ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΑΡΘΡΟ 2 Χωρική αρμοδιότητα ΦΔΠΠ

1. Οι περιπτώσεις 1) έως και 25) της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

α. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» και έδρα στην Τραϊανούπολη του νομού Έβρου μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1110004, GR1110006, GR1110007, GR1110009, GR1110012, GR1110013 και GR1130008.

β. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς» και έδρα στη Δαδιά του νομού Έβρου επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1110002, GR1110003, GR1110005, GR1110008, GR1110010, GR1110011 και GR1130011.

γ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης» και έδρα στα Κάτω Πορόϊα του νομού Σερρών επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1150005, GR1150011, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010, GR1230002 και GR1230003.

δ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» και έδρα στο Αιτωλικό του νομού Αιτωλοακαρνανίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2310001, GR2310004, GR2310005, GR2310008, GR2310009, GR2310010, GR2310013 και GR2310015.

ε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» και έδρα στη Χαλάστρα του νομού Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1210002, GR1220002, GR1220005, GR1220010, GR1220011, GR1220012, GR1230001, GR1230004, GR1230005, GR1230006, GR1250004, GR1270004, GR127008, GR1270010 και GR1270013, καθώς επίσης και τη θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει τον Θερμαϊκό Κόλπο (από τη γραμμή αιγιαλού) και ορίζεται προς νότο από την ευθεία που ενώνει το νοτιότερο άκρο της περιοχής με κωδικό GR1250004 (Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή) με το νοτιότερο άκρο της περιοχής με κωδικό GR1220012 (Λιμνοθάλασσα Επανωμής και θαλάσσια παράκτια ζώνη).

στ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης» και έδρα στον Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1220001, GR1220003, GR1220009, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1270007, GR1270009, GR1270012, GR1270014, GR1270015 και GR1270016.

ζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων» και έδρα στην Αλόννησο του νομού Μαγνησίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1430003, GR1430004, GR1430005 και GR1430009.

η. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» και έδρα στο Πόρτο Λάγος του νομού Ξάνθης επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150008, GR1150009, GR1150010, GR1150012, GR1150013 και GR1150014.
θ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μούστου» και έδρα στο Άστρος του νομού Αρκαδίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2510003, GR2510004, GR2510005, GR2520001, GR2520002, GR2520003, GR2520005, GR2520006, GR2540001 και GR2540007.

ι. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων» και έδρα στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων δεν επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2130005 και GR2130012.

ια. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» και έδρα στην Άρτα του νομού Άρτας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2110001, GR2110004, GR2220003, GR2240001, GR2240002, GR2310006, GR2310007, GR2310011, GR2310014 και GR2310016.

ιβ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς» και έδρα στον Λάππα του νομού Αχαΐας μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2320001, GR2320011, GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330006, GR2330007, GR2330008, GR2330009 και GR2550005.

ιγ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου» και έδρα στους Ασπράγγελους Ζαγορίου του νομού Ιωαννίνων επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1310001, GR1310002, GR1310003, GR1310004, GR1320002, GR2130001, GR2130002, GR2130004, GR2130006, GR2130008, GR2130009, GR2130010 και GR2130011.

ιδ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» και έδρα στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του νομού Φλώρινας δεν επεκτείνεται, ως προς τα όρια ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1340001, GR1340003, GR1340009 και GR1340010.

ιε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» και έδρα στο Αργοστόλι του νομού Κεφαλληνίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2220001, GR2220002, GR2220004, GR2220005, GR2220006 και GR2220007.

ιστ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» και έδρα στο Λιτόχωρο του νομού Πιερίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1420001, GR1420003, GR140005, GR1420007 και GR1420015.
ιζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» και έδρα στα Χανιά του νομού Χανίων, επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR4340001, GR4340002, GR4340003, GR4340004, GR4340005, GR4340006, GR4340007, GR4340008, GR4340010, GR4340011, GR4340012, GR4340013, GR4340014, GR4340015, GR4340016, GR4340017, GR4340018, GR4340019, GR4340020, GR4340021, GR4340022, GR4340023 και GR4340024.

ιη. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» και έδρα στην Αμφίκλεια του νομού Φθιώτιδας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2410002, GR2450001, GR2450002, GR2450005, GR2450007 και GR2450008.

ιθ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» και έδρα στις Αχαρνές του νομού Αττικής δεν επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει την περιοχή του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με τον κωδικό GR3000001.

κ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» και έδρα στα Λουτρά Υπάτης του νομού Φθιώτιδας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1430006, GR2430001, GR2440002, GR2440003, GR2440004, GR2440005, GR2440006 και GR2440007.

