ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (άρθρο 97)

 

Άρθρο 97
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 22 Ιουλίου 2022, 13:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΗΣ

  Διαφωνώ. Αναθεωρήστε άμεσα.

 • 18 Ιουλίου 2022, 01:26 | Βασίλης Αθανασιάδης

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.Το νομοσχέδιο είναι παράνομο και βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με την ευρωπαϊκη νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση έργων σε Προστατευόμενες Περιοχές (Π.Π.)και διεξαγωγή της διαβούλευσης από ανεξάρτη επιστημονική αρχή, διαφορετική από την αδειοδοτούσα αρχή. Στην Ελλάδα, δε λαμβάνει χώρα κανένα από τα δύο παραπάνω, με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τις ΠΠ. Επιπλέον, το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για την άσκηση ακόμα μεγαλύτερων ανθρωπογενών πιέσεων στις ΠΠ, αγνοώντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα που προβλέπει Ζώνες Αυστηρής Προστασίας στο 1/3 των ΠΠ κάθε χώρας και αυστηρή προστασία στο 100% των ώριμων πρωτογενών δασών.
  Ο μικρός χρόνος που δίνεται για διαβούλευση σε ενα τόσο σημαντικό και εκτεταμένο νομοσχέδιο, αντικατοπτρίζει την απαξίωση απέναντι στο δημόσιο διάλογο, στην αντίθετη άποψη αλλά και στο φυσικό πλούτο της χώρας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:45 | Alexia

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 13 Ιουλίου 2022, 19:25 | Panagiota Paterimou

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 13 Ιουλίου 2022, 19:11 | Άστερ Καραμανλή

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 13 Ιουλίου 2022, 17:06 | Μαριλένα Παλυβού

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 13 Ιουλίου 2022, 13:11 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΓΕΝΑ

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να μελετήσουμε, να αξιολογήσουμε και να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων τόσο μεγάλης σημασίας για την χώρα σε μια μόνο εβδομάδα και μάλιστα σε περίοδο διακοπών! Ζητώ για όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 12:18 | Άγγελος Σωμαράκης

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 13 Ιουλίου 2022, 10:38 | Σοφία Παπιδά

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 09:29 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  Η διαβούλευση είναι προσχηματική. Δίνετε ελάχιστος χρόνος μέσα στο κατακαλόκαιρο) για να σχολιασθεί ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων… Θα έπρεπε (για όλα τα νομοσχέδια) να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.
  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές.

 • 13 Ιουλίου 2022, 02:57 | Ανδρέας Σκούπας

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Οι ελευθερίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος για οικονομική και ενεργειακή ανάπτυξη που προβλέπει υποβαθμίζουν την υποτυπώδη και επισφαλή διαφύλαξη των λιγοστών περιοχών της χώρας υπό καθεστώς προστασίας, ελάχιστες εκ των οποΐων προστατεύονται με οικολογικά εμπεριστατωμένη αυστηρότητα. Η διαβούλευση αυτή είναι καθαρά προσχηματική, ζητώντας τον σχολιασμό 95 άρθρων μέσα σε μία μονάχα εβδομάδα, γεγονός απαράδεκτο και ενδεικτικό της υποκρισίας της περιβαλλοντικής υπηρεσίας της επικράτειας.

 • 12 Ιουλίου 2022, 21:54 | Vanessa

  Απαράδεκτο ότι η «διαβούλευση» είναι ανοιχτή για μια μόλις εβδομάδα, εν μέσω μάλιστα της θερινής περιόδου.
  Ακόμη πιο απαράδεκτα αυτά που προβλέπονται, όπως π.χ. η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων (έστω και υπό προϋποθέσεις), εξορυκτικών δραστηριοτήτων κτλ σε περιοχές Natura 2000.
  Ξεκινήστε από τη ΣΩΣΤΗ αποκομιδή των λυμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών κτλ από τα νησιά (και όχι μόνο), ώστε να γλιτώσουμε και τα σχετικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ.
  Ντροπή!

 • 12 Ιουλίου 2022, 20:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 12 Ιουλίου 2022, 20:22 | αριστειδης παπαδακης

  Διαφωνουμε ριζικα ως οικογενεια (4 ενηλικα μελη).

  1. Περιμενετε ειλικρινα σαν πολιτες να μελετησουμε και αξιολογησουμε ενα σχεδιο τετοιας σημασιας για την χωρα σε μια εβδομαδα σε περιοδο διακοπων?
  2. Απο οσο προλαβαμε να καταλαβουμε, το σχεδιο διεπεται απο μια αντιληψη για το περιβαλλον περιπου της εικοσαετιας 70-90.

  Προτεινουμε την παραταση διαβουλευσης με ενα μηνα και τα ξαναλεμε.

  Αρης Παπαδακης
  M.Sc. Environmental Management

 • 12 Ιουλίου 2022, 18:28 | Ελένη Μήτσιου

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 12 Ιουλίου 2022, 18:56 | Αναστασία Παπαδοπούλου

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 12 Ιουλίου 2022, 18:29 | Γρηγόρης

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο.

  Καταρχάς, η «διαβούλευση» αυτή είναι προσχηματική, γιατί μας δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Σε όλα τα νομοσχέδια, οφείλετε να δίνετε αρκετό χρόνο για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. Κάποιοι από εμάς δουλεύουμε κιόλα, δεν πληρωνόμαστε απλά για να φέρνουμε στη Βουλή νομοσχέδια-κόλαφο για τον τομέα της χώρας που έχουμε αναλάβει (να καταστρέψουμε/υποβαθμίσουμε/ξεπουλήσουμε κλπ κλπ).

  Στα περι του υποτίθεται νομοσχεδίου: Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές NATURA και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Μα βρε αθεόφοβοι, είναι δυνατόν να θελετε να φτιάξετε τουριστικά καταλύματα σε προστατευόμενες περιοχές και να δίνετε άδειες για ανεμογεννήτριες σε καμμένες εκτασεις κ γενικά προστατευόμενες κλπ; Δε λυπάστε τα παιδιά σας που θα τους παραφώσετε κυριολεκτικά και μεταφορικά καμμένη γη; Έχετε καταλήξει να τα ξεπουλάτε ΌΛΑ για τα λεφτά, γίνεστε οι πιο Ανθέλληνες από όλους και κατά τα άλλα το παίζετε και ηγέτε και προστάτες της χώρας. ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΦΎΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΌΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΏΝ. ΝΤΡΟΠΉ ΣΑΣ!!!

 • 12 Ιουλίου 2022, 17:07 | Dimitris Adoniadis

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 12 Ιουλίου 2022, 17:19 | Κονετάς Δημήτρης

  Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

  Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση.

 • 12 Ιουλίου 2022, 17:41 | Γεωργία Βουδούρη

  Διαφωνώ με την υλοποίηση στις προστατευόμενες περιοχές τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών αναπτύξεων και ζητώ η διαβούλευση να διαρκέσει περισσότερο αθώς το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 95 άρθρα και δεν είναι δυνατον να γίνει διαβούλευση σε 1 εβδομάδα.

 • 12 Ιουλίου 2022, 17:01 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ

  «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».