Άρθρο 03: Καθορισμός εκτάσεων δραστηριοτήτων

1. Καλλιέργειες

α. Οι περιοχές Κ1 έως Κ11 προορίζονται για βιολογικές καλλιέργειες, και περιγράφονται στα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα Χ01 και Χ02 με τις αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές διακεκομμένες γραμμές χρώματος πρασίνου.

 

 • Κ1, Καλλιέργειες Αμπελώνα, εντός του Κεντρικού Πυρήνα, εντός των ζωνών Δ2 και Δ3 .
 • Κ2, Καλλιέργειες Ελαιώνα, εντός του Κεντρικού Πυρήνα, εντός της ζώνης Δ3
 • Κ3, Καλλιέργειες Ελαιώνα, εντός του Κεντρικού Πυρήνα, εντός της ζώνης Δ3.
 • Κ4, Καλλιέργειες Νέας Πύλης Βαρυμπόμπης, εντός της ζώνης Δ3. Η περιοχή προορίζεται για αστικά αγροκτήματα.
 • Κ5, Καλλιέργειες περιοχής Παλιομπάφι, εντός της ζώνης Δ3.
 • Κ6, Καλλιέργειες περιοχής Παλιομπάφι, εντός της ζώνης Β4.
 • Κ7, Καλλιέργεια περιοχής Παλιομπάφι, εντός της ζώνης Β4.
 • Κ8, Καλλιέργειες Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4.
 • Κ9, Καλλιέργειες Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4.
 • Κ10, Καλλιέργειες Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4.
 • Κ11, Καλλιέργειες Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4.

 

Η συνολική έκταση των καλλιεργειών δεν θα υπερβαίνει τα 2.000 στρέμματα.

Την ευθύνη για τις καλλιέργειες έχει ο Φορέας Διαχείρισης του Τατοΐου, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΝ. Η Γενική Γραμματεία Δασών αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για την υλοποίηση της παρούσης με όρους που θα διαφυλάσσουν το χαρακτήρα και το περιεχόμενο που έχει ο χώρος.

 

β. Ορίζεται η περιοχή του βοτανικού κήπου – φυτωρίου, εντός της ζώνης Δ3, εντός του Κεντρικού Πυρήνα, εκτάσεως 2 στρεμμάτων, που περιγράφεται από την κλειστή πολυγωνική διακεκομμένη γραμμή χρώματος πράσινου «Κ12» στα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα X01 και Χ02.

 

2. Κτηνοτροφία

Εντός της ζώνης Β4, στην περιοχή Παλαιομπάφι, σε έκταση 6 στεμμάτων που ορίζεται από το σύμβολο  «ΚΤ» χρώματος καφέ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σχέδιο X01, επιτρέπεται η δημιουργία βουστασίου, ποιμνιοστασίου και ιπποστασίου του Πάρκου, και η κατασκευή στεγάστρων σταβλισμού επιφάνειας έως 1.200 τμ.

Οι περιοχές βόσκησης και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ζώων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Τατοΐου μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δασαρχείου.

 

3. Υπαίθριοι χώροι

Καθορίζεται η θέση και έκταση υπαιθρίων χώρων αναψυχής, παιχνιδιού, παρατήρησης και του θεματικού χώρου σιδηροδρόμων ως εξής:

 

α. Χώροι αναψυχής

Ορίζονται οι χώροι αναψυχής ΧΑ-0 έως ΧΑ-10, που περιγράφονται στα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα Χ01 και Χ02  με τις αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές συνεχείς γραμμές χρώματος μπλέ.

 

 • ΧΑ-0, Παλαιός Αμπελώνας (υπαίθρια διαμόρφωση) στην ζώνη Δ3, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.
 • ΧΑ-1, Μακρυχώραφο (υπαίθρια διαμόρφωση, αναψυκτήριο, διάθεση ποδηλάτων, χώροι υγιεινής) εντός της ζώνης Δ1, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.
 • ΧΑ-2, Μαχούνια (υπαίθρια διαμόρφωση, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής) στην ζώνη Δ2, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.
 • ΧΑ-3, Κιθάρα (υπαίθρια διαμόρφωση) στην ζώνη Δ3, συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων.
 • ΧΑ-4, Πλάτανος (υπαίθρια διαμόρφωση) στην ζώνη Δ3, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.
 • ΧΑ-5, Πηγή Όλγας (υπαίθρια διαμόρφωση, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής) στην ζώνη Β4, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.
 • ΧΑ-6, Πλατιά Φελίκια (υπαίθρια διαμόρφωση) στην ζώνη Δ1, συνολικής έκτασης 1 στρέμματος.
 • ΧΑ-7, Πηγαδάκι (υπαίθρια διαμόρφωση) στην ζώνη Δ1, συνολικής έκτασης 1 στρέμματος.
 • ΧΑ-8, Μικρή Βίγλα (υπαίθρια διαμόρφωση, παρατηρητήριο πουλιών) στην ζώνη Δ2, συνολικής έκτασης 1 στρέμματος.
 • ΧΑ-9, Φυλάκιο Κιθάρας, (υπαίθρια διαμόρφωση, παρατηρητήριο πουλιών) στην ζώνη Δ3, συνολικής έκτασης 1 στρέμματος.
 • ΧΑ-10, Άγιος Αθανάσιος (υπαίθρια διαμόρφωση) στην ζώνη Β4, συνολικής έκτασης 1 στρέμματος.