κα. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα» και έδρα στην Ηγουμενίτσα του νομού Θεσπρωτίας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2120001, GR2120002, GR2120003, GR2120004, GR2120005, GR2120006, GR2120007, GR2120008, GR2120009, GR2140001, GR2140003, GR2230001, GR2230002, GR2230003, GR2230004, GR2230005, GR2230007, GR2230008, GR2230009 και GR2230010.

κβ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού» και έδρα στα Καλάβρυτα του νομού Αχαΐας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2320002, GR2320003, GR2320004, GR2320005, GR2320007, GR2320008, GR2320009, GR2320010, GR2320012, GR2320013, GR2530001, GR2530002, GR2530004 και GR2530006.

κγ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειρά Ροδόπης» και έδρα στο Μεσοχώρι Παρανεστίου του νομού Δράμας επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008 και GR1140009.

κδ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας» και έδρα στον Όλυμπο Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου», επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, όπως ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με τους κωδικούς GR4210001, GR4210002, GR4210003, GR4210004, GR4210005, GR4210006, GR4210007, GR4210008, GR4210009, GR4210010, GR4210011, GR4210014, GR4210019, GR4210020, GR4210021, GR4210022, GR4210023, GR4210024, GR4210025, GR4210026, GR4210027, GR4210027, GR4210028, GR4210029, GR4210030, GR4210031, GR4210032, GR4210033 και GR4210034. Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης διατηρείται στον Όλυμπο Καρπάθου.

κε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» και έδρα στα Κανάλια του νομού Μαγνησίας επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1420004, GR1420006, GR140008, GR1420009, GR1420010, GR1420011, GR1420012, GR1420013, GR1420014, GR1430001, GR1430002, GR1430007 και GR1430008.

κστ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και έδρα στη Ζάκυνθο του νομού Ζακύνθου επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το Π.Δ. της 22.12.1999 (Δ’ 906), όπως ισχύει και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2210001, GR2210002, GR2210003 και GR2210004.

κζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα» και έδρα στον Μαραθώνα του νομού Αττικής επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το Π.Δ. της 03.07.2000 (Δ’ 395), όπως ισχύει και περιλαμβάνει το τμήμα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικό GR2420016 που εμπίπτει στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, καθώς και τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR3000003, GR3000004, GR3000005, GR3000006, GR3000014, GR3000015, GR3000016, GR3000017, GR3000018, GR3000019 και GR3000020.

κη. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» και έδρα στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Αράχθου και Δυτικής Θεσσαλίας» και επεκτείνεται ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το Π.Δ. 12.02.2009 (Δ’ 49) και περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με τους κωδικούς GR1410001, GR1410002, GR1440001, GR1440002, GR1440003, GR1440005, GR1440006, GR2110002, GR2110006, GR2130007, GR2130013 και GR2430002.

2. Ιδρύονται οι παρακάτω επτά (7) ΦΔΠΠ:

α. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης ευρύτερης περιοχής Βόρα – Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1210001, GR1240001, GR1240002, GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1240006, GR1240007, GR1240008, GR1240009, GR1320001, GR1320003, GR1330001, GR1330002, GR1340004, GR1340005, GR1340006, GR1340007 και GR1340008.

β. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2320006, GR2450004, GR2450009, GR2530003, GR2530005 και GR2530007.

γ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2410001, GR2420001, GR2420002, GR2420004, GR2420006, GR2420007, GR2420008, GR2420009, GR2420010, GR2420011, GR2420012, GR2420013, GR2420014, GR2420015 και το τμήμα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικό GR2420016 που εμπίπτει στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

δ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR2540002, GR2540003, GR2540005, GR2540006, GR2540008, GR2540009, GR2550001, GR2550003, GR2550004, GR2550006, GR2550007, GR2550008, GR2550009, GR2550010, GR3000008, GR3000010, GR3000012 και GR3000013.

ε. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR3000011, GR4220001, GR4220002, GR4220003, GR4220004, GR4220005, GR4220006, GR4220007, GR4220008, GR4220009, GR4220010, GR4220011, GR4220012, GR4220013, GR4220014, GR4220016, GR4220017, GR4220018, GR4220019, GR4220020, GR4220021, GR4220022, GR4220023, GR4220025, GR4220026, GR4220027, GR4220028, GR4220029, GR4220030, GR4220031, GR4220032, GR4220033, GR4220034, GR4220035 και GR4220036.

στ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR4110001, GR4110002, GR4110003, GR4110004, GR4110005, GR4110006, GR4110007, GR4110008, GR4110009, GR4110010, GR4110011, GR4110012, GR4110013, GR4110014, GR4110015, GR4110016, GR4120001, GR4120002, GR4120003, GR4120004, GR4120005, GR4120006, GR4120007, GR4120008, GR4130001, GR4130002, GR4130003, GR4130004 και GR4130005.

