Άρθρο 27: Μεταφορά ζημιών

1. Εάν με τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών κερδών το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ` εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόμενης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που μετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζημία από την αποτίμηση τους η οποία δεν έχει συμψηφιστεί με αποθεματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε λαμβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.

3. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή συμψηφίζονται μόνον με επιχειρηματικά κέρδη που προκύπτουν στην αλλοδαπή κατά το τρέχον ή μελλοντικό φορολογικό έτος.

4. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του μετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου μιας επιχείρησης μεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθμού τους, η μεταφορά σύμφωνα με το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρμογή στις ζημίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούμενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:23 | George Panopoulos

  ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΘΕΤΑΝ….ΑΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΚΑΤΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:46 | Φωτεινή

  Γιατί δεν υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις για τα φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοχοι ΟΕΔ από το PSI + ; Τα φυσικα πρόσωπα είναι πιο ευάλωτα, πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση και μια φορολογική ελάφρυσνη για τους πολίτες που έδωσαν τις οικονομίες τους στο κράτος.

 • 7 Ιουλίου 2013, 16:59 | Φάνης Αλεξίου

  ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ (ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!

  ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΜΕ ΤΟ PSI. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΔΗΜΕΥΣΑΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.

 • 7 Ιουλίου 2013, 15:39 | Ελένη Πρίντεζη

  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους συμπολίτες μας που ήταν μικροομολογιούχοι κι έχασαν τις περιουσίες τους με το PSI. Είναι ανεπίτρεπτο το κράτος με νόμο να μην επιστρέφει τα χρήματα που του έδωσαν οι πολίτες του για να λειτουργήσει, με την αγορά ομολόγων, και μετά να τους ζητά να πληρώνουν και φόρο από πάνω από χρήματα που πλέον δεν διαθέτουν. Γιατί δεν τους τουφεκίζετε κιόλας;….Έλεος πια.

 • 5 Ιουλίου 2013, 10:30 | Σωκράτης

  Το άρθρο 27 παράγραφος 2 εισάγει ευνοϊκή μεταχείρηση υπέρ των νομικών προσώπων, αν και συμμετείχαν, στην πλειονότητάς τους, εθελοντικά στη διαδικασία του PSI και παράλληλα έχουν ευνοηθεί και με άλλους τρόπους.
  Ως εκ τούτου θα πρέπει, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, και με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο, να ληφθούν ανάλογα μέτρα που να καλύπτουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τη ζημιά που υπέστησαν και τα φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν, παρά τη θέληση τους, στο PSI, τη στιγμή που άλλοι έχουν εξαιρεθεί και εξοφλούνται σήμερα στο σύνολο της ονομαστικής τους αξίας τα ομόλογα, που έχουν αγοράσει σε εξευτελιστικές τιμές.
  Διαφορετικά, ο καθένας απο εμάς, θα έχει το δικαίωμα να διατυπώσει την άποψη, πως, οι ισχυρισμοί οτι «δεν μπορεί να γίνει καμμία διάκριση» ή «εάν κάνεις κάτι για μια κατηγορία που έχει θιγεί, θα πρέπει να κάνεις και για την άλλη» καθώς και η επίκληση της οικονομικής κατάστασης της χώρας για την μη επίλυση του προβλήματος, δεν ευσταθούν…

 • 4 Ιουλίου 2013, 11:05 | Δημήτρης Παγκράτης

  Σε συνέχεια του χθεσινού μου σχολίου θα μπορούσατε να προβλέψετε το ποσό τη ζημίας το οποίο θα εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να υπολογίζεται στη τιμή κτήσης των ομολόγων. Δηλαδή για αυτόυς που δάνεισαν με τη δημόσια εγγραφή τα χρήματα τους στο Ελληνικό Κράτος να λαμβάνεται ως τιμή κτήσης η ονομαστική αξία του κάθε ομολόγου και σε αυτούς που τα αγόρασαν μετέπειτα στη δευτερογενή αγορά η τιμή κτήσης όπως αυτή προκύπτει από τα αντίσοτιχα πιστοποιητικά αγοράς που εκδόθηκαν από τη τράπεζα/χρηματιστηρική εταιρεία μέσω της οποίας αγοράσθηκαν. Με αυτό τον τρόπο δεν θα επωφεληθούν όσοι ομολογιούχοι αγόρασαν τα ομολόγα στη δευτερογενή αγορά πχ στο 60% της ονομαστικής τους αξίας και για το υπερβάλλον 40%.
  Προσωπικά δεν με απασχολεί εάν η χρήση της ζημίας για μείωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα είναι για 7, 10 15 ή παραπάνω χρόνια αρκεί βεβαίως να προβλέπεται η δυνατότητα σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου οι κληρονόμοι να μπορούν καρπωθούν το εναπομείνων φορολογικό όφελος της ζημίας και να πληρώσουν τον ανάλογο φόρο κληρονομιάς.
  Παρακαλώ πολύ βρείτε ένα τρόπο να αποκαταστήσετε αυτή την κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί τα νομικά πρόσωπα να τυγχάνουν τέτοιας μεταχείρισης και τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν το 1-2% του συνολικού PSI να αφήνονται στη μοίρα τους.

  Ευχαριστώ Πολύ

 • 3 Ιουλίου 2013, 23:08 | ΑΛΕΞΗΣ

  Κατ΄αναλογία της πρόβλεψης του άρθρου 27 παρ. 2 που αφορά τον συμψηφισμό ζημιών που υπέστησαν νομικά πρόσωπα κάτοχοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου, προτείνεται η κάλυψη της αντίστοιχης ζημίας που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου που εντάχθηκαν στο psi σε εύλογο χρονικό διάστημα 5-10 ετων ανάλογα με το ύψος του αρχικώς αποταμιευμένου ποσού.
  Προτεινόμενος τρόπος υπαγωγής στο σύστημα συμψηφισμού ζημίας φυσικών προσώπων λόγω psi:
  α) για αρχικό ποσό έως 10000 (ζημία λόγω psi έως 5.350) κάλυψη ζημίας σε 3 έτη, β) για αρχικό ποσό εως 100.000 (ζημία λόγω PSI ;evw 53.500) κάλυψη ζημίας σε 7 έτη, γ) για αρχικό ποσό άνω των 100.000 (ζημία λόγω psi to 53.5% του ποσού) κάλυψη ζημίας σε 15 έτη. Είναι καιρός να επιδείξετε αίσθημα ευθύνης και να επιλύσετε μια τεράστια κοινωνική αδικία που έχει συντελεστει στην ελληνική κοινωνία και αφορά περισσότερα από 7000 φυσικά πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους.
  Θα αποτελεί κοινωνική πρόκληση και κατάφορη αδικία να προβλεφθεί κάλυψη ζημιών στα νομικά πρόσωπα (ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις, φαρμακευτικές εταιρίες) και να μην καλυφθούν οι αντίστοιχες ζημίες από τις αποταμιέυσεις απλών ελλήνων καταθετών.

 • 3 Ιουλίου 2013, 16:46 | Δημήτρης Παγκράτης

  Θεωρώ ότι η πρόβλεψη του Αρθρου 27 παρ 2 για το συμψηφισμό ζημιών που υπέστησαν νομικά πρόσωπα από το PSI σε περίοδο 30 ετών θα πρέπει να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή τα χρήματα που χάθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα από το κούρεμα των ομολόγων δεν έχουν καμία αξία; Γιατί τόση άδικη μεταχείρηση κύριοι του υπουργείου; Τι σημασία έχει αν κάποιος υπέστη ζημία σαν νομικό πρόσωπο ή σαν φυσικό πρόσωπο; Επιλέγετε να διορθώσετε με ένα καλόπιστο τέχνασμα μία αδικία αλλά κακόπιστα εξαιρείτε τα φυσικά πρόσωπα που εμπιστεύθηκαν μέρος ή όλες τις οικονομίες του στο Ελληνικό κράτος. Αν στο τελικό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί δεν περιλαμβάνεται ανάλογη πρόβλεψη του Αρ 27 παρ 2 και για τα φυσικά πρόσωπα θα είναι ντροπή.

 • 3 Ιουλίου 2013, 14:02 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Υπάρχει η δυνατότητα αποζημείωσης των φυσικών προσώπων από το (psi+) μέσο φορολογίας εισοδήματος ή έστω οποιαδήποτε σκέψη ή λύση επί του σημαντικότατου για την επιβίωση των παθόντων εξαιτίας αυτού του προβλήματος?

 • 3 Ιουλίου 2013, 13:31 | Αριάδνη

  Είναι μάλλον ατυχές το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης φορολογικής ελάφρυνσης για τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιές από το PSI αλλά κυρίως ότι δεν προβλέπεται τίποτα για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τους απλούς πολίτες, τα νυκοκοιριά. Πώς είναι δυνατόν να ζητάς ως κράτος κι άλλα χρήματα όταν αποδεικνύεσαι αφερέγγυος και αναξιόπιστος απέναντι στις φορολογούμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά;….

  Επίσης, η διάταξη που αντιστρέφει το τεκμήριο αθωότητας των ιδιοκτητών επιχειρήσεων (παρ. 4) μοιάζει λίγο κοντόφθαλμη….

 • 3 Ιουλίου 2013, 12:08 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΕΛΗΣ

  Στο άρθρο 27 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου γίνεται πρόβλεψη για κάλυψη της ζημιάς που έχουν υποστεί νομικά πρόσωπα από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ( PSI), λογιζόμενης ως διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων, μέσω της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις. Εφόσον η διάταξη αυτή εφαρμοσθεί μόνο για τα νομικά πρόσωπα, αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση η οποία δεν συνάδει με το Άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή θα αποζημιωνόντουσαν φυσικά πρόσωπα που έχουν αγοράσει ομόλογα μέσω ενός νομικού προσώπου (εταιρείας), αλλά όχι τα φυσικά πρόσωπα που επίσης αγόρασαν ομόλογα. Περαιτέρω, όταν τέθηκε το θέμα της εξαίρεσης από το PSI των φυσικών προσώπων-ομολογιούχων, ο υπουργός οικονομικών κ. Βενιζέλος επικαλέστηκε το pari passu για να αιτιολογήσει την αδυναμία εφαρμογής μιας τέτοιας εξαίρεσης. Συνεπώς, δεν μπορεί παρά και εδώ να εφαρμοσθεί ανάλογο σκεπτικό και η ζημιά που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα λογιζόμενη ως διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων, να εκπέσει από το φορολογητέο τους εισόδημα, σε ένα αριθμό ισόποσων ετησίων δόσεων. Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής των νομικών προσώπων υπερβαίνει κατά τεκμήριο την διάρκεια ζωής των φυσικών προσώπων, ο αριθμός των ισόποσων ετησίων δόσεων πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερος για την περίπτωση των φυσικών προσώπων, επί παραδείγματι 10 έτη, ενώ πρέπει να συνυπολογισθεί σε κάθε περίπτωση το φορολογητέο εισόδημα του κάθε φυσικού προσώπου σε συνάρτηση με το ύψος της απομείωσης του ομολόγου, ώστε να προκύπτει ένας λογικός αριθμός ετησίων δόσεων.