Άρθρο 36: Μερίσματα

1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα , καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.

 • 7 Ιουλίου 2013, 00:00 | Νικόλας Βασιλείου

  Κ. Πέππα, απλά θα πω έλεος, σεβόμενος βέβαια πιθανό άτυχο σχόλιό μου… Έχω μικρή σχετικά εμπειρία, αλλά πάντα είμαι της άποψης, ότι μία εταιρεία μπορεί πάντα να βρει τρόπο να σωθεί… Αν κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορεί να βρεθεί βιώσιμη λύση, δεν θα την σώσει ούτε μείωση φορολόγησης μερισμάτων, ούτε επιδόματα, ούτε τίποτα τέτοιο… Ας βρούμε τρόπους να γίνουν οι επιχειρήσεις μας σωστές! Με όλο το σεβασμό και πάλι..

 • 5 Ιουλίου 2013, 20:02 | ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Κύριοι,
  Θεωρούμε απαράδεκτο και άδικο οι ΑΕ και οι ΕΠΕ να εχουν σε όλα κοινές γραμμές και φορολογίες και στο θέμα των μερισμάτων να εφαρμόζεται διαφορετική φορολογία για τα μερίσματα του 2010 εως 2012. Προτεινουμε να βοηθηθούμε και εμείς οι ΕΠΕ, που ψυχοραγούμε και προσπαθούμε να επιβιώσουμε με χίλια ζόρια, να εφαρμοστεί το 10% επι τής φορολογίας μερισμάτων των προηγουμένων χρήσεων, οπως στις ΑΕ, ώστε να μην να μην φθάσουμε και εμείς στο κλείσιμο και χρεωκοπία.
  Ευχαριστούμε που μας δίνεται την δυνατότητα να εκφέρουμε γνώμη.
  Με τιμή
  Κ.Πέππας

 • 4 Ιουλίου 2013, 09:29 | ΑΣΤΗΘΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Καλά ποιανού εξυπνάδα είναι οι αμοιβές των μελών Δ.Σ που δίδονται κατα την διανομή,τουλάχιστον στις εκτός χρηματιστηρίου να φορολογούνται με 40% απο το πρώτο λεπτό?’ετσι ποιό θάνε το ερέθισμα κάποιου με προσόντα να μπει στο δ.σ μιας αε και να την πάει μπροστά με αυτά?για να του πάρει η εφορία το 40%?και αυτοί με τα ενοίκια να πληρώνουν το πολύ 33%?