ζ. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR4310002, GR4310003, GR4310004, GR4310005, GR4310006, GR4310009, GR4310010, GR4310011, GR4310012, GR4310013, GR4320002, GR4320003, GR4320004, GR4320005, GR4320006, GR4320008, GR4320009, GR4320010, GR4320011, GR4320013, GR4320014, GR4320016, GR4320017, GR4330002, GR4330003, GR4330004, GR4330005, GR4330006, GR4330007, GR4330008 και GR4330009.

 • 28 Νοεμβρίου 2017, 22:42 | Λάμπρου Νικόλαος

  Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, σύστημα βοιωτικού Κηφισού, καταβόθρα Αλίαρτου. Συνολική έκταση 12.131 εκτάρια στην Εύβοια.

  Για ποιο λόγο περιοχές της Βοιωτίας να ενταχθούν σε φορέα της Εύβοιας? Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Διαχειρίζεται όλη την Κωπαΐδα.

  Επίσης υπάρχουν οι φορείς Κορινθιακού και Παρνασσού.

 • 28 Νοεμβρίου 2017, 21:55 | Λάμπρου Νικόλαος

  -Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, σύστημα βοιωτικού Κηφισού, καταβόθρα Αλίαρτου. Συνολική έκταση 12.131 εκτάρια.

  Εντάσσεται στον φορέα διαχείρισης των περιοχών Natura Εύβοιας

  Στην Βοιωτία έχουμε τον Φορέα Παρνασσού και Κορινθιακού για ποιο λόγο να πάει στην Εύβοια?

