Άρθρο 22: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης για τη μεταφορά επικινδύνων υλικών από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας