Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

1. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εφόσον προσκομίσει σύμβαση εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 137 παρ. 6 του Κώδικα αυτού.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθμού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς άδειας διαμονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας.

3. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4.Ο πολίτης τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του χορηγήθηκε η εθνική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα.
5.Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλη Περιφέρεια και να μεταβάλει ειδικότητα μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής.
6. Η άδεια διαμονής που ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ.2 της παρόντος άρθρου παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
7. Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία μπορεί να ασκήσει, υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα μόνον εφόσον αποκτήσει άδεια διαμονής μακράς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 08:34 | ΣΕΜ Ηρακλείου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  στο γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων:

  Μείωση του αριθμού – ας είναι αρκετά για την ασφάλισή, αλλά λιγότερα από τα ισχύοντα λόγω υψηλής ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 23:54 | Ηλίας Χρονόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θετικη η αφαιρεση της συμβασης απο τα δικαιολογητικα για την ανανεωση της αδειας. Η υπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα θα επρεπε να ειναι το μοναδικο δικαιο και αντικειμενικο κριτηριο για την ανανεωση της αδειας. Ειναι οριζοντιο για ολους τους εργαζομενους και τελικα η υπαρχει η δεν υπαρχει. Θεωρητικα θα μηδενισει την αλληλογραφια και συνακολουθα τις εκκρεμεις αιτησεις και θα εχει θετικη επιπτωση στους χρονους ανταποκρισης των ΔΑΜ στο καθε αιτημα.
  Θα σταματησει το μετρημα και ξαναμετρημα ενσημων στις υπηρεσιες μας και θα απελευθερωσει το προσωπικο για να αφοσιωθει σε πιο σημαντικες εργασιες.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:26 | Γραφείο ΣΕΜ Δήμου Αθηναίων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 15 όπου ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, δεν απαιτείται πλέον για την ανανέωση η προσκόμιση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου σε ισχύ με πρόσφατη θεώρηση του ιδιοχείρου της υπογραφής του εργοδότη.
  Το γεγονός αυτό έχει σχολιαστεί αρνητικά από μετανάστες εργαζομένους σύμφωνα με τους οποίους ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του δικαιολογητικού αυτού της σύμβασης εργασίας ήταν ένα αντικειμενικό και αποτελεσματικό μέσο πίεσης προς τους εργοδότες για να μην αποφεύγουν τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με τους αλλοδαπούς υπαλλήλους τους. Άλλη άποψη προερχόμενη εξ’ ίσου από μετανάστες είναι ότι η νέα διάταξη ευνοεί πολλούς αλλοδαπούς οι οποίοι πλήττονται από την κοινωνική συγκυρία της ανεργίας κατά το χρόνο ανανέωσης της άδειας διαμονής ενώ κατά τους προηγούμενους μήνες εργάζονταν κανονικά.
  Και οι 2 αυτές απόψεις είναι σεβαστές και επιβεβαιώνονται από την εμπειρία της διοικητικής εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών. Αρκετοί πλήττονται και αρκετοί ευνοούνται από την κατάργηση του δικαιολογητικού της σύμβασης εργασίας.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:31 | ΟΛΓΑ ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ελπίδα μας ήταν ότι ο νέος νόμος θα καταργούσε εντελώς τα ένσημα καθώς αφενός,στις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολο να συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός και παράλληλα άδικο να απορρίπτονται αιτήσεις ανθρώπων που βρίσκονται χρόνια στη χώρα μας και αφετέρου η καταμέτρηση τους είναι χρονοβόρα διαδικασία. Μπορεί η ηλεκτρονική επικοινωνία με τη βάση του ΙΚΑ να δίνει μια πρώτη εικόνα αλλά πλέον είναι πολλοί αυτοί που προσκομίζουν εργόσημα για τα οποία το ΙΚΑ δε δίνει βεβαίωση χωρίς δικό μας έγγραφο -γεγονός που αδυνατούμε να καταλάβουμε-, ενώ η ηλεκτρονική τους καταγραφή αργεί πάρα πολύ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται αλληλογραφία που καθυστερεί την εξέταση των αιτημάτων. Επίσης πολλοί αλλοδαποί είναι καταχωρημένοι ως Ελληνες και δε «βγαίνουν» στη δική μας βάση, αυτό δε διορθώνεται αυτόματα και οι αλλοδαποί αναγκάζονται να πηγαίνουν περισσότερς από μια φορές στο ΙΚΑ για να διορθωθεί αυτό.
  Επίσης είναι πολύ θολό το τοπίο σε σχέση με όσους έχουν ΟΓΑ. Οι ανταποκριτές των όμορων και όχι μόνο δήμων χορηγούν βεβαιώσεις αίτησης για εγγραφή συνοδευόμενες από Υπεύθυνες Δηλώσεις εργοδοτών , των οποίων όμως την κατάληξη δε γνωρίζουμε. Τα δικαιολογητικά απο ΟΓΑ πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένα.
  Θεωρώ ότι ο ασφαλέστερος και δικαιότερος τρόπος θα ήταν να ζητάμε ασφαλιστική ενημερότητα, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να μπορεί ο αλλοδαπός να εξαγοράσει το σύνολο των ελλιπών ενσήμων.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:08 | ΞΥΓΓΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ,χωρίς να εξετάζεται ο αριθμός των ενσήμων ,θα έπρεπε να θεωρείται προϋπόθεση ανανέωσης της άδειας διαμονής αφενός διότι οι περισσότεροι πλέον μετανάστες δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο αριθμό ενσήμων και αφετέρου απλουστεύει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση αδειών διαμονής από τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί αυτό και κρίνεται απαραίτητο να εξετάζεται ο αριθμός των ενσήμων τότε θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς του συνόλου των ημερών ασφάλισης χωρίς τον περιορισμό του 20%.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 18:33 | E.D
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Simfono me th ka.Sotiria Toulakiston

  ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των εργαζομένων αλλά και της οικονομικά δύσκολης εποχής που διανύουμε.
  Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι κατά την ανανέωση της άδειας δεν θα ζητείται πλέον σύμβαση εργασίας και θα ήθελα να προτείνω επίσης την απελευθέρωση της εξαγοράς του αριθμού ημερών ασφάλισης . Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί πουθενά ο περιορισμός μέχρι του ποσοστού 20% . Στο παρελθόν, που κατά καιρούς δινόταν η ευκαιρία να εξαγοράσουν το σύνολο των ημερών ασφάλισης, δεν απορρίπτονταν και συνεπώς δεν εξαναγκάζονταν σε αποχώρηση από την χώρα οι ενδιαφερόμενοι για λίγα ένσημα , φαινόμενο κοινωνικά άδικο .

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 13:38 | Σωτηρία Μουτσάτσου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το άρθρο της εξαρτημένης εργασίας απευθύνεται στην πλειοψηφία των οικονομικών μεταναστών . Γι’ αυτό, κατά την γνώμη μου και από την εμπειρία μου θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των εργαζομένων αλλά και της οικονομικά δύσκολης εποχής που διανύουμε.
  Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι κατά την ανανέωση της άδειας δεν θα ζητείται πλέον σύμβαση εργασίας και θα ήθελα να προτείνω επίσης την απελευθέρωση της εξαγοράς του αριθμού ημερών ασφάλισης . Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί πουθενά ο περιορισμός μέχρι του ποσοστού 20% . Στο παρελθόν, που κατά καιρούς δινόταν η ευκαιρία να εξαγοράσουν το σύνολο των ημερών ασφάλισης, δεν απορρίπτονταν και συνεπώς δεν εξαναγκάζονταν σε αποχώρηση από την χώρα οι ενδιαφερόμενοι για λίγα ένσημα , φαινόμενο κοινωνικά άδικο .