  Την Κωπαΐδα την διαχειρίζεται για όλα τα άλλα ζητήματα η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 15:47 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Επιγραμματικά σχόλια, καθώς το νομοσχέδιο στο σύνολό του βασίζεται σε μια λογική που έχει παταγωδώς αποτύχει.
  Καταρχήν ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Δεν προσφέρει καμία λύση, διαιωνίζει τα λάθη του παρελθόντος, δεν εξυπηρετεί καν τα οράματα του αρχικού σχεδιασμού, πριν από 20 και πλέον έτη με τον καθορισμό των περιοχών Natura 2000, για ύπαρξη μιας συμβουλευτικής επιτροπής της κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων, όσον αφορά τον καθορισμό σχεδίων διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Θυμίζουμε την πρώτη προσέγγιση με την ίδρυση των Κέντρων Πληροφόρησης Υγροτόπων στη δεκαετία του ΄90, που ακόμα και σήμερα είναι οι βασικές κτηριακές υποδομές για τη φιλοξενία αρκετών Φορέων Διαχείρισης.
  Ασφαλώς συνδέεται με την ακατανόητη απόφαση του νέου οργανογράμματος του Υπ. Περιβάλλοντος για ίδρυση Τμήματος Προστατευόμενων Περιοχών που δεν θα ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, αλλά και τη γενικότερη τάση για «αποδασωτικό» χαρακτήρα στο περιβάλλον. Συνειρμοί για αποδυνάμωση της σχέσης με το άρθρο 24 ίσως να είναι υπερβολικοί, ίσως και όχι;
  Διαπιστώνουμε τη γιγάντωση ενός αγνώστου! Περίπου 450 περιοχές Natura 2000, που στριμώχνονται σε μια λογική «ας βολέψουμε όσες μπορούμε», εντάσσονται σε κάποιους φορείς, με τεράστιες περιοχές εκατομμυρίων στρεμμάτων για τον κάθε Φορέα Διαχείρισης, που πιθανόν στη διάρκεια της θητείας ή και μέχρι τη συνταξιοδότησή του το κάθε μέλος του νέου Δ.Σ. των Φορέων να μην προλάβει καν να επισκεφτεί έστω και μια φορά! Πολύωρες αποστάσεις, αποκεντρωμένη διάθεση χωρίς επαφή με το κέντρο!
  Φορείς διαχείρισης με δεκάδες δήμους (!) στην περιοχή τους, που πατάνε σε 2-3-4 και πέντε νομούς, σε δύο ή και σε περισσότερες Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Και όλα αυτά να διοικούνται από 7μελές Δ.Σ., που καθορίζεται η σύνθεσή του από τον Υπουργό. Η απόλυτη συγκεντρωτική διάθεση είναι αυτή και όχι αποκέντρωση. Και να λειτουργεί ακόμα και με 4 παρόντα μέλη σε ένα Συμβούλιο και σε περίπτωση ισοψηφίας 2 με 2 να μετρά μόνο η γνώμη του διορισμένου Προέδρου;
  Διαπιστώνουμε την σημαντικότατη υποβάθμιση της δασικής υπηρεσίας. Με κλήρωση που έχει πιθανότητες λιγότερες και από το τζόκερ, είναι πιθανόν κάποιος δασικός να είναι (να διοριστεί δηλαδή) ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ενός Φορέα, ακόμα και αν μιλάμε για τα μεγαλύτερα και πιο δασωμένα βουνά της χώρας, κανείς δεν εξασφαλίζει επιστημονική συνάφεια. Πλήρη απουσία άλλων σημαντικών υπηρεσιών, κρατικών που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, όπως οι υπηρεσίες Αλιείας (ακόμα και αν μιλάμε για Φορείς σε απόλυτα ιχθυοπαραγωγικούς τόπους) ή της Κτηνιατρικής ή των Υπηρεσιών Υδάτων (για διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων). Μεγάλη υποβάθμιση της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης. Ασφαλώς πρόβλεψη για συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων, ολιγομελών ή μη, αλλά καμία πρόβλεψη για συμμετοχή των κυνηγετικών οργανώσεων (παρά την αποδεδειγμένη σχέση τους με τη φύλαξη μετ’ αρμοδιοτήτων και με τα έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων).
  Γιγάντωση ενός αγνώστου φορέα (που δεν είναι τω αγνώστω θεώ των προγόνων μας), αλλά ενός μορφώματος, με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η έλλειψη όμως της γνωμοδότησης μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική αγκύλωση σε δεκάδες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, στην Ελλάδα που για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (τρόικα και τα συναφή) ευημερεί σε αριθμούς, αλλά δεινοπαθεί ως κοινωνία και πολίτες. Πότε θα προλαβαίνει ένας Φορέας να γνωμοδοτεί από μια επένδυση, μέχρι ένα καφενείο, ένα φούρνο,, ή ένα συνεργείο στο χωριό; Και γιατί να φορτωθεί ένας Φορέας χωρίς πρόβλεψη βιωσιμότητας με τόσες πολλές ευθύνες και αόριστες αρμοδιότητες; Με προσωπικό για ακόμη μια χρονιά δέσμιο της όποιας Διοίκησης και Κυβέρνησης. Αναγνωρίζουμε πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων των Φ.Δ.Π.Π., αλλά θεωρούμε πως η εργασιακή τους εξασφάλιση δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί μη τη συνέχιση της αναποτελεσματικής λειτουργίας των συγκεκριμένων φορέων. Θα πρέπει αντίθετα να αντιμετωπιστεί ως ανεξάρτητο ζήτημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να μη χάσει κανείς εργαζόμενος τη δουλειά του
  Και ποια η σχέση του νομοσχεδίου με την προστασία του περιβάλλοντος; Θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε ένας απολογισμός των δεκάδων εκατομμυρίων που έχουν δοθεί τόσο για τη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης, όσο και για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών. Που ακόμα και σε εθνικά πάρκα δεν είχε προβλέψει η μελέτη της πανίδας να συμπεριλαμβάνει και τα αγριογούρουνα; Και να σηκώνουμε τους ώμους στις ζημιές των αγροτών εντός των Εθνικών Πάρκων; Ομοίως και για άλλα θέματα.
  Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό προσφέρει μόνο ένα σκληρό δυσκίνητο κράτος και ίσως ευκολοκινούμενους μελετητές, χωρίς καμία ουσιαστική συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για ποιο λόγο να παραμένει αυτή η αοριστία ενός ΝΠΙΔ και γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η από το Υπ. Περιβάλλοντος χρηματοδοτούμενη μελέτη για τη λειτουργία των ΦΔ; Και γιατί για ένα τόσο ειδικό θέμα να αναφέρεται στο άρθρο 9 πως η αξιολόγηση επαφίεται αόριστα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με ποια κριτήρια; Με ποιους δείκτες παρακολούθησης;

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 14:40 | Διονυσία Χατζηλάκου

  Πρέπει να περιοριστεί η εμβέλεια ορισμένων Φορέων Διαχείρισης. Για παράδειγμα, ο νέος φορέας Βόρα – Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ εκτεταμένος.

  Η ένταξη της Σαμοθράκης και συγκεκριμένα της περιοχής Natura GR1110004 στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και η διαχείρισή της (παρακολούθηση, διαχειριστικές παρεμβάσεις, φύλαξη κλπ) εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Εκτός εάν δημιουργηθεί εκεί κάποιο τοπικό Γραφείο.