 

β. Χώροι Παιχνιδιού

Ορίζονται οι χώροι παιχνιδιού ΧΠ-1 έως ΧΠ-3, που περιγράφονται στο πρωτότυπο σχεδιάγραμμα Χ01 με τις αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές συνεχείς γραμμές χρώματος μπλέ.

 

 • ΧΠ-1    Μακρυχώραφο, στην ζώνη Δ1, έκτασης 12 στρεμμάτων.
 • ΧΠ-2    Μαχούνια, στην ζώνη Δ2, έκτασης 12 στρεμμάτων.
 • ΧΠ-3    Λατομείο,  στην ζώνη Β4, έκτασης 12 στρεμμάτων.

 

γ. Παρατηρητήρια

Σε όλη την έκταση του Πάρκου επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων μελέτης της Άγριας Ζωής και του Τοπίου. Παρατηρητήρια χωροθετούνται κατ΄ αρχήν στις ευρύτερες περιοχές του Πλατάνου, της Κιθάρας, στον λόφο του Αγίου Αθανασίου, στον λόφο της μικρής Βίγλας και στο δάσος Μπάφι, ανατολικά του Πάρκου.

 

δ. Θεματικός χώρος Σιδηροδρόμων

Εντός της ζώνης Β4 στην περιοχή Παλαιομπάφι που ορίζεται από το σύμβολο  «ΣΔ» χρώματος καφέ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σχέδιο X 01, προβλέπεται η εγκατάσταση υπαίθριου θεματικού χώρου σιδηροδρόμων έκτασης 6 στρεμμάτων.

 

ε. Κήπος και Άλσος των Ανακτόρων

Ορίζεται η περιοχή του Κήπου και του Άλσους των Ανακτόρων , εντός των ζωνών Δ2 & Δ3, εντός του Κεντρικού Πυρήνα, εκτάσεως 60,5 στρεμμάτων, που περιγράφεται από την κλειστή πολυγωνική διακεκομμένη γραμμή χρωματος πράσινου «ΚΑ» στα σχετικά πρωτότυπα σχεδιαγράμματα  X01 και Χ02.

 

στ. Αλέες

Ορίζονται οι αλέες του κτήματος ΑΛ 1-1 έως 4-4 που περιγράφονται στα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα Χ01 και Χ02 με τις αντίστοιχες ανοιχτές πολυγωνικές διακεκομμένες γραμμές χρώματος  πράσινου , ως εξής:

 • ΑΛ 1-1, Η αλέα της Βαρυμπόμπης, που συνδέει την Πύλη του φυλακίου της Βαρυμπόμπης (Π5) με την Νοτιοανατολική Πύλη (Π16), μήκους περίπου 2χλμ.
 • ΑΛ 2-2, Η αλέα της Πύλης της Λεύκας, (Πύλη Λεύκας – Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης), μήκους 250μ.
 • ΑΛ 3-3, Η αλέα των ελαφιών, (Παλαιόκαστρο – Χωριό), μήκους 350μ.
 • ΑΛ 4-4, Η αλέα των Κήπων των Ανακτόρων, μήκους 150μ, που εντάσσεται στο σχεδιασμό των κήπων.
 • 5 Ιουνίου 2015, 22:02 | κοινσεπ ΚΥΚΕΩΝ

  Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΚΥΚΕΩΝ χαιρετίζει τις προσπάθειες αναβίωσης του κτήματος Τατοίου-Δεκέλεια και προτίθεται να σταθεί αρωγός στην συνέχιση των προσπαθειών ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να επιτευχθεί ο στόχος.Η κοινσεπ ΚΥΚΕΩΝ απασχολώντας ανέργους μπορεί να συμβάλλει(όπως προβλέπει το καταστατικό της)σε έρευνες,εκπαιδευτικά σεμινάρια,εκθέσεις,εκδηλώσεις,παραγωγικές δραστηριότητες κλπ.
  Σκοπός της κοινσεπ ΚΥΚΕΩΝ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και εξυπηρέτηση κοινωνικών συμφερόντων.Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας(πολιτισμός,περιβάλλον,οικολογία,εκπαίδευση,διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων κ.α.)που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.Η κοινωνική οικονομία είναι η λύση στην κρίση!