν αριθμό αυτά τα μονοπάτια;