  Το θέμα των νησιωτικών περιοχών Natura γενικότερα θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί κάτω από μια διαφορετική φιλοσοφία, γιατί εκ των πραγμάτων, οι περιοχές αυτές αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Ελλάδα, λόγω της έντονης νησιωτικότητάς, καλείται να διατυπώσει νέες προσεγγίσεις. Μήπως να διερευνηθεί η συμμετοχή και άλλων κρατικών δομών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμοι) ανάλογα με κάθε μεμονωμένη περίπτωση, στο σχήμα διοίκησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιόχών;

 • Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 20 Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.13360/16-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου…..
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας εκφράζοντας τη βούληση του Γεραπετρίτικου λαού, αντιτίθεται στο σχέδιο νόμου για την Οργάνωση και λειτουργία Φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που προβλέπει την ίδρυση ενιαίου Φορέα διαχείρισης που θα περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου.
  Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα να διαχειριζόμαστε τον τόπο μας. Διεκδικούμε τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης με έδρα και ευθύνη του Δήμου Ιεράπετρας.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 303/2017.
  Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:
  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Ηλίας Νταραράς Μιχαήλ Βιαννιτάκης

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 14:24 | Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας

  Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δημιουργεί υπερμεγέθεις φορείς οι οποίοι θα είναι εκ των πραγμάτων δυσκίνητοι και τελικά αναποτελεσματικοί, τόσο σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών σε γεωγραφική και θεματική έκταση, όσο και των αναγκών πολύπλευρης διοικητικής εκπροσώπησης. Προτείνεται ως πιο ευέλικτη και αποτελεσματική η οργάνωση των Φορέων Διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Περιφερειακών Πάρκων όπως προβλέπεται από το Νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν.3937/11).
  Σε αυτό το πλαίσιο έχει προταθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει ήδη απασχολήσει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχει εκπονηθεί Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γεωργιάδης Λάζαρος, 2016) και διατυπώνεται σκελετός του μεικτού αυτού συστήματος γι’ αυτή τη διοικητική και γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με αυτό το Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να συσταθεί η ειδική Διεύθυνση Συντονισμού Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, όπως προβλέπει ο ν. 3937/2011 (άρθρο 7, παρ. 2). Αυτές οι ειδικές διευθύνσεις έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης και εποπτείας των προστατευόμενων περιοχών στην επικράτειά τους και τη χάραξη πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές. Η λειτουργία των οργάνων αυτών προβλέπεται να επικουρείται από άμισθη συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα των υπό διαχείριση περιοχών επιστήμονες – μέλη ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται επίσης η ίδρυση Περιφερειακών Πάρκων.
  Οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης θα μπορούν όταν και εφόσον είναι αναγκαίο να συστήνουν κοινές επιτροπές με επίβλεψη του ΥΠΕΝ για διαχείριση και αντιμετώπιση διαπεριφερειακών θεμάτων και προβλημάτων.
  Εκτός από την ίδρυση της ειδικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προαναφέρθηκε προτείνεται επίσης η θεσμοθέτηση Τμήματος Προστασίας Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα είναι αρμόδιο για:
  o το συντονισμό των δράσεων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές,
  o τη δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων για τις προστατευόμενες περιοχές και τα είδη αυτών και
  o τη δικτύωση των φορέων με αντικείμενο τις προστατευόμενες περιοχές εντός της Περιφέρειας, τόσο μεταξύ τους όσο με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ειδική Δ/νση Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών της αποκεντρωμένης διοίκησης.
  Επιπλέον, το τμήμα αυτό θα είναι αρμόδιο, για τη συμβολή στη χάραξη πολιτικής μαζί με την ειδική Δ/νση συντονισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και για την προστασία και διαχείριση Ειδών Προτεραιότητας και Τύπων Οικοτόπων Προτεραιότητας που απαντώνται στην Περιφέρεια και εκτός προστατευόμενων περιοχών, με χαρακτηριστικά παράδειγμα για τα λιμναία οικοσυστήματα τον αργυροπελεκάνο (παγκοσμίως απειλούμενο είδος), για τα ορεινά και δασικά οικοσυστήματα την αρκούδα, για τα αγροτικά οικοσυστήματα το κιρκινέζι (παγκοσμίως απειλούμενο είδος) και για τα ημιορεινά ποτάμια οικοσυστήματα τα αλουβιακά δάση σκλήθρου. Το έργο του θα συντελείται σε συνεργασία με Τμήματα Προστασίας Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών που θα συσταθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα και τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων.
  Τα νέα Τμήματα Προστασίας Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση, φύλαξη και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα αυτά θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση των περιοχών και των προστατευόμενων ειδών, την καταγραφή των ειδών, την παρακολούθηση στις αλλαγές των χρήσεων που υφίστανται, και τη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνα για τα Είδη Προτεραιότητας που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  Τα τμήματα Προστασίας Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα είναι επίσης υπεύθυνα για την παροχή αιτιολογημένης γνωμοδότησης στην περιοχή ευθύνης τους κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης προς το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση και να προβεί στην αποστολή των απόψεων στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  Η χωρική αρμοδιότητα των παραπάνω τμημάτων θα καλύπτει τις προστατευόμενες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και τα είδη προτεραιότητας που απαντώνται σε άλλες περιοχές, εξαιρουμένων τις περιοχές στις οποίες ήδη υφίσταται φορέας διαχείρισης (δηλ. το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου). Ζητήματα αρμοδιότητας σε προστατευόμενες περιοχές που δεν βρίσκονται εξ ολοκλήρου σε μια Περιφερειακή Ενότητα αλλά πιθανόν ούτε σε μια Περιφέρεια μπορούν να λυθούν όπως λύνονται και σε άλλες θεματικές ενότητες της δημόσιας διοίκησης.
  Για την ορθή τους λειτουργία, τα τμήματα Προστασίας Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών που θα συσταθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει προφανώς να στελεχωθούν με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με εξειδίκευση και εμπειρία που θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε επιστημονικά και διαχειριστικά καθήκοντα σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Αλλά για την εκκίνηση του συστήματος μπορούν να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα χωρίς πολλές νέες προσλήψεις.
  Επιπλέον προτείνεται η ανάπτυξη συνεργασιών των τμημάτων αυτών με άλλους φορείς αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη συνεργειών με φορείς με εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία θα βοηθήσει σημαντικά στη διαχείριση του συνόλου των οικοσυστημάτων, ενώ θα συμβάλει στη δικτύωση των οργάνων που θα ασχοληθούν στην Περιφέρεια με τις προστατευόμενες περιοχές και τα είδη.
  Η παραπάνω πρόταση έχει το πλεονέκτημα ότι επιδιώκει να αξιοποιηθεί όλο το υπάρχον δυναμικό υπηρεσιών και διοικητικών δομών που υπάρχουν και λειτουργούν στη χώρα, ειδικά σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αιρετής Περιφέρειας, και στο βαθμό που είναι εφικτό το δυναμικό που υπάρχει εκτός της δημόσιας Διοίκησης, όπως ειδικοί επιστήμονες. Επομένως στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι το πιο λιτό και ρεαλιστικό σχήμα που μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε πρώτη φάση έστω και χωρίς την πλήρη στελέχωση που απαιτείται. Το μοντέλο αυτό απαιτεί επιπροσθέτως ελάχιστους νέους πόρους, αφού οι Περιφέρειες έχουν ήδη χρήματα για τις προστατευόμενες περιοχές τους στα ΠΕΠ, τα οποία έτσι θα αξιοποιήσουν με σωστό και οργανωμένο τρόπο.
  Όσον αφορά τις νομοθετικές αλλαγές που απαιτούνται για να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο είναι και αυτές οι ελάχιστες δυνατές. Όπως προαναφέρθηκε, η σύσταση ειδικής Διεύθυνσης Συντονισμού Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προβλέπεται ήδη από το ν. 3937/2011 (άρθρο 7, παρ. 2). Επιπλέον ο ν. 3852/10 («Καλλικράτης») προβλέπει σχετικές με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος αρμοδιότητες των Περιφερειών (άρθρο 186, ΣΤ.19, 28 και 33) και ειδικότερα την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για προτάσεις μέτρων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.), καθώς και την σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15, παρα.1 του ν. 2742/1999, όπως ισχύει