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ένα ως εξής…..β)την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στα όρια ισχύος της άδειας παραμονής τους.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 10:02 | ΚΩΦΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.Α.Μ. ΑΘΗΝΩΝ Β
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι θετικό ότι κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής για Εξαρτημένη εργασία δεν απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης εργασίας καθώς το συγκεκριμένο δικαιολογητικό στη μορφή που υπήρχε ( με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια αρχή μόνο) πολλές φορές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ενώ η εξακρίβωση της γνησιότητας του ήταν πρακτικώς αδύνατη.
  Όσον αφορά την παρ. 2γ, παρά την θετικότατη εξέλιξη της ηλεκτρονική διασύνδεσης των υπηρεσιών μας με το ΙΚΑ, η καθυστέρηση της καταχώρησης των ημερών ασφάλισης από της υπηρεσίες του ΙΚΑ, η καθιέρωση των εργοσήμων, για τον υπολογισμό των οποίων απαιτείται ξανά αλληλογραφία, και η αδυναμία πολλών αλλοδαπών να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης με συνέπεια να αιτήματα τους να απορρίπτονται και να προσφεύγουν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, όπου εκκρεμούν για πολλά χρόνια. Θα μπορούσε είτε να μην απαιτείται η πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα και να αρκεί η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, είτε να αυξηθεί η δυνατότητα εξαγοράς αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι και το σύνολο των απαιτούμενων.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 10:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όπου, στην υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει τα δικαιολογητικά, γίνεται αναφορά σε σύμβαση εργασίας θα ήταν σκόπιμο αυτή να αντικατασταθεί με αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και αναφορικά με επαγγέλματα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ να υφίστανται εργόσημα κατά τον προηγούμενο, της λήξης της άδειας διαμονής, μήνα.
  Αυτό κρίνεται σκόπιμο διότι πολλοί προσκομίζουν σύμβαση εργασίας με το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη, χωρίς να υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει, ότι για την πρόσληψη αυτή έχει ενημερωθεί κάποιος αρμόδιος φορέας.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 10:57 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η επιλογή της νόμιμης διαμονής με άδεια για εξαρτημένη εργασία με τις ελάχιστες προϋποθέσεις (εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων), είναι προτιμότερη από εκείνη της έκθεσης στην παράνομη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών και των μελών των οικογενειών τους, «που έχουν δεσμούς με τη χώρα και δεν έχουν απασχολήσει τη δημόσια τάξη». Συνεπώς ίσως είναι προτιμότερο να διαγραφεί η περ. γ «Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 137 παρ. 6 του Κώδικα αυτού»

  Σε κάθε περίπτωση, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα στην εξαγορά του υπολειπόμενου αριθμού ημερών ασφάλισης και όχι μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθμού. Οι υπηρεσίες μας εκδίδουν απορριπτικές αποφάσεις για έλλειψη των απαιτούμενων ημερών ασφλάλισης και εν συνεχεία ο πολίτης τρίτης χώρας προσφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια και ακυρώνει τις αποφάσεις μας. Συνεπώς η επιλογή της εξαγοράς μόνο του 20% των απαιτούμενων, προκαλεί διοικητικό βάρος στις υπηρεσίες μας και φόρτο εργασίας στα Δικαστήρια, χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

  Στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου, καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα αλλαγής σκοπού από εξαρτημένη εργασία σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παρά μόνο μετά την κατοχύρωση του δικαιώματος της άδειας διαμονής για δεκαετία. Η ρύθμιση είναι εξαιρετικά επιτυχής, καθώς ο απασχολούμενος με εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου, υποβάλει αίτηση για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, υπό τον όρο της διατύπωσης γνώμης της αρμόδιας επιτροπής και την έγκριση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ουσιαστικά όμως ακολουθείται μία διαδικασία με επίφαση νομιμότητας, αφού ο πολίτης τρίτης χώρας προχωρεί στην έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας και στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας. Εφόσον η δραστηριότητα δεν αναπτύσσεται υπό τους όρους της προγραμματισμένης επένδυσης, η πλειοψηφία σχεδόν των αιτήσεων ανανέωσης απορρίπτεται.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 09:58 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΟΥΡΤΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «…..εφόσον προσκομίσει σύμβαση εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη…….»

