Άρθρο 06 – Συγκατάθεση παιδιού[ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσίας κοινωνίας της πληροφορίας ]

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσίας κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε αυτό που θεμελιώνεται σε συγκατάθεση είναι σύννομη, εάν το παιδί που παρέχει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτή έχει συμπληρώσει το 15ο έτος. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:52 | Επιτροπή ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 2016 / 679

  3. Άρθρο 6 (ανήλικο): Ως προς το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για την συγκατάθεση να γίνει διάκριση μεταξύ ευαίσθητων και «κοινών» (όρος αδόκιμος) προσωπικών δεδομένων. Στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να απαιτείται σε κάθε περίπτωση και η συναίνεση του έχοντος την γονική μέριμνα ακόμη και για ανήλικο που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

  Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273 ), Σπυρίδων Πετρίδης ( ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180) , Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553) , Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

 • 4 Μαρτίου 2018, 21:45 | Μαρία Μυλώση

  «ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού». Εκτιμώ ότι πρέπει να επαναδιατυπωθεί το άρθρο στο πεδίο της γονικής μέριμνας, δεδομένου ότι η λειτουργική της κατανομή μπορεί να ποικίλλει,μπορεί να συνασκείται μεν από δύο εν διαστάσει συζύγους αλλά με πολλά προβλήματα ενώ δεν γίνεται καμία μνεία στο σχέδιο νόμου, για παιδιά που στερούνται γονέων, βρίσκονται σε επιτροπεία, διαβιούν σε ιδρύματα,κλπ. Περαιτέρω, πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια της «έγκρισης»

 • 22 Φεβρουαρίου 2018, 12:53 | Αρης Βαγγελάτος

  Η επιλογή του 15ου έτους ως έτος συγκατάθεσης δε φαίνεται να έχει κάποια τεκμηρίωση. Κοιτάζοντας τις επιλογές των άλλων κρατών (https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=2733703) θα έλεγε κανείς ότι είτε θα πρέπει να μείνουμε στα 16 έτη (όπως ορίζει κατ’ αρχήν ο κανονισμός) είτε να πάμε στα 13 έτη, όπως έχουν κάνει αρκετές χώρες – και ισχύει και σήμερα.
  ΟΥΤΩΣ ή άλλως, η μή ύπαρξη κοινής ηλικίας για όλη την Ευρώπη, θα δημιουργήσει τρομερά τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση…..