  Σε περίπτωση εφαρμογής του προτεινόμενου σχήματος έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει τα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα προβλήματα ειδικά σε δύο περιοχές:
  • Στη λεκάνη της λίμνης Βεγορίτιδας ως κομβικής σημασίας στη διαχείριση του νερού και στην κάλυψη πολύπλευρων αναγκών:
   της προστασίας των λιμναίων οικοσυστημάτων του συνολικού συμπλέγματος των 4 λιμνών της περιοχής Αμυνταίου και της μοναδικής βιοποικιλότητάς του,
   της κάλυψης των αρδευτικών αναγκών
   τη βιομηχανική χρήση του νερού στο μεγαλύτερο λιγνιτικό και ενεργειακό κέντρο στην Ελλάδα.
  • Στην περιοχή του Βόρα, η οποία αποτελεί σημαντική περιοχή του δικτύου Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα η οποία έρχεται σε άμεση γειτνίαση και επιρροή με τη λιγνιτική ζώνη της Φλώρινας και παράλληλη διεκδίκηση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 14:42 | Εργαζόμενοι Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

  Αναφορικά με τη χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (άρθρο2, παράγραφο 1 εδάφιο ι) σύμφωνα με το Νόμο 3044/2002 τα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής εμπεριέχουν τμήματα των περιοχών NATURA ΕΖΔ GR2130008, ΖΕΠ GR2130011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΖΕΠ GR2130013. Το τμήμα της ΕΖΔ GR2130008 Όρος Μιτσικέλι που ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή Λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί μέρος της λεκάνης απορροής της και αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα της Προστατευόμενης Περιοχής, οπότε επιβάλλεται να παραμείνει στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Ένα μεγάλο ζήτημα επίσης σε περίπτωση που δεν διατηρήσει ο Φορέας Διαχείρισης όλες τις περιοχές NATURA που έχει στη χωρική του αρμοδιότητα, είναι ότι δε θα μπορεί να εκδοθεί το Π.Δ της Λίμνης Παμβώτιδας όπως πρόσφατα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΕΝ. Κατά συνέπεια το εδάφιο ι, της παραγράφου 1, του άρθρου 2 πρέπει να επαναδιατυπωθεί.

