Άρθρο 39: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

1.    Ο όρος  εισόδημα από ακίνητη περιουσία σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης  γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

α)        εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.

β)         εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους  ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες,  οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.

γ)         εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών,

δ)         εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα

 

2.    Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%)της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 

3.    Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε  τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου .

β)   αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό  πρόσωπο δημοσίου  ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και τα κάθε είδους ιδρύματα αυτών εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες για τα ακίνητα αυτά  Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε εκατό τοις εκατό (100%),

γ)    το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης,

δ) οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

ε)  το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:16 | Γεώργιος Σαββόπουλος

  Για τα ακίνητα, θα πρότεινα την δημιουργία ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα γίνονταν υποχρεωτικά όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων και οι ενοικιάσεις. Το δημόσιο θα μπορούσε να δημιουργήσει το ίδιο την ιστοσελίδα ή ακόμα καλύτερα να απευθυνθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου του ηλεκτρονικού εμπορίου για να αναλάβουν αυτές την κατασκευή της. Στην ουσία θα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα πουλάει και θα ενοικιάζει ακίνητα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής:
  1) Από τα δεδομένα των τιμών αγοράς που θα αποκτηθούν μέσω της ιστοσελίδας, η εφορία θα ξέρει τις πραγματικές τιμές των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Η αυθαιρεσία των «αντικειμενικών» τιμών θα λάβει τέλος.
  2) Ο οποιοσδήποτε ανα τον πλανήτη θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα χωρίς μεγάλες διαδικασίες στην περιοχή που τον ενδιαφέρει.
  3) Το κράτος θα παίρνει άμεσα τα χρήματα που του αναλογούν και μάλιστα στο ακέραιο.
  Θα πρέπει να δοθεί μέριμνα σε μερικά σημεία. Ένα τέτοιο σημείο είναι ποιοι θα έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα για να αναρτούν τα ακίνητα. Πιθανότατα αυτοί θα πρέπει να είναι οι κτηματομεσίτες και οι κατασκευαστικές εταιρίες. Ωστόσω Θα πρέπει να γίνεται κάποιος έλεγχος για την κυριότητα και την ύπαρξη του ακινήτου στην εφορία ή τις πολεοδομίες. Ακόμα, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να βρίσκουν πρώτα τους αγοραστές και ακολούθως να κάνουν ανάρτηση με ψευδή στοιχεία στην ιστοσελίδα μαζί με την συναλλαγή, παίρνοντας το υπόλοιπο των χρημάτων κάτω από το τραπέζι, όπως κάνουν τώρα.
  Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν δημιουργώντας ειδικό καθεστώς 1-2 εβδομάδων για τις νέες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να είναι ορατές και να δίνουν όλες τις σχετικές με το ακίνητο πληροφορίες (τιμή, θέση κτλ), αλλά να μην επιτρέπουν αγοραπωλησία μέχρι αυτό να βγει από το ειδικό καθεστώς. Στο διάστημα αυτό, οι πολεοδομίες και η εφορία θα μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία και να δώσουν την έγκρισή τους για να βγει το ακίνητο από το ειδικό καθεστώς. Αν μάλιστα χρησιμοποιηθεί και μια ρουτίνα τυχαίων αριθμών για να καθορίσει το διάστημα που θα διαρκεί το ειδικό καθεστώς μετά την έγκριση της ανάρτησης από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντάς το διαφορετικό για κάθε ακίνητο που αναρτάται, οι πιθανότητες να γίνει αγοραπωλησία με ψευδή στοιχεία γίνονται απειροελάχιστες. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε να έχουν άνθρωπο όλο το 24ώρο πάνω στον υπολογιστή να ελέγχει πότε θα βγει το ακίνητο από το ειδικό καθεστώς. Ακόμα και τότε, κάποιος από την άλλη άκρη του κόσμου μπορεί να τους προλάβει και να αγοράσει το ακίνητο με το ελάχιστο τίμημα που δηλώσαν για να κλέψουν την εφορία.
  Πιστεύω οτι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα εξυγιάνει πλήρως την αγορά ακινήτων και τα κρατικά έσοδα από αυτήν.

 • 5 Ιουλίου 2013, 15:26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι κατασκευές με την τεκμαρτή ιδιόχρηση ή ιδιοκατοίκηση η φιλοξενία ή δωρεάν παραχώρηση. Πρέπει όλα αυτά τα υποτιθέμενα και τα τεκμαιρόμενα να πάψουν.

  Είναι ντροπή να πρέπει ένα παιδί να παρουσιάζεται ως φιλοξενούμενο στο σπίτι των γονιών του προκειμένου να αποφευχθεί η φορολόγηση. Ποιό είναι το έγκλημα; Έχουμε ένα παιδί που μένει μαζί με τους γονείς του και φυσικά αυτό γίνεται χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τι το φυσικότερο από αυτό ; ΄Αλλος μένει με τους δικούς του γιατί ο ίδιος είναι άπορος και χρειάζεται την βοήθεια τους και άλλος μένει μαζί τους για να τους βοηθά, γιατί είναι γέροι και ανήμποροι. Γιατί θα πρέπει να τίθεται θέμα φορολογίας γι αυτές τις περιπτώσεις ; Αφού είναι φανερό πως δεν υπάρχει αντάλλαγμα ούτε εισόδημα ούτε τίποτε.