  Έχοντας όλοι εικόνα της σημερινής αγοράς εργασίας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξαθλιωθεί οι όροι των συμβάσεων εργασίας. Κανένας δεν καλύπτει το ποσό αυτής της αμοιβής. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί ο όρος του ποσού της αμοιβής και να διατηρηθεί μόνο η σύμβαση (ανεξαρτήτως ποσού) ως δικαιολογητικό. Με τον τρόπο αυτό αφενός δεν απορρίπτονται άνθρωποι που εργάζονται χρόνια στην Ελλάδα αλλά απελευθερώθηκαν οι συμβάσεις τους και αφετέρου διασφαλίζεται η νόμιμη εργασία εφόσον η σύμβαση θα εξακολουθεί να υφίσταται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 23:37 | εσχετε.ντ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αρκετοι μεταναστες εχουν καταθεση για ανανεωση με χωρις ενσημα για διαφορετικους λογους παρ/μα μη καταβαλη εισφορερς εργοδοτη η ανεργεια οπως αναφερει στο σχεδιο νομόυ θελε να τους δωσει ευχερεια προσχομιζοντας ανανεωμενο βιβλαριο υγεια μονο ομως για το βιβλαριο χρειαζετε τουλαχιστων 50 ενσημα καλο θα ειναι να δωθε αδεια για εξαγορα απετουμενο ενσημων. αρκετοι ειναι πολα χρονια και εχουν οικ/νια εχουν δισκολεψη.αν απορφτη το ατημα τους ετσι και αλιος τα πανε στο υπ/γιο και τα παρουν αδεια για εξερετικό λογο.για αυτο να μην ταλεπωρηθουν και αυτοι και το υπ/γιο να μην εχει πολυ δουλεια ειναι καλυτερα τα ελεγα να προβουν για εξαγορα απετουμενων ενσημων.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 12:15 | Ιωάννα Αποστολοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ.1. Να προσδιοριστεί ότι απαιτείται σύμβαση εργασίας και για την περίπτωση αίτησης για χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και στον υπήκοο τριτης χώρας που ανανεώνει από αυτοτελή ή εξαρτημένη ή από οποιοδήποτε άλλο άρθρο για το οποίο προβλέπεται η αλλαγή σκοπού.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 11:25 | Θεοδοσίου Αργύρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αρθρο 15 (χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία)
  Παρ. 2 εδαφ.γ …Για το σύνολο της διετίας. Μήπως πρέπει να συμπληρωθεί και το τριετίας.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 11:59 | Αναστασοπούλου Αναστασία ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β΄
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  2.β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 137 παρ. 6 του Κώδικα αυτού.
  Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθμού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς άδειας διαμονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας.

  Η ηλεκτρονική αλληλογραφία με την κεντρική βάση δεδομένων του ΙΚΑ, παρόλο που διευκολύνει τις υπηρεσίες μας ως προς τον υπολογισμό των απαιτούμενων ενσήμων, έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα καθώς η ηλεκτρονική καταγραφή των οριστικοποιημένων εγγραφών καθυστερεί υπερβολικά με αποτέλεσμα την απόρριψη αιτημάτων που έχουν τις προϋποθέσεις να ικανοποιηθούν και την συνακόλουθη υποβολή αιτημάτων θεραπείας και ανάκλησης των απορριπτικών αποφάσεων.
  Επιπρόσθετα σε περίοδο οικονομικής κρίσης και των αποτελεσμάτων αυτής, με πρωταρχικό την αυξημένη ανεργία, παρατηρείται το φαινόμενο της απόρριψης αιτημάτων πολιτών που διαβιούν νόμιμα στη χώρα για μακροχρόνιο διάστημα.
  Συνεπώς κατά τη γνώμη μου στην παρούσα φάση αρκεί η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας για την ανανέωση της άδειας διαμονής και στην περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα της εξαγοράς του συνόλου των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 • 21 Οκτωβρίου 2013, 16:42 | Βιβή Σουλδάτου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεδομένου ότι η αυξανόμενη ανεργία πλήττει πρωταρχικά τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, η αδυναμία πλέον των μεταναστών να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους έχει ως αποτέλεσμα να εκπίπτουν πλέον μαζικά της νομιμότητας και μάλιστα μετανάστες με μακροχρόνια νόμιμη διαμονή στη χώρα και συνεπείς στις μέχρι τώρα υποχρεώσεις τους.
  Προτείνω να υπάρξει μείωση του υφιστάμενου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης και ταυτόχρονα πρόβλεψη για εξαγορά του συνόλου των υπολειπόμενων ημερομισθίων χωρίς ποσοστιαίο περιορισμό.