  Γενικά, θα πρέπει να προστεθεί άρθρο στο οποίο να προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Φορέων Διαχείρισης, σύμφωνα με τις προτάσεις των υπό εκπόνηση ΕΠΜ. Δηλαδή μέρος ή ολόκληρες περιοχές NATURA να μπορούν να εντάσσονται στα όρια ευθύνης άλλου Φορέα Διαχείρισης από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν Νομοσχέδιο, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης.

 • Δήμος Μονεμβασίας
  Στο σχέδιο του Νόμου που επεξεργάζεστε οι περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας ανήκουν σε δύο ΦΔΠΠ, ως ακολούθως:
  Στον υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού ανατίθεται η διαχείριση των περιοχών GR2540001 (ΕΖΔ): όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβασιάς και GR2540007 (ΖΕΠ): όρη Ανατολικής Λακωνίας.
  Στον υπό σύσταση Φορέα Διαχείρισης Νότιας Πελοποννήσου ανατίθεται η διαχείριση της περιοχής GR2540002 (ΕΖΔ): Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος.
  Τονίζουμε εξ’ αρχής ότι μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους ο σχεδιασμός σας για την υπαγωγή των περιοχών N2K (GR2540001, GR2540007) στο ΦΔ όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού, η οποία αντιμετωπίζει την οροσειρά του Πάρνωνα ως μια διαχειριστική ενότητα.
  Επισημαίνουμε όμως τα ακόλουθα σημεία:
  Η περιοχή της Νεάπολης (GR2540002) είναι η μοναδική από τις περιοχές του Δικτύου N2K του Δήμου Μονεμβάσιας που θα ανήκει σε διαφορετικό ΦΔ, τα όρια ευθύνης του οποίου εκτείνονται μέχρι την Πύλο Μεσσηνίας, γεγονός που θα προσθέσει λειτουργικά προβλήματα τόσο στις υπηρεσίες, όσο και στην εκπροσώπηση του Δήμου στο νεοσυσταθέν σχήμα. Προτείνουμε συνεπώς την υπαγωγή της διαχείρισής της στον υφιστάμενο ΦΔ όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού, επιλογή που βρίσκει σύμφωνο και τον ΦΔ.
  Οι περιοχές της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου αποτελούν μια ενιαία φυσική – οικολογική, πολιτιστική, παραγωγική και προγραμματική ενότητα.
  Σε προγραμματικό επίπεδο, ο προαναφερόμενος χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία και αποτελεί περιοχή παρέμβασης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), CLLD/Leader «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» (με φορέα την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε και διάρκεια μέχρι το 2022).
  Παράλληλα, εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης και υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στην UNESCO για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ανθρωπος και Βιόσφαιρα» (Man and Biosphere) και αφορά όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης.
  Συνοψίζοντας:
  • Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους ο σχεδιασμός σας για την υπαγωγή των περιοχών N2K με κωδικούς GR2540001 και GR2540007 στο ΦΔ όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού.
  • Αιτούμαστε ο ΦΔ όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού να αναλάβει τη διαχείριση και των περιοχών Ν2K με κωδικούς GR2540002 και GR2540007 για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 • Δεδομένου ότι η χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Κυκλάδων, περιλαμβάνει 35 περιοχές καλύπτοντας σχεδόν όλα τα νησιά, η υφιστάμενη λειτουργία της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

 • Παρόλο ότι με το παρόν σχέδιο νόμου καλύπτονται διαχειριστικά όλες οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη χωρική διαχείριση δεν είναι η πλέον κατάλληλη, έχοντας κατά νου τόσο το φυσικό ανάγλυφο της χώρας όσο και διοικητικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Ειδικά η χωρική ενοποίηση των νησιωτικών προστατευόμενων περιοχών συλλήβδην υπό την αρμοδιότητα ενός ΦΔΠΠ κάθε φορά, του οποίου η χρηματοδότηση και στελέχωση δεν εξασφαλίζεται επαρκώς, μοιραία θα οδηγήσει σε ελλιπή προστασία τις πλέον απομονωμένες και δυσπρόσιτες περιοχές του Δικτύου. Επί παραδείγματι η κάλυψη των περιοχών NATURA 2000 της Κρήτης από δύο μόνο ΦΔΠΠ, εκ των οποίων ο ένας θα καλύπτει το 1/3 του νησιού και ο 2ος τα υπόλοιπα 2/3, πιστεύουμε ότι δημιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες στον νεοσυσταθέντα ΦΔΠΠ και ελλιπή προστασία αρκετών περιοχών της Ανατολικής Κρήτης, τόσο λόγω της απομόνωσής τους όσο και λόγω των μεγάλων αποστάσεων και της δύσκολης πρόσβασης σε αυτές.