  Επίσης είναι ντροπή να τίθεται θέμα φορολογικό όταν ένα παιδί παραχωρεί (δωρεάν φυσικά) ένα σπίτι στον γονιό του για να μείνει ή το αντίστροφο. Είναι σαφές πως δεν υπάρχει πραγματικό αντάλλαγμα ούτε εισόδημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

  Το ίδιο και με τις περίφημες ιδιοκατοικήσεις και ιδιοχρήσεις. Από που και ως που πρέπει κάποιος να πληρώνει φόρο μόνο και μόνο επειδή μένει στο δικό του σπίτι ή το χρησιμοποιεί για την απασχόληση του. Και εδώ έχουμε φανταστικές κατασκευές περί τεκμαρτών εισοδημάτων επειδή, λέει, όσοι έχουν ή χρησιμοποιούν το σπίτι τους δεν πληρώνουν νοίκια.
  Μα με την ίδια λογική όσοι δεν είναι ιδιοκτήτες και μένουν στο νοίκι είναι προνομιούχοι γιατί, ως ενοικιαστές, γλυτώνουν ΦΑΠ, ΕΤΑΑ, ΕΕΤΗΔΕ, δημοτικά τέλη και όλα τα χαράτσια. Συνεπώς και αυτοί θα έπρεπε να φορολογηθούν για την τεκμαρτή- και πολύ σημαντικότερη ωφέλεια- που αποκομίζουν λόγω αποφυγής καταβολής όλων αυτών των επιβαρύνσεων, που αν είχαν σπίτι θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν. Συνεπώς πρέπει να καταβάλλουν φόρο για τεκμαρτό εισόδημα που αποκτούν από την αποφυγή πληρωμής όλων αυτών των επιβαρύνσεων. Αυτά βέβαια δεν τα γράφω για να πληρώσουν οι άνθρωποι (ενοικιαστές) αλλά για να δείξω πόσο παράλογο είναι το σύστημα της φορολόγησης εοσοδήματος από ακίνητα.

  Όπως ο ενοικιαστής επειδή τυχαίνει να είναι ενοικιαστής δεν πρέπει να πληρώνει για επιβαρύνσεις ενός ακινήτου που δεν του ανήκει έτσι και ένας ιδιοκτήτης δεν πρέπει να πληρώνει επειδή τυχαίνει να είναι ιδικτήτης και να έχει ή χρησιμοποιεί δικό του σπίτι.

  Προτείνω άμεση κατάργηση ο, τιδήποτε τεκμαρτού και μη πραγματικού.

 • 4 Ιουλίου 2013, 07:03 | Lena

  Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται τόσο βαριά η μισθωτή εργασία και τα «άκοπα» εισοδήματα από ενοίκια να πέφτουν στα μαλακά!
  Δεν είναι δυνατόν οι μεγαλοιδιοκτήτες να φορολογούνται μόνο με 35% (μέχρι τώρα 45%)!
  Ποιός θα καλύψει τη δημοσιονομική διαφορά;;;
  Προφανώς οι μισθωτοί και πάλι(γιατί για τη πάταξη της φοροδιαφυγής δεν έχω δει το παραμικρό ενδιαφέρον).
  Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία πρέπει να μπαίνει κανονικά στην κλίμακα, όπως ήταν μέχρι τώρα, οτιδήποτε άλλο αποτελεί απλά σκανδαλώδη εύνοια των προνομιούχων…

 • 4 Ιουλίου 2013, 07:58 | ΤΑΚΗΣ Α

  Γιατι να μην υπάρχει αφορολόγητο ποσό στο εισόδημα απο ακίνητα όπως και με μισθωτούς και συνταξιούχους; Γιατι θα πρεπει να «τιμωρείται» κάποιος που είναι άνεργος και τα μόνα εισοδήματα που έχει είναι ενοίκιο από σπίτι που του έχουν αφήσει κληρονομιά ή γονική παροχή;
  Εξάλλου με τους φόρους κατοχής των ακινήτων που ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΤΑΙ εχει επιβαρυνθεί αρκετά οπότε είτε ενα φαορολόγητο ποσό είναι επιβεβλημένο είτε να εκπίπτεται το οποιοδήποτε πόσο για κατοχή (ΦΑΠ ή «χαράτσι» ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται).

  Γιατι για ενοίκια απο 12.000€ και κάτω να εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου;Το ποσό είναι ελάχιστο και τα διάφορα κόστη αντίστοιχα σπιτιών με μεγαλύτερη απόδοση.Να γίνει 15% ή 10% το ελάχιστο.(για ενοίκια έως 12.000€).Για παράδειγμα,μια ενεργειακή βελτίωση σε διαμερίσματα του `60 ακόμα και με επιδότηση εχει κόστος 4-5.000€.Δεδομένου οτι τα οφέλη θα τα έχει ο ενοικιαστής και δεδομένου οτι ΔΕΝ μπορείς να ζητήσεις αυξημένο ενοίκιο λόγω του μεγάλου αδιάθετου αριθμού σπιτιών πρός ενοικίαση,ο εν λόγω σπιτονοικοκύρης θα χρειαστεί πάνω απο 8 χρόνια να μαζέψει το ποσό αυτό με την έκπτωση και δεν υπολογίζουμε τις άλλες πάγιες δαπάνες που τρέχουν κάθε χρόνο(ιδίως κοινόχρηστες αν είναι πολυκατοικία).

 • 3 Ιουλίου 2013, 23:19 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Θα μπορούσε στο τέλος του άρθρου 1 να προστεθεί ως εξαίρεση από τις περιπτώσεις εισοδημάτων από ακίνητα, το ποσό των χρημάτων της εγγύησης των 2 μισθωμάτων που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από τον ενοικιαστή διότι το ποσό αυτό επιστρέφεται στον ενοικιαστή κατά την αποχώρησή του από το ακίνητο.