 • 21 Οκτωβρίου 2013, 13:29 | ΧΡΥΣΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ.Χατζή σε όλα τα σχόλια του. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι αλλοδαποί που αιτούνται την ανανέωση της άδειας διαμονής για ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ υποβάλουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις ενώ προσκομίζουν ορθή βεβαίωση ασφάλισης του ΟΓΑ. Πως γίνεται λοιπόν κάποιος να είναι ασφαλισμένος και να έχει το χρηματικό ποσό να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές ενώ από την άλλη να δηλώνει μηδενικό εισόδημα; Το να καταθέτει κάποιος μηδενική φορολογική δήλωση σημαίνει ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις; Προτείνω όπως υπάρχει το ποσό για την ανανεώση των αδειών διαμονής για ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ να υπάρχει και συγκεκριμένο ποσό δηλωμένο στη φορολογική δήλωση και την ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 • 20 Οκτωβρίου 2013, 10:05 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γενικές παρατηρήσεις.
  Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, αλλοδαποί να είναι ασφαλισμένοι είτε στο ΙΚΑ είτε στον ΟΓΑ και για το ίδιο χρονικό διάστημα που ασφαλίζονται να αποδεικνύεται (βάσει των θεωρήσεων εισόδου εξόδου από το διαβατήριο τους) ότι διαβιούν στη χώρα τους. Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία και στο υπουργείο απασχόλησης ώστε να δοθούν οι δέουσες οδηγίες για τον έλεγχο της πραγματικής παρουσίας των αλλοδαπών στη χώρα κατά το διάστημα που ασφαλίζονται.

 • 20 Οκτωβρίου 2013, 10:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ. 1 «Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εφόσον προσκομίσει σύμβαση εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.»

  Δεδομένου ότι για τον αλλοδαπό που εισέρχεται στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία έχει προηγηθεί η διαδικασία της μετάκλησης κα έχει ελεγχεί η σύμβαση εργασίας που υπέγραψε ο εργοδότης θεωρώ όι η διάταξη θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

  παρ.1 «Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εφόσον προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι η σύμβαση εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάκληση του αλλοδαπού είναι σε ισχύ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.»

 • 20 Οκτωβρίου 2013, 07:47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρ 2. «Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α. Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
  β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 137 παρ. 6 του Κώδικα αυτού.
  Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθμού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς άδειας διαμονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας.»

  Η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων σημαίνει απλά να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση; Διότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, όσοι έχουν άδεια διαμονής για εργασία και δεν έχουν οικογένεια να δηλώνουν σχεδόν πάντα ποσό αναντίστοιχα μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον αριθμό ημερών ασφάλισης επί το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και εκείνοι που έχουν και την οικεγένειά τους στην χώρα ναδηλώνουν επακριβώς το ποσό που απαιτείτια για να ανανεώουν την άδεια διαμονής τα μέλη της οικογένειας χωρίς να προκύπτει και αντίστοιχη ασφάλιση για τα ποσά αυτά.

  παρ. 5.»Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλη Περιφέρεια και να μεταβάλει ειδικότητα μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής.»

  Έχει πρακτικά αποδειχθεί ότι η δυνατότητα αυτή (αλλαγής ειδικότητας) στην περίπτωση που οι μετακαλούμενοι αλλοδαποί εισέρχονται στη χώρα για γεωργικές ή κτηνοτροφικές ειδικά εργασίες, να αλλάζουν εργοδότη και ειδικότητα αμέσως μετά την πάροδο του έτους.
  Αποτέλεσμα αυτού είναι αφενός να γίνεται κατάχρηση πολλές φορές της δυνατότητας αυτής αποτελώντας τον Δούρειο Ίππο για να εισέλθει κάποιος αλλοδαπός στη χώρα, αφετέρου να έχουν μόνιμο πρόβλημα ειδικά οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι μετά την όλη διαδικασία της μετάκλησής των αλλοδαπών σύντομα να βρίσκονται και πάλι χωρίς εργατικό προσωπικό.
  Προτείνω να υπάρξει προσθήκη στις διατάξεις της παρ, 5 που να εξαιρεί από αυτή τη δυνατότητα (αλλαγής ειδικότητας) όσους εισέρχονται στη χώρα για γεωργικές και ιδίως κτηνοτροφικές εργασίες.