 • Προτείνουμε τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Βορείου Ιονίου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου θα υπαχθούν οι περιοχές με τους κωδικούς GR2230001, GR2230002, GR2230003, GR2230004, GR2230005, GR2230007, GR2230008, GR2230009, GR2230010 (στο σχέδιο του Υπουργείου έχουν περιληφθεί στο Φ.Δ. Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα) και οι περιοχές με τους κωδικούς GR2220003, GR2240001, GR2240002 (στο σχέδιο του Υπουργείου έχουν περιληφθεί στο Φ.Δ. Υγροτόπων Αμβρακικού).
  Είναι ένα δίκαιο αίτημα που πρέπει να γίνει δεκτό βάσει της αρχής προστασίας και ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών αλλά και βάσει της διοικητικής, γεωγραφικής, κοινωκικής και οικονομικής ενότητας των Ιονίων Νήσων. Θα εξυπηρετήσει, άλλωστε, και πρακτικούς λόγους αποτελεσματικότητας στη δίοικηση.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 13:35 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Σχετικά για τη χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), θεωρώ απαραίτητο να επανεξεταστεί η αρχική πρόταση του ΦΔΟΡ, που εστάλη στο ΥΠΕΝ κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης που απευθύνθηκε στους ΦΔΠΠ για την επέκταση της χωρικής τους αρμοδιότητας με σκοπό την κάλυψη περιοχών του δικτύου ΝATURA 2000. Η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε από το ΔΣ του ΦΔΟΡ και εκφράζει τη βούληση των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό.

  Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει το Τμήμα ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (Ε4) της GR1150005 θα πρέπει να αποκοπεί από την GR1150005 και να προσαρτηθεί στην GR1140004 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ ή και να αποτελεί από μόνο του μια περιοχή NATURA ώστε εντέλει να ανήκει στην χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

 • 22 Νοεμβρίου 2017, 13:47 | Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας

  Όσον αφορά τη δημιουργία του «Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου», με έδρα τον Λάππα του νομού Αχαΐας, η «Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας» παρατηρεί τα ακόλουθα:
  Εάν παραμείνει η έδρα στο θέση Λάππα Αχαΐας, η διαχείριση και των 11 περιοχών ΝΑΤURA είναι πιθανόν να μην καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων οι οποίες μάλιστα αφορούν τρεις νομούς. Σε εναλλακτική όμως περίπτωση όπου η έδρα του φορέα διαχείρισης βρίσκεται σε γεωγραφική θέση όπου και οι 11 περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστασίας NATURA να είναι εξίσου προσεγγίσιμες, ο στόχος της διατήρησης, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης θα είναι πιο αποτελεσματικός και εφικτός.
  Προτείνουμε ως έδρα του φορέα διαχείρισης των παραπάνω περιοχών Natura την περιοχή του Καϊάφα του Δήμου Ζαχάρως Ν. Ηλείας και συγκεκριμένα τα αναξιοποίητα κτίρια πλησίον της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας ή εντός των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών για τους λόγους που ακολουθούν :
  1. Θέση εντός περιοχής Natura
  2. Περιοχή ανακηρυγμένη ως «τοπίο ιδαιτέρου φυσικού κάλλους Καϊάφα – Κάτω Σαμικού»
  3. Γεωγραφικοί – Γεωφυσικοί (Θίνες και Παραλιακό δάσος Ζαχάρως, λίμνη Καϊάφα, Στροφυλλιά, Κακόβατος)
  4. Ποικιλόμορφο οικοσύστημα
  5. Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Σπήλαιο Ανιγρίδων Νυμφών και περιβάλλουσα έκταση)
  6. Παλαιοντολογικού – Σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος
  7. Η περιοχή Καϊάφα βρίσκεται πλησίον της Αρχαίας Ολυμπίας και ενδιάμεσα των ποταμών Αλφειού και Νέδα

  Σε άμεση λειτουργική επικοινωνία με την έδρα του φορέα όπως προτείναμε διακρίνουμε ότι οι θέσεις Λάππα Αχαΐας (έδρα του νυν Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς ), Αγιαννάκης Μεσσηνίας (κύρια ωοτοκία της χελώνας caretta caretta και Φολόη (δασικός – ορεινός όγκος) θα αποτελούν ιδανικά παραρτήματα.